(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Товарознавство і торгівля

Гельветика

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі

250 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгівлі. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та зміст адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, а також відповідальність, яку передбачено за порушення законодавства у сфері торгівлі. Досліджено принципи, форми і методи адм..

Арій

Англійська мова для працівників торгівлі

15 грн

Цей кишеньковий довідник містить корисні вислови для спілкування англійською мовою під час купівлі-продажу товарів, а також найуживанішу лексику з перекладом українською. Тематично він охоплює такі розділи: різновиди магазинів і товарів, вибір і покупка товару, ціни, способи оплати, повернення товару і скарги, спілкування покупця і продавця, консультанта або..

Магнолія

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві

440 грн

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності гуртовими , роздрібними та підприємствами рес..

Світ книг

Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства і торгівлі

320 грн

    Навчальна програма дисципліни "Гігієна та санітарія" вміщує учбовий матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів ресторанної справи, в тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, яка забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань..

ЦУЛ

Генно-модифіковані організми: за і проти

180 грн

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання. Посібник розраховано на студе..

Львівська політехніка

Довідник фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

360 грн

Подано матеріал, що охоплює вісім розділів, а саме: суб’єкти господарювання в Україні; фінансова звітність суб’єктів господарювання; показники, що характеризують прибутковість, фінансову стійкість і ділову активність суб’єктів господарювання; показники, що характеризують виробничо-господарську діяльність суб’єктів господарювання; податки і збори, які сплачую..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві

320 грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425 грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

Університетська книга

Мерчандайзинг

190 грн

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. Мерчандайзинг – не тільки «мистецтво торгувати», це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркети..

ЦУЛ

Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс

480 грн450 грн

У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів..

Алерта

Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу

170 грн

У навчальному посібнику розглядаються: організаційно-облікові аспекти підприємств оптової торгівлі; особливості організації та методика обліку і оподаткування діяльності підприємств роздрібної торгівлі, зокрема, висвітлюється реалізація товарів зі знижкою: знижка менше собівартості товару, знижка надана після уцінки товару, знижка нада-..

Алерта

Облік у торгових підприємствах

150 грн

У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи обліку у торгівлі у цілому, а також методичні засади обліку окремих операцій підприємств торгівлі, їх облікової політики. У додатках до посібника подано окремі нормативні документи, що регламентують облік у торгових підприємствах. Посібник містить практичні завдання, а також словник основних термінів з ..

КНТЕУ

Правила Інкотермс 2020: використання в національній та міжнародній торгівлі

190 грн

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти тлумачення й використання правил Інкотермс 2020 у національній та міжнародній торгівлі. Значну увагу приділено поясненню обов'язків сторін, умов постачання відповідно до правил Інкторемс 2020, розподілу витрат, порядку переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також інших умов, застосув..

Гельветика

Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів

640 грн

Навчальний посібник буде корисним для співробітників податкової міліції та інших правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, а також курсантів, студентів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податко..

ЦУЛ

Товарознавство м'яса

250 грн

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики м’яса сільськогосподарських тварин, птиці та пернатої дичини. М’ясо – джерело повноцінних білків тваринного походження і необхідно для побудови тканин організму людини, синтезу і обміну речовин. Харчова цінність продуктів тваринництва визначається їх хімічним складом – вмістом білків, жирі..

ЦУЛ

Товарознавство м’яса і м’ясних товарів

400 грн

У книзі узагальнено товарну характеристику, класифікацію, склад м’яса, формування споживних властивостей і асортименту м’ясних продуктів, тенденції розробки нових виробів, поліпшення їх харчової цінності, використання засобів збереження якості товарів. Включено новітні досягнення науки й техніки галузей виробництва м’ясних товарів, матеріал щодо визначення я..

Світ книг

Товарознавство непродовольчих товарів

1250 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, дана їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Товароз..

Ліра-К

Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів

290 грн

Наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Розглянуто анатомо-морфологічну будову клітин плодів та овочів, їх хімічний склад. Надано інформацію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції. Розглянуті товарознавчі характеристики пряно-ароматичних рослин та прян..

Світ книг

Товарознавство продовольчих товарів

1030 грн

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів. Враховано т..

ЦУЛ

Товарознавство риби та рибних товарів

500 грн

Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику основних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м’яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, формуван..

Ліра-К

Товарознавство та експертиза в митній справі

150 грн

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон Украї..

Магнолія

Товарознавство товарів тваринного походження

390 грн

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищи..

ЦУЛ

Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів

930 грн

Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Розглянуто асортимент, пакування, маркування, вимоги до якості, правила приймання, умови, строки зберігання і процеси, що проходять під час зберігання ..

Магнолія

Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового п..

350 грн

У навчально-наочному посібнику розглянуто чинники формування асортименту і споживних властивостей виробів господарського та культурно-побутового призначення. Велику увагу приділено вивченню сучасного асортименту та оцінці якості цих товарів. Навчально-наочний посібник містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоє..

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)