(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Автоперевезення

Олді+

Військова логістика

480 грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а та..

Львівська політехніка

Економіка логістики

260 грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

Бизнес-книга

Змішані перевезення (стан, проблеми, тенденції)

190 грн

В книге рассматриваются ключевые вопросы организации перевозок грузов в международном смешанном сообщении. Дается концептуальный анализ смешанных перевозок в свете усиления роли логистического управления, освещается деятельность операторов смешанных перевозок и участие в этих перевозках линейных конференций и стратегических альянсов, особенно в связи с либер..

Кондор

Логістика міста

300 грн

Викладено теоретичні аспекти розвитку і функціонування міст, сутність і значення логістики міста, організація та управління логістичними потоками в місті, логістична система та технологія міських пасажирських перевезень, логістична система міських вантажних перевезень, електронна комерція та оперативні доставки в містах, моделювання міських транспортних сист..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

1100 грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Львівська політехніка

Логістичні системи

280 грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

Університет "Україна"

Логістичні системи доставки специфічних вантажів

220 грн

Наведено особливості перевезення швидкопсувних, небезпечних, довгомірних та великовагових вантажів при їх відправленні і прийомі, вимоги до тари та упаковки. Розглянуто з позицій логістики технічний і технологічний аспекти системи транспортування, інформаційний потік при перевезенні специфічних вантажів. Вирішення проблеми часових обмежень при перевезенні шв..

Львівська політехніка

Логістичний менеджмент

450 грн

Висвітлено теоретичні засади логістичного менеджменту: його сутність та етапи становлення в сучасній економіці, методи та функції. Значну увагу приділено методологічним засадам логістичного менеджменту та організаційно-економічному механізму управління логістичною діяльністю підприємства, проблемам управління розвитком логістичної системи підприємства, особл..

Новий світ-2000

Митне обслуговування транспортних перевезень

300 грн

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів , здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законо..

Львівська політехніка

Організація автомобільних перевезень. Частина 1. Вантажні перевезення

400 грн

У посібнику викладено засади організації транспортного процесу. Подано характеристику сучасної матеріально-технічної бази вантажних автомобільних перевезень, класифікацію та властивості вантажів. Формалізовано підходи дослідження транспортної мережі, описано основні експлуатаційні властивості автотранспортних засобів, дано критичний аналіз продуктивності ван..

Олді+

Організація та логістика перевезень

450 грн

У підручнику висвітлено основні питання з організації та логістики перевезень, представлені теоретико-методологічні засади систем транспортної логістики, розглянуті всі елементи, що забезпечують їх ефективне функціонування в сучасних умовах. Даний підручник дає можливість студентам опанувати питання організації систем вантажних та пасажирських перевезень з в..

Олді+

Основи логістики

450 грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів, логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків у виробниц..

Університет "Україна"

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

130 грн

Підручник рекомендовано для самостійної роботи з дисципліни «Організація автомобільних перевезень», спеціальності «Автомобільний транспорт». Наведено правила перевезень та класифікація вантажів.Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в автомобільній галузі...

Кондор

Cargo Science and Logistics: Textbook

405 грн

Textbook contains general theoretical fundamentals of transport characteristics of cargo, transportation conditions of some types of special goods, elements cargo logistics, literature.It is intended for students of specialties 073 “Management” and 275 “Transport Technologies”...

Кондор

Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів

582 грн

Викладені основи організації та технології доставки спеціальних категорій вантажів повітряним, залізничним, автомобільним, морським та внутрішнім водним транспортом. Наведено класифікацію, особливості організації та технології перевезень, упакування та маркування, документального оформлення спеціальних вантажів. Охарактеризовані транспортні засоби та засоби ..

Індустрія

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

190 грн

НПАОП 0.00-1.62-12..

ПрофКнига

Правила перевезення небезпечних вантажів із додатками і змінами на 16.03.2018

450 грн

Правила перевезення небезпечних вантажів поширюються на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом територією України. Правилами визначають основні норми та вимоги, що забезпечують безпеку перевезення небезпечних вантажів. Вимоги цих Правил є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів їх діяльності які є у..

Кондор

Транспортно-експедиторська діяльність

300 грн

2-ге видання, перероблене та доповненеУ навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особливості доставки вантажів у міжнародній торгівлі...

НАУ

Professional english logistics

229 грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Київ

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

130 грн

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізно..

Инфра-М

Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и определен..

364 грн

В учебном пособии подробно описана технология спутниковой навигации в применении к задачам мониторинга и контроля движения автомобильного транспорта. Рассмотрена технология определения местоположения, используемая в навигационных приемниках для автомобильного транспорта. Изложена технология глобальной спутниковой навигации, включая вопросы формирования и обр..

Слово

Вантажні автомобільні перевезення

104 грн

У підручнику розглядається теорія, технологія, організація і управління виконання автотранспортних послуг (доставкою вантажів) у ринкових умовах. Він призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". Інформаційно-довідниковий матеріал може бути використаний студентами, а тако..

Показано з 1 по 24 із 46 (2 сторінок)