(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Корми, годівля

CABI Publishing

Animal Nutrition with Transgenic Plants

4200грн

* Gathers together more than 150 feeding studies with food-producing animals and covers both first and second generation transgenic plants * The first central resource of this information for researchers, students and policy makers * Includes contributions from a wide range of specialists in the field..

CABI Publishing

Dairy Goats, Feeding and Nutrition

4725грн

Dairy goats have long been considered an important source of income for rural populations, providing the opportunity for profitable and sustainable diversity for small farms. Their importance is also increasing in intensive feeding systems and in large farms. They are highly adaptable due to their unique feeding habits and have become popular livestock anim..

WILEY

Feed Efficiency in the Beef Industry

4800грн

Feed Efficiency in the Beef Industry provides a thorough and concise overview of feed efficiency in beef cattle.  It frames the great importance of feed efficiency to the industry and details the latest findings of the many scientific disciplines that intersect and aim to improve efficient and sustainable production of nutritious beef. The vast maj..

CABI Publishing

Nutrition Experiments in Pigs and Poultry

3400грн

This practical research text provides an invaluable resource for all animal and veterinary scientists designing, analysing and interpreting results from nutrition and feed experiments in pigs and poultry. The emphasis throughout is on practical aspects of designing nutrition experiments. The book builds on the basics and proceeds to describe the limitation..

CABI Publishing

Nutrition of Goats

1995грн

This report is a comprehensive review of published information on the body composition and digestive physiology of temperate zone goats, the composition of their products, meat, milk and fibre, their voluntary feed intake, and their associated energy, protein, mineral and vitamin requirements. The systematic approach is similar to that of earlier reviews of ..

CABI Publishing

Nutrition of the Rabbit

4125грн

Bringing together international expertise in rabbit production, topics covered in this fully updated volume include digestive physiology, feed formulation and product quality, as well as feeding strategies, feed processing, feed management around weaning and the relationship between nutrition and intestinal health. Brand new to this edition, the chapters als..

CABI Publishing

Nutritional Modelling for Pigs and Poultry

2040грн

Modelling is a useful tool for decision making in complex agro-industrial scenarios.  Containing a selection of the papers presented at the International Symposium of Modelling in Pig and Poultry Production 2013, this book brings together the best and most recent academic work on modelling in the pig and poultry industry, with a particular emphasis on nutrit..

Харків

Биоморфологическая организация и питательность кормов

300грн

В монографии обобщены данные литературы и результаты исследований авторов о роли анатомо-морфологического строения, молекулярной, надмолекулярной организации и тонкого физико-химического строения кормов и основных их питательных веществ, что в целом определено авторами как биоморфологическая организация кормов. Обозначена ведущая роль современных экспресс-ме..

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

90грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

Харків

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів

70грн

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в ..

Проспект Науки

Витаминное и минеральное питание животных

960грн

Первый раздел посвящен описанию витаминного питания животных, второй - их минеральному питанию. Содержатся сведения о необходимом комплексе витаминов и минералов и каждом элементе комплекса в отдельности для разных видов сельскохозяйственных животных (жвачных, свиней, лошадей, кроликов, нутрий, пушных зверей, сельскохозяйственной птицы, собак и кошек). Теоре..

Аграрна наука

Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин

150грн

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кр..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

550грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

Лань

Интенсификация производства высококачественной продукции животноводства

600грн

В монографии приведены результаты научных исследований, касающихся подбора оптимальных доз использования кормовых добавок и сочетаний генотипов. Проведенные комплексные исследования роста, развития, мясной продуктивности с учетом выхода основных питательных веществ, эффективности биоконверсии протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобных часте..

ДеЛи

Комбикорма и их компоненты

675грн

В книге рассматриваются физико-химические и биохимические характеристики компонентов комбикормов растительного и животного происхождения, продуктов микробиологического и химического синтеза, вторичного сырья пищевых производств, минеральных веществ, биологически активных соединений - витаминов, консервантов, антиоксидантов, микроэлементов, антибиотиков, ферм..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

185грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

Verlag

Консервирование кормов и биогазовых субстратов

1240грн

Настоящий практический справочник по консервированию кормов и субстратов для биогазовых установок подготовлен компетентным коллективом авторов. В нем представлена всеобъемлющая теоретическая информация и практические рекомендации по консервированию грубых и сочных кормов, влажного зерна и сырья для производства биогаза. С прикладной точки зрения рассмотрены ..

Олді+

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

290грн

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветерина..

Лань

Корма и кормовые добавки для животных

370грн

В учебном пособии обобщены результаты исследований научных учреждений и автора, а также передовой практики по заготовке, хранению кормов и подготовке их к скармливанию, приведены новые отраслевые стандарты для оценки качества кормовых средств. Особое внимание уделено разработке и внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий, таких как производство кормо..

Проспект Науки

Кормление животных с основами кормопроизводства

1120грн

Книга включает в себя три раздела. Из первого читатель узнает об оценке питательности кормов и научится основам полноценного кормления животных. Второй раздел посвящен видам кормов и кормопроизводству. Рассмотрены: сочные, водянистые, грубые и концентрированные корма и добавки. А также корма животного происхождения. В третьем содержатся сведения и рекомендац..

Гэотар

Кормление овец и коз

300грн

В учебнике освещены вопросы нормированного кормления всех половозрастных групп овец и коз. Рассмотрены кормовые средства, применяемые в овцеводстве и козоводстве. Приведен материал по процессам пищеварения и обмена веществ. Описана роль энергии, питательных и биологически активных веществ в жизнедеятельности животных. Представлены состав и питательность корм..

Гэотар

Кормление сельскохозяйственной птицы

300грн

Освещены вопросы нормированного кормления всех видов сельскохозяйственной птицы, рассмотрены кормовые средства, включая нетрадиционные корма, применяемые в птицеводстве, приведен материал об анатомии желудочно-кишечного тракта и процессах пищеварения, о потребностях птицы в воде, питательных и биологически активных веществах. Представлены рекомендации по кор..

Київ

Кормовиробництво

60грн

Викладено загальні відомості про корми, інтенсивні технології вирощування кормових культур, лучного кормовиробництва та заготівлі кормів прогресивними методами. Висвітлено інноваційні досягнення науки, обгрунтовано зональні рекомендації і положення на основі досвіду кращих сільськогосподарських підприємств...

Москва

Кормовые культуры: Производство, уборка, консервирование и использование грубых кормо..

720грн

В книге излагаются научно-практические основы возделывания важнейших кормовых культур на пашне и естественных кормовых угодьях (биология растений, требования к агроэкологическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, особенности уборки урожая и его хранения, экономическая оценка р..

Показано з 1 по 24 із 53 (3 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему годування сільськогосподарських тварин, типів кормів та способів їх виготовлення.