(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260 грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Право

Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний к..

160 грн

Станом на 22 лютого 2023 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Бизнес-книга

Воздух. Контроль загрязнений по международным стандартам. Справочник

1250 грн

Книга предназначена для экологических служб промышленных предприятий, санитарных лабораторий. Во втором издании даны международные нормативы качества воздуха, приведены современные методики анализа различных загрязнений Во втором, переработанном и дополненном издании 2002 года (первое издание 1994 г.) публикуются сведения о новейшие стандартных методиках кон..

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

390 грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Львівська політехніка

Екологічна безпека

260 грн

У навчальному посібнику розкрито проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмо..

Право

Екологічне законодавство України

150 грн

Станом на 9 вересня 2021 рокуЗакон України "Про охорону навколишнього природного середовища".Закон України "Про охорону атмосферного повітря".Закон України "Про природно-заповідний фонд України".Закон України "Про рослинний світ".Закон України "Про тваринний світ".Закон України "Про екологічну мережу України"...

Фенікс

Екологічне право України

290 грн

У підручнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права...

Тех Медіа Груп

Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001:2018

1200 грн

У посібнику описано основні етапи й напрями впровадження систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018. Розглянуто визначення меж запроваджуваної системи менеджменту. Висвітлено практику подолання опору змінам. Наведено алгоритм ідентифікації небезпек, методи оцінки ризиків і можливостей..

Світ

Загальна екологія

150 грн

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст загальної екології. Передусім чітко визначено її місце в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), біоцен..

Феникс

Захист водойм від забруднення в судноплавстві

200 грн

В книге приведены научно-организационные основы современных аспектов проблемы предотвращения загрязнения водоемов при судоходстве.ПРассматриваются принципы санитарно-экологической безопасности морской среды при судоходстве в рамках использования современных природоохранных систем и технологических процессов обработки и очистки поверхностных и сточных вод.Пре..

Університетська книга

Злочини проти довкілля

60 грн

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти і судова практика з найактуальніших і складних щодо застосування кримінально-правових норм розділу VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти довкілля». Наведена характеристика цих норм, подано їх науково-практичний коментар.Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищ..

Університет "Україна"

Мікробіологія

160 грн

У навчальному посібнику вміщено матеріал з основних розділів мікробіології. У сучасному ключі в максимально стислій формі подано основні положення дисципліни: основи систематики, будова, живлення та розмноження бактерій; описано поширення мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розглянуто питання про роль бактерій в інфекційних процесах і зн..

Беларуская навука

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических ..

350 грн

Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур в Беларуси и лесомелиоративных насаждений на бывшем дне Аральского моря в Казахстане. Изучены физико-хими..

Фенікс

Рекреаційна екогігієна

310 грн

В монографии рассмотрена характеристика биологической контаминации прибрежных вод и возникающих вследствие этого талассогенных инфекций и заболеваний. Изложено нормирование качества рекреационных вод. Приведены различные данные относительно биологической контаминации воды поверхностных водоемов Украины как потенциальных рекреационных ресурсов. Представлены н..

Фенікс

Ртуть у XXI столітті: від постановки проблеми до її вирішення

260 грн

У монографії, побудованій на матеріалах проведених авторами багаторічних досліджень, а також на підставі узагальнення друкованої наукової інформації, накопиченої переважно за останні два десятиріччя, розглянуто сучасний стан проблеми ртуті не лише з позицій критичного редуктивного, а й проспективного аналізу. На основі доказової методичної бази простежено по..

Фенікс

Сапропелі як перспективний засіб лікування і оздоровлення

260 грн

Монографію присвячено актуальній проблемі застосування сапропелевих грязей (пелоїдів) в практиці лікування та оздоровлення. Представлено дані літератури з проблеми та результати фізико-хімічних,мікробіологічних та фізіологічних досліджень сапропелів оз. Волове (Київська обл.) та Шацьких озер. Обґрунтовано необхідність проведення клінічних випробувань сапропе..

Академия

Экология. Транспортное сооружение и окружающая среда

210 грн

Описаны проблемы взаимодействия транспортного сооружения с окружающей средой с учетом современных тенденций развития инженерной экологии. Подробно изложены методы оценки основных видов воздействия транспортного сооружения на окружающую социальную и природную среду, методы инженерной защиты среды на этапах проектирования, строительства и эксплуатации транспор..

Лаборатория знаний

Экспресс-анализ экологических проб. Практическое руководство

500 грн

В практическом руководстве описаны конструкционные особенности различных устройств, применяемых при проведении экспресс-анализов в полевых условиях, в том числе при аварийных и других экстремальных ситуациях. Подробно рассмотрены методы работы с индикаторными трубками и комплексами на их основе, с другими газоанализаторами. Приведены методики определения наи..

CABI Publishing

Air Pollution

1888 грн

Air pollution has become a major global issue due to rapid industrialization, human population growth and increasing urbanization. The various sources of atmospheric pollutants, both those created by human activity and those from natural physical and biological processes, have become the focus of much scientific research and analysis. An understanding of ho..

CRC Press

Artificial Intelligence and the Environmental Crisis

2028 грн

A radical and challenging book which argues that artificial intelligence needs a completely different set of foundations, based on ecological intelligence rather than human intelligence, if it is to deliver on the promise of a better world. This can usher in the greatest transformation in human history, an age of re-integration. Our very existence is depende..

WILEY

Artificially Intelligent Nanomaterials for Environmental Engineering

4680 грн

Presents novel, nanotechnology-based solutions for urgent environmental engineering problemsClear and concise from beginning to end, this book focuses on the design and application of artificially intelligent nanomaterials, which help in solving many tangible environmental problems?especially water and air pollution. It lays out the design concepts, major ch..

CRC Press

Biotechnological Approaches for Pest Management and Ecological Sustainability

2496 грн

Due to increasing problems occurring from massive applications of pesticides, such as insect resistance to pesticides, the use of biotechnological tools to minimize losses from insect pests has become inevitable. Presenting alternative strategies for alleviating biotic stresses, Biotechnological Approaches for Pest Management and Ecological Sustainability ex..

CRC Press

Insect Bioecology and Nutrition for Integrated Pest Management

2704 грн

The field of insect nutritional ecology has been defined by how insects deal with nutritional and non-nutritional compounds, and how these compounds influence their biology in evolutionary time. In contrast, Insect Bioecology and Nutrition for Integrated Pest Management presents these entomological concepts within the framework of integrated pest management ..

CRC Press

Insect Pest Management

2496 грн

Insect pest control continues to be a challenge for agricultural producers and researchers. Insect resistance to commonly used pesticides and the removal of toxic pesticides from the market have taken their toll on the ability of agricultural producers to produce high quality, pest-free crops within economical means. In addition to this, they must not endang..

Показано з 1 по 24 із 57 (3 сторінок)