(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Видавництво Книга плюс


Книга плюс

English for Dentists = Англійська мова для стоматологів

280грн

Матеріал підручника відповідає вимогам програми «Англійська мова» для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації.Підручник містить 14 основних розділів. Запропоновані оригінальні та адаптовані тексти зі стоматологічної тематики супроводжуються системою вправ, що сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкрива..

Книга плюс

Medical English Competence = Вивчення англійської мови для студентів медиків

220грн

The textbook has been compiled in accordance with the requirements of the English language programme for students of medical educational establishments of the 1st-4th level of accreditation with basic knowledge of English. The aim of the textbook is to master skills in communication, reading and translation of scientific medical literature. The textbook incl..

Книга плюс

Актуальные вопросы системы гемостаза

230грн

В книге рассматриваются современные методы исследования гемостаза – «Тромбоэластография», «Тест генерации тромбина», «Тест тромбодинамики». Представлены данные о наиболее часто встречающихся в практике врачей-клиницистов патологических нарушениях в различных звеньях гемостаза, а также принципы лабораторного контроля за гемостатической и антикоагулянтной тера..

Книга плюс

Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія

120грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Українські та латинські анатомічні т..

Книга плюс

Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія)

120грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для с..

Книга плюс

Анатомія людини/ Human anatomy (контроль за самостійною підготовкою до практичних зан..

190грн

Основним змістом навчання є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.Завдання посібника сприяють розвитку у студентів яскравих та образних уявлень про анатомію т..

Книга плюс

Анатомія м'язів

156грн

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, на..

Книга плюс

Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок

120грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія)

120грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів тулуба

120грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику впроваджена сучас..

Книга плюс

Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ

120грн

Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування медиків. Мову подано в практичному аспекті, акцент зроблено на її комунікативній функції. Схема побудови уроку: слово - словосполучення - речення - текст. На..

Книга плюс

Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині

75грн

У книзі послідовно викладені клінічна фармакологія антибактеріальних і протимікозних засобів, методи класичної й новітньої мікробіологічної діагностики, сучасні принципи та методи протимікробної терапії, механізми виникнення і вплив антибіотикорезистентності на ефективність лікування інфекційної патології. Видання містить такі важливі для лікарів багатьох сп..

Книга плюс

Аспекты дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочк..

260грн

В монографии представлены методические основы дифференциальной диагностики заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) в соответствии с систематикой (Данилевский Н.Ф., Несин А.Ф., Рахний Ж.И., 1998), освещены вопросы клиники, диагностики и дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта.Необходимость написания..

Книга плюс

Вікова психологія

270грн

У навчальному посібнику представлені психологічні та соціальні питання онтогенезу особистості. Розглядаються основні характеристики психофізіологічного, соціального, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах. Цілісність і науковість запропонованого посібника забезпечується розглядом соціальної ситуації розвитку, провідної діяльно..

Книга плюс

Воспалительные заболевания бронхов

90грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика поражений бронхов, функциональные методы исследования легочной вентиляции. Детально описаны основные клинические синдромы, показано их значение в диагностическом поиске, обосновании методов лечения.С позиций современной медицинской науки изложены этиологическ..

Книга плюс

Воспалительные заболевания легких и плевры

80грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография, методы микробиологической и функциональной диагностики, применяемые в пульмонологии. Детально описаны основные клинические синдромы заболеваний легких и плевры, показано их значение в диагностическом поиске, об..

Книга плюс

Врожденные пороки сердца

1550грн

Настоящее руководство, посвященное врожденным порокам сердца, - первое наиболее полное издание на русском языке, в котором в свете постоянно обновляющихся научных представлений и технологий изложены сведения о естественном течении практически всех пороков, частоте их возникновения, эмбриологии, генетике. Описана их анатомия, микроструктура, гемодинамика, кли..

Книга плюс

Громадське здоров'я

275грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я» (модуль №2 «Громадське здоров’я») для підготовки магістрів зі спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія».У виданні висвітлено основні теоретичні положення та практичні аспекти комплексної оцінки здоров’я населення і його провідних детер..

Книга плюс

Дитяча травматологія

225грн

Посібник присячений сучасним засадам і методам діагностики й лікування травм у дітей. У кнізі ІІ висиплено різноманітні види ушкоджень, починаючи від пологових і до найважчих - по лііравм та опіків. В окремих розділах розглядаються питання судово-медичної експертизі. ушкодження опорно-рухового апарату, черепно-мозкові, торакальні и абдомінальні травми.Для ши..

Книга плюс

Дренирование ран и полостей в хирургии

320грн

Книга состоит из двух частей. В общей части освещены теоретические механизмы основных способов дренирования в хирургии. Дана характеристика современных дренажных систем, отдельно рассмотрена роль низковакуумного, сорбционного, осмотического дренирования. Описаны осложнения и правила дренирования. В специальной части представлены наиболее оптимальные варианты..

Книга плюс

Зубопротезна техніка

530грн

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підготовки..

Книга плюс

Иммуногистохимия в диагностике опухолей

850грн

В последние годы классическая гистопатология развивается быстрыми темпами и в практической работе наряду со светооптической и электронной микроскопией используется ряд дополнительных высокочувствительных методов, включающих иммуногистохимические и цитогенетические исследования, а также молекулярную патологию. Применение этих методов обеспечивает объективизац..

Книга плюс

Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация

110грн

В справочнике собраны многочисленные сведения, опубликованные в периодических и отдельных изданиях последних лет и представлены лабораторные показатели возрастных и половых особенностей человека. В справочнике также приводятся методы исследования ана- литов, референсные значения и их клинико-диагностическое значение. В новое издание по сравнению с предыдущим..

Книга плюс

Кожные и венерические болезни. Практикующему врачу

220грн

В книге представлены сведения о кожных и венерических заболеваниях. Отмечены характерные клинические и лабораторные признаки этих болезней, позволяющие своевременно их диагностировать и правильно выбрать тактику лечения.Книга состоит из четырех частей; в первой части освещены вопросы анатомии, гистологии и физиологии кожи, вторая часть посвящена кожным болез..

Показано з 1 по 24 із 37 (2 сторінок)