(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Сільгосптехніка

Львів

Інженерне облаштування територій: меліорація земель в Україні

190грн

Навчальний посібник містить основні положення проектування та будівництва меліоративних систем і споруд як складової інженерного облаштування сільськогосподарських територій. Розглядається широке коло питань із принципів функціонування зрошувальних та осушувальних систем, раціонального використання меліорованих земель і гідроспоруд для боротьби з водною ероз..

Нілан

Історія землеробської техніки

100грн

Висвітлено історичний шлях розвитку землеробської техніки за різних систем землеробства (примітивних, екстенсивних, перехідних). Акцентовано увагу на традиційних знаряддях обробітку ґрунту (рало, плуг, соха, ручні знаряддя для обробітку, сівби та розпушування) та машинній техніці, що побутували в Україні. Викладено еволюцію розвитку знарядь основного обробіт..

Дослідницьке

Агрегатування плугів

60грн

У монографії розглянуто особливості агрегатування плугів з тракторами класичної та інтегральної компоновок, а також з модульними енергетичними засобами перемінного тягового класу. Особливу увагу приділено агрегатуванню передньонавісних плугів у складі орних машинно-тракторних агрегатів за схемою «push-pull» (штовхай-тягни). Рекомендовано спеціалістам, магіст..

Agroexpert

Агротехника и механизация защиты растений

100грн

Актуальность, задачи и способы защиты с/х культур; Пестициды, их классификация и технологогические принципы нанесения на обрабатываемую поверхность; Химические препараты партнеры пестицидов; Предпосевная подготовка семенного материала; Технологии опрыскиваний и классификация опрыскивателей; Общее устройство и рабочие органы штанговых опрыскивателей; Подготов..

Львів

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії

280грн

Словник містить понад 45000 найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко використовуються в міжнародних наукових публікаціях. Викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об'єктів, а також захисту довкілля і охорони природних..

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

90грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

Олді+

Використання техніки в агропромисловому комплексі

230грн

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто..

Дослідницьке

Дослідження сільськогосподарської техніки

220грн

У цьому начальному посібнику автори висвітлюють питання проектування сільськогосподарських машин, методи їх дослідження та обробки експериментальних даних, враховуючи останні досягнення в галузі сільськогосподарської техніки. Наведені дані можуть бути рекомендовані до застосування студентами аграрних вузів у ході виконання курсових проектів, дипломних проект..

Аграрна освіта

Експлуатація машин та обладнання агропромислового виробництва

60грн

Методичні рекомендації та навчальні завдання зі спеціальності "Експлуатація машин та обладнання агропромислового виробництва"..

Аграрна освіта

Електричні машини і апарати

100грн

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій. У додатках наведено технічні дані сухих силових трансформаторів з литою ..

Каравела

Електрообладнання автомобілів і тракторів

245грн

Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВS) електро..

Харків

Жатка ЖВН-6Б. Каталог деталей

30грн

Каталог содержит иллюстрации узлов и деталей валковой навесной жатки ЖВН 6-Б. Номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы жатки...

Харків

Жатка ЖРБ-4,2. Каталог деталей

30грн

..

Бердянск

Жатки ЖВН-6Б. Устройство и техобслуживание

25грн

Настоящая инструкция содержит краткое описание конструкции и основные указания по наладке, обслуживанию и эксплутации жатки...

Дослідницьке

Засоби малої механізації в рослинництві

200грн

В книзі наведено класифікацію, основні вимоги до енергетичних та транспортних засобів, машин для обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду, збирання урожаю сільськогосподарських культур, наведено конструкційні особливості машин, а також технічні характеристики та результати випробувань нових вітчизняних і зарубіжних засобів малої механізації. Розраховано на..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в тваринництві

180грн

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних вид..

Ростов

Комбайн "ДОН" 1200, 1500А Каталог деталей

35грн

В каталоге приведена номенклатура сборочных единиц и деталей зерноуборочных комбайнов "Дон-1500А" и "Дон-1200"...

Москва

Комбайн Fortschritt E 281 C каталог деталей

150грн

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте комбайна. Каталог содержит перечень всех деталей и сборочных единиц комбайна, сведения о их количестве на сборочную единицу...

Белрусь

Комбайн РСМ-101 "Вектор" каталог деталей и сборочных единиц

200грн

Рассмотрены жатвенная часть, платформа-подборщик, молотильный агрегат, шасси, мосты ведущих и управляемых колес, гидрооборудование, подшипники. Года выпуска 2005-2006...

Белрусь

Комбайн СК-5М-1 "Нива" Каталог деталей

200грн

Каталог содержит номенклатуру деталей комбайна СК-5М-1 "Нива", 1990-2004 годов выпуска. Рассмотрены жатвенная часть, наклонные камеры, молотилки, бункер зерна, мосты ведущих колёс...

Белрусь

Комбайн СК-5М-1 "Нива", СК-5МЭ-1 "Нива-эффект"(гидро- и электрооборудование) каталог ..

200грн

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте. Рассмотрены Копнитель, гидравлическая система, электрооборудование, кабина и подшипники...

Белрусь

Корнеуборочная машина КС6Б, КС6БТ каталог деталей 2 тома

300грн

Каталог деталей и сборочных единиц на самоходную корнеуборочную машину КС6Б является справочным техническим пособием для работников сельхозпредприятий, предприятий и учреждений, занимающихся эксплуатацией и ремонтом этих машин, а также для работников соответстующих снабженческих, сбытовых, торговых организаций. Приведены данные по двигателям СМД-64-02 и ЯМЗ-..

Харків

Корнеуборочная машина МКК-6. Каталог деталей

70грн

..

Показано з 1 по 24 із 62 (3 сторінок)

У цьому розділі перебувають книги, у яких детально описана конструкція та способи експлуатації і ремонту сільськогосподарської техніки. 

Холод, English for