(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Рослинництво

Вініченко

Грецкий орех

140грн

В книге рассказывается о хозяйственном значении, биологии, экологии, росте и продуктивности грецкого ореха, а также о способах его разведения. Изложена методика рентабельного культивирования насаждений с подробным освещением комплекса соответствующих мероприятий. Описаны популярные сорта и дана информация по болезням и вредителям грецкого ореха. Предлагаются..

Львів

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

500грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

Фитон

300 растений для вашего сада

50грн

В этой книге вы найдете информацию, необходимую для грамотного планирования сада, а главное, для правильного подбора растений в соответствии с особенностями участка — типом и состоянием почвы, освещенностью, обеспеченностью влагой, характером ландшафта...

Київ

40-100 кг. винограда с одного куста в северных и центральных областях Украины

130грн

В книге изложены особенности выращивания винограда в центральной и северной части Украины на основании многолетнего практического опыта. Дана характеристика лучшим, рекомендованным для этой зоны столовым и техническим сортам. Монография рассчитана на широкий круг читателей, любящих и ценящих виноград, неравнодушных к его солнечным плодам. Будет учебным пособ..

Фенікс

Bacillus subtilis 26Д - индуктор резистентности растений к стрессам

120грн

В монографии обобщена информация о биологических особенностях, функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений. Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность рас..

Кіровоград

Інженерія виробництва гливи

220грн

У монографії наведено основні принципи біологічної конверсії органічної сировини агроценозів у штучних умовах із виробництвом їстівних грибів, висвітлені наукові основи створення технічних засобів для агропромислового виробництва субстратів та грибів гливи. Значна увага приділена особливостям роботи технічних засобів та їх робочих органів, теоретичним основа..

Агробізнес

Інтенсивний сад

240грн

Одна з найдавніше окультурених плодових рослин у зоні помірного клімату — яблуня. Значне поширення цієї культури у світі пояснюється її високою адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов, багатим біохімічним складом плодів, які за відповідного добору сортів можна споживати у свіжому вигляді практично цілий рік. Натомість груша значно відстає за площами..

Преса України

Агробіологічні основи вирощування саджанців плодових культур

90грн

Плодові насадження, по суті, є штучно створені людиною організми, виходячи з її потреб. Створюються вони шляхом щеплення двох або й більше компонентів – підщепи, прищепи, проміжні вставки тощо. В роботі висвітлено біологічні аспекти їх зрощення, сумісності, взаємовпливу, саморегуляції проявлення біологічного потенціалу. Наведено матеріали щодо нових перспект..

Університетська книга

Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-Сх..

140грн

Висвітлюються елементи передових технологій вирощування та переробки соняшнику та ріпаку. Наведені основні шкідники, хвороби олійних культур та шляхи боротьби з ними...

Інститут садівництва

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників..

120грн

Наводиться характеристика шкідників та хвороб плодових і ягідних культур, що мають поширення в Україні, та системи інтегрованого захисту насаджень від них. Для фахівців із захисту рослин, агропромислового комплексу, науково-дослідних установ, викладачів, аспірантів і студентів біологічних та аграрних вузів...

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

80грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

КНТ

Агроклиматология

200грн

Учебник «Агроклиматология» издается впервые. В книге излагаются принципы сельскохозяйственной оценки климата и методы агроклиматической обработки многолетних наблюдений. Рассмотрен радиационный и тепловой баланс как энергетический механизм формирования сельскохозяйственного климата в различных регионах. Излагаются методы определения агроклиматических показат..

Инфра-М

Агрометеорология

690грн

Изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Показана сущность опасных для сельскохозяйственного производства гидрометеорологических явлений и способы защиты от них. Рассмотрены методы оценки климата с позиций общего и частного агроклиматического районирования на основ..

Лань

Агрометеорология

560грн

В учебном пособии отражены агрометеорологические условия и их влияние на продуктивность сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия. Показаны сущность опасных для сельского хозяйства явлений природы и меры по предотвращению их пагубного воздействия. В пособии использованы материалы научно-исследовательских учреждений и передовой произв..

Agroexpert

Агротехника и механизация защиты растений

100грн

Актуальность, задачи и способы защиты с/х культур; Пестициды, их классификация и технологогические принципы нанесения на обрабатываемую поверхность; Химические препараты партнеры пестицидов; Предпосевная подготовка семенного материала; Технологии опрыскиваний и классификация опрыскивателей; Общее устройство и рабочие органы штанговых опрыскивателей; Подготов..

Запорожье

Агротехнические особенности возделывания подсолнечника

140грн

Достижение запланированного уровня урожайности гибридов подсолнечника, близкого к потенциальной продуктивности, возможно за счет правильного и разумного применения агроприемов, обеспечивающих полный цикл технологии выращивания. В научно-производственном издании освещены основные агротехнологические аспекты выращивания подсолнечника, направленные на создание ..

Лань

Агротехнические особенности выращивания картофеля

560грн

В книге излагаются научные подходы к оптимизации возделывания картофеля. Учебник предназначен студентам и преподавателям агрономических специальностей. Содержит полезную информацию для агрономов и руководителей хозяйств...

ЦУЛ

Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту

210грн

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. На о..

МСХА

Агроэкологические основы севооборотов

300грн

В учебном пособии освещены вопросы экологизации и биологизации земледелия за счет расширения полевого травосеяния, посевов бобовых культур, промежуточных культур, сидератов и др. Рассмотрены вопросы организации системы почвозащитных и природоохранных севооборотов. Изложены материалы по истории изучения севооборотов, обоснованы особенности планирования и пров..

Агрорус

Агроэкология озимой пшеницы

300грн

Книга обобщает материалы научно-исследовательских работ авторов: Л. П. Кряжевой, Т. А. Маханьковой, Е. И. Кириленко, Т. Я. Зацепиной по экологии озимой пшеницы; биокомпонентам населяющих ее; агротехнике, нормализующей возделывание этой культуры с учетом вредителей, болезней, сорняков и генетических отклонений, возникающих в процессе вегетации растений. Приво..

Інститут садівництва

Адаптація яблуні в Україні

60грн

Дано комплексну оцінку з кліматичної, економічної, грунтової та технологічної точок зору регіонів України, що дасть змогу при відносно низьких ресурсозатратах оптимізувати вирощування високопродуктивних промислових насаджень. Уточнено групування грунтів за ступенем їх придатності для вирощування яблуні. Оцінка існуючих інтенсивних промислових садів дала можл..

Дніпро

Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи

150грн

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення урожайності зерна і зниження витрат у технологіях вирощування кукурудзи, добору адаптивних форм для вирощування в ресурсозбережних системах. Розроблена і обґрунтована структура гібридного складу для зони Степу, розроблені основні прийоми сортової технології. Рекомендовано нові моделі технології: безгербіцид..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

225грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматич- них та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано аг- робіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з осо..

Москва

Азбука ландшафтного дизайна

215грн

Эта книга в первую очередь предназначена для тех, кто любит растения и с удовольствием за ними ухаживает. Она поможет цветоводам обустроить сад, который служил бы источником прекрасного времяпрепровождения и работы по душе. Книга будет интересна и владельцам взрослых садов, которые хотят в них что-то изменить. Вы поймете, как, сохранив аромат и прелесть ..

Показано з 1 по 24 із 414 (18 сторінок)

У розділі знаходяться книги на тему вирощування, обробки, зберігання та переробки рослин. Також тут можна знайти підручники на тему шкідників різних сільськогосподарських культур.