(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Господарське (економічне)

Гельветика

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі

250 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгівлі. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та зміст адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, а також відповідальність, яку передбачено за порушення законодавства у сфері торгівлі. Досліджено принципи, форми і методи адм..

Право

Господарське право в схемах і таблицях

390 грн

У навчальному посібнику розглянуто основні теми курсу господарського права відповідно до програми. Загальна частина включає в себе питання поняття та принципів господарського права, загальні засади створення, функціонування та ліквідації суб’єктів господарювання, основи корпоративного права, договірного права, державне регулювання господарських відносин, інс..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

50 грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві

320 грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

Фенікс

Зона вільної торгівлі Україна — Європейський Союз та європейська інтеграція: правові ..

80 грн

У виданні представлено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції “Зона вільної торгівлі Україна-Європейський Союз: правові та економічні аспекти”, що відбулась у м. Одесі 8 червня 2007 р. за ініціативою Одеської національної юридичної академії, Британської Ради в Україні, Української асоціації європейських студій, Проекту “Торгівельна політ..

Право

Конкурентне право

180 грн

У навчальному посібнику викладено основні теми курсу конкурентного права відповідно до програми. Розглянуто питання правових засад регулювання конкурентних відносин, історії виникнення і формування конкурентного законодавства іноземних країн та становлення вітчизняного конкурентного права і законодавства, його сучасного стану та конкурентної політики держави..

Гельветика

Ліквідаційна процедура – заключна процедура у справах про банкрутство

480 грн

У монографії розкрито окремі особливості ліквідаційної процедури як заключної процедури банкрутства, проаналізовано положення Кодексу України з процедур банкрутства та іншого спеціального законодавства, зроблено пропозиції, покликані підвищити захист учасників ліквідаційної процедури банкрутства, теоретичне розуміння основних категорій банкрутства, удосконал..

Право

Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в У..

280 грн

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науков..

Право

Правове регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства

330 грн

У навчальному посібнику викладено систематизований результат комплексного узагальнення правового регулювання відносин неплатоспроможності та банкрутства юридичних і фізичних осіб. Висвітлено основні поняття інституту банкрутства і статус учасників процедури банкрутства.Розкриваються процедурні аспекти провадження справи про банкрутство юридичних і фізичних о..

Фенікс

Правовий статус суб’єктів виконання місцевих бюджетів за доходами

85 грн

Монорафію присвячено дослідженню правового статусу суб’єктів виконанні місцевих бюджетів за доходами. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства, наукових джерел, узагальнення правозастосовної практик! аналізуються та розкриваються проблеми правового статусу суб'єктів правовідносин виконання місцевих бюджетів за доходами та обгрунтовуються пр..

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

400 грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Право

Трудове право

480 грн

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю.Нормативний мат..

Алерта

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами

700 грн

Висвітлено організація та зміст фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України...

Алерта

ФАНДРАЙЗИНГ

260 грн

Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: «Фандрайзинг» навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться терміно..

Фенікс

Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього

470 грн

Двостороннє українсько-англійське видання.У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність ..

Routledge

Bourne on Company Law

1456 грн

An ideal introductory textbook, Bourne on Company Law offers a succinct overview of the fundamental areas covered in LLB and GDL courses. The text is clear and easy to follow, being presented in short, sub-headed sections for ease of navigation, and is thoroughly cross-referenced to highlight connections across topics. Written for both law and non-law stu..

Routledge

Cryptocurrencies and Cryptoassets Regulatory and Legal Issues

1664 грн

This book examines the legal and regulatory aspects of cryptocurrency and blockchain and the emerging practical issues that these issues involve. The analysis covers a range of advanced economies across the world, in America, Europe and Asia. The book describes, explains and analyses the nature of cryptocurrencies and the blockchain systems they are constru..

Informa Law

EU Shipping Law

13728 грн

A previous winner of the Comité Maritime International’s Albert Lilar Prize for the best shipping law book worldwide, EU Shipping Law is the foremost reference work for professionals in this area. This third edition has been completely revised to include developments in the competition/antitrust regime, new safety and environmental rules, and rules governing..

Routledge

European Banking and Financial Law

1456 грн

Over the last few decades, banks, insurers, pension funds, investments firms and other financial institutions have become subject to sometimes dramatically new, but always substantially more, legislation. This is especially true for the EU. Moreover, Brexit has already caused profound changes to the dynamics of EU financial regulation, and its effects will l..

Routledge

International Trade Law

1716 грн

International Trade Law offers a clear overview of the complexities of an international sale transaction through informed analysis of case law, legislation, and international conventions and rules. Fully updated with changes to the law and new directions in legal debate, this new edition considers: Standard trade terms including INCOTERMS 2010, the Conven..

IFRS

The Annotated IFRS® Standards required 2021

5200 грн

This is the official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards Board as required at 1 January 2021, with extensive cross-references and other annotations.This product is a printed bound volume.Extensive cross-references guide readers through each Standard and:other related Standards;accompanying Illustrativ..

Routledge

The Modern Law of Contract

1508 грн

The Modern Law of Contract is a clear and logical textbook, written by an experienced author team with well over 50 years’ teaching and examining experience. Fully updated to address the Consumer Rights Act 2015 and recent key cases in Contract Law, it offers a carefully tailored overview of all key topics for LLB and GDL courses. The book also includes a..

Routledge

Unlocking Company Law

1872 грн

Unlocking Company Law is the ideal resource for learning and revising Company Law. This 4th edition has been extensively updated, and this, along with its many pedagogical features, makes it the ideal companion for students studying Company Law. Each chapter in the book contains: • aims and objectives; • activities such as self-test questions; • ..

Routledge

Unlocking Contract Law

1290 грн

The Unlocking the Law series makes the law accessible. Each chapter contains activities such as quick quizzes and self-test questions, key facts charts to consolidate your knowledge and diagrams to aid learning. Cases, judgments and primary source quotations are prominently displayed. Summaries help you understand each chapter, there is a glossary of legal t..

Показано з 1 по 24 із 81 (4 сторінок)

Література з господарського (економічного) права