(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Агро

Київ

Продукти бджільництва для здоров'я людей

140грн

Викладено узагальнення знань з нового напрямку використання продуктів бджільництва для здоров’я людей на основі досліджень їх природнього складу, лікувальних властивостей біологічно активних речовин, обгрунтування способів і доз вживання в натуральному стані та лікарських форм при різних захворюваннях. Подані наукові основи розвитку апітерапії та практичний ..

Лань

Биология медоносной пчелы

450грн

Содержание курса «Биология медоносной пчелы» определяется спецификой пчелиной семьи как особой формы существования насекомых, организм и функции которых приспособлены к общественному образу жизни. Весь курс разделен на три части: в первой рассматриваются вопросы морфологии, во второй — анатомии и физиологии отдельных особей, составляющих семью пчел, в третье..

Беларуская навука

Справочник цветовода

820грн

Справочник цветовода подготовлен ведущими специалистами Центрального ботанического сада НАН Беларуси на основе многолетних научных исследований и практической деятельности. Книга знакомит с описаниями более 300 культур красивоцветущих и декоративно-лиственных травянистых растений и кустарников, перспективных для выращивания в Беларуси и зонах со сходным клим..

Беларуская навука

Технологии возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и л..

1100грн

В книге представлены результаты научных исследований Института овощеводства НАН Беларуси, Института защиты растений НАН Беларуси, УО «Гродненский государственный аграрный университет», УО Белорусский аграрный технический университет», ПООО «Техмаш» в области современных технологий возделывания овощных, бахчевых культур, картофеля, пряно-ароматических и лекар..

Беларуская навука

Межвидовая гибридизация в селекции картофеля

590грн

В монографии представлен обзор современного состояния проблемы использования в селекции межвидовой гибридизации. Рассмотрены особенности культурного картофеля как объекта селекции, описано многообразие диких и примитивных культурных видов рода Solanum как исходного материала для селекции, в частности, в качестве источников генов устойчивости к болезням и вре..

Олді+

Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного ти..

320грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківськи..

Олді+

Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півд..

220грн

В монографии приведено теоретическое обобщение и новое решение важной научной проблемы установления особенностей селекции сои в условиях орошения путем селекционно-ориентированного анализа оценки различий селекционного материала по реакции на изменение среды, определение селекционной ценности исходного материала и прогнозирования перспективных гибридных комб..

Гельветика

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

390грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, а також передовий досвід агрогосподарств у частині впровадження технологій краплинного зрошення з метою отримання високих урожаїв овочевих і баштанних культур, картоплі, кукурудзи, сої, буряка цукрового у зоні Степу України. На..

Кондор

Механізація доїння і первинної обробки молока

380грн

У підручнику висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі молочного скотарства та вимоги до технологічного процесу доїння, які включають: фізіологічні основи машинного доїння корів, технічні чинники у забезпеченні ефективного видоювання корів, шляхи ефективного здійснення процесу доїння, чинники, що впливають на склад та властивості молока, вплив машинного д..

Львів

Фізіологічна роль елементів живлення та систем удобрення польових культур

200грн

Подано значення макро- та мікроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також висвітлюються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою.Для студентів і викладачів, агр..

КСД

Виноград. Сорта, выращивание, защита от болезней

150грн

Виноградник, который требует минимального ухода, а взамен облагораживает двор, радует шикарной тенью и вкусными ягодами, — теперь это просто! И даже лучше, чем у соседа. Книга написана специально для тех, кто ценит свой труд и свое здоровье; для садоводов-любителей, давно мечтающих посадить виноград на своем участке.Вы узнаете все:• сорта и размножение виног..

Умань

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання

400грн

     Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи та обладнання для післязбирального оброблення, режими та способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Описано способи контролю якості зерна та насіння й управління їхньою якістю та безпечністю. Подано х..

Фенікс

Програма захисту плодових культур

400грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Бджолярський круг

Рентабельная пасека. Научно-практический альманах

180грн

В этот альманах 2021 отобраны лучшие публикации журнала "Бджолярский круг", выступления на Кругах, семинарах и мастер-классах за последнее десятилетие. Освещены актуальные, проблемные темы и новации. Ни одна редация пасечных изданий Украины не может похвалиться таким щедрым и широким информационным полем.Это четвертый альманах журнала "Бджолярский круг"..

Агродело

Каждая коза-особенная

1300грн

Многие полагают, что управлять фермой, где содержатся козы, намного проще, чем молочным комплексом с крупным рогатым скотом. Это в корне неверно: современное молочное козоводство требует от специалистов комплексных знаний по содержанию, племенной работе, кормлению. Высокая молочная продуктивность коз - результат продуманного менеджмента и внедрения достижени..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

265грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Інститут садівництва

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників..

rating

220грн

   Наводиться характеристика шкідників і хвороб плодових та ягідних культур, що мають поширення в Україні, та системи інтегрованого і біологічного захисту насаджень від них.   Для фахівців із захисту рослин - агропромислового комплексу, науково-дослідних установ, викладачів, асіпрантів і студентів біологічних та аграрних вузів.  &nbs..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

250грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

350грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Олді+

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу Ук..

335грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світу по відтворенню родючості малопродуктивних і деградованих земель та визначено основні напрями подальшого вирішення існуючої проблеми. Показано, що залуження орних земель, вилучених із обробітку, люцерною на площі 9,0–10,0 млн га дозволить залучити у землеробс..

СІК ГРУП Україна

Петро Прокопович на наших пасіках

95грн

Книга була випущена в серії "3 зошита діда Василя (Зошит 11)" і присвячена дослідженню життя і творчої спадщини відомого бджоляра зі світовою популярністю - П.І.Прокоповича. Вибрані праці рекомендуються для вивчення і використання в період створення промислових пасік: від розробки бізнес-плану до написання посадових інструкцій. А перший розділ книги може бут..

Київ

Агрохімія калію

250грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Агродело

Сигналы мяса бройлеров: Практическое руководство по улучшению качества мяса

3740грн

В мировом масштабе мясо птицы является наиболее важным источником животного белка в рационе человека. Качество мяса птицы и его переработка должны соответствовать международным стандартам. Необходимо, чтобы эти стандарты соблюдались от птичника до конечного продукта. «Сигналы мяса бройлеров» фокусируют внимание на ..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Показано з 1 по 24 із 1383 (58 сторінок)