(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Рослинництво

Аграрна наука

Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України

850грн

Узагальнено досягнення науки та передового досвіду з вирощування високих урожаїв пшениці озимої в степу України. Наведено біологічні особливості культури, показано вплив грунтів, світла, температури, вологи, поживних елементів на рівень урожайності та якості зерна. Викладено науково обгрунтовані рекомендації з підвищення врожайності озимої пшениці. ..

Фитон

Обрезка и формировка. Искусство оформления сада

90грн

Чтобы кустарники имели красивую форму, роскошно и продолжительно цвели, а плодовые давали еще и прекрасный урожай, важно не только соблюдать общие требования по их выращиванию и уходу, но и грамотно и своевременно проводить обрезку и стрижку.Профессор В.В. Воронцов – автор многих книг о выращивании растений, рассказывает о самых распространенных видах декора..

Київ

Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae

250грн

Розглянуто застосування біопрепаратів на основі ЕПН проти шкідників сільськогосподарських, декоративних, садово-ягідних культур. Особлива увага приділена ідентифікації нематод, наведено порівняльні характеристики ізолятів та їхнє поширення в Україні. ..

Юнивест Медиа

Визначник хвороб і шкідників сої

80грн

Довідник кишенькового формату (зручний для використання в польових умовах) містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби та шкідників сої. Можна безпосередньо в полі визначити шкідника і діагностувати хворобу. Правильно організувати захисні і профілактичні заходи, спрямовані на запобігання масових спалахів розмноження шкідливих комах і поширенню хвор..

Юнивест Медиа

Визначник хвороб і шкідників ріпаку

80грн

Довідник кишенькового формату (зручний для використання в польових умовах) містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби та шкідників ріпаку. Можна безпосередньо в полі визначити шкідника і діагностувати хворобу. Правильно організувати захисні і профілактичні заходи, спрямовані на запобігання масових спалахів розмноження шкідливих комах і поширенню х..

КСД

Ягодные культуры. Сорта, посадка, выращивание и уход

125грн

Когда я был в Польше, очень удивился, до чего грамотно там поставили на производственную основу выращивание ягод. У нас же ягодникам почему-то отведено второстепенное место. Садят, как правило, по несколько кустиков смородины и малины, пусть себе растет детям на радость. Ну, потом еще несколько баночек варенья можно сварить, чтобы при простуде съесть. А ведь..

Форс-Україна

Green Witch. Полный путеводитель по природной магии трав, цветов, эфирных масел и мно..

320грн

Открой для себя силу и мудрость Земли с практическим руководством от Эрин Мёрфи-Хискок, специалистом по работе с силами природы и автором множества книг-бестселлеров. Это не сборник чудодейственных ритуалов и заклинаний, которые обещают тебе "все и сразу". Это книга о Зеленой магии для Зеленой ведьмы. Зеленая ведьма слышит голос природы даже в Большом городе..

Вінниця

Картоплярство: методи оцінки якості

430грн

В книзі викладено основні вимоги за виконання аналітичних робіт, практичні питання організації лабораторії. Автори намагались зібрати і проаналізувати класичні, а також сучасні методи оцінки якості та основи формування і збереження споживчих якостей картоплі.Книга розрахована на селекціонерів, науковців, а також студентів, аспірантів і викладачів навчальних ..

Беларуская навука

Справочник цветовода

853грн

Справочник цветовода подготовлен ведущими специалистами Центрального ботанического сада НАН Беларуси на основе многолетних научных исследований и практической деятельности. Книга знакомит с описаниями более 300 культур красивоцветущих и декоративно-лиственных травянистых растений и кустарников, перспективных для выращивания в Беларуси и зонах со сходным клим..

Беларуская навука

Технологии возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и л..

1150грн

В книге представлены результаты научных исследований Института овощеводства НАН Беларуси, Института защиты растений НАН Беларуси, УО «Гродненский государственный аграрный университет», УО Белорусский аграрный технический университет», ПООО «Техмаш» в области современных технологий возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и лекар..

Беларуская навука

Межвидовая гибридизация в селекции картофеля

614грн

В монографии представлен обзор современного состояния проблемы использования в селекции межвидовой гибридизации. Рассмотрены особенности культурного картофеля как объекта селекции, описано многообразие диких и примитивных культурных видов рода Solanum как исходного материала для селекции, в частности, в качестве источников генов устойчивости к болезням и вре..

Олді+

Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного ти..

333грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківськи..

Гельветика

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

406грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, а також передовий досвід агрогосподарств у частині впровадження технологій краплинного зрошення з метою отримання високих урожаїв овочевих і баштанних культур, картоплі, кукурудзи, сої, буряка цукрового у зоні Степу України. На..

Олді+

Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півд..

230грн

В монографии приведено теоретическое обобщение и новое решение важной научной проблемы установления особенностей селекции сои в условиях орошения путем селекционно-ориентированного анализа оценки различий селекционного материала по реакции на изменение среды, определение селекционной ценности исходного материала и прогнозирования перспективных гибридных комб..

Аграрна наука

Вихідний матеріал зародкової плазми ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи

572грн

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генет..

Львів

Фізіологічна роль елементів живлення та систем удобрення польових культур

210грн

Подано значення макро- та мікроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також висвітлюються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою.Для студентів і викладачів, агр..

КСД

Виноград. Сорта, выращивание, защита от болезней

160грн

Виноградник, который требует минимального ухода, а взамен облагораживает двор, радует шикарной тенью и вкусными ягодами, — теперь это просто! И даже лучше, чем у соседа. Книга написана специально для тех, кто ценит свой труд и свое здоровье; для садоводов-любителей, давно мечтающих посадить виноград на своем участке.Вы узнаете все:• сорта и размножение виног..

Фенікс

Програма захисту плодових культур

420грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

275грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

370грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

385грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

250грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

400грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Вінниця

Картоплярство: селекція

390грн

Висвітлено основні питання загальної селекції і становлення селекції картоплі в Інституті картоплярства НААН. Розглянуто методи створення вихідного матеріалу і сортів картоплі. Викладено матеріал з біологічного взаємозв'язку ознак картоплі і його впливу на добір, селекції на стійкість (імунітет) до хвороб ішкідників, на придатність до промислової переробки, ..

Показано з 1 по 24 із 688 (29 сторінок)
Професійна література з агрономії будь-якого рівня - від студента до професора, від садівника до головного агронома корпорації. Інноваційні технології на Вашому полі.