(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Основа

Основа

Основа

Інженерна екологія сільського господарства

50грн

Перевага цього навчального посібника в тому, що головну увагу автори зосереджують на технічних засобах як інструменті для зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю в процесі сільськогосподарського виробництва, що потребує застосування новітніх технологій з урахуванням сучасного стану екології. Проаналізовано особливості впливу технічних засобів на ..

Основа

Бар и дело. Настольная книга бармена

50грн

Рассматривается классификация баров, их назначение и роль в современной жизни. Большое внимание уделяется особенностям работы бармена, приведены требования к оснащению его рабочего места оборудованием, инструментами, инвентарем, посудой, оформлению рабочего места бармена и залов для посетителей. Книга предназначена для обучающихся по специальностям "Технолог..

Основа

Безпека руху автомобільного транспорту

45грн

У книзі наведено узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових, нормативно-технічних та інших документів з безпеки руху автомобільного транспорту. Матеріал книги грунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах, положеннях та інструкціях Міністерства транспорту, МОЗ та МВС, що становлять нормативну базу для з..

Основа

Бетони і будівельні розчини

450грн

Розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів. Наведена інформація про особливості технології бетонів і будівельних розчинів. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бето..

Основа

Бетони і будівельні розчини

140грн

У підручнику розглянуті основні питання наукового бетонознавства. Розглядаються сучасні технології бетонів і будівельних розчинів, уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність б..

Основа

Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів

300грн

У посібнику розглянуті основні методики випробування бетонів і будівельних розчинів, статистичні методи обробки експериментальних даних. Наведені методи проектування складів бетонів і будівельних розчинів різних видів, приклади обробки експериментальних даних при випробуванні бетонів і будівельних розчинів, а також проектування складів бетонних і розчинових ..

Основа

Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд

120грн

В кнізі викладені питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблку і аналіз результатів дослідження. Надані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викла..

Основа

Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів

450грн

У довіднику наведені сучасні інформаційні матеріали, які стосуються номенклатури залізобетонних конструкцій і виробів, характеристик сировинних матеріалів, напівфабрикатів та кінцевого продукту підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій з посиланням на вимоги до них технічних та нормативних документів. Наведені особливості технологічних процесів та..

Основа

Виробництво фанери

75грн

Наведена класифікація, властивості, галузі використання фанери і фанерної продукції, сировина і матеріали для їх виробництва. Викладені теоретичні питання процесу склеювання шпону. Описано способи нанесення клеїв на шпон, способи і режими склеювання, технологію обробки і опорядження фанери, а також технологічні процеси виробництва різних видів фанери та іншо..

Основа

Виробництво шпону

75грн

Розглядаються операції технологічного процесу виготовлення лущеного та струганого шпону: підготовка сировини, способи лущення і стругання, сортування і ремонт шпону. Описані види обладнання, потокові та автоматичні лінії. Розглянуті питання раціонального і комплексного використання деревини, а також охорони праці і техніки безпеки. Даються основи проектуванн..

Основа

Лікування продуктами бджільництва. Поради та рецепти

60грн

В книзі в популярній формі описано властивості продуктів бджільництва, наведено рецепти (понад 1000) лікування з їх допомогою багатьох захворювань з використанням наукового та практичного досвіду багатьох країн Європи, Азії, Америки та Африки, в тому числі рецепти народної медицини. Книга розрахована на широке коло читачів, зацікавлених питаннями апіфітотера..

Основа

Олійні культури в Україні

250грн

Узагальнено обширний науковий матеріал, що відображує результати роботи вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних установ та сучасні уявлення з біології, екології, систематики, морфології, технології вирощування, збирання врожаю та зберігання насіння олійних культур. Зосереджено увагу на еколого-ботанічних, організаційно-господарських, енергетичних і економ..

Основа

Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заг..

120грн

Розглянуто сучасний стан технології виготовлення меблевих заготовок з ПДМ на спеціалізованому розкрійному обладнанні, запропоновано шляхи підвищення ефективності ТП розкрою плит на заготовки, описано авторські методики оптимізації ТП розкрою, подано практичні рекомендації щодо визначення показників ефективності впровадження спроектованого ТП розкрою у реальн..

Основа

Основи бетонознавства

140грн

В книзі розглянуто основні питання наукового бетонознавства. Подані сучасні уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність бетону. Розглянуто також основні різновиди важких цемент..

Основа

Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів

450грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи, загальні принципи й особливості сучаcного виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, які застосовуються в будівництві. Приділено значну увагу сучасним індустріальним методам виконання оздоблювальних робіт з використанням спеціалізованих систем, спрямованих на енергозбереження та..

Основа

Охорона праці в деревообробній промисловості

70грн

Розглядаються питання промислової санітарії, вимоги та основні шляхи забезпечення безпеки праці при виробництві пиломатеріалів, меблів, клеєної фанери й шаруватих пластиків, деревностружкових, деревноволокнистих плит. Разом з цим висвітлюються питання охорони навколишнього середовища від шкідливих викидів деревообробних підприємств, основні напрями зменшення..

Основа

Охорона праці у ветеринарній медицині

75грн

У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходах та процесів лікування тварин, особл..

Основа

Охрана труда в строительстве

150грн

Рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные основы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда в строительной сфере...

Основа

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00-8.19-99

25грн

Документ регламентує процедуру проведення опосвідчення стану безпеки діючих електроустановок напругою до 220кВ включно, визначену Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів...

Основа

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів

50грн

Дія "Правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів" поширюється на всі підприємства, установи організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які виробляють хліб, хлібобулочні та макаронні вироби...

Основа

Правила безпеки для кондитерського виробництва

60грн

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та ..

Основа

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

50грн

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науковових робничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро ..

Основа

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

50грн

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об’єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро т..

Основа

Правила безпеки систем газопостачання: НПАОП П-68 0.00-1.76-15

60грн

Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання з надлишковим тиском не більше 1,2МПа, а також зрідженим вуглеводним газом з надлишковим тиском не більше 1,6МПа. ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України15 травня 2015 року N 285..

Показано з 1 по 24 із 46 (2 сторінок)