(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Бджільництво

Київ

Атлас медоносних рослин України

190 грн

Описано найвідоміші медоноси, які трапляються у природній флорі й культивуються в різних зонах України. Наведено морфологічний опис рослин, їх екологію, поширення, практичне використання у бджільництві та інших галузях (зокрема в медицині, зеленому будівництві, харчовій, деревообробній промисловості тощо).Природні ентомофільні рослини об’єднано в групи лісов..

Київ

Бджільництво

120 грн

Подаються короткі відомості з історії бджільництва, значення його в сучасний період. Висвітлено біологію, способи утримання, методи розведення бджіл, виведення маток. Описано вулики, пасічний інвентар, засоби механізації виробничих процесів, медоносні рослини і запилення їх бджолами. Викладено відомості про хвороби бджіл, заходи їх попередження і боротьби з ..

Ліра-К

Бджільництво України

400 грн

У монографії викладено сучасні результати наукових розробок ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» зі створення внутрішньо породного типу українських степових бджіл з підвищеною гігієнічною поведінкою; нових типів карпатської породи бджіл; дослідження основних критеріїв оцінювання і оптимізації кормової бази бджільництва; визначення закономірност..

Апімопрес

Биология пчелиной семьи

340 грн

Глубокие знания биологии пчел служат теоретической основой пчеловодства. Без них невозможна разработка новых способов повышения продуктивности пчелиных семей.В основу настоящей монографии легли материалы докторской диссертации Г.Ф. Таранова «Основные функции пчелиной семьи», которую автор блестяще защитил в 1960 г. Особенность книги состоит в том, что в ней,..

Київ

Довідник пасічника

125 грн

Интенсивные методы ведения пчеловодства требуют глубоких знаний пчелиных семей, потенциальных возможностей, владения прогрессивными технологиями, новыми формами организации труда и экономического стимулирования производства. В справочнике пасечника осветлены основные вопросы биологии пчелиной семьи, разведение и содержание пчел, создание медоносной базы и эф..

Апімопрес

Здоров’я нам бджола дарує

150 грн

У цій книжці описано всі відомі на сьогодні натуральні продукти бджільництва, а також їхні цілющі та лікувальні властивості. Автор, на основі аналізу численних джерел і з врахуванням власного досвіду, дає практичні поради, як використовувати та правильно зберігати бджолопродукти.У книжці також наведено вибрані народні рецепти, які допоможуть правильно застос..

Апімопрес

Интенсивное пчеловождение: от основ к практике

680 грн

В настоящей книге изложены основы интенсивного пчеловождения, базирующиеся на данных пчеловодной литературы (в том числе и отдельных уникальных изданий) за последние 100 лет и на личном тридцатилетнем опыте автора. В книге проведен подробный анализ основных факторов воздействия окружающей среды на медоносную пчелу и медосборные условия. Перечислены причины в..

Вініченко

Методика дослідної справи у бджільництві

250 грн

У першому розділі подано загальні питання методології і методик наукових досліджень, основні положення формулювання мети і завдання дослідження, планування і проведення експериментів, зіставляння результатів експерименту з теоретичними моделями і формулювання висновків. Як практично реалізовувати дослідження у бджільництві, висвітлено у другому розділі. А са..

СІК ГРУП Україна

Петро Прокопович на наших пасіках

100 грн

Книга була випущена в серії "3 зошита діда Василя (Зошит 11)" і присвячена дослідженню життя і творчої спадщини відомого бджоляра зі світовою популярністю - П.І.Прокоповича. Вибрані праці рекомендуються для вивчення і використання в період створення промислових пасік: від розробки бізнес-плану до написання посадових інструкцій. А перший розділ книги може бут..

Київ

Продукти бджільництва для здоров'я людей

150 грн

Викладено узагальнення знань з нового напрямку використання продуктів бджільництва для здоров’я людей на основі досліджень їх природнього складу, лікувальних властивостей біологічно активних речовин, обгрунтування способів і доз вживання в натуральному стані та лікарських форм при різних захворюваннях. Подані наукові основи розвитку апітерапії та практичний ..

Київ

Промислове бджільництво

200 грн

У посібнику подаються відомості про сучасну промислову технологію  бджільництва, різні типи просилових господарств, їхню спеціаліхацію, рохміщення й організаційну будову. Докладно висвітлюються питання догляду за бджолами та уніфікації вуликів. Розрахований на учнів професійно-технічних училищ відповідного профілю. Зацікавить читачів, які займаютьс..

Апімопрес

Пчела и человек

340 грн

Настоящая книга вышла в переработанной и дополненной редакции в канун Международного Конгресса Апимондии, проходившего в Киеве в октябре 2013 года. Имя ее автора хорошо известно за пределами США. Основанная семьей Аджигирей в 1999 г. компания Bee Technologies LLC выпускает продукцию, которая помогает людям обходится без лекарств. В своей книге Галина Аджигир..

Апімопрес

Пчелиные матки

450 грн

Классический труд одного из известнейших пчеловодов Европы прошлого столетия француза Адриана Перре-Мезоннева представляет собой масштабное исследование методов матководства. Автор детально описывает около двадцати различных способов вывода и смены маток, основываясь на работах ведущих специалистов того времени, таких как Эйро, Миллер, Пехачек, Дулитль, Прат..

Медицина Украины

Пыльца цветочная (обножка пчелиная), перга: технологии, свойства, использование

125 грн

В книге рассмотрен весь цикл производства обножки пчелиной и перги. Показано влияние технологий производства, переработки, хранения и употребления продуктов пчеловодства на их качество и эфективность. Значительное внимание посвящено новым технологиям и оборудованию, которые обеспечивают высокое качество продукции. Приводятся практические рекомендации и техни..

Київ

Санітарно-гігієнічні аспекти ведення бджільництва

110 грн

Наведено вплив зовнішніх кліматичних та рельєфних умов на життєдіяльність бджолиної сім'ї; санітарно-гігієнічні вимоги до території та виробничих приміщень пасіки; утримання бджолиних сімей і диких поодиноких бджіл виду осмій у весняно-літній період (виставлення з зимівника, обліт та огляд бджолиних сімей, скорочення та утеплення гнізд, поповнення кормових з..

Кондор

Селекція та розведення бджіл

590 грн

На основі сучасних досягнень науки й передового досвіду в посібнику висвітлено сучасні методи селекції бджолиних сімей, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування. Наведено основні нормативні документи з організації племі..

Медицина Украины

Слово о меде… Технологии, свойства

125 грн

Автор – известный не только в Украине пчеловод, ученый и производственник, активный пропагандист продуктов пчеловодства. Книга выгодно отличается от других изданий, посвященных продуктам пчеловодства, которые носят популярный или производственный характер тем, что автор комплексно рассматривает и показывает влияние технологий производства, переработки, хране..

Апімопрес

Содержание и разведение медоносных пчел Apis Mellifera L.

690 грн

Независимо от размера пасеки, будь то десяток или сотня пчелосемей, пчеловод стремится сделать ее максимально продуктивной, получая экологически чистую продукцию при минимальных трудовых затратах.Монография «Содержание и разведение медоносных пчел Apis Mellifera L.» написана Владимиром Георгиевичем Кашковским на основе многолетних научно-практических исследо..

Український пасічник

Сучасна пасіка в павільйоні

50 грн

На основі опрацювання багатолітнього досвіду утримання бджіл у різних системах вуликів з різноманітними технологіями автором описано спосіб утримання бджіл в удосконалених багатокорпусних вуликах у павільйоні при випробовуванні різних методів вентиляції і терморегуляції із застосуванням механізації під час виконання трудомістких операцій з використанням найн..

Медицина Украины

Ульевая рамка. История. Новации

95 грн

Автор книги - известный в Украине и за ее пределами пчеловод, ученый, исследователь и пропагандист пчеловодства В.А. Соломка (дід Василь). Свою новую книгу он посвятил исследованию творческого наследия выдающегося пчеловода с мировым именем - П.И. Прокоповича, реконструкции его улья, истории появления и развития ульевой рамки и технологии пчеловождения в это..

Олді+

Шкідники бджіл

580 грн

У навчальному посібнику висвітлено 78 видів організмів – основних шкідників бджіл, представників класів: Земноводні (Amphibia), Комахи (Insecta), Павукоподібні (Arachnida), Плазуни (Reptilia), Птахи (Aves), Ссавці (Mammalia), приведено детальний опис морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним мат..

Київ

Як отримати власний мед, маючи "нуль" знань про бджіл

100 грн

Книга є практичним посібником, який дозволить подолати страх необізнаності, підкаже з чого починати пасічникування, допоможе роботі з бджолами протягом всього активного пасічного сезону. Розписана вся послідовність робіт для майбутнього пасічника: вибір місця для пасіки, закупка вуликів, бджолиних пакетів, інвентаря, заселення вуликів, догляд за бджолами, ві..

Апімопрес

Анатомия и физиология медоносных пчел

360 грн

Чтобы глубоко понять жизнь семьи пчел, надо, прежде всего, знать жизнь отдельных особей, ее составляющих. Все жизненные проявления семьи пчел обусловливаются в конечном счете анатомическими и физиологическими свойствами отдельных особей (матки, трутня, рабочей пчелы). Поэтому глубокие знания анатомии и физиологии пчел позволяют лучше понять закономерности об..

Апімопрес

Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки

100 грн

Оновлений Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки з Додатком згідно з вимогами Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року N 338. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2021 р. за N 282/35904.Паспорт має збільшений формат А4, 96 сторінок, білий офсетний папір, прошитий і пронумеровани..

Показано з 1 по 24 із 45 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги про вирощування, годування та лікування бджіл. Також тут можна знайти підручники на тему властивостей меду та технологій його виготовлення.