(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Сільгосптехніка

Дослідницьке

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвито..

260грн

У науковому виданні розглянуто історичний шлях системи випробувань сільськогосподарської техніки та основні напрямки науково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на сучасному етапі, орієнтовані подальший розвиток сільськогосподарського машинобудування, механізованих агротехнологій та машиновикористання як основи технічної модернізації АПК. Н..

Олді+

Використання техніки в агропромисловому комплексі

239грн

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто..

Аграрна освіта

Технічний сервіс в агропромисловому комплексі

190грн

Викладено основи технічного сервісу факторів, автомобілів, самохідних сільськогосподарських машин, обладнання для утримання тварин та птахів. Розглянуто питання з організації їх технічного обслуговування та діагностування технічного стану...

Мелітополь

Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції

160грн

Практикум містить завдання і методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни "Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції". Розглянуто основні конструкції машин та обладнання для переробки продукції рослинництва і тваринництва, їх конструкції і особливості використання. Надані відомості дозволяють студен..

Agroexpert

Механізація та технології обробітку ґрунту

160грн

У посібнику подано основи проектування механізованих технологій обробітку ґрунту в землеробсті. Значну увагу приділено особливостям конструкції, налаштування та обслуговуванню ґрунтообробних сільськогосподарських машин і агрегатів. ..

Кондор

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

998грн

В підручнику висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації і оцінки машин та обладнання для кормоприготування. Приділено особливу увагу основам теорії і методики їх розрахунку. Розглядаються основи теорії машиновикористання у тваринництві, зокрема основні положення проектування тваринницьких підприємств; питання технологічної, технічної і виробничої ..

Нілан

Історія землеробської техніки

110грн

Висвітлено історичний шлях розвитку землеробської техніки за різних систем землеробства (примітивних, екстенсивних, перехідних). Акцентовано увагу на традиційних знаряддях обробітку ґрунту (рало, плуг, соха, ручні знаряддя для обробітку, сівби та розпушування) та машинній техніці, що побутували в Україні. Викладено еволюцію розвитку знарядь основного обробіт..

Харків

Корнеуборочная машина МКК-6. Каталог деталей

73грн

..

Дослідницьке

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи

156грн

В книзі наведені особливості конструкцій сучасних тракторів, навантажу вальних машин та причепів, класифікація і вимоги до них, визначені тенденції розвитку, а також представлені оригінальні розробки, наведені результати випробувань...

Машиностроение

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тракторов «БЕЛАРУС» серий 500, 800..

858грн

Приведены сведения об устройстве основных узлов, агрегатов и систем тракторов «БЕЛАРУС» серий 500, 800, 900, их краткие технические характеристики. Описаны возможные неисправности и способы их устранения. Даны рекомендации по разборке, сборке узлов и необходимые регулировочные операции. Для механизаторов, механиков, дилеров, инженерно-технических работников ..

Дослідницьке

Машини для хімічного захисту рослин

166грн

В книзі представлено основні положення експлуатації польових обприскувачів та генераторів аерозолю, що використовуються для хімічного захисту польових культур, розглянуто агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення хімічних препаратів і технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування пест..

Дослідницьке

Машини для тваринництва та птахівництва

140грн

У книзі представлена класифікація техніки для забезпечення основних технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання для тваринництва і птахівництва, а також надані основні техніко-технологічні характеристики і результати випробувань техніки в умовах екс..

Дослідницьке

Машини для овочівництва, садівництва та виноградарства

192грн

У книзі представлено основні агровимоги до базових технологічних операцій в овочіництві,садівництві та виноградарстві, описано конструкційні особливості, техніко-технологічні характеристики, результати та коментарі випробувань, а також тенденції і прогноз розвитку машин у зазначених галузях. Розраховано на фахівців у галузі овочівництва, садівництва та виног..

Дослідницьке

Машини для обробітку грунту та сівби

177грн

У книзі представлено класифікацію основних систем обробітку грунту і сівби, розглянуто сучасні техніко-технологічні рішення та агровимоги до них, наведено результати випробувань нової ґрунтообробної та посівної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва, а також визначено прогноз розвитку машин за даним напрямком...

Дослідницьке

Машини для збирання зернових та технічних культур

192грн

У книзі наведені сучасні техніко-технологічні рішення збирання врожаю зернових та технічних культур, агровимоги, конструкційні особливості, технічні характеристики, результати випробувань та тенденції розвитку машин і обладнання з даного напрямку механізації сільськогосподарського виробництва...

Дослідницьке

Машини для заготівлі та приготування кормів

140грн

У книзі наведені основні агротехнічні та зоотехнічні вимоги до технологічних процесів збирання та приготування кормів, розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин для кормовиробництва, а також техніко-технологічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки у цій галузі...

Дослідницьке

Машини і обладнання для приготування та внесення добрив

192грн

В посібнику розглянуто основні положення експлуатації машин та обладнання для внесення добрив, агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення мінеральних і органічних добрив та технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування добрив у технологіях вирощування основних сільськогосподарських кул..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

224грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Дослідницьке

Машини і обладнання для зрошування

140грн

В посібнику розглянуто тенденції розвитку машин і обладнання для зрошування, наведено їх класифікацію, технічний опис та конструктивні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, терміни та визначення основних показників якості створюваного машинами дощу, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати вип..

Белрусь

Корнеуборочная машина КС6Б, КС6БТ каталог деталей 2 тома

312грн

Каталог деталей и сборочных единиц на самоходную корнеуборочную машину КС6Б является справочным техническим пособием для работников сельхозпредприятий, предприятий и учреждений, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих машин, а также для работников соответстующих снабженческих, сбытовых, торговых организаций. Приведены данные по двигателям СМД-64-02 и ЯМЗ-..

Харків

Эксплуатация и ремонт трансмиссий тракторов серий Т-150, ХТЗ-121, ХТЗ-160, ХТЗ-170

208грн

ХТЗ-121 - позволяют выполнять все операции основной обработки почвы: вспашку, сплошную культивацию, глубокое рыхление, боронование; весь комплекс работ по обработке и уборки сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, картофеля и других пропашных культур; ранневесенний обработку почвы, предпосевную обработку, посев, внесение гербицидов, пестицидов, удобрений, ..

Ранок

Условия эффективной работы тракторов-универсалов

21грн

В книге излагаются (с обоснованием) условия, необходимые для оптимизации работы агрегатов на базе наиболее распространенных в сельском хозяйстве универсально-пропашных тракторов. Для фермеров, механизатров-операторов, учебных структур по подготовке и повышению квалификации специалистов, имеющих отношение к использованию тракторов сельскохозяйственного назнач..

Аграрна освіта

Трактори і автомобілі

52грн

Висвітлено загальні відомості про сучасні трактори і автомобілі, самохідні шасі, їх комплектування, технічне оцінювання з основами матеріалознавства та елементами технологічного виконання слюсарних, зварювальних і ковальських робіт...

Харків

Трактор Т-150К. Руководство по разборке и сборке

78грн

..

Показано з 1 по 24 із 63 (3 сторінок)

У цьому розділі перебувають книги, у яких детально описана конструкція та способи експлуатації і ремонту сільськогосподарської техніки.