(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Рослинництво

Фенікс

Програма захисту плодових культур

400грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

265грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

350грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

240грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

385грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2020

220грн

Журнал практичних порад для агрономів. Спецвипуск містить кращі статті за 2020 рік..

Івано-Франківськ

Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику (наково-..

80грн

    Рекомеднації розроблено на основі досліджень, проведених вченими ПДТАУ, ЛНАУ в ПФ "Богдан і К" Івано-Франківської, корпорації "Колос ВС" Тернопільської, ТОВ "Агрофірмі "Колос" Київської областей та узагальненню результатів досліджень інших наукових установ і досвіду агропідприємств по застосуванню регуляторів росту.   Будуть корисними..

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

300грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Інститут садівництва

Основи адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні

480грн

Монографія є узагальненням результатів наукових досліджень з розробки адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні. Видання призначене для широкого кола читачів, у тому числі вчених, агрономів, студентів аграрних ВУЗів, аспірантів, садівників-аматорів...

Інститут садівництва

Біохімія плодових культур

480грн

В монографії представлена сучасна інформація про основні біологічно активні сполуки плодових культур: класифікація, структура, найбільш важливі функції в рослинах під час вегетації та значення для людини як дієтичних та лікувально-профілактичних факторів. Детально наведені дані про вміст біологічно активних сполук в плодах зерняткових, кісточкових та ягідних..

Олді+

Регулювання присутності бур'янів в сучасних агрофітоценозах

150грн

В навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та проаналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рослинності.Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців агрономічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціалістів відповідного профілю...

Москва

Зернобобовые культуры

450грн

В книге излагаются научные основы выращивания зерновых бобовых культур (биология, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, особенности уборки и хранения, экономическая оценка).Предназначена для руководителей предприятий, фермеров, агрономов, препо..

ЦУЛ

Обліпиха крушиноподібна

250грн

У монографії зроблено аналітичний огляд стану обліпихи в багатьох країнах світу та висвітлено інформацію про науковий доробок Інституту садівництва НААН України щодо селекції, розсадництва, технології вирощування цієї культури та переробки її плодів і виготовлення продуктів для здорового харчування. Ця наукова праця має безперечний інтерес для наукових і пра..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2019

240грн

Досвід провідних господарств з вирощування кукурудзи, соняшника, бобових культур..

Олді+

Фенологічні спостереження за розвитком шкідників

185грн

У навчальному посібнику висвітлено фенологічні календарі розвитку 393 видів основних шкідників сільськогосподарських культур та шкідників лісу і полезахисних лісонасаджень.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агроном..

БИНОМ

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений

580грн

Книга содержит изложение более 30 методов современной экспериментальной биологии, активно используемых при исследовании растений. Подробно рассмотрены методы генной инженерии и биоинформатики, функциональной геномики, белковой химии и гистохимии, методы изучения биологически активных соединений и трансдукции сигналов, а также биологии клетки и анализа субкле..

Олді+

Практикум з плодівництва

260грн

Практикум призначений для студентів спеціальності «Садівництво та виноградарство». Матеріал викладено на основі сучасних досягнень у галузі плодівництва та методики проведення лабораторно-практичних занять. Тематика охоплює програмні питання основ біології та технології вирощування плодових культур, зокрема ботанічний склад, морфобіологічні особливості, проц..

Вінниця

Хвороби пшениці

200грн

Монографія з хвороб пшениці. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділу фітопатогенних бактерій, відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусологшії ім. Д.К. Заболотного НАН України, кафедри вірусології Київського національного університету ім. Тараса..

Юнивест Медиа

Перелік пестицидів і агрохімікатів-2020

750грн

Створено за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.У виданні у зручній формі подано докладну інформацію (строки, норми, способи застосування, а також обмеження щодо використання) по всіх препаратах, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2020 року.Довідник призначений для..

Фенікс

Перспективи розвитку регіонального виробництва і застосування біологічних засобів зах..

170грн

Перспективи розвитку регіонального виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб. Матеріали міжнародного семінару з нагоди Міжнародного року здоров'я рослин -2020.Інформаційний бюлетень..

Вінниця

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист

150грн

Монографія з досліджень хвороб сої. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділів фітопатогенних бактерій, інтерферону та імуномодуляторів, вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інтитуту кормів та сільського господарства Поділля НААН, І&n..

Проспект Науки

Общая энтомология

1280грн

Стереотипное издание знаменитого учебника, выдержавшего 6 переизданий в СССР. Фактический материал, кроме вводной главы, разделен на пять отделов: наружная морфология, анатомия и физиология, биология, систематика и классификация, экология. Такое подразделение и такая последовательность представляются наиболее целесообразными с учебной точки зрения и позволяю..

Показано з 1 по 24 із 664 (28 сторінок)
Професійна література з агрономії будь-якого рівня - від студента до професора, від садівника до головного агронома корпорації. Інноваційні технології на Вашому полі.