(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Сільгосптехніка

Нілан

Історія землеробської техніки

120 грн

Висвітлено історичний шлях розвитку землеробської техніки за різних систем землеробства (примітивних, екстенсивних, перехідних). Акцентовано увагу на традиційних знаряддях обробітку ґрунту (рало, плуг, соха, ручні знаряддя для обробітку, сівби та розпушування) та машинній техніці, що побутували в Україні. Викладено еволюцію розвитку знарядь основного обробіт..

Олді+

Використання техніки в агропромисловому комплексі

380 грн

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто..

Харків

Жатка ЖВН-6Б. Каталог деталей

35 грн

Каталог содержит иллюстрации узлов и деталей валковой навесной жатки ЖВН 6-Б. Номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы жатки...

Белрусь

Корнеуборочная машина КС6Б, КС6БТ каталог деталей 2 тома

330 грн

Каталог деталей и сборочных единиц на самоходную корнеуборочную машину КС6Б является справочным техническим пособием для работников сельхозпредприятий, предприятий и учреждений, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих машин, а также для работников соответстующих снабженческих, сбытовых, торговых организаций. Приведены данные по двигателям СМД-64-02 и ЯМЗ-..

Agroexpert

Механізація та технології обробітку ґрунту

160 грн

У посібнику подано основи проектування механізованих технологій обробітку ґрунту в землеробсті. Значну увагу приділено особливостям конструкції, налаштування та обслуговуванню ґрунтообробних сільськогосподарських машин і агрегатів. ..

Ніжин

Механизация и автоматизация производства молока

190 грн

В книге изложены, базирующиеся на достижениях теории и практики, наиболее рациональные для практического применения системы и способы содержания коров, параметры рекомендуемых планировочных решений молочных ферм, технологические параметры машин и оборудования, обеспечивающие оптимизацию операций и процессов производства молока, рекомендуемые комплекты машин ..

Дослідницьке

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвито..

260 грн

У науковому виданні розглянуто історичний шлях системи випробувань сільськогосподарської техніки та основні напрямки науково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на сучасному етапі, орієнтовані подальший розвиток сільськогосподарського машинобудування, механізованих агротехнологій та машиновикористання як основи технічної модернізації АПК. Н..

Нова книга

Проектування технологічних процесів сервісних підприємств

150 грн

Розглянуті організаційні і технологічні аспекти проектування технологічних процесів на підприємствах технічного сервісу з метою підвищення надійності та якості сільськогосподарської техніки в процесі експлуатації, а також їх атестації і сертифікації...

Ранок

Системы питания дизелей тракторов и грузовых автомобилей

75 грн

В книге, сориентованной на владельцев тракторов и автомобилей с дизельными двигателями, работников машинно-технологических станций и станций технического обслуживания, специалистов, связанных в своей работе с тягово-энергетическими и транспортными средствами, а также студентов, изучающих соответствующую технику, рассматриваются конструкция, работа, техническ..

Аграрна наука

Словник термінів із селекції, біотехнології та насінництва польових культур

190 грн

У словнику наведено близько 2000 термінів із генетики, селекції, біотехнології та насінництва польових культур. Представлено новітні терміни, які з'явилися останнім часом як результат наукових досліджень та розвитку сільського господарства...

Аграрна наука

Теорія вібраційних машин сільськогосподарського виробництва

100 грн

Монографія присвячена питанням дослідження і аналітичного описання коливань механічних систем, вібраційних процесів та принципів створення і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії. Монографія призначена для фахівців у галузі вібраційних технологій сільськогосподарського машинобудування і може бути корисною для науковців, аспірантів та інженерів сільс..

Ліра-К

Технічний сервіс машин

260 грн

 В навчальному посібнику викладено теоретичні основи та особливості вітчизняного і закордонного технічного сервісу в агропромисловому комплексі. Розглянуто питання технічної експлуатації і забезпечення працездатності тракторів, методів та засобів їх діагностування. Приділено увагу відновленню працездатності сільськогосподарської техніки, зберіганню і ко..

Минск

Трактор Беларус -2522, -2822, -3022. Каталог деталей

310 грн

..

Ранок

Условия эффективной работы тракторов-универсалов

70 грн

В книге излагаются (с обоснованием) условия, необходимые для оптимизации работы агрегатов на базе наиболее распространенных в сельском хозяйстве универсально-пропашных тракторов. Для фермеров, механизатров-операторов, учебных структур по подготовке и повышению квалификации специалистов, имеющих отношение к использованию тракторов сельскохозяйственного назнач..

CRC Press

Combine Harvesters

3328 грн

From Basic Fundamentals to Advanced Design Applications A culmination of the author’s more than 20 years of research efforts, academic papers, and lecture notes, Combine Harvesters: Theory, Modeling, and Design outlines the key concepts of combine harvester process theory and provides you with a complete and thorough understanding of combine harvester proce..

Дослідницьке

Агрегатування плугів

62 грн

У монографії розглянуто особливості агрегатування плугів з тракторами класичної та інтегральної компоновок, а також з модульними енергетичними засобами перемінного тягового класу. Особливу увагу приділено агрегатуванню передньонавісних плугів у складі орних машинно-тракторних агрегатів за схемою «push-pull» (штовхай-тягни). Рекомендовано спеціалістам, магіст..

Дослідницьке

Дослідження сільськогосподарської техніки

229 грн

У цьому начальному посібнику автори висвітлюють питання проектування сільськогосподарських машин, методи їх дослідження та обробки експериментальних даних, враховуючи останні досягнення в галузі сільськогосподарської техніки. Наведені дані можуть бути рекомендовані до застосування студентами аграрних вузів у ході виконання курсових проектів, дипломних проект..

Каравела

Електрообладнання автомобілів і тракторів

343 грн

Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВS) електро..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в рослинництві

208 грн

В книзі наведено класифікацію, основні вимоги до енергетичних та транспортних засобів, машин для обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду, збирання урожаю сільськогосподарських культур, наведено конструкційні особливості машин, а також технічні характеристики та результати випробувань нових вітчизняних і зарубіжних засобів малої механізації. Розраховано на..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в тваринництві

187 грн

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних вид..

Дослідницьке

Машини і обладнання для зрошування

140 грн

В посібнику розглянуто тенденції розвитку машин і обладнання для зрошування, наведено їх класифікацію, технічний опис та конструктивні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, терміни та визначення основних показників якості створюваного машинами дощу, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати вип..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

224 грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Дослідницьке

Машини і обладнання для приготування та внесення добрив

192 грн

В посібнику розглянуто основні положення експлуатації машин та обладнання для внесення добрив, агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення мінеральних і органічних добрив та технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування добрив у технологіях вирощування основних сільськогосподарських кул..

Дослідницьке

Машини для заготівлі та приготування кормів

140 грн

У книзі наведені основні агротехнічні та зоотехнічні вимоги до технологічних процесів збирання та приготування кормів, розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин для кормовиробництва, а також техніко-технологічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки у цій галузі...

Показано з 1 по 24 із 61 (3 сторінок)

У цьому розділі перебувають книги, у яких детально описана конструкція та способи експлуатації і ремонту сільськогосподарської техніки.