(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Зв`язок

CRC Press

Аеронавігаційна телекомунікаційна мережа (Aeronautical Telecommunications Network)

3490 грн

Addresses the Challenges of Modern-Day Air Traffic Air traffic control (ATC) directs aircraft in the sky and on the ground to safety, while the Aeronautical Telecommunications Network (ATN) comprises all systems and phases that assist in aircraft departure and landing. The Aeronautical Telecommunications Network: Advances, Challenges, and Modeling focuses..

WILEY

Діаметр: протокол AAA нового покоління - дизайн, практика та застосування (Diameter: ..

3780 грн

Presents the principles, design, development and applications of the Diameter protocol suiteThe Diameter protocol was born in the Internet Engineering Task Force (IETF) and designed to be a general-purpose Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) protocol applicable to many network environments. This book is for everyone who wants to understand th..

НАУ

Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури

120 грн

Радіотехнічні системи призначені для передавання інформації про будь-яки явища або події з однієї точки простору до іншої. Переносниками інформації в таких системах є електромагнітні поля штучного походження – радіохвилі, які можуть належати до різних частотних діапазонах від 3,0 кГц до 3,0 ТГц. Стійка тенденція до щорічного збільшення кількості незалежних е..

Львівська політехніка

Захист засобів і каналів телефонного зв'язку

180 грн

Викладено основи функціонування телефонних мереж загального користування, проаналізовано загрози інформаційній безпеці на об’єктах із телефонним зв’язком, детально описано методи і засоби захисту від витоку інформації абонентськими телефонними лініями, закриття мовних повідомлень під час їхньої передачі каналами зв’язку, запобігання несанкціонованому викорис..

Техносфера

Инновации в технологиях спутниковой связи

800 грн

Книга является обзором ключевых достижений в области коммерческой спутниковой связи. В ней ставится вопрос о том, какими могут быть новые возможности для конечных пользователей и поставщиков услуг в использовании новейших быстроразвивающихся инноваций в этой области (расширение спецификации DBV-S2 (DVS-S2X)), технологий спутниковых каналов с высокой пропускн..

Львівська політехніка

Матеріали для електронних пристроїв

280 грн

Викладено основні відомості про матеріали та пов’язані з ними технології, які використовуються в галузі створення електронних пристроїв. Розглянуто властивості матеріалів, а також технології створення та використання матеріалів.Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, пов’язаними з використанням матеріалів та технологій. Підруч..

ЦУЛ

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації

135 грн

У монографії розглянуті проблеми формування, обробки та захисту радіолокаційної інформації в системах радіобачення авіаційно-наземного базування зі змінною відносною просторовою конфігурацією при дистанційному зондуванні радіопомітних об'єктів та об'єктів спостереження з радіопоглинаючою поверхнею. Робота враховує останні досягнення в галузі радіолокації і б..

Львівська політехніка

Методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах

210 грн

Описано класифікацію електричних сигналів, наведено їхні математичні моделі, параметри та характеристики в часовій та частотній площинах. Детально розглянуто методи формування й оброблення сигналів у телекомунікаційних системах, зокрема методи модуляції сигналу, методи кодування, методи ущільнення/розділення сигналів (каналів) та методи передавання даних із ..

Инфра-Инженерия

Мобильная связь на пути к 6G. Комплект в 2-х томах

2500 грн

В книге рассмотрены основные тренды развития отрасли мобильной связи: Интернет вещей (M2M/IoT/IoE), стратегии перехода к SDN/NFV и место реализации SDN/NFV в сетях 5G, кэширование трафика, концепция Big Data, совместное использование операторами сетевой инфраструктуры, инновационные подходы использования частотного спектра, обеспечение публичной безопасности..

Львівська політехніка

Напрямні системи телекомунікаційних мереж

rating

400 грн

У навчальному посібнику наведено конструкції та характеристики різних напрямних систем, розглянуто електродинаміку для напрямних систем і елементи волоконно-оптичних систем передачі, фізичні процеси в них, розглянуто теорії взаємного електромагнітного впливу в лініях зв’язку та методи захисту від них, захист споруд зв’язку від зовнішніх електромагнітних впли..

Львівська політехніка

Пристрої цифрових систем стільникового зв’язку

130 грн

Викладено основні поняття та принципи побудови цифрових систем стільникового зв’язку на прикладі систем стандартів GSM та CDMA. Розглянуто функціональну і просторову структуру систем, прийняті для використання типи сигналів, функції та будову пристроїв і підсистем стільникової телефонії.Навчальний посібник призначений для студентів радіотехнічних спеціальнос..

Новий світ-2000

Програмне забезпечення мобільних пристроїв

330 грн

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, методів та програмних засобів, призначених для створення програмних додатків для мобільних пристроїв та вирішення прикладних задач. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його..

Львівська політехніка

Проектування радіотехнічних систем

490 грн

Висвітлено питання системотехнічного проектування радіотехнічних систем локації, навігації та передавання інформації. Кожна тема супроводжується низкою вправ і задач, які дають змогу закріпити матеріал під час опрацювання.Для студентів спеціальностей 172 «Електронні комунікації та радіотехніка», 173 «Авіоніка», а також для всіх, хто цікавиться проблемами рад..

Львівська політехніка

Радіотехнічні методи навігації

270 грн

Висвітлено основні радіотехнічні методи навігації, які уможливлюють визначення місцеположення об’єктів та маршрутизацію їхнього переміщення. Кожна тема супроводжується низкою вправ і задач, які дають змогу закріпити матеріал під час опрацювання.Для студентів спеціальностей 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, 173 “Авіоніка”, а також для всіх, хто цікавитьс..

Львівська політехніка

Системи комутації та розподілу інформації

rating

440 грн

Розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни “Комутація та розподіл інформації”, яка належить до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Викладено основи автоматичної комутації, принципи побудови і проектування телефонних мереж абонентського доступу всіх рівнів ієрархії. Розглянуто архітектуру і ..

Фенікс

Суднові радіолокаційні та радіонавігаційні системи

350 грн

В книге излагаются основы теории построения, принципа работы судовых навигационных радиолокационных станций, средств автоматической радиолокационной прокладки, а также радионавигационных систем для определения места судна - фазовых, импульсно-фазовых и спутниковых радионавигационных систем, применяемых на морском флоте.Учебное пособие предназначено для курса..

Львівська політехніка

Телекомунікаційні системи передавання інформації

490 грн

Висвітлено основні поняття теорії функціонування та методи побудови багатоканальних систем передавання інформації, наведено основні відомості щодо технологій частотного та цифрового мультиплексування синхронної і асинхронної ієрархій з подальшою передачею лінійними трактами телекомунікаційних мереж, а також розглянуто перспективи розвитку систем пе..

Львівська політехніка

Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування

490 грн

Розглянуто питання організації систем передавання даних та методів кодування та декодування двійкової інформації. Описано принципи побудови типових двійкових кодів та наведено їх характеристики. Для найчастіше використовуваних на практиці кодів наведено структурні схеми кодерів і декодерів та алгоритми їхньої роботи. Для студентів напрямів “Телекомунікації”,..

Львівська політехніка

Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи

420 грн

Автори прагнули ознайомити читача з новими технічними рішеннями в галузі телекомунікацій, сучасними технологіями передавання даних та мовних сигналів. Розглянуто принципи функціонування, технології та протоколи сучасних телекомунікаційних систем та мереж. Описано принципи функціонування й вимоги до телекомунікаційних систем та мереж наступних поколінь. Детал..

ЛНУ

Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки

780 грн

Розглянуті основи напівпровідникової електроніки, що слугує базою для створення головних функціональних елементів інформаційних систем, а також будова новітніх мікро- та наноспеціалізованих сенсорних елементів, сформованих на кристалі, що забезпечують не лише реєстрацію інформаційних сигналів, але й їхнє оброблення, перетворення та передавання в інформаційні..

WILEY

3D IC and RF SiPs: Advanced Stacking and Planar Solutions for 5G Mobility

6000 грн

An interdisciplinary guide to enabling technologies for 3D ICs and 5G mobility, covering packaging, design to product life and reliability assessmentsFeatures an interdisciplinary approach to the enabling technologies and hardware for 3D ICs and 5G mobilityPresents statistical treatments and examples with tools that are easily accessible, such as Microsoft’s..

WILEY

5G Explained: Security and Deployment of Advanced Mobile Communications

3900 грн

Practical Guide Provides Students and Industry Professionals with Latest Information on 5G Mobile NetworksContinuing the tradition established in his previous publications, Jyrki Penttinen offers 5G Explained as a thorough yet concise introduction to recent advancements and growing trends in mobile telecommunications. In this case, Penttinen focuse..

WILEY

5G for the Connected World

3900 грн

Comprehensive Handbook Demystifies 5G for Technical and Business Professionals in Mobile Telecommunication Fields Much is being said regarding the possibilities and capabilities of the emerging 5G technology, as the evolution towards 5G promises to transform entire industries and many aspects of our society. 5G for the Connected World offers a..

CRC Press

5G Mobile Communications

5824 грн

This book will help readers comprehend technical and policy elements of telecommunication particularly in the context of 5G. It first presents an overview of the current research and standardization practices and lays down the global frequency spectrum allocation process. It further lists solutions to accommodate 5G spectrum requirements.The readers will fin..

Показано з 1 по 24 із 66 (3 сторінок)

У розділі представлені книги про системи та мережі передачі зв`язку.