(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Готельна справа

Ресторанные ведомости

HoReCa: учебник по сервису. От стандартов к мастерству

676грн

Уровень требований к сервису у гостей отелей и ресторанов постоянно растет. Вместе с этим повышаются и стандарты обслуживания.Книга Галины Анохиной, эксперта-практика в ресторанной и гостиничной индустрии с более чем 20-летним опытом работы в лучших отелях и ресторанах — это уникальный учебник по организации высококлассного обслуживания, практическое руковод..

Кондор

Готельна справа

442грн

Навчальний посібник «Готельна справа» призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».У навчальному посібнику детально описано ключові аспекти діяльності готельної індустрії, а саме: типізацію засобів розміщення, їх характеристика та призн..

Олді+

Кулінарна етнологія

1200грн

У підручнику наведена загальна характеристика кухонь народів світу, представлені традиції та особливості кулінарного оброблення сировини, асортимент і технологія традиційних страв та режим харчування.Для здобувачів вищої освіти, а також фахівців готельно-ресторанного бізнесу...

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

374грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Кондор

Технологія продукції ресторанного господарства

570грн

Навчально-наочний посібник призначений для самостійного опрацювання матеріалу дисципліни "Технологія продукції ресторанного господарства" студентам спеціальності "Готельно-ресторанна справа" усіх форм навчання. Посібник складається з таблиць і схем, за допомогою яких в систематизованій формі описано технологічні операції та процеси, які відбуваються під час ..

Світ книг

Професійна етика та психологія спілкування в ресторанному господарстві

120грн

Успішна діяльність фахівців із ресторанної справи тісно пов’язана з основами знань із  професійної етики, психології та етикету надання послуг у підприємствах ресторанного господарства. Вирішення завдань і проблем професійної етики та психології засновано на  загальних засадах психологічних і етичних аспектів. У навчальному посібнику наведено теоре..

КНТЕУ

Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hoteller..

180грн

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів..

WILEY

Catering: A Guide to Managing a Successful Business Operation

1820грн

From launching the business, establishing pricing, setting up a kitchen, staffing, and marketing to planning events, organizing service, preparing food, managing the dining room and beverages, and developing menus, Catering: A Guide to Managing a Successful Business Operation, Second Edition, provides detailed guidance on every aspect of the catering busines..

Ліра-К

Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів

437грн

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання щодо класифікації, будови, принципів роботи обладнання готельної індустрії. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців, хто вивчає устаткування готелів, готельних комплексів, організацію готельного господарства, матеріально-технічну базу, проектування та експлуатацію об’єктів гот..

КНТЕУ

Інжиніринг будівель. Практикум

156грн

У посібнику надано матеріал для виконання практичних робіт з дисципліни «Інжиніринг будівель».Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку фахівців у сфері ресторанних, готельних, туристичних та торговельних послуг, буде корисним практичним працівникам...

Кондор

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі

100грн

В навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей в готелях, мотелях та інших видах тимчасового проживання. Практичне завдання посібника полягає в тому, що ві..

Инфра-М

Управление качеством в гостинице

343грн

В пособии в соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта рассмотрены вопросы качества в сфере гостиничных услуг. Раскрыто понятие качества, проанализированы основные этапы развития менеджмента качества, факторы, влияющие на эффективное развитие и конкурентоспособность гостиниц. Особое внимание уделено стандартам обслуживания и внедрени..

Магнолія

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

312грн

Навчальний посібник – перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-ресторанних послуг. Мета його – дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. Особлива увага приділяється науково-..

Кондор

Ресторанний сервіс та секрети гостинності

1082грн

У посібнику велика увага надається ресторанному сервісу, етикету та секретам гостинності у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій. Посібник розрахований на широке коло читачів, він адресований викладачам вузів, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, що спеціалізуються у сфері бізнесу...

Гуманитарный центр

Психология отелей, ресторанов и баров

104грн

Эта книга уникальна, поскольку до сих пор просто не существовало работы, которая бы так подробно представляла эту область знаний. Клаус Ламперт - пионер-исследователь в области психологии "Отелей и баров" - установил, что все больше владельцев и персонала отелей, баров и ресторанов интересуются различными психологическими взаимосвязями и явлениями. В своей н..

Кондор

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

550грн

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно- ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління..

Київ

Первоклассный сервис. Стратегия, тактика, оценка. Практические рекомендации

104грн

В практических рекомендациях показана система стратегического и тактического планирования качественного обслуживания (сервиса) на базе торговой фирмы с применением сбалансированной системы показателей, как конкурентного преимущества предприятия. Систематически изложены основные вопросы сервиса от его планирования (стратегического и годового) до оценки качест..

Кондор

Основи готельного менеджменту

151грн

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі...

ЦУЛ

Основи готельної справи

218грн

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник міс..

Альтерпрес

Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах

229грн

В підручнику подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і ..

Знання

Організація готельного обслуговування

250грн

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обсл..

Кондор

Організація готельного господарства

733грн

У навчальному посібнику розкрито сутність процесів організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства, України і Закарпаття; будівництво, архітектура, інтер’єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства; культура обслуговування готельного господарств..

Кондор

Організація готельно-ресторанного обслуговування

770грн

Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного менеджменту формування сукупності знань, інноваційних підходів і технологій, щоб організувати належний сервіс в індустрії гостинності. У посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах органі..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанного господарства

572грн

У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторанів. Розкрито методологічні основи організа..

Показано з 1 по 24 із 37 (2 сторінок)