(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Автошляхи

Львівська політехніка

Інноваційні матеріали та технології в дорожньому будівництві. Частина 1. Матеріали та..

410 грн

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”, за освітніми програмами “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі”, а також для інженерно-технічних працівників, що займаються проєктуванням, будівництвом автомобільних доріг, вулиць, аеродромів...

Челябинск

Автогрейдеры ДЗ-98В.1, -98В.9 Каталог деталей

229 грн

..

Львівська політехніка

Бетонні дорожні та аеродромні покриття

250 грн

Посібник присвячено питанням конструювання, розрахунку, будівництва і контролю якості цементобетонних дорожніх та аеродромних покриттів із урахуванням сучасних світових тенденцій будівництва дорожніх одягів і досягнень у галузі технології дорожнього цементобетону. Для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія..

Львівська політехніка

Благоустрій автомобільних доріг та вулиць

480 грн

Кольорове видання.Подано загальні відомості про архітектурно-ландшафтний та інженерний благоустрій автомобільних доріг і вулиць. Розглянуто елементи благоустрою автомобільних доріг. Проаналізовано проєктування вулично-дорожньої мережі та її елементів із урахуванням потреб маломобільних груп населення. Охарактеризовано інфраструктуру для легкого персонального..

Львівська політехніка

Дорожні одяги

280 грн

У навчальному посібнику подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування. Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, єв..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції мостів. Проектування, дослідження і будівн..

330 грн

Наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, ..

Инфра-Инженерия

Конструктивные слои дорожных одежд из шлаковых материалов, обработанных органическими..

725 грн

Рассмотрены свойства асфальтобетонных и дегтебетонных смесей, ис­пользуемых для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог; изучены процессы химического взаимодействия шлаковых материалов с би­тумами и дегтями, приведены результаты исследований по комплексному влиянию атмосферно-климатических факторов на асфальто- и дегтебетон с применением метода м..

НАУ

Основи експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

90 грн

Розглянуто основні теоретичні питання експлуатації автомобільних доріг як складної системи транспортного процесу. Визначено показники, методи оцінки якості дорожніх покриттів і роботи автомобільного транспорту. Подано класифікацію, технології та організацію робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг за різних кліматичних умов, методи та засоби орган..

Львівська політехніка

Проектування автомобільних доріг

450 грн

Розглянуто принципи техніко-економічного обґрунтування усіх елементів дороги на основі комплексного врахування її народногосподарського значення, природних умов та вимог, ефективності та безпеки автомобільних перевезень, а також вибору напряму дороги на місцевості і складання проекту її будівництва, що забезпечить надійність її роботи.Посібник буде корисним ..

Львівська політехніка

Проектування розв’язок на автомобільних дорогах

450 грн

Викладено дані про історію розвитку, класифікацію, особливості різних типів перехрещень і примикань на автомобільних дорогах. Наведено методи вишукувань і проектування транспортних розв’язок в одному, двох та більше рівнях. Зосереджено увагу на розрахунку геометричних елементів різного типу вузлів автомобільних доріг і гарантуванні безпеки руху на транспортн..

Бизнес-книга

Строительная, дорожная и коммунальная техника. Машины и запасные части. Справочник

120 грн

Приведены краткие сведения о строительных, дорожных и коммунальных машинах, представленных на рынке стран СНГ...

НАУ

Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

150 грн

Посібник присвячено вивченню взаємозв'язків матеріалів різних рівнів та з різними типами хімічних зв'язків складових компонентів, визначенню хімічних і фізичних основ процесів створення нових матеріалів і забезпеченню стійкості їх властивостей під впливом зовнішніх факторів. Розглядаються процеси раціонального використання матеріалів з місцевої сировини та п..

Каменяр

Ґрунтознавство, механіка ґрунтів, основи та фундаменти

250 грн

У навчальному посібнику наведено дані про фізичні і механічні властивості ґрунтів. Викладено основні засади традиційної механіки ґрунтів та розглянуто окремі аспекти нелінійної механіки і реоло­гії ґрунтів. Враховано сучасні досягнення будівельної науки у галузі будівництва фундаментів, висвіт­лено методи розрахунку основ фундаментів за граничними станами, к..

CRC Press

Asphalt Pavements

2900 грн

Asphalt Pavements provides the know-how behind the design, production and maintenance of asphalt pavements and parking lots. Incorporating the latest technology, this book is the first to focus primarily on the design, production and maintenance of low-volume roads and parking areas. Special attention is given to determining the traffic capacity, required..

CRC Press

Concrete Pavement Design, Construction, and Performance

2059 грн

This second edition of Concrete Pavement Design, Construction, and Performance provides a solid foundation for pavement engineers seeking relevant and applicable design and construction instruction. It relies on general principles instead of specific ones, and incorporates illustrative case studies and prime design examples to highlight the material. It pres..

CRC Press

Concrete Segmental Bridges

5980 грн

Segmental concrete bridges have become one of the main options for major transportation projects world-wide. They offer expedited construction with minimal traffic disruption, lower life cycle costs, appealing aesthetics and adaptability to a curved roadway alignment. The literature is focused on construction, so this fills the need for a design-oriented boo..

CRC Press

Highway Engineering

2912 грн

An International Textbook, from A to Z Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality covers the basic principles of pavement management, highlights recent advancements, and details the latest industry standards and techniques in the global market. Utilizing the author’s more than 30 years of teaching, researching, and consulting experienc..

CRC Press

Pavement Engineering

2340 грн

Pavement Engineering will cover the entire range of pavement construction, from soil preparation to structural design and life-cycle costing and analysis. It will link the concepts of mix and structural design, while also placing emphasis on pavement evaluation and rehabilitation techniques. State-of-the-art content will introduce the latest concepts and tec..

Знання

Інженерні вишукування у транспортному будівництві

239 грн

У навчальному посібнику комплексно розглядаються основні види інженерних вишукувань у транспортному будівництві: економічні, технічні. Описано передбудівні вишукування, вишукування при реконструкції, експлуатаційні та містобудівні вишукування. Наводиться методика проведення транспортних вишукувань як складової економічних вишукувань. Значна увага приділяєтьс..

Минск

Автогрейдер ДЗ-122А-6 Каталог деталей

229 грн

..

Челябинск

Автогрейдер ДЗ-180 Каталог деталей

135 грн

..

Инфра-Инженерия

Автомобильные дороги

608 грн

Приведены сведения об основных элементах автомобильных дорог, о методах проектирования плана трассы, построения продольного, поперечного профилей, расчета дорожных одежд и водопропускных труб. Представлены технологические схемы работы бульдозерного, скреперного, экскаваторного звеньев, технологии устройства слоев дорожной одежды. Рассмотрены во­просы содержа..

Инфра-М

Бесшовные мосты

302 грн

В учебном пособии изложена концепция проектирования и строительства малых мостовых сооружений, не имеющих в своей конструкции деформационных швов и находящихся в коалиционном взаимодействии с насыпями. Особое место уделено возведению малых мостов в северной климатической зоне, в частности в зоне вечной мерзлоты, которая занимает около 10% территории нашей с..

Показано з 1 по 24 із 50 (3 сторінок)