(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

М'ясо

Освіта України

Безпечність і якість м`ясних продуктів в сучасних та майбутніх технологіях

400 грн

Надано аналітичний огляд сучасних уявлень про біохімічні і мікробіологічні процеси, які відбуваються при традиційний обробці та нетеплових і неінвазивних технологіях, які можуть бути використані у майбутньому (високий тиск, ультразвук, іонізуюче випромінювання та ін.)Значна увага приділена актуальним питанням зберігання м'яса і м'ясних продуктів у світі оста..

Олді+

Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів

550 грн

Навчальний посібник «Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів. Контроль виробництва в контексті НАССР» орієнтований на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації освітньої програми «Харчові технології», інших спеціальностей, а також спеціалістів і магістрів, які займаються науково-дослідними розробками для переробних г..

ПрофКнига

Гігієна продуктів тваринного походження

375 грн

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розг..

Університет "Україна"

Обладнання м'ясопереробних виробництв. Експлуатація та діагностування

160 грн

У підручнику розглянуто правила пусконалагоджувальних робіт, експлуатації, діагностування та ремонту технологічного обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні методи та способи проведення пусконалагоджувальних та ремонтних робіт. Наведена система діагностування визначення технічного стану технологічного обладнання. Описано основні причини непол..

Київ

Основи птахівництва та переробки птиці

400 грн

У книзі представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортування та первинної переробки до випуску готової продукції.Надані наукові обгрунтування та практичні рекомендації з проведення усіх стадій виробничих процесів, а також відображені сучасні досягнення науки і техніки.Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції..

Основа

Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринниц..

135 грн

Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини розповсюджуються на всі відповідні підприємства (скотозабійні пункти, кишкові майстерні, склади шкірсировини). Вимоги даного нормативного акту є обов`язковими для всіх працівників під-приємств і організацій, зайнятих первинною обробкою тваринницької продукції і..

КолосС

Проектирование предприятий мясной отрасли с основами САПР

210 грн

Изложены основные понятия и сведения об организации проектирования, техникоэкономическом обосновании строительства предприятий мясной отрасли, приведен порядок выполнения различных стадий проекта. Описаны генеральные Планы проектируемых Предприятий, принципы компоновки и графическое оформление.Приведены Принципы технологических расчетов, указано расположение..

Профессия

Разделка мяса. Справочник

2340 грн

В книге описаны основные требования, предъявляемые к различным видам мяса: говядине, телятине, свинине, баранине, козлятине, конине, оленине, буйволятине, мясу яков, верблюжатины, диких копытных животных, а также мясу птицы в соответствии с действующими нормативными документами. Приведены действующие схемы разделки сырья для розничной торговли и промышленной..

Гиорд

Раціональне використання сировини в ковбасному виробництві

190 грн

Освещены основные направления рационального использования сырья в колбасном производстве в результате применения вторичного сырья, белковых препаратов животного и растительного происхождения, высокопроизводительного оборудования, совершенствования технологических процессов, рационального ассортимента. Изложены методы обвалки, позволяющие увеличить выход мяса..

Нова книга

Теплозабезпечення підприємств м'ясо- і молокопереробної галузей промисловості

85 грн

У посібнику викладені основи методики розрахунку систем теплозабезпечення підприємств м’ясо-і молокопереробних галузей промисловості та раціонального енергозбереження на них...

Нова книга

Технологічне проектування м`ясо-жирових підприємств м`ясної промисловості

150 грн

Викладено методики виконання основних технологічних розрахунків при проектуванні м`ясо-жирових підприємств і холодильників. Розглянуті питання вибору асортименту, технологічних схем, розрахунків сировини і продуктів забою, технологічного обладнання, необхідної кількості робітників, витрат води та енергоносіїв, визначення виробничих площ, їх компонування та п..

НУХТ

Технологія м'яса і м'ясопродуктів

160 грн

Наведено сучасні методи аналізу, які дають змогу оцінити біохімічні властивості речовини тваринного походження, харчову цінність і якість продуктів. Розглянуто лабораторне обладнання, методи приготування розчинів і відбору проб, функціонально-технологічні та структурно-механічні властивості й показники якості м"ясної сировини і м"ясопродуктів...

Світ книг

Технологія м'яса та м'ясопродуктів з елементами НАССР

550 грн

У посібнику викладені питання та характеристики сировини та допоміжних матеріалів, м`яса та м`ясопродуктів. Автори вважають, що посібник допоможе студентам напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», а також буде корисним керівникам та спеціалістам м`ясопереробної галузі. з елементами НАССР..

Університетська книга

Технологія та товарознавство ковбасних оболонок

290 грн

Розглянуто наукові і практичні аспекти бар’єрних технологій у стабілізації якості ковбасних виробів та роль оболонки як однієї зі складових у формуванні якості ковбас. Висвітлено основні напрямки в розробці захисних покрить і способів для обробки м’ясних продуктів та оболонок з метою підвищення їх бар’єрних властивостей. Узагальнено технологічні основи вироб..

ОНАХТ

Технология мясных продуктов

680 грн

В книге в доступной форме представлены необходимые для специалиста мясной индустрии современные технологии всех видов мясных продуктов. Рассмотрены научные подходы к выбору мясного сырья, вспомогательных материалов и даны рекомендации по их практическому использованию. Глубоко проработаны физико- химические и микробиологические процессы изменения сыр..

ЦУЛ

Товарознавство м'яса

250 грн

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики м’яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини. М’ясо – джерело повноцінних білків тваринного походження і необхідно для побудови тканин організму людини, синтезу і обміну речовин. Харчова цінність продуктів тваринництва визначається їх хімічним складом – вмістом білків, жирі..

ЦУЛ

Товарознавство м’яса і м’ясних товарів

400 грн

У книзі узагальнено товарну характеристику, класифікацію, склад м’яса, формування споживних властивостей і асортименту м’ясних продуктів, тенденції розробки нових виробів, поліпшення їх харчової цінності, використання засобів збереження якості товарів. Включено новітні досягнення науки й техніки галузей виробництва м’ясних товарів, матеріал щодо визначення я..

Магнолія

Товарознавство товарів тваринного походження

390 грн

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищи..

ЦУЛ

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології мяса та мясопродуктів

460 грн

Розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м'яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів та змінам, що відбуваються з м'ясом після забою тварин, в результаті зберігання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Надано основні фізичні властивості м'яса і м'ясопродуктів...

Routledge

Ферментовані м'ясні продукти (Fermented Meat Products. Health Aspects)

2490 грн

This book presents recent developments on the health and safety of fermented meat products. It discusses health aspects of select topics in fermented meat microbiology, veterinary public health, chemistry, technology, biotechnology, nutrition, toxicology, and quality assurance, and gives a broad insight into the product’s safety and health hazards. The book ..

WILEY

Emerging Technologies in Meat Processing: Production, Processing and Technology

5564 грн

Meat is a global product, which is traded between regions, countries and continents. The onus is on producers, manufacturers, transporters and retailers to ensure that an ever-demanding consumer receives a top quality product that is free from contamination. With such a dynamic product and market place, new innovative ways to process, package and assess meat..

WILEY

Handbook of Fermented Meat and Poultry

6760 грн

Fermented meat products have been consumed for centuries in many different parts of the world and constitute one of the most important groups of food. Bacterial cultures are used in their manufacture to preserve the meat and confer particular textures and sensory attributes. Examples of fermented meats include salami, chorizo, pepperoni and saucisson.This fu..

Springer

Meat Biotechnology

4992 грн

Meat and meat products constitute some of the most important foods in western societies. However, the area of meat biotechnology is not as comprehensively covered as other areas of food biotechnology. Missing from this area are the recent developments for better sensory and nutritional quality as well as improved safety. The main goal of this book is to pro..

CRC Press

Meat Quality

3453 грн

One of the biggest challenges faced by meat producers today is the requirement to improve the quality of meat while maintaining focus on efficiency and higher yields. Numerous studies have shown that consumers are willing to pay premiums for meat products with guaranteed eating quality. This book examines the complicated multistep process of producing high-q..

Показано з 1 по 24 із 58 (3 сторінок)