(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Психіатрія, медична психологія

Wolters Kluwer

Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry (Керівництво Каплана і Седок..

3300 грн

Completely revised to bring you up to date with current DSM-5 classifications, new medications, and more, Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry, Sixth Edition, is a concise, easy-to-use guide to diagnosing the full range of psychiatric disorders in both adults and children. Brief summaries of psychiatric disorders include key aspects o..

Заславський ВД

Актуальні питання психіатрії у практиці сімейного лікаря

180 грн

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми спеціалізації (інтернатури) лікарів загальної практики — сімейної медицини за фахом «Психіатрія». Зміст видання відповідає основним розділам цієї програми. Розглянуті питання законодавства в галузі психіатрії та організації надання психіатричної допомоги, діагностики, диференційної діагностики, лікуван..

Наука и Техника

Аутизм. Диагностика у взрослых и детей

400 грн

Настоящее издание является итогом многолетних наблюдений и размышлений авторов относительно детей и взрослых, страдающих аутизмом - одной из самых актуальных и сложных проблем современной психиатрии. Написанная в свободной стилистике, книга призывает к полемике по самым принципиальным вопросам аутизма. Издание адресовано психиатрам, психологам, педагогам, ор..

Теревинф

Аутичный ребенок. Пути помощи

280 грн

Книга посвящена одному из сложных и загадочных нарушений психического развития детей – раннему детскому аутизму. Освещены особенности и трудности психического развития и социализации аутичных детей, намечены пути помощи в их обучении и семейном воспитании. Рассматриваются проблемы диагностики детей раннего возраста; предлагаются подходы к оказанию помощи как..

Книга плюс

Вікова психологія

315 грн

У навчальному посібнику представлені психологічні та соціальні питання онтогенезу особистості. Розглядаються основні характеристики психофізіологічного, соціального, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах. Цілісність і науковість запропонованого посібника забезпечується розглядом соціальної ситуації розвитку, провідної діяльно..

Науковий світ

Вибір ефективних методів лікування: комплексний, систематичний посібник з лікування п..

1250 грн1100 грн

Эта книга представляет собой всеобъемлющий ресурс для врачей, стремящихся понять симптомы и динамику психических расстройств, чтобы разработать возможные варианты лечения, основанные на эмпирически эффективных подходах. Новое издание книги отражает последние изменения в DSM-5 и охватывает недавние исследования, что поможет клиницистам использовать личные тер..

Мультиметод

Виховання психологічної стійкості (Воспитание психологической устойчивости)

500 грн

Книга Кэти Кейн и Стивена Террелла объединяет многие важные принципы, лежащие в основе современной психотерапевтической практики — привязанность, поливагальность, нейробиологию, теорию развития ребенка, травматерапию и психосоматику.Такой подход представляет собой новый взгляд на безопасность и регуляцию и включает в себя новейшие научные исследования, котор..

Мультиметод

Голос, которому не нужны слова (Тверда палітурка, оригінальне видання)

700 грн630 грн

В своей новой книге «Голос, которому не нужны слова» Питер Левин использует огромный опыт терапевта, исследователя, специалиста по стрессу и проницательного наблюдателя за животными в их естественной среде обитания, чтобы объяснить природу возникновения и механизмы проникновения травмы в тело, мозг и психику.В основе этой фундаментальной работы лежит идея о ..

Медицина

Депресія: погляд психотерапевта

540 грн

Ми волею історичного розвитку занурені в складний час з огляду на переповнення емоційного фону України негативними подіями та депресивністю у зв'язку з впливом війни та COVID-19 на психіку населення, яке, можна сказати, живиться «вірусом» емоційного напруження.Часто виникають запитання: як зберегти гармонію своєї психічної організації у важкі періоди? Як уни..

ЦУЛ

Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

400 грн380 грн

Описаний у книзі Мері Барбери вербально-поведінковий підхід на сьогоднішнійдень зарекомендував себе як найоптимальніший спосіб корекції та розвитку дітейз діагнозом «аутизм». Будучи матір’ю аутичної дитини і водночас сертифікованимфахівцем з прикладного аналізу поведінки, Мері Барбера змогла викласти доситьнепрості концепції та методи цієї науки мовою, зрозу..

Теревинф

Интенсивное взаимодействие и сенсорная интеграция в работе с людьми с тяжелыми формам..

200 грн

Это небольшое руководство предлагает простой и практичный способ построения благоприятной среды для детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра и выраженными интеллектуальными нарушениями. Метод Интенсивного взаимодействия позволяет установить контакт и поддерживать эмоциональную коммуникацию даже с теми из них, кто совсем не может выразить свои..

Гуманитарный центр

Интуиция и искусственный интеллект

180 грн

В книге представлен новый и конструктивный взгляд на интуицию. Она рассматривается как результат взаимодействия моделей мира в представлениях человека, а ее развитие, связанное с преодолением человеком своих осознанных и подсознательных внутренних барьеров, ведет к раскрепощению форм мировосприятия, способствующих творчеству.Авторы представили доступные мето..

Книга плюс

Клінічна (медична) психологія

350 грн

Підручник містить сучасну інформацію про зміст, структуру, задачі та методи клінічної психології, а також про застосування її знань у різних галузях медицини.Читачі мають змогу ознайомитися з різними точками зору щодо найактуальніших питань цієї дисципліни.Структурно підручник складається з десяти розділів, поділених на дві частини. Перша частина присвячена ..

Університет "Україна"

Клінічна психологія

160 грн

У запропонованому посібнику стисло висвітлені основні положення з питань клінічної психології, що надає можливість формування уявлень про загальні закономірності порушень і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях особистості; розвитку в майбутніх фахівців навичок психологічного аналізу та клінічного мислення, психодіагност..

Мультиметод

Клінічне застосування полівагальної теорії

1150 грн1050 грн

Понимание поливагальной теории позволит психотерапевтам интегрировать в свою работу новейшие достижения современной нейробиологии. Читатели познакомятся с авторским методом вегетативного картирования, предназначенного для эффективного отслеживания паттернов вегетативных реакций. Используя уникальные упражнения, развивающие регуляторные возможности вентрально..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія біполярного розладу. Керівництво психотерапевта

310 грн

Данное терапевтическое руководство написано для психотерапевтов, специализирующихся на биполярном расстройстве. Оно содержит инструкции по гибкому применению когнитивно-поведенческого подхода к терапии биполярного расстройства на разных этапах болезни. В нем уделяется внимание как лечению основных симптомов депрессии, так и значимым факторам, позволяющим про..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія психозів. Клінічні випадки

310 грн

В книге "Когнитивно-поведенческая терапия психозов: клинические случаи" показано, как совместить терапевтические программы с реальными условиями предоставления услуг по охране психического здоровья. Оно предназначено для использования в обучении и клинической практике и содержит примеры клинических случаев, иллюстрирующих процессы оценивания, терапевтическог..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія. Практичний посібник

400 грн

Это практическое пособие, написанное для специалистов в области психического здоровья, студентов, врачей, учителей и клиницистов всех уровней, содержит большое количество практических и простых для понимания инструментов, которые помогут вам применить теорию на практике.Написанное доступным языком, это руководство содержит множество рабочих листов, копинг-ка..

Науковий світ

Комплексний ПТСР: керівництво з відновлення від дитячої травми

650 грн585 грн

Унікальна методика позбавлення від дитячої травми!У книзі розглядається ПТСР (комплексний посттравматичний стресовий розлад), що виникло в результаті дитячої травми, яка розвивається у дітей з самого різного віку, якщо батьки не виявляють достатньо любові і терпіння, занадто вимогливі, надмірно зайняті собою, використовують тілесні покарання, принижують діте..

Routledge

Лікування ПТСР у військовослужбовців (Treating PTSD in Military Personnel)

2450 грн

This state-of-the-science guide to assessing and treating posttraumatic stress disorder (PTSD) in active-duty service members and veterans has now been extensively revised with 65% new material. Leading authorities review available evidence-based treatments, including individual, group, and couple and family therapy approaches. Knowledge about military cultu..

Магнолія

Медична психологія. Еталони практичних навичок

580 грн

Навчальна дисципліна «Медична психологія» дає студентам уявлення про сучасні наукові здобутки медичної психології з точки зору біопсихосоціального підходу в практиці надання медичної допомоги, формує розуміння та диференціювання соматогенного та психогенного впливу захворювання, виробляє можливості визначати й аналізувати основні психопатологічні та патопсих..

Нова книга

Медична психологія. Т.1. Загальна медична психологія

560 грн

Підручник “Медична психологія” складається з двох томів. У 1-му томі підручника висвітлені основні розділи загальної медичної психології. В ньому представлені розділи, які присвячені основним питанням щодо предмету та завдання медичної психології, короткого історичного нарису її розвитку, психічної діяльності та психічним процесам, нейропсихології, псих..

Нова книга

Медична психологія. Т.2. Спеціальна медична психологія

640 грн

Підручник «Медична психологія» складається з двох томів. В 2-му томі підручнику висвітлені основні розділи прикладної медичної психології. В ньому представлено розділи, які присвячені основним питанням щодо порушень психологічного здоров’я; діагностичним аспектам психопатологічних порушень; основам надання медико-психологічної допомоги хворим на психічні роз..

СпецЛит

Многомерная (холистическая)диагностика в психиатрии (биологический, психологический, ..

470 грн

Монография содержит материал, отражающий современные представления о признании биопсихосоциальной сущности психических расстройств. В рамках этих представлений изложены системные адаптационные и уязвимость — диатез — стрессовые модели психических заболеваний, являющиеся базовыми для холистического подхода при диагностике и терапии психических расстройств. Эт..

Показано з 1 по 24 із 128 (6 сторінок)