(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Видавництво Книга плюс


Книга плюс

Травматологія (європейські стандарти діагностики та лікування)

440 грн

В книге изложены основные научно-практические сведения, касающиеся этиологии, классификации, принципов диагностики, способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с травмами. Уделено внимание новым технологиям, в частности технике малоинвазивного остеосинтеза, который становится современной концепцией лечения переломов.Для травматологов-ортоп..

Книга плюс

English for Dentists = Англійська мова для стоматологів

350 грн

Матеріал підручника відповідає вимогам програми «Англійська мова» для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації.Підручник містить 14 основних розділів. Запропоновані оригінальні та адаптовані тексти зі стоматологічної тематики супроводжуються системою вправ, що сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкрива..

Книга плюс

Medical English Competence = Вивчення англійської мови для студентів медиків

300 грн

The textbook has been compiled in accordance with the requirements of the English language programme for students of medical educational establishments of the 1st-4th level of accreditation with basic knowledge of English. The aim of the textbook is to master skills in communication, reading and translation of scientific medical literature. The textbook incl..

Книга плюс

Актуальні питання системи гемостазу

230 грн

В книге рассматриваются современные методы исследования гемостаза – «Тромбоэластография», «Тест генерации тромбина», «Тест тромбодинамики». Представлены данные о наиболее часто встречающихся в практике врачей-клиницистов патологических нарушениях в различных звеньях гемостаза, а также принципы лабораторного контроля за гемостатической и антикоагулянтной тера..

Книга плюс

Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд ззаду

160 грн

..

Книга плюс

Анатомічний плакат "Скелет людини"

160 грн

..

Книга плюс

Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Українські та латинські анатомічні т..

Книга плюс

Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія)

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для с..

Книга плюс

Анатомія людини/ Human anatomy (контроль за самостійною підготовкою до практичних зан..

280 грн

Основним змістом навчання є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.Завдання посібника сприяють розвитку у студентів яскравих та образних уявлень про анатомію т..

Книга плюс

Анатомія м'язів

170 грн

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, на..

Книга плюс

Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок

140 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія)

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів тулуба

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику впроваджена сучас..

Книга плюс

Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ

170 грн

У посібнику систематизовані теоретичні відомості учбової та монографічної літератури з питань загальної і спеціальної анатомії центральної нервової системи та органів чуттів людини. У стислій формі, з використанням авторських схем та окремих ілюстративних матеріалів сучасної морфології, подана структурна організація спинного і головного мозку, їх провідних ш..

Книга плюс

Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині

110 грн

У книзі послідовно викладені клінічна фармакологія антибактеріальних і протимікозних засобів, методи класичної й новітньої мікробіологічної діагностики, сучасні принципи та методи протимікробної терапії, механізми виникнення і вплив антибіотикорезистентності на ефективність лікування інфекційної патології. Видання містить такі важливі для лікарів багатьох сп..

Книга плюс

Вікова психологія

315 грн

У навчальному посібнику представлені психологічні та соціальні питання онтогенезу особистості. Розглядаються основні характеристики психофізіологічного, соціального, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах. Цілісність і науковість запропонованого посібника забезпечується розглядом соціальної ситуації розвитку, провідної діяльно..

Книга плюс

Воспалительные заболевания бронхов

90 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика поражений бронхов, функциональные методы исследования легочной вентиляции. Детально описаны основные клинические синдромы, показано их значение в диагностическом поиске, обосновании методов лечения.С позиций современной медицинской науки изложены этиологическ..

Книга плюс

Воспалительные заболевания легких и плевры

80 грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография, методы микробиологической и функциональной диагностики, применяемые в пульмонологии. Детально описаны основные клинические синдромы заболеваний легких и плевры, показано их значение в диагностическом поиске, об..

Книга плюс

Врожденные пороки сердца

2000 грн

Настоящее руководство, посвященное врожденным порокам сердца, - первое наиболее полное издание на русском языке, в котором в свете постоянно обновляющихся научных представлений и технологий изложены сведения о естественном течении практически всех пороков, частоте их возникновения, эмбриологии, генетике. Описана их анатомия, микроструктура, гемодинамика, кли..

Книга плюс

Громадське здоров'я

350 грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» (модуль №2 «Громадське здоров’я») для підготовки магістрів зі спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія».У виданні висвітлено основні теоретичні положення та практичні аспекти комплексної оцінки здоров’я населення і його провідних детер..

Книга плюс

Дитяча травматологія

225 грн

Посібник присячений сучасним засадам і методам діагностики й лікування травм у дітей. У кнізі ІІ висиплено різноманітні види ушкоджень, починаючи від пологових і до найважчих - по лііравм та опіків. В окремих розділах розглядаються питання судово-медичної експертизі. ушкодження опорно-рухового апарату, черепно-мозкові, торакальні и абдомінальні травми.Для ши..

Книга плюс

Дренирование ран и полостей в хирургии

320 грн

Книга состоит из двух частей. В общей части освещены теоретические механизмы основных способов дренирования в хирургии. Дана характеристика современных дренажных систем, отдельно рассмотрена роль низковакуумного, сорбционного, осмотического дренирования. Описаны осложнения и правила дренирования. В специальной части представлены наиболее оптимальные варианты..

Книга плюс

Зубопротезна техніка

1000 грн

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підготовки..

Показано з 1 по 24 із 58 (3 сторінок)