(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Агро

Фенікс

Програма захисту плодових культур

400грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Бджолярський круг

Рентабельная пасека. Научно-практический альманах

180грн

В этот альманах 2021 отобраны лучшие публикации журнала "Бджолярский круг", выступления на Кругах, семинарах и мастер-классах за последнее десятилетие. Освещены актуальные, проблемные темы и новации. Ни одна редация пасечных изданий Украины не может похвалиться таким щедрым и широким информационным полем.Это четвертый альманах журнала "Бджолярский круг"..

Агродело

Каждая коза-особенная

1300грн

Многие полагают, что управлять фермой, где содержатся козы, намного проще, чем молочным комплексом с крупным рогатым скотом. Это в корне неверно: современное молочное козоводство требует от специалистов комплексных знаний по содержанию, племенной работе, кормлению. Высокая молочная продуктивность коз - результат продуманного менеджмента и внедрения достижени..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

265грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Інститут садівництва

Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників..

rating

220грн

   Наводиться характеристика шкідників і хвороб плодових та ягідних культур, що мають поширення в Україні, та системи інтегрованого і біологічного захисту насаджень від них.   Для фахівців із захисту рослин - агропромислового комплексу, науково-дослідних установ, викладачів, асіпрантів і студентів біологічних та аграрних вузів.  &nbs..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

250грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

350грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Олді+

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу Ук..

335грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світу по відтворенню родючості малопродуктивних і деградованих земель та визначено основні напрями подальшого вирішення існуючої проблеми. Показано, що залуження орних земель, вилучених із обробітку, люцерною на площі 9,0–10,0 млн га дозволить залучити у землеробс..

СІК ГРУП Україна

Петро Прокопович на наших пасіках

95грн

Книга була випущена в серії "3 зошита діда Василя (Зошит 11)" і присвячена дослідженню життя і творчої спадщини відомого бджоляра зі світовою популярністю - П.І.Прокоповича. Вибрані праці рекомендуються для вивчення і використання в період створення промислових пасік: від розробки бізнес-плану до написання посадових інструкцій. А перший розділ книги може бут..

Київ

Агрохімія калію

250грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Агродело

Сигналы мяса бройлеров: Практическое руководство по улучшению качества мяса

3740грн

В мировом масштабе мясо птицы является наиболее важным источником животного белка в рационе человека. Качество мяса птицы и его переработка должны соответствовать международным стандартам. Необходимо, чтобы эти стандарты соблюдались от птичника до конечного продукта. «Сигналы мяса бройлеров» фокусируют внимание на ..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

240грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

385грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2020

220грн

Журнал практичних порад для агрономів. Спецвипуск містить кращі статті за 2020 рік..

Івано-Франківськ

Технологічні аспекти переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом..

50грн

Розглянута теорія і практика переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування.Викладені методи одержання високоякісного органічного добрива "Біогумус" для підвищення родючості грунтів...

Дослідницьке

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвито..

250грн

У науковому виданні розглянуто історичний шлях системи випробувань сільськогосподарської техніки та основні напрямки науково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на сучасному етапі, орієнтовані подальший розвиток сільськогосподарського машинобудування, механізованих агротехнологій та машиновикористання як основи технічної модернізації АПК. Н..

Івано-Франківськ

Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику (наково-..

80грн

    Рекомеднації розроблено на основі досліджень, проведених вченими ПДТАУ, ЛНАУ в ПФ "Богдан і К" Івано-Франківської, корпорації "Колос ВС" Тернопільської, ТОВ "Агрофірмі "Колос" Київської областей та узагальненню результатів досліджень інших наукових установ і досвіду агропідприємств по застосуванню регуляторів росту.   Будуть корисними..

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

300грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Львів

Практичний посібник для фермера (організаційно-економічні та правові аспекти)

220грн

Видання містить найпоширеніші питання щодо теоретичних аспектів та практичної складової організації діяльності фермерських господарств як форми підприємницької діяльності в сільському господарстві. У виданні окреслено суть фермерських господарств, порядок їх створення, реєстрації, виробничої діяльності, фінансово-розрахункових відносин, страхування, державно..

Львів

Від ідеї - до бізнесу

320грн

У посібнику розглядаються питання теорії і практики реалізації бізнес-ідей.Подано розроблені бізнес-плани інвестиційних проектів для підприємницьких структур в сфері АПК з врахуванням методичних аспектів розробки таких розділів, як: галузь, характеристика підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційни..

Показано з 1 по 24 із 1362 (57 сторінок)