(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Педагогіка, освіта

ЦУЛ

Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

300 грн285 грн

Автори книги мають багаторічний практичний досвід роботи з дітьми, які страждають на аутизм у Бельгії. Вони проводять численні навчальні семінари в різних країнах світу як для фахівців, так і для батьків.Ця книжка буде корисною для педагогів, вихователів, психологів, дефектологів, батьків і всіх тих, кому небайдужа доля дітей з таким важким і маловивченим за..

Каравела

Вікова та педагогічна психологія

430 грн

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів...

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

60 грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Науковий світ

Виховання дітей із аутизмом. 90 вправ для залучення дитини до спілкування, взаємодії ..

550 грн490 грн

Как помочь детям с аутизмом улучшить взаимодействие — простые и эффективные стратегии!В книге описаны 90 игровых, научно обоснованных упражнений, предназначенных для родителей, которые воспитывают аутичного ребенка. Читателям предлагается простой и эффективный комплекс занятий, призванных дополнить и поддержать ту коррекционно-развивающую работу с детьми, ко..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

100 грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Університетська книга

Гендерна педагогіка

385 грн

У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерної педагогіки вітчизняних і зарібужних авторів, праці яких уперше перекладені українською. Хрестоматія розрахована на широку аудиторію, яка виявляє інтерес до проблем взаємовідношення гендеру та статі, гендеру та освіти, стереотипів, соціалізації та ін...

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

159 грн135 грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

170 грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

ЦУЛ

Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

400 грн

Описаний у книзі Мері Барбери вербально-поведінковий підхід на сьогоднішнійдень зарекомендував себе як найоптимальніший спосіб корекції та розвитку дітейз діагнозом «аутизм». Будучи матір’ю аутичної дитини і водночас сертифікованимфахівцем з прикладного аналізу поведінки, Мері Барбера змогла викласти доситьнепрості концепції та методи цієї науки мовою, зрозу..

Наука и Техника

Довідник шкільного психолога. Тести, вправи, завдання на CD

320 грн

Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и достаточное количество всевозможных развивающих занятий и упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития таких познавательных процессов, как восп..

Мандрівець

Зошит домашніх завдань для дітей із загальним недорозвиненням мовлення

110 грн

Пропонований зошит сприятиме формуванню мовленнєвих умінь у дітей п’ятого року життя.Цікаві ігрові завдання спрямовані на подолання мовленнєвих вад, розвиток фонематичних процесів, збагачення словникового запасу в дітей, формування і вдосконалення граматичної будови мовлення, а також розвиток дрібної моторики пальців рук, зорового сприймання, уваги, пам’яті,..

Теревинф

Игровая педагогика: таблица развития, подбор и описание игр

260 грн

И.Ю. Захарова и Е.В. Моржина, эксперты московского Центра лечебной педагогики, основываясь на многолетнем опыте работы с самыми разными детьми, представляют в книге свой взгляд на игру и игровую педагогику. Первая часть книги посвящена концепции игровых эпох и ступеням установления эмоционального контакта с ребенком; описывается, как проанализировать игровое..

Теревинф

Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формам..

200 грн

Это небольшое руководство предлагает простой и практичный способ построения благоприятной среды для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и выраженными интеллектуальными нарушениями. Метод Интенсивного взаимодействия позволяет установить контакт и поддерживать эмоциональную коммуникацию даже с теми из них, кто совсем не может выразить свои..

Мандрівець

Книга взаємозв'язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи

135 грн

Посібник “Книга взаємозв’язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи. Середній дошкільний вік” забезпечить ефективну організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення.Пропонований матеріал відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та інструкції з ділової документації вчителя-лого..

Новий світ-2000

Корекційна педагогіка

310 грн

У навчальному посібнику розглянуто основні аспекти корекційної педагогіки, необхідні майбутнім фахівцям у галузі охорони здоров'я, освіти, соціальної роботи для ефективної комунікації з різновіковими категоріями осіб з психофізичними порушеннями. Навчальне видання ознайомлює студентів зі змістом, формами і методами корекційної допомоги особам з вадами слуху,..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

475 грн

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційно..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особли..

405 грн

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціа..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

125 грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Богдан НК

Корекція дисграфій. Дидактичний матеріал

45 грн

Дидактичний матеріал містить перфокартки, зміст яких структуровано відповідно до інноваційних технологій у корекції писемного мовлення дітей. Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі зможуть урізноманітнити методику проведення занять, зробити процес навчання цікавим і ефективним...

Богдан НК

Корекція дислексій. Дидактичний матеріал

45 грн

Дидактичний матеріал містить таблиці для читання та картки, зміст яких структоровано відповідно до інноваційних технологій у корекції усного мовлення дітей. Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі зможуть урізноманітнити методику проведення занять, зробити процес навчання цікавим і ефективним..

Мандрівець

Крок за кроком: програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей старшого дошкільно..

125 грн

Однією з найдавніших в історії розвитку вчення про розлади мовлення вважають проблему заїкання. Цим вченням займається не одне покоління науковців та практиків, які вважають його складним питанням як у теоретичному, так і у практичному аспектах.Програма “Крок за кроком” пояснює проблеми порушення мовлення у теоретичному аспекті й спрямована на подолання цих ..

Теревинф

Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации

540 грн

    В книге собраны и систематизированы ранее опубликованные и новые методические материалы Центра лечебной педагогики «Особое детство» о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, ЗПР различного генеза, множественными нарушениями, включающими нарушения зрения или слуха, генетическими синдромами и другими проблемами развития.  ..

Мандрівець

Методика “Мандала” в корекційно-розвитковій роботі з дітьми та підлітками

125 грн

Серед усіх методик роботи в арттерапії “Мандала” є однією з універсальних, що підходить як дорослим, так і дітям. Методичні рекомендації містять теоретичні аспекти роботи з мандалою, а також загальні алгоритми роботи за О. І. Копитіним. У практичній частині подані корекційно-розвиткові заняття з використанням мандал, зокрема створення класичної мандали з різ..

Показано з 1 по 24 із 72 (3 сторінок)