(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Основа

Основа

Основа

Бетони і будівельні розчини

475 грн

Розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів. Наведена інформація про особливості технології бетонів і будівельних розчинів. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бето..

Основа

Бетони і будівельні розчини

220 грн

У підручнику розглянуті основні питання наукового бетонознавства. Розглядаються сучасні технології бетонів і будівельних розчинів, уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність б..

Основа

Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів

320 грн

У посібнику розглянуті основні методики випробування бетонів і будівельних розчинів, статистичні методи обробки експериментальних даних. Наведені методи проектування складів бетонів і будівельних розчинів різних видів, приклади обробки експериментальних даних при випробуванні бетонів і будівельних розчинів, а також проектування складів бетонних і розчинових ..

Основа

Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд

150 грн

В кнізі викладені питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблку і аналіз результатів дослідження. Надані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викла..

Основа

Виробництво фанери

100 грн

Наведена класифікація, властивості, галузі використання фанери і фанерної продукції, сировина і матеріали для їх виробництва. Викладені теоретичні питання процесу склеювання шпону. Описано способи нанесення клеїв на шпон, способи і режими склеювання, технологію обробки і опорядження фанери, а також технологічні процеси виробництва різних видів фанери та іншо..

Основа

Виробництво шпону

100 грн

Розглядаються операції технологічного процесу виготовлення лущеного та струганого шпону: підготовка сировини, способи лущення і стругання, сортування і ремонт шпону. Описані види обладнання, потокові та автоматичні лінії. Розглянуті питання раціонального і комплексного використання деревини, а також охорони праці і техніки безпеки. Даються основи проектуванн..

Основа

Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заг..

140 грн

Розглянуто сучасний стан технології виготовлення меблевих заготовок з ПДМ на спеціалізованому розкрійному обладнанні, запропоновано шляхи підвищення ефективності ТП розкрою плит на заготовки, описано авторські методики оптимізації ТП розкрою, подано практичні рекомендації щодо визначення показників ефективності впровадження спроектованого ТП розкрою у реальн..

Основа

Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і..

320 грн

 У підручнику розглянуто наукові основи організації виробництва і управління підприємством в умовах становлення ринкової економіки, методологія пошуку та прийняття рішень при підготовці і управлінні на підприємстваї будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Значну увагу приділено питанням організації виробничого процесу у часі і просторі, основам о..

Основа

Основи архітектурного формоутворення

425 грн

У навчальному посібнику викладено теорію архітектурного формоутворення як невід’ємну складову архітектурної науки, а соціально зумовлену архітектурну форму як об'єкт творчості.Розглянуто основоположні закономірності архітектурного формоутворення у всесвітній архітектурі. Визначено перспективні тенденції їхнього вдосконалення і розвитку, які сприятимуть подал..

Основа

Основи бетонознавства

220 грн

В книзі розглянуто основні питання наукового бетонознавства. Подані сучасні уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність бетону. Розглянуто також основні різновиди важких цемент..

Основа

Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів

470 грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи, загальні принципи й особливості сучаcного виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, які застосовуються в будівництві. Приділено значну увагу сучасним індустріальним методам виконання оздоблювальних робіт з використанням спеціалізованих систем, спрямованих на енергозбереження та..

Основа

Охорона праці в деревообробній промисловості

125 грн

Розглядаються питання промислової санітарії, вимоги та основні шляхи забезпечення безпеки праці при виробництві пиломатеріалів, меблів, клеєної фанери й шаруватих пластиків, деревностружкових, деревноволокнистих плит. Разом з цим висвітлюються питання охорони навколишнього середовища від шкідливих викидів деревообробних підприємств, основні напрями зменшення..

Основа

Охорона праці та пожежна безпека

149 грн

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редакції Закону України «Про охорону праці», зокрема до змін і доповнень, які були внесені в нього Законом України № 229ІV від 21 листопада 2002 року. Для студентів економічн..

Основа

Охорона праці у ветеринарній медицині

100 грн

У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходах та процесів лікування тварин, особл..

Основа

Охрана труда в строительстве

180 грн

Рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные основы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда в строительной сфере...

Основа

Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд

190 грн

Мета книги "Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд" полягає у здійсненні практичної допомоги під час виконання роботи з оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, а також будівель і споруд у цілому. У ній викладено відомості про діагностику, обстеження та оцінювання технічного стану будівель і споруд для прийняття рішеня щодо под..

Основа

Первинне тотальне ендопротезування колінного суглоба

2500 грн

В монографии рассмотрены основные аспекты первичного тотального эндопротезирования коленного сустава при терминальных стадиях его дегенеративно-дистрофических и ревматологических поражений. В частности, приведены краткие сведения об анатомии и биомеханике коленного сустава, дана детальная характеристика современных моделей искусственных суставов, приведены п..

Основа

Покрівельні роботи

120 грн

В книге даны общие сведения о кровельных материалах, крышах и кровлях. Рассмотрена технология устройства кровель из рулонных, штучных, мастичных и металлических материалов. Изложены вопросы ремонта, контроля качества всех видов кровель.Книга предназначена для подготовки и повышения квалификации кровельщиков. Она будет полезна как учащимся ПТУ, так и инженерн..

Основа

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

100 грн

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науковових робничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро ..

Основа

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

190 грн

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин. Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації..

Основа

Правила охорони праці в деревообробній промисловості

130 грн

Правила охорони праці в деревообробній промисловості поширюються на підприємства, установи й організації незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються оброблюванням деревини. Правила регламентують безпечне виконання робіт та технологічних процесів в деревообробній промисловості. Вимоги цих Правил є обов'язковими для р..

Основа

Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

78 грн

Правила охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины (дальше - Правила) распространяются на лаборатории ветеринарной медицины независимо от их подчинения и формы собственности, научно-исследовательские институты ветеринарной медицины, научно-исследовательские лаборатории ветеринарной медицины и на лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Правила у..

Показано з 1 по 24 із 68 (3 сторінок)