(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Менеджмент

Фабула/Vivat

Agile продукт-менеджмент за допомогою Scrum

490 грн350 грн

У «Agile продукт-менеджмент за допомогою Sсrum» провідний консультант Scrum Роман Піхлер на основі реальних прикладів презентує широкий спектр гнучких методів управління продуктами, в тому числі створення рішень для Аgile-продуктів, урахування вимог, що виникають, завчасне використання відгуків клієнтів і форми співпраці з командою розробників. Завдяки ..

Львівська політехніка

Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти

480 грн

Перший в Україні підручник із курсу “Венчурний бізнес” складається з двох частин. У першій частині у доступній формі розкрито історію виникнення венчурного бізнесу, основні принципи та механізми функціонування венчурного бізнесу, основні види суб’єктів венчурного підприємництва та механізми їх взаємодії, роль та значення органів державної влади у формуванні ..

КМ-БУКС

Думай, як Amazon. Як стати лідером у цифровому світі: 50 1/2 ідей

260 грн220 грн

Колишній віце-президент Amazon розкриває секрети безпрецедентного зростання компанії. В книзі йдеться про найкращі практики управління інноваціями на підприємстві та інструменти лідерства. 50 1/2 ідей Джона Россмана допоможуть керівникам та їхнім командам переосмислити свій бізнес і домогтися успіху в епоху цифрових технологій...

Фенікс

Ефективне лідерство та менеджмент

100 грн

Думки, висловлені в даній публікації, належать авторам і не тягнуть за собою відповідальності Уряду Швеції та Ради Європи. Вони не мають сприйматися як такі, що офіційно тлумачать згадані тут юридичні інструменти з обов'язковим дотриманням цього тлумачення Державами-членами, органами, заснованими Статутом Ради Європи, або ж будь-яким органом, створеним на ви..

Львівська політехніка

Логістичний менеджмент

450 грн

Висвітлено теоретичні засади логістичного менеджменту: його сутність та етапи становлення в сучасній економіці, методи та функції. Значну увагу приділено методологічним засадам логістичного менеджменту та організаційно-економічному механізму управління логістичною діяльністю підприємства, проблемам управління розвитком логістичної системи підприємства, особл..

Ліра-К

Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel

310 грн

На прикладах розв’язання біля 100 оптимізаційних задач різного типудемонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінськихрішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середовищіелектронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного засобу –спеціалізованої програмної надбудови-обчислю­вача ..

Фабула/Vivat

Оцінювання і планування в Agile

540 грн400 грн

Книжка Майка Кона — одне з найкращих видань, присвячених гнучким підходам до розробки ПЗ. Автор презентує ретельно випробувані методи успішної роботи з декількома рівнями планування й оцінки, необхідними в Agile.  Чи не вперше тут детально описані процеси Agile оцінки і планування, розкриваються таємниці створення, управління та поширення відмінног..

Олді+

Системи управління якістю

640 грн

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво,  торгівля  та  біржо..

КМ-БУКС

Як працює Google

270 грн235 грн

Коли автори цього видання лише починали працювати у Google, вони були певні, що знають усе про успішний бізнес. Утім швидко переконалися, що помиляються: в епоху інтернету варто дотримуватися зовсім інших правил його ведення. Йдеться в першу чергу про сучасні погляди на корпоративну культуру, кращі стратегії пошуку і найму талановитих співробітників, про при..

Феникс

Наука и искусство власти менеджера

160 грн

Рассматриваются современные представления о власти в организации. Анализируются индивидуальные психологические характеристики, имеющие отношение к осуществлению власти (потребности во власти, достижении, аффилиации), их взаимодействие с организационным контекстом и трансформация в умения и навыки, необходимые для эффективного менеджмента (в том чис..

Показано з 1 по 10 із 10 (1 сторінок)