(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Корми, годівля

Харків

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів

80 грн

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в ..

Університетська книга

Годівля сільськогосподарських тварин

575 грн

У роботі висвітлені питання комплексної оцінки поживності кормів і певна різноманітність підходів до цієї проблеми відносно тварин різних видів, як в Україні, так і в інших країнах світу. Подано характеристику функцій та ролі енергії, поживних, мінеральних і біологічно активних речовин для нормальної життєдіяльності організму тварин різних видів та виробничи..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

580 грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

260 грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

Аграрна освіта

Кормовиробництво

90 грн

Викладено загальні відомості про корми, інтенсивні технології вирощування кормових культур, лучного кормовиробництва та заготівлі кормів прогресивними методами. Висвітлено інноваційні досягнення науки, обгрунтовано зональні рекомендації і положення на основі досвіду кращих сільськогосподарських підприємств...

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

260 грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

160 грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Люцерна. Практические советы по силосованию королевы кормовых растений

90 грн

Книга станет ценным подспорьем для всех, кто заинтересован в силосовании люцерны при изготовлении высококачественного силоса для КРС..

ІМЕСГ

Науково-технічні основи приготування комбікормів гвинтовими грануляторами

125 грн

У монографії розглянуто геометричні моделі гвинтів грануляторів та запропоновано критерії їх геометричної подібності. Отримано моделі тиску та продуктивності процесу гранулювання. Встановлено вплив параметрів робочого процесу на показники потужності, крутного моменту та осьового зусилля на гвинті гранулятора. Досліджено вплив сил тертя на зміну температури г..

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

550 грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Зерно

Профессиональное кормопроизводство: сенаж, силос, сено

65 грн

Справочник для профессионалов, подготовленный специалистами австрийской компании “Пёттингер” на основе собственных многолетних исследований и наблюдений, а также на основе исследований, проведенных ведущими сельскохозяйственными лабораториями и институтами Европы. В книге собраны сведения об основных зеленых кормовых культурах, рекомендации по их уборке и пе..

Нілан

Рослинництво з основами кормовиробництва

280 грн

Викладені особливості морфологічної будови польових сільськогосподарських культур, їх біологічні, ботанічні та систематичні ознаки. Наведені сучасні технології вирощування деяких культур...

Одеса

Технологія виробництва комбікормів

520 грн

У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології її підготовки до виробництва комбікормів, технології дозування та змішу..

ЦУЛ

Технологія виробництва преміксів

430 грн

У підручнику подано характеристику сировини, проаналізовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, порядок розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології промислового виробництва преміксів, порядок здійснення технологічного контролю виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів..

CABI Publishing

Animal Nutrition with Transgenic Plants

4368 грн

* Gathers together more than 150 feeding studies with food-producing animals and covers both first and second generation transgenic plants * The first central resource of this information for researchers, students and policy makers * Includes contributions from a wide range of specialists in the field..

CABI Publishing

Dairy Goats, Feeding and Nutrition

4914 грн

Dairy goats have long been considered an important source of income for rural populations, providing the opportunity for profitable and sustainable diversity for small farms. Their importance is also increasing in intensive feeding systems and in large farms. They are highly adaptable due to their unique feeding habits and have become popular livestock anim..

WILEY

Feed Efficiency in the Beef Industry

4992 грн

Feed Efficiency in the Beef Industry provides a thorough and concise overview of feed efficiency in beef cattle.  It frames the great importance of feed efficiency to the industry and details the latest findings of the many scientific disciplines that intersect and aim to improve efficient and sustainable production of nutritious beef. The vast maj..

CABI Publishing

Nutrition Experiments in Pigs and Poultry

3536 грн

This practical research text provides an invaluable resource for all animal and veterinary scientists designing, analysing and interpreting results from nutrition and feed experiments in pigs and poultry. The emphasis throughout is on practical aspects of designing nutrition experiments. The book builds on the basics and proceeds to describe the limitation..

CABI Publishing

Nutrition of Goats

2075 грн

This report is a comprehensive review of published information on the body composition and digestive physiology of temperate zone goats, the composition of their products, meat, milk and fibre, their voluntary feed intake, and their associated energy, protein, mineral and vitamin requirements. The systematic approach is similar to that of earlier reviews of ..

CABI Publishing

Nutrition of the Rabbit

4290 грн

Bringing together international expertise in rabbit production, topics covered in this fully updated volume include digestive physiology, feed formulation and product quality, as well as feeding strategies, feed processing, feed management around weaning and the relationship between nutrition and intestinal health. Brand new to this edition, the chapters als..

CABI Publishing

Nutritional Modelling for Pigs and Poultry

2122 грн

Modelling is a useful tool for decision making in complex agro-industrial scenarios.  Containing a selection of the papers presented at the International Symposium of Modelling in Pig and Poultry Production 2013, this book brings together the best and most recent academic work on modelling in the pig and poultry industry, with a particular emphasis on nutrit..

Олді+

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

590 грн

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветерина..

Харків

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц

160 грн

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животны..

Дослідницьке

Машини для заготівлі та приготування кормів

140 грн

У книзі наведені основні агротехнічні та зоотехнічні вимоги до технологічних процесів збирання та приготування кормів, розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин для кормовиробництва, а також техніко-технологічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки у цій галузі...

Показано з 1 по 24 із 55 (3 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему годування сільськогосподарських тварин, типів кормів та способів їх виготовлення.