(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Туризм

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

370 грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

Каравела

Іміджеологія і PR у туризмі

320 грн

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання ..

Каравела

Інноваційні технології в туризмі та гостинності

390 грн

Розкрито інновації у соціально-культурному сервісі та туризмі з використанням досвіду вітчизняних та зарубіжних досліджень, особливості інноваційних процесів, а також еволюційні зміни у цих галузях. Розглянуто функції інновацій та управління інноваційною діяльністю у туризмі та гостинності, принципи сталого розвитку туризму, методи оцінки економічної ефектив..

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

650 грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Світ

Вулицями старого Києва

490 грн

Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться малові..

Routledge

Вулканічний та геотермальний туризм (Volcano and Geothermal Tourism)

2300 грн

There are over 1300 active volcanoes worldwide and many more dormant or extinct. Some are developed as tourist destinations; others are not, but have great potential. Mount Fuji in Japan attracts over 100 million visitors per year and has immense cultural and spiritual significance, while a number of volcanic areas in national parks, for example Teide in Spa..

Олді+

Гастрономічний туризм

285 грн

У підручнику викладено науково-теоретичні та практичні питання розвитку гастрономічного туризму. Описано становлення, розвиток та понятійний апарат. Охарактеризовані об’єкти гастрономічного туризму, зокрема увага приділена етнічним кухням, концептуальним ресторанам, локальним харчовим системам, гастрономічним івентам. Описаний досвід розвитку гастрономічного..

Каравела

Гастрономічний туризм

430 грн

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму. Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, о..

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

370 грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

Університет "Україна"

Географія туризму

130 грн

Навчальний посібник складається з двох частин: у першій розкрито теоретико-методологічні засади географії туризму, у другій - подано географічну характеристику природного та історико-культурного потенціалу туристичних районів україни.Посібник призначений для студентів та викладачів профільних навчальних закладів...

НАУ

Громадські туристичні організації

110 грн

У навчальному посібнику розкрито основні терміни, поняття, форми, методи діяльності громадських туристичних організацій, напрями їх роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристичних організацій. Для студентів спеціальності 242 "Туризм"...

Олді+

Економіка туризму

460 грн

В учебном пособии освещен программный контент по теории и практике экономики туризма. Рассмотрены основные аспекты экономики туризма на макро-, мезо- и микроуровне. Изложены основные понятия и концепции экономической деятельности в туризме, факторы, на нее влияющие, основные проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено экономике предприятий туриндустр..

Каравела

Екскурсологія

400 грн

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання екскурсійного обслуговування. Висвітлено теоретичні засади екскурсійної справи, актуальні проблеми педагогічного, психологічного, методичного, нормативно-правового, організаційно-управлінського та організаційно-технологічного забезпечення екскурсійної діяльності, а також технології проектування послу..

Каравела

Міжнародний курортний спа-менеджмент

280 грн

У пропонованому навчальному посібнику зроблено спробу систематизувати використання термінології індустрій SPA та wellness, охарактеризувати ринок лікувально-оздоровчих послуг України та світу. Значну увагу приділено специфіці менеджменту та маркетингу у сфері SPA та wellness, особливостям застовування лікувальних процедур та методик оздоровлення. Проаналізов..

Каравела

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

420 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного та оздоровчого туризму як всесезонних та дуже перспективних напрямів туризму в світі та в Україні. Як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які об’єдналися в Медичний кластер та найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага пр..

ЦУЛ

Медичний туризм: теорія та практика

190 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закл..

Олді+

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму

485 грн

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму. Посібник ..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

470 грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Routledge

Організація обслуговування в ресторані (Customer Service Marketing. Managing the Cust..

1990 грн

This timely book is a comprehensive overview of customer service principles, theories, and practices. It looks at the best practices of service enterprises and the delivery of superior customer service. It also includes classic and contemporary theories relating to the consumers, managers, and their behaviors in organizational setting. The book uses real-lif..

Університетська книга

Організація сільського зеленого туризму

370 грн

У підручнику узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної дільності. Висвітлено перспективність та пріоритетність­ розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Докладно розглянуто особливості нормативно-правового регулювання реалізації підприємницьких ініціа..

ЦУЛ

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

150 грн

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання о..

ЦУЛ

Основи маркетингу у туризмі

280 грн

Підручник "Основи маркетингу у туризмі" передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із сп..

Світ книг

Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі

260 грн

У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Розв’яза..

Право

Правове регулювання медичного туризму в умовах війни в Україні

200 грн

Монографія є комплексним дослідженням проблеми здійснення медичного туризму в умовах війни, що є нагальною як в Україні, так і в інших країнах. Поряд із розглядом теоретичних аспектів надання медичних послуг громадянам які знаходяться поза місцем свого постійного перебування, автор розглядають і практичні аспекти врегулювання цих питань в Україні та досвід і..

Показано з 1 по 24 із 123 (6 сторінок)