(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Водопостачання, водовідведення

Львівська політехніка

Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарськи..

150 грн

У курсі “Інженерна геодезія” окремо виділений розділ “Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд”, в якому розглядаються види і методика інженерних вишукувань, зокрема гідротехнічних, способи геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах. Вивчаються основні методи і засоби комплексу інже..

Фенікс

Вода и водно-обусловленные инфекции

290 грн

Монография посвящена актуальной проблеме эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах биологической контаминации воды и ее взаимосвязи с инфекционной заболеваемостью населения с учетом мнения ведущих исследователей и экспертов ВОЗ. Представлены результаты собственных исследований. Обоснована необходимость адекват..

Львівська політехніка

Водовідвідні очисні споруди

250 грн

Розглянуто питання складу та властивостей стічних вод, що транспортуються від населених пунктів на водовідвідні очисні споруди, охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Подано загальну характеристику методів очищення стічних вод та обробки їх осаду. Детально розглянуто методи та споруди механічного і біологічного очищення стічних вод, їх гл..

Львівська політехніка

Водопостачання і водовідведення

190 грн

Розглянуто системи і схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств; методи і споруди поліпшення якості, подачі та розподілу питної води; методи і споруди для транспортування, очищення стічних вод та оброблення їх осадів; основи проектування та експлуатації внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання та водовідведення. Ск..

Знання

Водопостачання промислових підприємств

240 грн

Розглянуто схеми водопостачання та водовідведення промислових підприємств. Висвітлено конструктивні й технологічні особливості  систем водопостачання промислових підприємств, водозабірних  споруд, станцій підготовки води, на яких передбачається фізико-хімічна та хімічна обробка води. Наводиться обґрунтування оборотних систем водопостачання. Розгляд..

Знання

Водопостачання та водовідведення

240 грн

Розглянуто основні схеми водопостачання та водовідведення населених пунктів і підприємств. Висвітлено конструктивні особливості та основні принципи розрахунку систем внутрішнього водопроводу і каналізації, водозабірних споруд, станцій підготовки води, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій, ре­зервуарів і водонапірних башт, водопровідних та водовідв..

ЦУЛ

Гідравлічні та аеродинамічні машини

230 грн

Наведено основи рівноваги і руху рідини у трубопроводах та елементах нагнітачів з точки зору розрахунку втрат напору на них та особливостей їх обтікання. Розглянуті теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини на трубопровід, а також наведені раціональні методи підбору насосів та..

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

390 грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Одеса

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 1. Хлор и его..

180 грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. Представлены основные гигиенические и медико-экологические аспекты использования хлора и его соединений в водоподготовке. Изложены краткие история вопроса и химизм реакции, биоцидное действие при обеззараживании воды, основные вопросы ..

Фенікс

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 3. Озон

125 грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. В третьем томе представлены основные гигиенические и медико-экологические аспекты применения озона как средства обеззараживания воды. Изложены краткие история применения озона и химизм реакций, подробная характеристика биоцидного дейст..

Фенікс

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 4. Ультрафиол..

260 грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. В четвертом томе изложены основные гигиенические и медико - экологические аспекты применения ультрафиолетового облучения (УФО) и комбинированных средств обеззараживания воды. Представлены результаты исследований механизмов реакций при ..

НУХТ

Основи проектування водопідготовки ТЕЦ і котелень харчових підприємств

90 грн

Викладено питання проектування і експлуатації водопідготовчих установок для парових котлів низького і середнього тиску та водогрійних котлів. Розглянуто фізико-хімічні основи процесів обробки води, сучасні схеми водопідготовки, методики їх розрахунків і рекомендації щодо вибору раціональних схем. Наведено основні технічні і режимні характеристики вітчизняног..

Івано-Франківськ

Рекомендації по переробці органічних відходів шкіряного виробництва і осаду очисних с..

30 грн

     Рекомендації по переробці органічних відходів шкіряного виробництва і осаду очисних споруд методом біологічної ферментації в органічні добрива нового покоління    В рекомендаціях висвітлено результати по розробці технології переробки органічних відходів шкіряного виробництва (міздри) та осаду очисних споруд методом прискореної б..

Рівне

Технології водовідведення промислових підприємств

300 грн

У підручнику розглянуто основи водовідведення та очищення стічних вод промис-лових підприємств, наведено сучасні схеми і системи водовідведення, технологічні схеми очищення, значення технологічних параметрів, методики розрахунку при прое-ктуванні та нормативні вимоги. Приділено увагу питанням утилізації осадів, раціона-льного водокористування на пр..

Олді+

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод

450 грн

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднення стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків.Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та пр..

Routledge

Chudley and Greeno's Building Construction Handbook

2496 грн

The 12th edition of Chudley and Greeno’s Building Construction Handbook remains THE authoritative reference for all construction students and professionals. The principles and processes of construction are explained with the concepts of design included where appropriate. Extensive coverage of building construction practice, techniques and regulations represe..

CRC Press

Handbook of Water Analysis (Аналіз води. Довідник)

10000 грн

Extensively revised and updated, Handbook of Water Analysis, Third Edition provides current analytical techniques for detecting various compounds in water samples. Maintaining the detailed and accessible style of the previous editions, this third edition demonstrates water sampling and preservation methods by enumerating different ways to measure c..

Routledge

Heating and Water Services Design in Buildings

1997 грн

This book provides a thorough and practical coverage of design procedures, with numerous examples and case studies. The author has worked with open learning candidates of all ages as well with college students and university undergraduates...

CRC Press

Microbial Quality of Water Supply in Distribution Systems

2800 грн

idden problems, buried deep in the pipe networks of water distribution systems, are very serious potential threats to water quality. Microbial Quality of Water Supply in Distribution Systems outlines the processes and issues related to the degradation of water quality upon passage through networks of pipes, storage reservoirs, and standpipes on its way to th..

Routledge

Urban Drainage

1820 грн

This new edition of a well-established textbook covers the environmental and engineering aspects of the management of rainwater and wastewater in areas of human development. Urban Drainage deals comprehensively not only with the design of new systems, but also the analysis and upgrading of existing infrastructure. Keeping its balance of principles, practice ..

CRC Press

Water Science and Technology

2538 грн

Water has become one of the most important issues of our time intertwined with global warming and population expansion. The management of water supplies and the conservation of water resources remains one of the most challenging yet exciting issues of our time. Water and wastewater treatment technologies are constantly evolving creating an increasingly susta..

КМА

Біохімія та біотехнологія води

125 грн

У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «біотехнологія води» (2004 рік) та «біохімія води» (2006 рік); розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплек..

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

114 грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

Кондор

Маловідходні технології демінералізації води : монографія

406 грн

Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отриманням розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено техн..

Показано з 1 по 24 із 64 (3 сторінок)

У розділі представлені книги, що описують проектування водопостачальних систем та технології очищення води.