(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Автошляхи

CRC Press

Asphalt Pavements

2520грн

Asphalt Pavements provides the know-how behind the design, production and maintenance of asphalt pavements and parking lots. Incorporating the latest technology, this book is the first to focus primarily on the design, production and maintenance of low-volume roads and parking areas. Special attention is given to determining the traffic capacity, required t..

CRC Press

Automotive Power Systems

1880грн

Vehicles are intrinsically linked to our lives. This book covers all technical details of the vehicle electrification process, with focus on power electronics. The main challenge in vehicle electrification consists of replacing the engine-based mechanical, pneumatic, or hydraulic ancillary energy sources with electrical energy processed through an electromag..

CRC Press

Concrete Pavement Design, Construction, and Performance

1980грн

This second edition of Concrete Pavement Design, Construction, and Performance provides a solid foundation for pavement engineers seeking relevant and applicable design and construction instruction. It relies on general principles instead of specific ones, and incorporates illustrative case studies and prime design examples to highlight the material. It pres..

CRC Press

Concrete Segmental Bridges

5750грн

Segmental concrete bridges have become one of the main options for major transportation projects world-wide. They offer expedited construction with minimal traffic disruption, lower life cycle costs, appealing aesthetics and adaptability to a curved roadway alignment. The literature is focused on construction, so this fills the need for a design-oriented boo..

CRC Press

Highway Engineering

2800грн

An International Textbook, from A to Z Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality covers the basic principles of pavement management, highlights recent advancements, and details the latest industry standards and techniques in the global market. Utilizing the author’s more than 30 years of teaching, researching, and consulting experienc..

CRC Press

Pavement Engineering

2250грн

Pavement Engineering will cover the entire range of pavement construction, from soil preparation to structural design and life-cycle costing and analysis. It will link the concepts of mix and structural design, while also placing emphasis on pavement evaluation and rehabilitation techniques. State-of-the-art content will introduce the latest concepts and tec..

Знання

Інженерні вишукування у транспортному будівництві

230грн

У навчальному посібнику комплексно розглядаються основні види інженерних вишукувань у транспортному будівництві: економічні, технічні. Описано передбудівні вишукування, вишукування при реконструкції, експлуатаційні та містобудівні вишукування. Наводиться методика проведення транспортних вишукувань як складової економічних вишукувань. Значна увага приділяєтьс..

Минск

Автогрейдер ДЗ-122А-6 Каталог деталей

220грн

..

Челябинск

Автогрейдер ДЗ-180 Каталог деталей

130грн

..

Челябинск

Автогрейдеры ДЗ-98В.1, -98В.9 Каталог деталей

220грн

..

Инфра-М

Бесшовные мосты

290грн

В учебном пособии изложена концепция проектирования и строительства малых мостовых сооружений, не имеющих в своей конструкции деформационных швов и находящихся в коалиционном взаимодействии с насыпями. Особое место уделено возведению малых мостов в северной климатической зоне, в частности в зоне вечной мерзлоты, которая занимает около 10% территории нашей с..

Львівська політехніка

Бетонні дорожні та аеродромні покриття

150грн

Посібник присвячено питанням конструювання, розрахунку, будівництва і контролю якості цементобетонних дорожніх та аеродромних покриттів із урахуванням сучасних світових тенденцій будівництва дорожніх одягів і досягнень у галузі технології дорожнього цементобетону. Для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія..

Инфра-инженерия

Возведение земляного полотна автомобильных дорог

610грн

Изложены научные основы технологии возведения земляного полотна автомобильных дорог с теоретическим обоснованием способов обеспечения водоотвода, разработки, транспортирования, разравнивания и уплотнения грунтов в различных условиях рельефа местности и климата. Технология возведения земляного полотна дана с учетом комплексной механизации и поточного метода о..

Львівська політехніка

Дорожні одяги

170грн

У навчальному посібнику подано інформацію про загальні поняття, класифікацію, сучасні принципи конструювання і розрахунок дорожніх одягів автомобільних доріг, вулиць і аеродромів, вимоги до будівельних матеріалів, що використовуються для їх влаштування. Посібник проілюстровано прикладами конструкцій дорожнього одягу, які узагальнюють сучасний вітчизняний, єв..

Инфра-М

Дорожные переходы через водотоки

985грн

В учебном пособии представлены общие сведения о мостовых переходах, краткие сведения о реках, гидрологические и морфометрические расчеты, аналитический метод аппроксимации гидрометеорологических зависимостей, природные и антропогенные деформации речных русел, комплексная методология расчета мостовых переходов, проектирование регуляционных сооружений и подход..

АСВ

Железобетонные автодорожные мосты

260грн

Теория и практика строительства мостовых сооружений на протяжении длительного исторического периода в Болгарии и России развивались в тесной взаимосвязи и имеют много близких конструктивных и технологических решений. Это хорошо просматривается из содержания книги. Для российского читателя особый интерес может представлять использование в Болгарии европейског..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції мостів. Проектування, дослідження і будівн..

165грн

Наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, ..

Инфра-инженерия

Зимнее содержание городских дорог

610грн

Рассмотрены современные технологии зимнего содержания городских автомобильных дорог. Исследованы виды, механизм действия и влияние на окружающую среду противогололедных материалов, раскрыты способы организации баз для их хранения и приготовления, предложены методы утилизации снежной массы. Описана специализированная техника для зимнего содержания автодорог. ..

Инфра-инженерия

Конструктивные элементы военно-автомобильных дорог. Основы расчета и проектирования

620грн

Представлены материалы курса учебной дисциплины «Военно-дорожная подготовка», рассмотрены характеристики основных элементов военно-автомобильных дорог, технические требования, предъявляемые к ним, порядок проектирования и расчета основных конструктивных элементов автомобильных дорог, свойства и классификация грунтов и дорожно-строительных материалов, констру..

АСВ

Машины для уплотнения дорожных и аэродромных покрытий. Асфальтоукладчики, дорожные ка..

300грн

Настоящий справочник является первым из серии справочников, периодически подготавливаемых к печати в зависимости от накопления материалов и расширения информационной базы, посвященный машинам для уплотнения дорожных и аэродромных покрытий, их назначению и возможностям, их производителям и поставщикам, а также сменному рабочему оборудованию и органам, термина..

Инфра-инженерия

Обеспечение качества асфальтобетона с учетом особенностей свойств составляющих и техн..

770грн

Приведены требования к материалам для асфальтобетонных смесей и закономерности формирования структуры асфальтобетона, освещены способы совершенствования технологии укладки и уплотнения. Рассмотрены основы теории уплотнения горячих асфальтобетонных смесей, дан обзор существующих исследований. Предложена методика и дан пример расчета комплектации звеньев уплот..

Инфра-М

Опоры мостов сборно-монолитной конструкции

230грн

Автор проследил за всеми этапами развития сборно-монолитных опор и обобщил опыт их применения. Проанализировано влияние важнейших параметров, характеристик и элементов опор на их надежность и долговечность, а также особенности конструкций, технологию их изготовления и монтажа; выявлены конструкции, которые можно рекомендовать в качестве унифицированных; опре..

Київ

Основи експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

50грн

Розглянуто основні теоретичні питання експлуатації автомобільних доріг як складної системи транспортного процесу. Визначено показники, методи оцінки якості дорожніх покриттів і роботи автомобільного транспорту. Подано класифікацію, технології та організацію робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг за різних кліматичних умов, методи та засоби орган..

АСВ

Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных до..

315грн

Изложены вопросы воздействия автомобильных дорог и автомобильного транспорта на окружающую природную среду, энергосбережения в дорожном хозяйстве, экологические требования к автомобильным дорогам и производственным предприятиям дорожного хозяйства, способы и методы обеспечения этих требований при проектировании, строительстве и эксплуатации дорог...

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)

Бетон, Мости