(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Право

Право

#ЄФВВ 2023

440 грн

Посібник укладено відповідно до чинної програми ЄФВВ «Право».Видання містить матеріали з 8 базових правничих дисциплін, призначене для якісної підготовки бакалаврів до проходження єдиного фахового вступного випробування та вступу до магістратури...

Право

#МКТ 2022 Збірник тестових завдань

290 грн

Успішно скласти ЗНО в магістратуру по праву - мрія кожного студента юридичного факультету. Якісно підготуватися до важливого заходу дають можливість М.В. Пономаренко, Л.О. Чернов - автори знаменитого посібника #pravoZNO. ЗНО в магістратуру з права - це тести, відповіді на які зачіпають різні сфери цієї нелегкої спеціальності...

Право

English for Lawyers

450 грн

Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн. Розрахований на студ..

Право

Legal English

300 грн

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Право» і має на меті розвиток мовних, мовленнєвих та лінгвосоціокультурних компетентностей, необхідних для ефективного професійно-орієнтованого усного і писемного спілкування, та формування термінологічного апарату англійської мови в межах загальноюридичних тем, об’єднаних у ш..

Право

ЄДКІ 2023. Навчальний посібник. Право та Міжнародне Право

450 грн

Посібник укладено відповідно до чинної програми ЄДКІ «Право» та «Міжнародне право».Видання містить матеріали з 12 правничих дисциплін, призначене для якісної підготовки магістрів до проходження єдиного державного кваліфікаційного іспиту...

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

150 грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Алерта

Адвокатський іспит: Зразки процесуальних документів

330 грн

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту, згідно діючий програми і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже сім разів. Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обсягом пов..

Львівська політехніка

Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування

100 грн

У посібнику розглянуто питання надання адміністративних послуг громадянам України органами місцевого самоврядування, подано загальну характеристику порядку та умов упровадження і реалізації послуг, наданих населенню нашої держави. Проаналізовано ефективність надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування.Для студентів юри..

Право

Адміністративне право

300 грн

У Підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України...

Алерта

Адміністративне право України

540 грн

Підручник підготовлено на базі діючого законодавства, з урахуванням останніх змін відповідно до адміністративної реформи та реформи адміністративного права України.В підручнику із врахуванням державних вимог щодо організації навчального процесу і навчальних програм з максимально можливою адаптацією до навчальних аудиторій викладені основні питання курсу адмі..

Право

Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні

230 грн

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях адміністративного права й адміністративного судочинства, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 9 розділів, викладених у чіткій послідовності відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступн..

Гельветика

Адміністративно-правовий механізм охорони лісового фонду в Україні

380 грн

У монографії здійснено перегляд та уточнено засади організації та сутність реалізації адміністративно-правового механізму охорони лісового фонду України як інструменту втілення в правореалізацію публічною адміністрацією конкретних заходів щодо забезпечення схоронності усіх лісових територій України, які характеризуються відповідним біотопом та біоценозом для..

Право

Адміністративно-правовий статаус учасника бойових дій ООС як Сспеціальний статус особ..

190 грн

У монографії викладено підходи до розуміння поняття «адміністративно-правовий статус учасника бойових дій оос ». Проведено комплексне дослідження передумов та елементів змісту адміністративно-правового статусу учасників бойових дій оос . Проаналізовано нормативно-правову базу, що стосується правового статусу учасників бойових дій оос , запропоновано класифік..

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

470 грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

Фенікс

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд

90 грн

В збірнику розміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд», проведеної 29 листопада 2018 року спільно Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом Навчаль..

Гельветика

Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості : практикум для спеціальності..

160 грн

Практикум містить 10 тестів у форматі сертифікаційної роботи з англійської мови. За змістом тести орієнтовані на Програму зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов з акцентом на професійному компоненті іншомовної підготовки студентів юридичного факультету. Метою посібника є формування міжкультурної комунікативної компетентсті майбутніх юристів на ос..

Алерта

Військове право

660 грн

У Підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють...

Гельветика

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідженн..

400 грн

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану; дослідженню питань нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану, спеціальних правових механізмів регулювання суспільних відносин, що виникають у надзвичайних ситуаціях, а ..

Право

Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні

190 грн

У Підручнику розглянуто питання про обіг вогнепальної зброї в Україні, розкрито зміст сучасного поняття вогнепальної зброї, подано класифікацію зброї та описано процедуру її дослідження під час розслідування злочинів. Висвітлено питання про незаконний обіг вогнепальної зброї та її застосування...

Право

Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний к..

160 грн

Станом на 22 лютого 2023 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Право

Господарське право в схемах і таблицях

390 грн

У навчальному посібнику розглянуто основні теми курсу господарського права відповідно до програми. Загальна частина включає в себе питання поняття та принципів господарського права, загальні засади створення, функціонування та ліквідації суб’єктів господарювання, основи корпоративного права, договірного права, державне регулювання господарських відносин, інс..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

50 грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

Олді+

Довідник поліцейського з домедичної допомоги

590 грн

У науково-довідковому виданні вміщено систематизовану інформацію з професійного навчання поліцейських навичкам надання домедичної допомоги потерпілим. Розглянуто широке коло понять екстреної медицини та медицини катастроф. Враховано потребу у використанні працівниками поліції довідкової інформації у зв’язку з існуючими у правоохоронній діяльності небезпеками..

Право

Домедична підготовка

320 грн

У Підручнику викладено загальнотеоретичні нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишн..

Показано з 1 по 24 із 512 (22 сторінок)