(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

КНТЕУ

КНТЕУ

КНТЕУ

HoReCa: Готелі

520 грн

Наведено загальні положення до проектування готелів та порядок розроблення розділів (концепція, організація, сервіс; архітектура, дизайн, управління, економіка) для написання випускного кваліфікаційного проекту. Для студентів вишів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а аткож фахівців-практикі..

КНТЕУ

Англійська мова ділової кореспонденції = Advanced вusiness еnglish

150 грн

У навчальному посібнику наведено зразки ділової кореспонденції, які охоплюють широке коло актуальної комерційної тематики, спеціальні завдання для закріплення навичок складання та перекладу ділової кореспонденції. Матеріал, викладений у посібнику, надасть змогу засвоїти найбільш типові формулювання при веденні ділового листування англійською мовою та ділових..

КНТЕУ

Англійська мова комерційної документації = Foreign Commercial Paper

70 грн

Навчальний посібник «Англійська мови комерційної документації» призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів, які опано¬вують спеціальність «Переклад». Мета посібника – забезпечити цілісне та послідовне засвоєння англійської лексики комерційної документації.Посібник стане у пригоді студентам й аспірантам філологічних та інших спеціальностей.Всту..

КНТЕУ

Базовий курс польської мови = Podstawowy Kurs Języka Polskiego

150 грн

Мета видання – сприяти практичному оволодінню мовою, засвоєнню основних правил вимови та граматики та необхідного вокабуляру, розвитку навичок читання та розуміння автентичних  текстів та оволодінню навичками перекладу.Призначений для студентів, які вивчають польську мову як другу іноземнуЗмістВступ ...................................................

КНТЕУ

Довідник медійника

150 грн

  У сучасних умовах глобального суспільства події економічного, культурного, політичного та екологічного життя однієї країни в короткий термін набувають значимості. Відбувається стрімка розбудова світових цифрових мереж, різноманітних аматорських медіа, які не завжди задовольняють морально-етичні стандарти суспільного розвитку і можуть негативно впливат..

КНТЕУ

Економічна безпека підприємництва в Україні

190 грн

 Монографію присвячено розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки.     Визначено зміст та складові елементи державного механізму формування системи економічної безпеки, методологічні засади її оцінювання. Досліджено рівень та основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві

320 грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425 грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

КНТЕУ

Міжнародна економічна діяльність України

550 грн

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участ..

КНТЕУ

Організація роботи рекламного та PR-агентства

420 грн

Розглянуто теоретичні і практичні основи організації роботи рекламного та PR-агентства. Представлено класифікацію таких підприємств. Подано генезу та еволюцію розвитку рекламного та PR-бізнесу в Україні та світі. Проведено оцінку українського ринку реклами та PR, визначено тенденції його розвитку. Викладено підходи до формування асортименту послуг рекла..

КНТЕУ

Основи технічного регулювання

300 грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

КНТЕУ

Правила Інкотермс 2020: використання в національній та міжнародній торгівлі

190 грн

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти тлумачення й використання правил Інкотермс 2020 у національній та міжнародній торгівлі. Значну увагу приділено поясненню обов'язків сторін, умов постачання відповідно до правил Інкторемс 2020, розподілу витрат, порядку переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також інших умов, застосув..

КНТЕУ

Товарознавство. Т. 2. Ювелірні вироби та годин­ники

370 грн

У підручнику висвітлено споживні властивості ювелірних виробів і годин­ників, а також формування їх асортименту в контексті загальної товарознавчої оцінки матеріалів і технологій, використаних для їх виробництва. Приділено увагу основним сучасним тенденціям розвитку ринку ювелірних виробів та годинників, методам товарознавчої експертизи.Видання призначене дл..

КНТЕУ

Товарознавство. Т. 3. Електротовари

320 грн

У підручнику подано основні відомості про види електро­товарів, описано їх споживчі характеристики, класифіка­ційні моделі, асортимент, методи товарознавчої експертизи, які необхідні для визначення якості, а також основні вимоги щодо безпечності їх споживання та утилізації.Підручник призначений для студентів та викладачів закладів вищої освіти...

КНТЕУ

Товарознавство. Т. 4. Господарські товари

400 грн

У підручнику висвітлено питання з товарознавства таких груп, як товари з пластмас, хімічні, силікатні, метало­господарські товари. Кожна група товарів розглядається системно, починаючи від чинників формування споживних властивостей товарів, класифікаційних ознак асортименту, вимог до якості та безпечності товарів і завершуючи характеристикою асортименту, осо..

КНТЕУ

Товарознавство. Т. 5. Будівельні та меблеві товари

300 грн

У підручнику висвітлено питання з товарознавства таких груп, як будівельні та меблеві товари. Кожна група товарів розглядається системно, починаючи від чинників форму­вання споживних властивостей товарів, класифіка­ційних ознак асортименту, вимог до якості та безпечності товарів і завершуючи характеристикою асортименту, особливостями продукції провідних вітч..

КНТЕУ

Торговельні мережі

330 грн

У підручнику розглянуто тенденції і перспективи розвитку торговельних мереж в умовах глобалізації світової економіки, типи мережевих структур та їх характерні особливості. Окрему увагу приділено передумовам розвитку торговельних мереж, видам стратегій формування торговельних мереж та особливостям їх застосування, організації маркетингової діяльності, вибору ..

КНТЕУ

Туристичні кластери

125 грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, ..

КНТЕУ

Управління якістю

200 грн

  У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методологі..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

333 грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

КНТЕУ

Експертиза алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Лабораторний практикум

125 грн

Практикум складається з п'яти лабораторних робіт. Метою є закріплення теоретичних знань здобутих студентами на лекціях та у процесі самостійної підготовки, опанування специфіки експертизи кількості та якості алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва в митних цілях та документального оформлення результатів експертизи...

КНТЕУ

Експертиза та митне оформлення товарів

198 грн

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно- правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)