(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Педагогіка

Теревинф

Арт - всегда терапия

340грн

В книге описан многолетний эксперимент по преподаванию искусства детям с церебральным параличом и другими нарушениями психофизического развития. Автор пытается выйти за пределы узко терапевтических задач, обосновать социальную ценность детей с ДЦП, связанную с особенностями их художественного творчества. Значительная часть книги посвящена подробному описанию..

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

55грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

70грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

70грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

90грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

160грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

Теревинф

Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формам..

190грн

Это небольшое руководство предлагает простой и практичный способ построения благоприятной среды для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и выраженными интеллектуальными нарушениями. Метод Интенсивного взаимодействия позволяет установить контакт и поддерживать эмоциональную коммуникацию даже с теми из них, кто совсем не может выразить свои..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

185грн

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційно..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особли..

180грн

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціа..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

100грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Мандрівець

Методика “Мандала” в корекційно-розвитковій роботі з дітьми та підлітками

65грн

Серед усіх методик роботи в арттерапії “Мандала” є однією з універсальних, що підходить як дорослим, так і дітям. Методичні рекомендації містять теоретичні аспекти роботи з мандалою, а також загальні алгоритми роботи за О. І. Копитіним. У практичній частині подані корекційно-розвиткові заняття з використанням мандал, зокрема створення класичної мандали з різ..

Мандрівець

Навчимо дітей плавати

50грн

Посібник містить поради щодо проведення індивідуальних занять із навчання плавання дітей старшого дошкільного віку з батьками, близькими дітям дорослими, інструкторами з фізичного виховання, вихователями дошкільних навчальних закладів.Вправи з навчання техніки плавання згруповано у блоки, подано з коментарями і малюнками..

Мандрівець

Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення

260грн

Посібник створений логопедом, спеціалістом з АВА-терапії для логопедичного обстеження дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення. Це своєрідна карта, за якою ви легко зможете побудувати індивідуальний маршрут для кожної дитини. Ним можуть користуватись як батьки, так і спеціалісти різних напрямків, зокрема логопеди, дефектологи, психологи та всі, хто до..

Мандрівець

Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти

60грн

У посібнику подано нормативно-правову базу організації інклюзивного навчання і захисту прав дітей з інвалідністю. він містить зразки організаційних документів (накази, листи, заяви), індивідуальної програми розвитку дитини, індивідуальних навчальних планів і програм, а також визначення основних термінів згідно з чинним законодавством.Для керівників і заступн..

Мандрівець

Освітня мнемотехніка

165грн

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, описано сферу застосування та історію розвитку цієї технології.Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації у закладах загальної ..

Вільямс

Практическая когнитивно-поведенческая терапия для детей и подростков

410грн

Более 200 упражнений для поддержки детей с тревожными и эмоциональными расстройствами, с расстройствами поведения, детей с аутизмом и СДВГ. Практические упражнения для детей и подростков с проблемами психического здоровья, составленные специалистами когнитивно-поведенческой терапии!Книга представляет собой сборник упражнений для подкрепления традиционных мет..

Мандрівець

Пренатальна і перинатальна педагогіка

55грн

Посібник містить матеріали про витоки пренатальної і перинатальної педагогіки, становлення пренатології як науки, пренатальне виховання дитини та її батьків, технології виховання новонароджених та немовлят, а також добірку фольклорних творів для наймолодших.Для педагогів дошкільної освіти, батьків, психологів та студентів...

Мандрівець

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю: Фізичне виховання т..

65грн

У посібнику розкрито зміст та основні методичні підходи щодо фізкультурно-оздоровчого виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.Для педагогів-дефектологів, вихователів, психологів, керівників спеціальних дошкільних навчальних закладів і центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів та будинків дитин..

Практика

Расстройства аутистического спектра

440грн

Вводный курс «Расстройства аутистического спектра» содержит в себе ключевую информацию об этой группе расстройств. Опираясь на материал современных исследований расстройств аутистического спектра (РАС), автор рассматривает как исторический контекст изучения РАС, так и современные подходы к диагностике, вмешательству и поддержке людей с РАС. Особое внимание у..

Мандрівець

Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкіль..

80грн

Методичний посібник містить рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор за рівнями складності ігрових завдань, що стануть у пригоді у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (5–6 років).Різноманітність ігор та вправ дасть змогу педагогам розробляти варіативний зміст занять, прогулянок та дозвілля дітей залежно від умов проведення й..

Теревинф

Сенсорная интеграция. Теория и практика

720грн

В книге объединены результаты исследований известных ученых и опыт практикующих специалистов, дающие читателю полную и систематическую информацию о теории сенсорной интеграции, а также диагностике и терапии, основанных на сенсорно-интегративном подходе. Этот подход, разработанный Э. Джин Айрес и получивший развитие благодаря ее ученикам и коллегам – авторам ..

Мандрівець

Сходинками правильного мовлення

110грн

У посібнику представлено навчально-методичний і мовленнєвий матеріал для подолання порушень фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей старшого дошкільного віку.  Авторська ідея використання ігрових персонажів робить ігри-заняття цікавими та ефективними.Для вчителів-логопедів, корекційних педагогів, вихователів дошкільних навчальних закладів, зокр..

Мандрівець

Фізична культура для дітей старшого дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апа..

75грн

Посібник пропонує орієнтовне планування занять з фізичної культури для дітей старшого дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату відповідно до освітньої лінії “Особистість дитини” за Базовим компонентом дошкільної освіти (у новій редакції).Окрім того, до посібника ввійшли плани-конспекти занять з фізичної культури, плани-конспекти ранкової гімнаст..

Мандрівець

Фізкультурні заняття на свіжому повітрі з дітьми старшого дошкільного віку

65грн

Пропонований посібник містить методичні рекомендації щодо організації та особливостей проведення фізкультурних занять на свіжому повітрі з дітьми дошкільного віку. Запропоновано конспекти занять з дітьми старшого дошкільного віку, визначено вимоги до здійснення медико-педагогічного контролю.Для вихователів, інструкторів із фізичної культури дошкільних навчал..

Показано з 1 по 24 із 42 (2 сторінок)

Спортивна медицина