(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Туризм

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

370 грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

Routledge

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events

2150 грн

Strategic Management for Tourism, Hospitality and Events is the must-have text for students approaching this subject for the first time. It introduces students to fundamental strategic management principles in a Tourism, Hospitality and Events context and brings theory to life by integrating a host of industry-based case studies and examples throughout. A..

Каравела

Іміджеологія і PR у туризмі

320 грн

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання ..

Каравела

Інноваційні технології в туризмі та гостинності

380 грн

Розкрито інновації у соціально-культурному сервісі та туризмі з використанням досвіду вітчизняних та зарубіжних досліджень, особливості інноваційних процесів, а також еволюційні зміни у цих галузях. Розглянуто функції інновацій та управління інноваційною діяльністю у туризмі та гостинності, принципи сталого розвитку туризму, методи оцінки економічної ефектив..

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

650 грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Світ

Вулицями старого Києва

490 грн

Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться малові..

Олді+

Гастрономічний туризм

320 грн

У підручнику викладено науково-теоретичні та практичні питання розвитку гастрономічного туризму. Описано становлення, розвиток та понятійний апарат. Охарактеризовані об’єкти гастрономічного туризму, зокрема увага приділена етнічним кухням, концептуальним ресторанам, локальним харчовим системам, гастрономічним івентам. Описаний досвід розвитку гастрономічного..

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

370 грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

Університет "Україна"

Географія туризму

130 грн

Навчальний посібник складається з двох частин: у першій розкрито теоретико-методологічні засади географії туризму, у другій - подано географічну характеристику природного та історико-культурного потенціалу туристичних районів україни.Посібник призначений для студентів та викладачів профільних навчальних закладів...

НАУ

Громадські туристичні організації

110 грн

У навчальному посібнику розкрито основні терміни, поняття, форми, методи діяльності громадських туристичних організацій, напрями їх роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристичних організацій. Для студентів спеціальності 242 "Туризм"...

Каравела

Екскурсологія

370 грн

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання екскурсійного обслуговування. Висвітлено теоретичні засади екскурсійної справи, актуальні проблеми педагогічного, психологічного, методичного, нормативно-правового, організаційно-управлінського та організаційно-технологічного забезпечення екскурсійної діяльності, а також технології проектування послу..

Каравела

Міжнародний курортний спа-менеджмент

280 грн

У пропонованому навчальному посібнику зроблено спробу систематизувати використання термінології індустрій SPA та wellness, охарактеризувати ринок лікувально-оздоровчих послуг України та світу. Значну увагу приділено специфіці менеджменту та маркетингу у сфері SPA та wellness, особливостям застовування лікувальних процедур та методик оздоровлення. Проаналізов..

Каравела

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

420 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного та оздоровчого туризму як всесезонних та дуже перспективних напрямів туризму в світі та в Україні. Як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які об’єдналися в Медичний кластер та найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага пр..

ЦУЛ

Медичний туризм: теорія та практика

200 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закл..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

470 грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Університетська книга

Організація сільського зеленого туризму

370 грн

У підручнику узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної дільності. Висвітлено перспективність та пріоритетність­ розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Докладно розглянуто особливості нормативно-правового регулювання реалізації підприємницьких ініціа..

ЦУЛ

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

150 грн

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання о..

ЦУЛ

Основи маркетингу у туризмі

280 грн

Підручник "Основи маркетингу у туризмі" передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із сп..

Світ книг

Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі

260 грн

У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Розв’яза..

Право

Правове регулювання медичного туризму в умовах війни в Україні

200 грн

Монографія є комплексним дослідженням проблеми здійснення медичного туризму в умовах війни, що є нагальною як в Україні, так і в інших країнах. Поряд із розглядом теоретичних аспектів надання медичних послуг громадянам які знаходяться поза місцем свого постійного перебування, автор розглядають і практичні аспекти врегулювання цих питань в Україні та досвід і..

Університетська книга

Сільський зелений туризм

250 грн

У навчальному посібнику узагальнено теоретичні та практичні здобут­ки з організації та планування сільського зеленого туризму, менед­жменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад ­основних теоретичних положень, перелік питань, що є..

НАУ

Спортивний туризм

100 грн

Викладено основи теорії спортивно-туристської діяльності, методологічні принципи організації спортивного туризму. Розглянуто основні види, форми та маршрути спортивного туризму...

КНТЕУ

Туристичні кластери

125 грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, ..

Каравела

Фестивальний туризм: теорія та практика

260 грн

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм»підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа». У посібнику висвітлено  теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менедж..

Показано з 1 по 24 із 122 (6 сторінок)