(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Імунологія, вірусологія

Гэотар

COVID-19. Реабилитация и питание. Руководство для врачей

420 грн

В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Продемонстрирована роль питания в профилактике и лечении COVID-19 с акцентом на энергетическую ценность рациона, содержание в нем белка, полиненасыщенных жирных кислот семейства ?-3, витаминов и минеральных веществ. Подробно представлены принципы питания как неотъемлемого..

Wolters Kluwer

Lippincott Illustrated Reviews: Immunology (Імунологія)

1820 грн

Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology offers a highly visual presentation of essential immunology material, with all the popular features of the series: more than 300 full-color annotated illustrations, an outline format, chapter summaries, review questions, and case studies that link basic science to real-life clinical situations. Lippincott's Illust..

Медицина

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

410 грн

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення комунікаційної політики для ефективного провед..

Медицина

Інфекційні хвороби

1240 грн

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено новим хворобам: коронавірусній (COVID-19) і віспі мавп, а також тим захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що загрожують світовій безпеці і підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфек..

Харків

Інфекційні хвороби з епідеміологією та лабораторною діагностикою

220 грн

   У навчальному посбінику наведено контрольні питання і тести, що призначені для самостійної перевірки знань, отриманих у процесі аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять з окремих розділів епідеміології та інфекційних хвороб.   Посібник призначений для студентів спеціальностей "Лабораторна діагностика"..

Каменяр

Інфекційні хвороби, що супроводжуються ураженням мигдаликів у дітей

180 грн

У навчальному посібнику на сучасному рівні викладено найчастіші дитячі інфекційні хвороби, що супроводжуються ураженням мигдаликів. Опис кожної нозологічної форми (дифтерії, скарлатини, гострих тонзилітів, інфекційного мононуклеозу) включає основні питання етіології, епідеміології, патогенезу, клініки, лікування та профілактики. Особлива увага приділена дифе..

Магнолія

Інфекційні хвороби. Том 1

850 грн

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування ..

Магнолія

Інфекційні хвороби. Том 2

950 грн

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування ..

Заславський ВД

Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря

230 грн

У посібнику розглядаються особливості клініки, діагностики, сучасні методи лікування внутрішніх хвороб в осіб літнього віку у практиці сімейного лікаря. Посібник складено відповідно до навчального плану і програми для лікарів — слухачів циклу спеціалізації за фахом «загальна практика — сімейна медицина» медичних академій післядипломної освіти. Посібник буде ..

Гэотар

Алергічні хвороби у дітей

390 грн

Издание посвящено наиболее часто встречающимся аллергическим заболеваниям у детей и подростков, периодичность возникновения которых неуклонно растет в последние десятилетия. Подробно описаны восемь из них. Охарактеризованы этиология, патогенез, классификация, кодирование по Международной классификации болезней 11-го пересмотра и клиническая картина заболеван..

Магнолія

Алергічні хвороби у призмі молекулярної алергології

1400 грн

У монографії узагальнені дані наукової літератури та результати власних досліджень щодо сучасних уявлень про алергічні хвороби, які базуються на досягненнях молекулярної біології та біотехнологій.На підставі документів A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics і онлайн-баз подана розгорнута характеристика надродин алергенних..

Нова книга

Алергологія

140 грн

У посібнику викладено сучасні дані про алергічні захворювання, їх поширення, патогенез, методи діагностики і лікування. Є інформація про організацію медичної допомоги хворим на алергію, методи профілактики цих захворювань, невідкладні стани, а також тестові завдання для перевірки знань...

Магнолія

Анафілаксія. Діагностика і лікування

280 грн

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини – медикаментозній алергії. У ньому на сучасному теоретичному і клінічному рівнях розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів. У посібнику висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. Розглянуто особливості реа..

Магнолія

Атлас інфекційних хвороб

1500 грн

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрація.Для інфекц..

СпецЛит

Болезни цивилизации (корь, ВЭБ-мононуклеоз) в практике педиатра

540 грн

В руководстве представлены современные данные по этиологии, эпидемиологии и патогенезу актуальных детских инфекций — кори и ВЭБ-мононуклеоза. Подробно изложены клиническая картина у детей, особенности течения в современных условиях, а также клинико-эпидемиологическая эволюция данных инфекций. С современных позиций освещены основные принципы комплексного лече..

Гэотар

Бронхиальная астма и инфекции

680 грн

Вопросы о связи между бактериальной инфекцией и бронхиальной астмой крайне важны, внимания им уделяется меньше, чем связи между бронхиальной астмой и вирусами. Данное руководство раскрывает перед читателем весь "ландшафт", сопряженный с важными вопросами о корреляции между бронхиальной астмой и инфекцией. В нем не только изложены факты, но и заданы вопросы, ..

Медицина

Військова епідеміологія

250 грн

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм цикл..

Новий світ-2000

Вірусні інфекції, асоційовані з імуносупресією

380 грн

  У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій, асоційованих з імунопресією для забезпечення належної якості життя пацієнтів. Одним з найважливіших завдань лікаря є своєчасна діагностика та призначення адекватних заходів при постановці діагнозу інфекційного захворювання. Інформація, що міститься в ..

ЛНУ

Вірусологія

250 грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ..

СпецЛит

Витамины и минералы для жизни и здоровья

220 грн

Книга содержит информацию о важнейших витаминах, минералах и аминокислотах, необходимых для здоровья и полноценной активной жизни в любом возрасте. В работе содержатся подробные ответы на вопросы, часто задаваемые автору в ходе прочтения лекций студентам. С целью предупреждения неоправданного лечения в книге специально не представлены ни лечебные, ни профила..

Медицина

Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль

365 грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявле..

Новий світ-2000

Вторинні імунодефіцитні стани у дітей

290 грн

Навчальний посібник рекомендовано для лікарів педіатрів, загальної практики, сімейної медицини, імунологів, аспірантів, ординаторів, інтернів, студентів вищих навчальних закладів...

КМ-БУКС

Диво-імунітет. Неймовірні можливості природного захисту нашого організму

245 грн220 грн

Здатність організму боротися з хворобами і навіть самолікуватися - одна з найбільших таємниць природи. Ключем до здоров'я людини є її імунна система. Завдяки копітким дослідженням та експериментам вчених вже багато відомо про величезну і складну мережу спеціалізованих клітин, регуляторних білків та особливих генів, які постійно дбають про наш організм. Проте..

МИА

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней

625 грн

Книга построена по синдромальному принципу. Приводится дифференциальная диагностика наиболее важных синдромов, которые встречаются при инфекционных заболеваниях: лихорадке, желтухе, энантеме и экзантеме, поражении глаз, лимфаденопатии, миозите, артрите, синдроме ОРЗ, тонзиллите, пневмонии, диарее и др. Рассматривается также дифференциально-диагностическое зн..

Показано з 1 по 24 із 155 (7 сторінок)