(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Готельна справа

КНТЕУ

HoReCa: Готелі

520 грн

Наведено загальні положення до проектування готелів та порядок розроблення розділів (концепція, організація, сервіс; архітектура, дизайн, управління, економіка) для написання випускного кваліфікаційного проекту. Для студентів вишів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а аткож фахівців-практикі..

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

650 грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Арій

Англійська мова для працівників готельно-ресторанного бізнесу

15 грн

Посібник адресований представникам готельно-ресторанного бізнесу, студентам, туристам, а також усім, хто прагне оволодіти навичками успішного спілкування в місцях харчування та проживання.У ньому подано поради щодо вибору слів, висловів і синтаксичних конструкцій для найліпшого висловлення думки в різних ситуа­ціях у готелях і ресторанах, а також розкрито ос..

ЦУЛ

Готельний бізнес: теорія та практика

400 грн

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології ..

ЦУЛ

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент

250 грн

У навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджмен ту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно ресто ранному бізнесі. Особливу увагу приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств готельної сфери, методам дослідження п..

Університет "Україна"

Малі готелі: організація роботи та обслуговування

180 грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні концепції організації обслуговування у малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей у малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, малих пансіонатах та будинках готельного типу, які містяться в селах, селищах або містах, в умовах сучасного розвитку туризму в Ук..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

470 грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Ліра-К

Організація готельно-ресторанного господарства

750 грн

У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторанів. Розкрито методологічні основи організа..

Каравела

Основи барної справи та робота сомельє

230 грн

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні відомості з основ барної справи та роботи сомельє. Подано характеристику особливостей виробничої діяльності в барах, визначено устаткування та матеріально-технічне забезпечення барів. Представлено організацію праці працівників в барах та організацію обслуговування споживачів. Наведено асортимент та тех..

ЦУЛ

Основи готельної справи

210 грн

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник міс..

Каравела

Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства

500 грн

Кольоровий посібник містить матеріали основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності з їх соціально-культурною, утилітарною та естетичною функціями; особливості розміщення об’єктів готельно-ресторанного господарства; плани благоустрою території закладів; визначення складу та площ приміщень об’єктів готельно-ресторанного господ..

Світ книг

Професійна етика та психологія спілкування в ресторанному господарстві

170 грн

Успішна діяльність фахівців із ресторанної справи тісно пов’язана з основами знань із  професійної етики, психології та етикету надання послуг у підприємствах ресторанного господарства. Вирішення завдань і проблем професійної етики та психології засновано на  загальних засадах психологічних і етичних аспектів. У навчальному посібнику наведено теоре..

Ліра-К

Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів

520 грн

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання щодо класифікації, будови, принципів роботи обладнання готельної індустрії. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців, хто вивчає устаткування готелів, готельних комплексів, організацію готельного господарства, матеріально-технічну базу, проектування та експлуатацію об’єктів гот..

Кондор

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі

100 грн

В навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей в готелях, мотелях та інших видах тимчасового проживання. Практичне завдання посібника полягає в тому, що ві..

WILEY

Catering: A Guide to Managing a Successful Business Operation

1820 грн

From launching the business, establishing pricing, setting up a kitchen, staffing, and marketing to planning events, organizing service, preparing food, managing the dining room and beverages, and developing menus, Catering: A Guide to Managing a Successful Business Operation, Second Edition, provides detailed guidance on every aspect of the catering busines..

Routledge

Hotel Design, Planning and Development

4900 грн

Hotel Design, Planning and Development presents the most significant hotels developed internationally in the last ten years so that you can be well-informed of recent trends. The book outlines essential planning and design considerations based on the latest data, supported by technical information and illustrations, including original plans, so you can reall..

Routledge

Hotel Lobbies and Lounges

2350 грн

This series investigates the historical, theoretical and practical aspects of interiors. The volumes in the Interior Architecture series can be used as handbooks for the practitioner and as a critical introduction to the history of material culture and architecture. Hotels occupy a particular place in popular imagination. As a place of exclusive sociabili..

Routledge

Modern Hotel Operations Management

3900 грн

A comprehensive and wide-ranging introduction to operational hotel management, this textbook brings together business administration, management and entrepreneurship into a complete overview of the discipline. Essential reading for students of hospitality management, the book also benefits from online support materials including student tests, a glossary and..

Кондор

Готельна справа

442 грн

Навчальний посібник «Готельна справа» призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».У навчальному посібнику детально описано ключові аспекти діяльності готельної індустрії, а саме: типізацію засобів розміщення, їх характеристика та призн..

Олді+

Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов

213 грн

Рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнерских решений применительно к интерьеру помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом используется определенный (заданный) стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответствующим ему предметным наполнением в виде мебели. Изложение проведено на примерах использования наиболее известных и..

Олді+

Кулінарна етнологія

1500 грн

У підручнику наведена загальна характеристика кухонь народів світу, представлені традиції та особливості кулінарного оброблення сировини, асортимент і технологія традиційних страв та режим харчування.Для здобувачів вищої освіти, а також фахівців готельно-ресторанного бізнесу...

Кондор

Технологія продукції ресторанного господарства

570 грн

Навчально-наочний посібник призначений для самостійного опрацювання матеріалу дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" студентам спеціальності "Готельно-ресторанна справа" усіх форм навчання. Посібник складається з таблиць і схем, за допомогою яких в систематизованій формі описано технологічні операції та процеси, які відбуваються під час ..

Магнолія

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

312 грн

Навчальний посібник – перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-ресторанних послуг. Мета його – дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. Особлива увага приділяється науково-..

Ресторанные ведомости

HoReCa: учебник по сервису. От стандартов к мастерству

676 грн

Уровень требований к сервису у гостей отелей и ресторанов постоянно растет. Вместе с этим повышаются и стандарты обслуживания.Книга Галины Анохиной, эксперта-практика в ресторанной и гостиничной индустрии с более чем 20-летним опытом работы в лучших отелях и ресторанах — это уникальный учебник по организации высококлассного обслуживания, практическое руковод..

Показано з 1 по 24 із 40 (2 сторінок)