(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Невідкладна допомога

Заславський ВД

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

180 грн

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін. Викладене в навчальному посібнику буде корисним для лікарів загальної практики — сімейної мед..

Укрмедкнига

Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці

200 грн

 У пропонованому виданні представлені найбільш поширені невідкладні стани, які зустрічаються в практиці терапевта, кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря, лікаря швидкої допомоги та стаціонару. У вигляді алгоритму подано кожну нозологію, діагностичні критерії захворювання і тактику лікування, які необхідні кожному інтерністу в його повсякденній ..

Медицина

Анестезіологія та інтенсивна терапія

600 грн

Підручник розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знан..

Медицина

Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія

420 грн

Теоретичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою. Навчальний посібник допоможе студентам закласти основи вивчення етіології, патогенезу, клінічної картини та лікування невідкладних станів. У посібнику на сучасному рівні розглянуто питання анестезіології, охорони праці і техніки безпеки в галузі анестезіології і реаніматології, необхідності нормал..

Новий світ-2000

Анестезія, інтенсивна терапія та невідкладні стани

750 грн

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивної терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. ..

Укрмедкнига

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій

240 грн

У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Ро..

Медицина

Догоспітальна допомога при травмах: 9-е видання

1310 грн

Упродовж понад 30 років книга «Догоспітальна допомога при травмах» залишається сучасним посібником із травматології для всіх рівнів догоспітальної невідкладної допомоги. Це повний практичний курс, який допоможе читачам засвоїти всі навички, потрібні для швидкого оцінювання, реанімації, стабілізації та транспортування пацієнтів із травмами. Структуру дев’ятог..

Моноліт

Екстрена допомога в разі ДТП

150 грн

Що ви знайдете у цій книзі:• Використання підручних засобів для надання допомоги• Основи анатомії та фізіології людини• Накладення пов’язок: детальні ілюстрації• Іммобілізація і транспортування постраждалихКнига буде корисною для:• Автомобілістів-початківців та учнів автошкіл• Досвідчених водіїв, які бажають підвищити юридичну грамотність• Викладачів автошкі..

Магнолія

Екстрена та невідкладна медична допомога

600 грн

Мета публікації даного підручника – надати систематизовані теоретичні та практичні знання  широкому колу лікарів, рятівників, парамедиків, волонтерів з питань  надання сучасних методів екстреної домедичної та медичної допомоги. У підручнику «Екстрена та невідкладна медична допомога» багато актуальної інформації про правила дотримання стандартн..

Заславський ВД

Инфузионно-трансфузионная терапия

480 грн

Монография посвящена проблемам инфузионно-трансфузионной терапии при различных видах шока и в периоперационном периоде. Соавторами являются ведущие специалисты по интенсивной терапии в Украине. Значительное внимание в монографии уделено физиологическим и патофизиологическим принципам, на которых основана инфузионно-трансфузионная терапия. Приведена фармаколо..

Медицина

Клінічний огляд за Маклаудом

1680 грн

Класичний посібник для розвитку найважливіших медичних навичок.Минуло п’ятдесят років з часу першого видання посібника «Клінічний огляд за Маклаудом», відтоді матеріал було повністю перероблено. Книга призначена для лікарів загальної практики — сімейних лікарів, дільничих терапевтів і педіатрів, лікарів-спеціалістів, дотичних до співпраці з лі..

Элби-СПб

Клиническая физиология в интенсивной педиатрии

440 грн

Учебное пособие посвящено основным вопросам клинической физиологии критических состояний в педиатрической практике. Отличительной особенностью пособия является то, что все аспекты патофизиологии отдельных критических состояний рассмотрены в структуре синдромов, непосредственно угрожающих жизни, с учетом особенностей развития ребенка в различные возрастные пе..

Арій

Медичне забезпечення в запитаннях і відповідях

77 грн

Посібник охоплює низку питань, передбачених навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів (затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010 р. зі змінами відповідно до постанов № 1138 від 23.12.2015 та № 161 від 22.03.2017 р.) та які можуть бути винесені на теоретичний іспит для кандидатів у во..

Олді+

Надання невідкладної допомоги в педіатричній практиці на догоспітальному етапі

415 грн

Навчальний посібник «Надання невідкладної допомоги в педіатричній практиці на догоспітальному етапі» надає перелік діагностичних, тактичних і терапевтичних дій лікарів, достатніх для надання невідкладної медичної допомоги дітям на догоспітальному етапі і дає змогу в короткий термін реалізувати конкретну практичну діяльність лікаря. У виданні детально розглян..

Магнолія

Невідкладні стани

1200 грн

У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани.Для студентів вищи..

Каравела

Основи медичних знань і тактичної медицини

450 грн

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з основ медичних знань. Посібник знайомить з сучасними даними щодо популяційного і індивідуальнго здоров’я, надання першої допомоги при різних невідкладних станах у дорослих і дітей, особливостями догляду за хворими і пораненими в умовах мирного і воєнного часу.Видання розраховане на студентів не медичних с..

Заславський ВД

Острая церебральная недостаточность

275 грн

В монографии освещены особенности клинической физиологии и биохимии центральной нервной системы, этиологии, патогенеза и диагностики отека и набухания головного мозга, а также приведены алгоритмы сердечно-легочно-мозговой реанимации. Описаны течение постреанимационной болезни, постреанимационной патологии головного мозга, принципы, методы диагностики и лечен..

Элби-СПб

Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний

440 грн

Книга вооружает практического врача и врача-исследователя всей необходимой информацией по интерпретации тяжести состояния и прогнозированию исходов у пациентов в критическом состоянии. В книге систематизированы современные сведения об оценочных и прогностических шкалах, используемых в реаниматологии и интенсивной терапии. Предназначена для врачей анестезиоло..

Элби-СПб

Патофізіологія критичних станів

535 грн

В монографии заведующего кафедрой патофизиологии и анестезиолога-­реаниматолога высшей квалификационной категории изложены современные представления о патогенезе критических состояний на всех уровнях структурно­функциональной организации. При этом с привлечением сведений о современных медицинских технологиях изложены патогенетически обоснованные подходы к не..

Укрмедкнига

Перша долікарська допомога

230 грн

      У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання найбільш поширених ситуацій та патологічних станів, з якими зустрічаються спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Лаконічно подано визначення кожної нозологічної одиниці, її клінічні ознаки. Детально викладено методики надання першої долікарської допомоги при критичних станах..

Медицина

Перша екстрена і тактична медична допомога на догоспітальному етапі

820 грн

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, їх дії на організм людини. В окремому розділі подано методики екстреної медичної допомоги в період реформи медицини в Україні.Детально висвітлено травми окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураже..

Новий світ-2000

Перша медична допомога. Підручник

260 грн

Підручник розроблений згідно затвердженої програми викладання дисципліни «Перша медична допомога» в обсязі годин, що передбачені програмою.Підготовлений підручник покликаний допомогти освоїти основи діагностики та надання першої невідкладної допомоги у разі наявності різних захворювань і загрозливих для життя станів. У ньому систематизовано викладення навчал..

ЦУЛ

Порядок організації медичного забезпечення оборонного бою механізованого батальйону

240 грн

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання організації та планування медичного забезпечення оборонного бою механізованого батальйону з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.Принципові положення, наведені в посібнику, можуть бути використані в роботі начальниками медичних підрозділів військових частин Збройних Сил Ук..

Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів

585 грн

Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії. Аналізи: нормативні показники, трактування змін. 29-е виданняУ довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширених захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. Матеріал розташований за розділами: «Пульмонологія»,..

Показано з 1 по 24 із 46 (2 сторінок)