(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Рослинництво

Беларуская навука

Справочник цветовода

820грн

Справочник цветовода подготовлен ведущими специалистами Центрального ботанического сада НАН Беларуси на основе многолетних научных исследований и практической деятельности. Книга знакомит с описаниями более 300 культур красивоцветущих и декоративно-лиственных травянистых растений и кустарников, перспективных для выращивания в Беларуси и зонах со сходным клим..

Беларуская навука

Технологии возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и л..

1100грн

В книге представлены результаты научных исследований Института овощеводства НАН Беларуси, Института защиты растений НАН Беларуси, УО «Гродненский государственный аграрный университет», УО Белорусский аграрный технический университет», ПООО «Техмаш» в области современных технологий возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и лекар..

Беларуская навука

Межвидовая гибридизация в селекции картофеля

590грн

В монографии представлен обзор современного состояния проблемы использования в селекции межвидовой гибридизации. Рассмотрены особенности культурного картофеля как объекта селекции, описано многообразие диких и примитивных культурных видов рода Solanum как исходного материала для селекции, в частности, в качестве источников генов устойчивости к болезням и вре..

Олді+

Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного ти..

320грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківськи..

Олді+

Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півд..

220грн

В монографии приведено теоретическое обобщение и новое решение важной научной проблемы установления особенностей селекции сои в условиях орошения путем селекционно-ориентированного анализа оценки различий селекционного материала по реакции на изменение среды, определение селекционной ценности исходного материала и прогнозирования перспективных гибридных комб..

Гельветика

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

390грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, а також передовий досвід агрогосподарств у частині впровадження технологій краплинного зрошення з метою отримання високих урожаїв овочевих і баштанних культур, картоплі, кукурудзи, сої, буряка цукрового у зоні Степу України. На..

Львів

Фізіологічна роль елементів живлення та систем удобрення польових культур

200грн

Подано значення макро- та мікроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також висвітлюються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою.Для студентів і викладачів, агр..

КСД

Виноград. Сорта, выращивание, защита от болезней

150грн

Виноградник, который требует минимального ухода, а взамен облагораживает двор, радует шикарной тенью и вкусными ягодами, — теперь это просто! И даже лучше, чем у соседа. Книга написана специально для тех, кто ценит свой труд и свое здоровье; для садоводов-любителей, давно мечтающих посадить виноград на своем участке.Вы узнаете все:• сорта и размножение виног..

Фенікс

Програма захисту плодових культур

400грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

265грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

350грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

240грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

385грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2020

220грн

Журнал практичних порад для агрономів. Спецвипуск містить кращі статті за 2020 рік..

Івано-Франківськ

Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику (наково-..

80грн

    Рекомеднації розроблено на основі досліджень, проведених вченими ПДТАУ, ЛНАУ в ПФ "Богдан і К" Івано-Франківської, корпорації "Колос ВС" Тернопільської, ТОВ "Агрофірмі "Колос" Київської областей та узагальненню результатів досліджень інших наукових установ і досвіду агропідприємств по застосуванню регуляторів росту.   Будуть корисними..

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

300грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Інститут садівництва

Основи адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні

330грн

Монографія є узагальненням результатів наукових досліджень з розробки адаптивних технологій вирощування яблуні в Україні. Видання призначене для широкого кола читачів, у тому числі вчених, агрономів, студентів аграрних ВУЗів, аспірантів, садівників-аматорів...

Інститут садівництва

Біохімія плодових культур

480грн

В монографії представлена сучасна інформація про основні біологічно активні сполуки плодових культур: класифікація, структура, найбільш важливі функції в рослинах під час вегетації та значення для людини як дієтичних та лікувально-профілактичних факторів. Детально наведені дані про вміст біологічно активних сполук в плодах зерняткових, кісточкових та ягідних..

Олді+

Регулювання присутності бур'янів в сучасних агрофітоценозах

150грн

В навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та проаналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рослинності.Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців агрономічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціалістів відповідного профілю...

Москва

Зернобобовые культуры

450грн

В книге излагаются научные основы выращивания зерновых бобовых культур (биология, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, особенности уборки и хранения, экономическая оценка).Предназначена для руководителей предприятий, фермеров, агрономов, препо..

ЦУЛ

Обліпиха крушиноподібна

250грн

У монографії зроблено аналітичний огляд стану обліпихи в багатьох країнах світу та висвітлено інформацію про науковий доробок Інституту садівництва НААН України щодо селекції, розсадництва, технології вирощування цієї культури та переробки її плодів і виготовлення продуктів для здорового харчування. Ця наукова праця має безперечний інтерес для наукових і пра..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2019

240грн

Досвід провідних господарств з вирощування кукурудзи, соняшника, бобових культур..

Показано з 1 по 24 із 676 (29 сторінок)
Професійна література з агрономії будь-якого рівня - від студента до професора, від садівника до головного агронома корпорації. Інноваційні технології на Вашому полі.