(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Терапія

Гэотар

COVID-19. Реабилитация и питание. Руководство для врачей

420 грн

В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Продемонстрирована роль питания в профилактике и лечении COVID-19 с акцентом на энергетическую ценность рациона, содержание в нем белка, полиненасыщенных жирных кислот семейства ?-3, витаминов и минеральных веществ. Подробно представлены принципы питания как неотъемлемого..

Медицина

Інфекційні хвороби

550 грн

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основ..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

725 грн

• Над підручником працювали фахівці з великим досвідом лікувальної, науково-методичної та педагогічної роботи у закладах вищої медичної освіти України.• У новому виданні враховано сучасні досягнення з вивчення інфекційних хвороб у дітей, рекомендації національних і міжнародних протоколів з діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, МКХ-11.• Викладе..

Заславський ВД

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

380 грн

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів України, рекомендаціями Європейського, Американського товариств кардіологів. Дотримано вимоги сучасної міжнародної..

Заславський ВД

Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря

230 грн

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде ..

Заславський ВД

Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря

220 грн

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасної ендокринології, наведені основні нозології та принципи ведення пацієнтів з ендокринними захворюваннями. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за фахом «загальна практика — сімейна медицина». Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студен..

Заславський ВД

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

180 грн

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін. Викладене в навчальному посібнику буде корисним для лікарів загальної практики — сімейної мед..

Заславський ВД

Актуальні питання офтальмології у практиці сімейного лікаря

350 грн

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно д..

Заславський ВД

Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря

230 грн

У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювання органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми. Посібник складено відповідно д..

Заславський ВД

Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

180 грн

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спеціалізації (інтернатури) лікарів загальної практики — сімейної медицини за фахом «Психіатрія». Зміст видання відповідає основним розділам цієї програми. Розглянуті питання законодавства в галузі психіатрії та організації надання психіатричної допомоги, діагностики, диференційної діагностики, лікуван..

Книга плюс

Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині

110 грн

У книзі послідовно викладені клінічна фармакологія антибактеріальних і протимікозних засобів, методи класичної й новітньої мікробіологічної діагностики, сучасні принципи та методи протимікробної терапії, механізми виникнення і вплив антибіотикорезистентності на ефективність лікування інфекційної патології. Видання містить такі важливі для лікарів багатьох сп..

Магнолія

Вегетативна дисфункція при хронічному панкреатиті

350 грн

Навчальний посібник містить актуальну і сучасну інформацію про формування і клінічні прояви вегетативної дисфункції при хронічному панкреатиті. Вплив на вегетативні розлади відкриває можливості для превентивного лікування хронічного панкреатиту (ХП) та його ускладнень. Автори запропонували і довели доцільність додаткового включення до протокольного ..

Укрмедкнига

Венозні тромбози та їх ускладнення

90 грн

Висвітлено питання етіології, патогенезу венозних тромбозів (ВТ) у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і визначено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Проаналізовано особливості лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та наведено її результати. Особливу увагу приділено клі..

Медицина

Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 1: Розділи 1–8

1040 грн

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандарт..

Медицина

Внутрішні хвороби: у 2 ч. Ч. 2: Розділи 9–24

920 грн

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандарт..

Гэотар

Внутренние болезни по Дэвидсону. В 5-ти томах. Том III. Онкология. Гематология. Клини..

1500 грн

Руководство "Внутренние болезни по Дэвидсону" пережило уже 22 переиздания и до сих пор остается одним из самых востребованных у студентов медицинских вузов. Оно было переведено на многие языки мира и получило многочисленные призы.Уникальная особенность данного издания - подача материала в тесной связи патогенеза с клинической медициной. Это особенно важно не..

Книга плюс

Воспалительные заболевания бронхов

90 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика поражений бронхов, функциональные методы исследования легочной вентиляции. Детально описаны основные клинические синдромы, показано их значение в диагностическом поиске, обосновании методов лечения.С позиций современной медицинской науки изложены этиологическ..

Книга плюс

Воспалительные заболевания легких и плевры

80 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография, методы микробиологической и функциональной диагностики, применяемые в пульмонологии. Детально описаны основные клинические синдромы заболеваний легких и плевры, показано их значение в диагностическом поиске, об..

Магнолія

Гіпертонічна хвороба у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок

390 грн

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні аспекти ведення хворих із гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок після реконструктивних операцій у сімейній (амбулаторній) медицині, а також наведено дані літературних і наукових джерел і матеріали власних досліджень.Представлено оптимізовані рекомендації щод..

СпецЛит

Группы крови: исследования и факты

350 грн

Новейшие исследования в медицине и биологии показали, что группа крови является тем ключом, который открывает дверь к тайнам здоровья и долголетия, физической активности и темперамента, восприимчивости организма к некоторым заболеваниям и к той пище, которую употребляет человек. Группа крови может рассказать о нас гораздо больше, чем раса, культура или место..

Медкнига

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

120 грн

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використання при артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хронічному легеневомі серці, лікуванні нервових і психічних захворювань. Описані протизапальні, гормонольні та метаболічні ефекти діуретиків. Крім того, наведені механізм..

Thieme

Диференційна діагностика внутрішніх хвороб (Differential Diagnosis in Internal Medici..

3200 грн

A pragmatic approach to differential diagnosis gives rapid, reliable answers to these questions: Which diseases are likely? What causes them? What are the typical characteristics of these disorders? Do they correspond with the symptoms in question? How can the preliminary diagnosis be confirmed? Siegenthaler's new Differential Diagnosis in Internal Medi..

Медкнига

Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты

190 грн

Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, в том числе и на генетическом уровне, особенностях его течения, рещении практических вопросов диагностики, а так же определения тактики ведения пациентов. Представлены современные возможности консер..

Магнолія

Захворювання серця і судин у сімейній медицині. Том 1

650 грн

Навчально-методичний посібник «Захворювання серця і судин у сімейній медицині», створений за участі викладачів-клініцистів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та інших медичних вишів України, які працюють у галузі вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» або небайдужими до неї, є актуальн..

Показано з 1 по 24 із 135 (6 сторінок)