(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Право

КНТЕУ

Теорія держави і права

225грн

За умов правової держави, яка інтенсивно формується, особливого значення набуває юридична діяльність у всіх сферах демократичного суспільства. Зростає роль юристів-професіоналів та необхідність їх підготовки для всіх ділянок суспільного життя.Призначено для студентів-правознавців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування «Правознавс..

Фенікс

Портове право

165грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні тенденції розвитку правового забезпечення портової діяльності, основні проблеми правозастосовної практики у цій сфері. Рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах юридичного напряму...

Фенікс

Організація судових і правоохоронних органів України

330грн

Даний курс лекцій розроблено у відповідності до навчального плану підготовки юристів-бакалаврів денної та заочної форми навчання.У посібнику надаються розгорнуті матеріали щодо роботи, структури та повноважень правоохоронних органів України для інформування і підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, пропонуються критичні обзори правоо..

Право

Міжнародні стандарти в галузі забезпечення права на здоров'я та практика їхнього заст..

220грн

У навчальному посібнику охарактеризовано міжнародно-правові акти універсального й регіонального характеру щодо гарантування права на досягнення найвищого життєвого рівня (права на здоров’я); приділено суттєву увагу міжнародним правовим актаму сфері прав пацієнтів та міжнародно-правовим актам у галузі забезпечення громадського здоров’я. Проаналізовано правові..

Фенікс

Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього

450грн

Двостороннє українсько-англійське видання.У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність ..

Одеса

Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституці..

350грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретико-доктри-нальних підходів до визначення ролі та змісту правового регулювання містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні. Розглянуто компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності та роль міжнародних правових стандартів в містобудівній діяльності органів місцевого с..

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

350грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

140грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Фенікс

Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів

150грн

Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення та розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів (МТК), Зокрема, у ході розгляду теоретичних аспектів теми визначено поняття «МТК» та його співвідношення із суміжними категоріями. Проведено класифікацію МТК за основними ознаками, розкрито етапи розвитку' їхнього міжнародно-пр..

Фенікс

Право охорони здоров’я ЄС

70грн

У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст охорони здоров’я у праві ЄС, еволюції права охорони здоров’я ЄС та медичного права ЄС, інституціоналізації права охорони здоров’я ЄС та медичного права ЄС, права на медичну допомогу у праві охорони здоров’я ЄС, захисту прав пацієнтів у праві охорони здоров’я ЄС, трансплантації органів у праві охорони ..

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

390грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

40грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

450грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

Право

Судова медицина та судова психіатрія

300грн

У Підручнику висвітлюються питання судової медицини та судової психіатрії, що виникають у правовій практиці. У розділі І «Судова медицина» розглянуто питання танатології, травматології, механічної асфіксії, токсикології, впливу критичних температур, електрики та ін., які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушк..

Право

Надання домедичної допомоги

135грн

Висвітлено основні правила організації та методики проведення комплексу термінових заходів, спрямованих на припинення дії фактора ураження, усунення явищ, які становлять загрозу життю та здоров’ю, а також підготовку постраждалого для відправлення до лікувально-профілактичного закладу в разі нещасних випадків і раптових захворювань.Для здобувачів вищої освіти..

Фенікс

Морське право

165грн

   У посібнику викладаються сучасні тендееції розвитку правового забезпечення морської діяльності, основні проблеми правозастосовної практики у цій сфері, розглядається пошук шляхів їх можливого вирішення.   Рекомендовано студентам юридичних вузів, що мають знання, отримані у результаті вивчення курсів кримінал, міжнародного та адміністра..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (анти..

300грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

Рівне

Облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів

100грн

У монографії висвітлено теоретико-методичні основи обліку й контролю доходів і видатків бюджетних медичних закладів. Розкрито методику й техніку складання кошторису доходів і видатків медичних закладів, досліджено особливості організації бухгалтерського обліку доходів і видатків, надано його характеристику та проаналізовано підходи до нього, розкрито систему..

Право

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан т..

200грн

Монографію присвячено актуальним питанням запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та перспективам його розвитку. Інтенсивний розвиток законодавства в царині медицини та надання медичних послуг ставить на порядок денний питання наукового осмислення й обґрунтування системи медичного забезпечення та обслуговува..

Право

Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури

280грн

Посібник містить практичний матеріал для підготовки до Єдиного вступного іспиту з англійської мови до магістратури: тести у форматі ЄВІ за темами, лексичні завдання за темами, граматичні таблиці та тестові завдання з граматики, відповіді до тестових завдань. Формат, тематика та послідовність матеріалу сприяють формуванню вмінь та навичок, які необхідні для у..

Ліра-К

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні

110грн

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституці..

Право

#pravoZNO 2021 Збірник тестових завдань

180грн

Успішно скласти ЗНО в магістратуру по праву - мрія кожного студента юридичного факультету. Якісно підготуватися до важливого заходу дають можливість М.В. Пономаренко, Л.О. Чернов - автори знаменитого посібника #pravoZNO. ЗНО в магістратуру з права - це тести, відповіді на які зачіпають різні сфери цієї нелегкої спеціальності...

Право

#pravoZNO 2021

380грн

Посібник укладено відповідно до чинної програми ЗНО з права. Видання містить матеріали з 8 базових правничих дисциплін та призначене для якісної підготовки бакалаврів до проходження єдиного фахового вступного випробування з права...

Фенікс

Військове право України: джерела, структура та розвиток

150грн

У монографії досліджено теоретичні аспекти військового права як комплекс­ної галузі у системі права України. Концепція військового права ґрунтується на інституціональній та функціональній характеристиці системи українського права, її компонентів з визначенням правового режиму у якості формуючої основи усієї системи права. Нормативною основою військового прав..

Показано з 1 по 24 із 483 (21 сторінок)