(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Педагогіка

ЦУЛ

Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

300 грн285 грн

Автори книги мають багаторічний практичний досвід роботи з дітьми, якістраждають на аутизм у Бельгії. Вони проводять численні навчальні семінари врізних країнах світу як для фахівців, так і для батьків.Ця книжка буде корисною для педагогів, вихователів, психологів, дефектологів,батьків і всіх тих, кому небайдужа доля дітей з таким важким і маловивченимзахвор..

Каравела

Вікова та педагогічна психологія

430 грн

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів...

Богдан НК

Веселий ротик: Бібліотека логопеда-практика

45 грн

У посібнику запропоновано комплекси різноманітних вправ у віршованому супроводі для тренування органів мовлення, самомасажу обличчя та вушних раковин, сприйняття й відтворення простих і акцентованих ритмів, а також для вироблення правильного діафрагмового та мовленнєвого дихання у дошкільнят і молодших школярів. Вправи й кольорові сигнальні картки допоможуть..

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

60 грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Науковий світ

Виховання дітей із аутизмом. 90 вправ для залучення дитини до спілкування, взаємодії ..

550 грн490 грн

Как помочь детям с аутизмом улучшить взаимодействие — простые и эффективные стратегии!В книге описаны 90 игровых, научно обоснованных упражнений, предназначенных для родителей, которые воспитывают аутичного ребенка. Читателям предлагается простой и эффективный комплекс занятий, призванных дополнить и поддержать ту коррекционно-развивающую работу с детьми, ко..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

100 грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Університетська книга

Гендерна педагогіка

385 грн

У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерної педагогіки вітчизняних і зарібужних авторів, праці яких уперше перекладені українською. Хрестоматія розрахована на широку аудиторію, яка виявляє інтерес до проблем взаємовідношення гендеру та статі, гендеру та освіти, стереотипів, соціалізації та ін...

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

159 грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

170 грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

ЦУЛ

Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

400 грн380 грн

Описаний у книзі Мері Барбери вербально-поведінковий підхід на сьогоднішнійдень зарекомендував себе як найоптимальніший спосіб корекції та розвитку дітейз діагнозом «аутизм». Будучи матір’ю аутичної дитини і водночас сертифікованимфахівцем з прикладного аналізу поведінки, Мері Барбера змогла викласти доситьнепрості концепції та методи цієї науки мовою, зрозу..

Наука и Техника

Довідник шкільного психолога. Тести, вправи, завдання на CD

320 грн

Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и достаточное количество всевозможных развивающих занятий и упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития таких познавательных процессов, как восп..

Мандрівець

Зошит домашніх завдань для дітей із загальним недорозвиненням мовлення

125 грн

Пропонований зошит сприятиме формуванню мовленнєвих умінь у дітей п’ятого року життя.Цікаві ігрові завдання спрямовані на подолання мовленнєвих вад, розвиток фонематичних процесів, збагачення словникового запасу в дітей, формування і вдосконалення граматичної будови мовлення, а також розвиток дрібної моторики пальців рук, зорового сприймання, уваги, пам’яті,..

Теревинф

Игровая педагогика: таблица развития, подбор и описание игр

260 грн

И.Ю. Захарова и Е.В. Моржина, эксперты московского Центра лечебной педагогики, основываясь на многолетнем опыте работы с самыми разными детьми, представляют в книге свой взгляд на игру и игровую педагогику. Первая часть книги посвящена концепции игровых эпох и ступеням установления эмоционального контакта с ребенком; описывается, как проанализировать игровое..

Теревинф

Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формам..

200 грн

Это небольшое руководство предлагает простой и практичный способ построения благоприятной среды для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и выраженными интеллектуальными нарушениями. Метод Интенсивного взаимодействия позволяет установить контакт и поддерживать эмоциональную коммуникацию даже с теми из них, кто совсем не может выразить свои..

Мандрівець

Книга взаємозв'язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи

135 грн

Посібник “Книга взаємозв’язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи. Середній дошкільний вік” забезпечить ефективну організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення.Пропонований матеріал відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та інструкції з ділової документації вчителя-лого..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

130 грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Богдан НК

Корекція дисграфій. Дидактичний матеріал

50 грн

Дидактичний матеріал містить перфокартки, зміст яких структуровано відповідно до інноваційних технологій у корекції писемного мовлення дітей. Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі зможуть урізноманітнити методику проведення занять, зробити процес навчання цікавим і ефективним...

Богдан НК

Корекція дислексій. Дидактичний матеріал

50 грн

Дидактичний матеріал містить таблиці для читання та картки, зміст яких структоровано відповідно до інноваційних технологій у корекції усного мовлення дітей. Завдяки цьому посібнику логопеди та учителі зможуть урізноманітнити методику проведення занять, зробити процес навчання цікавим і ефективним..

Мандрівець

Крок за кроком: програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей старшого дошкільно..

135 грн

Однією з найдавніших в історії розвитку вчення про розлади мовлення вважають проблему заїкання. Цим вченням займається не одне покоління науковців та практиків, які вважають його складним питанням як у теоретичному, так і у практичному аспектах.Програма “Крок за кроком” пояснює проблеми порушення мовлення у теоретичному аспекті й спрямована на подолання цих ..

Теревинф

Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации

540 грн

    В книге собраны и систематизированы ранее опубликованные и новые методические материалы Центра лечебной педагогики «Особое детство» о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, ЗПР различного генеза, множественными нарушениями, включающими нарушения зрения или слуха, генетическими синдромами и другими проблемами развития.  ..

Мандрівець

Методика “Мандала” в корекційно-розвитковій роботі з дітьми та підлітками

125 грн

Серед усіх методик роботи в арттерапії “Мандала” є однією з універсальних, що підходить як дорослим, так і дітям. Методичні рекомендації містять теоретичні аспекти роботи з мандалою, а також загальні алгоритми роботи за О. І. Копитіним. У практичній частині подані корекційно-розвиткові заняття з використанням мандал, зокрема створення класичної мандали з різ..

Мандрівець

Мовленнєва картка з картинками : Дидактичний матеріал із логопедичного обстеження

150 грн

Навчально-методичний посібник “Дидактичний матеріал із логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку дитини” є засобом логопедичного обстеження мовлення дітей дошкільного віку. Логопедичне обстеження з використанням цієї мовленнєвої картки є комплексним, цілісним, динамічним та дозволяє зробити висновок про стан розвитку мовлення дитини, рівень його сформов..

Мандрівець

Навчимо дітей плавати

80 грн

Посібник містить поради щодо проведення індивідуальних занять із навчання плавання дітей старшого дошкільного віку з батьками, близькими дітям дорослими, інструкторами з фізичного виховання, вихователями дошкільних навчальних закладів.Вправи з навчання техніки плавання згруповано у блоки, подано з коментарями і малюнками..

Показано з 1 по 24 із 67 (3 сторінок)