(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Автоперевезення

Кондор

Cargo Science and Logistics: Textbook

210грн

Textbook contains general theoretical fundamentals of transport characteristics of cargo, transportation conditions of some types of special goods, elements cargo logistics, literature.It is intended for students of specialties 073 “Management” and 275 “Transport Technologies”...

Київ

Professional english logistics

220грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Київ

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

100грн

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізно..

Инфра-М

Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и определен..

350грн

В учебном пособии подробно описана технология спутниковой навигации в применении к задачам мониторинга и контроля движения автомобильного транспорта. Рассмотрена технология определения местоположения, используемая в навигационных приемниках для автомобильного транспорта. Изложена технология глобальной спутниковой навигации, включая вопросы формирования и обр..

Олді+

Військова логістика

200грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а та..

Слово

Вантажні автомобільні перевезення

100грн

У підручнику розглядається теорія, технологія, організація і управління виконання автотранспортних послуг (доставкою вантажів) у ринкових умовах. Він призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". Інформаційно-довідниковий матеріал може бути використаний студентами, а тако..

Львівська політехніка

Економіка логістики

150грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

Київ

Економіко-математичні методи в логістиці

100грн

У посібнику розглянуто ефективне використання класичних методів дослідження операцій для вирішення специфічних логістичних завдань, що стосуються оптимізаціі процесів розподілення обмежених ресурсів у логістичних системах, транспортування і складування, управління запасами товарно-матеріальних цінностей, організації обслуговування споживачів з точки зору сис..

ДержавтотрансНДіпроект

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень ва..

50грн

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання наданих матеріалів під конкретні умови діяльності міжнародного перевізника дасть змогу значно покращити його економічні показники роботи і рівень конкуренто..

Инфра-инженерия

Инновационные процессы в логистике

575грн

Монография посвящена базису организации управления высокотехнологичным и наукоемким производством услуг на транспорте — процессно-ресурсной (инженерной) логистике. Особое внимание уделено вопросам синергии логистических процессов при движении потоков ресурсов-затрат, их оптимальному использованию на основе метрик, а также снижению рисков функционирования пре..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

430грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Львівська політехніка

Логістичні системи

270грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

ТрансЛит

Логистика

115грн

Изложены принципы логистики как основы эффективной интеграции сфер производства, транспорта, торговли. Даны определения основных понятий логистики. Рассмотрены функции и методы логистики, а также вопросы управления в логистических системах. Особое внимание уделено транспортной логистике как эффективной системе управления грузовыми перевозками, условиям и осо..

СпецЛит

Логистика, транспорт и экспедирование. Краткий словарь-справочник

150грн

Словарь дает представление об основных областях функционирования логистики, транспорта и экспедирования: управлении материальными и иными потоками, транспортно-экспедиторском обслуживании, правовом оформлении перевозок, страховых операциях и т.д.Для специалистов по логистике, транспорту и экспедированию, студентов и преподавателей транспортных, управленчески..

Инфра-инженерия

Логистика: персонал, технологии, практика

265грн

Теоретические основы логистики изложены простым и понятным языком, без избыточного количества формул и научных изысков, с большим количеством примеров. Обширный набор приложений позволяет применять данное издание в практической деятельности. Особое внимание уделено управлению персоналом и построению системы совершенствования качества логистических услуг. Бе..

АСМАП

Международные автомобильные перевозки

90грн

Пособие дает ответы на основные вопросы организации международных автомобильных перевозок и рассчитано на широкий круг специалистов отрасли...

Новий світ-2000

Митне обслуговування транспортних перевезень

240грн

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів , здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законо..

Львівська політехніка

Організація автомобільних перевезень. Частина 1. Вантажні перевезення

210грн

У посібнику викладено засади організації транспортного процесу. Подано характеристику сучасної матеріально-технічної бази вантажних автомобільних перевезень, класифікацію та властивості вантажів. Формалізовано підходи дослідження транспортної мережі, описано основні експлуатаційні властивості автотранспортних засобів, дано критичний аналіз продуктивності ван..

Кондор

Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів

470грн

Викладені основи організації та технології доставки спеціальних категорій вантажів повітряним, залізничним, автомобільним, морським та внутрішнім водним транспортом. Наведено класифікацію, особливості організації та технології перевезень, упакування та маркування, документального оформлення спеціальних вантажів. Охарактеризовані транспортні засоби та засоби ..

Академия

Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками

220грн

Рассмотрены вопросы организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом и управление этими перевозками. Изложены методы изучения потребности пассажиров в передвижениях, маршрутизации перевозок, решения технологических задач организации перевозок на маршрутной сети и немаршрутных автомобильных перевозок, определения тарифов и организации билетной систе..

Академия

Организация перевозок грузов

150грн

В учебнике рассмотрен содержание и задачи грузовой и коммерческой работы, комплекс технологических и коммерческих операций на всех этапах доставки грузов. Изложены основы тарифной политики на железнодорожном транспорте, основные положения по эксплуатации железнодорожных путей не общего пользования. Приведены общие требования к размещению и креплению грузов в..

Олді+

Основи логістики

160грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів, логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків у виробниц..

Рівне

Основи транспортної психології

100грн

У навчальному посібнику викладені основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надані методи їх формування, вдосконалення і тренування. Розглянуті також психофізіологічні особлив..

Показано з 1 по 24 із 44 (2 сторінок)

English for