(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Київ

Порівняння товарів (0)

Київ

40-100 кг. винограда с одного куста в северных и центральных областях Украины

130грн

В книге изложены особенности выращивания винограда в центральной и северной части Украины на основании многолетнего практического опыта. Дана характеристика лучшим, рекомендованным для этой зоны столовым и техническим сортам. Монография рассчитана на широкий круг читателей, любящих и ценящих виноград, неравнодушных к его солнечным плодам. Будет учебным пособ..

Київ

English in the tourism industry

120грн

Підручник "English in the Tourism Industry" призначено для студентів, які опановують спеціальності, пов"язані з туристичною індустрією та готельно-ресторанним бізнесом, а також для тих, хто бажає вдосконалити свої знання з англійської мови професійного спрямування...

Київ

Professional english. Modern airport

100грн

Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування складається з тематичних розділів, що містять базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний англо-українсько-російський вокабуляр та додаткові тексти для самостійного опрацювання. Для студентів напряму підготовки 6...

Київ

Інженерні основи аеропортобудування

150грн

У навчальному посібнику висвітлено теоритичні основи проектування аеродромів, аеродромних покриттів, генерального плану аеропорту, пасажирських та вантажних аеровокзалів. Особливу увагу приділено розвязанню типових інженерних задач з аеропортобудування з використанням сучасних компютерних програм, що дає змогу набути навичок вирішення практичних завдань..

Київ

Авіаційні радіоелектронні системи

150грн

..

Київ

Авіаційна екологія

50грн

Містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційна екологія". Розглянуто закономірності забруднення навколишнього середовища під час авіатранспортних процесів. Особливу увагу приділено екологічним проблемам аеропортів та глобальним екологічним і кліматичним наслідкам забруднення високих шарів атмосфери під час польотів повітряних суден. Для студент..

Київ

Авиационная химмотология

100грн

Підручник присвячено актуальним питанням, що виникають під час експлуатації авіаційної техніки та пов’язані з якістю авіаційних палив. Викладено загальні відомості про сучасні двигуни, паливні та масляні системи літальних апаратів. Розглянуто теоретичні та інженерні аспекти забезпечення надійності й довговічності роботи авіаційної техніки, як складової ..

Київ

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

100грн

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізно..

Київ

Актуальні дослідження і розробки інституту садівництва НААН та його мережі

160грн

Для фахівців садівничих господарств, науковців, агрономів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників-аматорів...

Київ

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії

140грн

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Термі..

Київ

Архітектурна ергономіка

60грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Київ

Архітектурне проектування

100грн

Навчальний посібник присвячено принципам і прийомам формування об'єктів, будівель і споруд, а також правила формування демонстраційного матеріалу студентських архітектурних проектів. Розглянуто послідовність роботи над курсовими проектами з урахуванням усіх визначених методикою етапів. Посібник є базовим для вивчення основ архітектурного проектування...

Київ

Архитектура жилища

200грн

Излагаются вопросы становления и развития архитектуры жилища - важнейшей составляющей мировой архитектуры. Прослежена эволюция жилой среды в разніх странах, начиная от зарождения цивилизаций и до конца ХХ века. Приведена обширная характеристика функционально-планировочных и объемно-композиционных приемов формирования односемейных ячеек, многоквартирных жилых..

Київ

Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопост..

90грн

Досліджено особливості та ефективність підрощування личинок коропа і рослиноїдних риб (товстолоб, білий амур) за дефіциту водопостачання у нерестових і вирощувальних ставах та у двоярусних лоткових установках. За допомогою пластикових пасток пасивного лову з'ясовано особливості просторово-часового розподілу зоопланктону та личинок риб. Встановлено можливість..

Київ

Біохімія та біотехнологія води

120грн

У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «біотехнологія води» (2004 рік) та «біохімія води» (2006 рік); розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплек..

Київ

Бджільництво

80грн

Подаються короткі відомості з історії бджільництва, значення його в сучасний період. Висвітлено біологію, способи утримання, методи розведення бджіл, виведення маток. Описано вулики, пасічний інвентар, засоби механізації виробничих процесів, медоносні рослини і запилення їх бджолами. Викладено відомості про хвороби бджіл, заходи їх попередження і боротьби з ..

Київ

Биорегуляция микробно-растительных систем

250грн

Представлены основные принципы взаимоотношения между микроорганизмами и растениями, закономерности формирования микробно-растительных систем, а также специфика их функционирования в современных агроценозах. Освещены вопросы влияния регуляторов роста растений, удобрений и средств химической защиты растений на почвенные микробные ценозы и микрофлору ризосф..

Київ

Будівельна механіка. Комп'ютерні технології і моделювання

300грн

У підручнику розглянуто стержневі система, а також деякі континуальні системи. При викладанні методів розрахунку стержневих систем найбільшу увагу приділено таким фундаментальним розділам курсу, як варіаційні принципи механіки і методи, що засновані на цих принципах, - методи Рітца, Бубнова-Гальоркіна, скінченних елементів тощо. Теоретичні положення курсу іл..

Київ

Будівництво та реконструкція залізничної мережі

120грн

Висвітлено основні положення роботи, виконаної колективом авторів у ході вирішення науково-технічних проблем будівництва, реконструкції, модернізації мережі залізниць України, збільшення пропускної спроможності, впровадження швидкісного руху поїздів...

Київ

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних з..

150грн

На основі сучасних світових підходів розглянуто основні принципи взаємозамінності деталей. Викладено основні норми взаємозамінності, правила контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, методів нормування їх точності. Визначені питання національної і міжнародної стандартизації, якості продукції. Окремим розділом розглянуто принципи управлін..

Київ

Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки

100грн

Наведено основні закони рівняння гідростатики, кінематики і динаміки рідини, дані про режими течії і втрати напору під час руху рідини в трубах, їх гідравлічний розрахунок. Описано особливості конструктивного виконання і робочих процесів у гідропневмопристроях сучасної авіаційної техніки, подано рекомендацї щодо розрахунку їх основних параметрів і харак..

Київ

Генетичний аналіз

90грн

Посібник спрямовано на формування у студентів навичок генетичного аналізу на основі розв'язання задач. Зміст посібника визначається програмою курсу "Загальна генетика" як першого з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання в світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна. Задачі до десяти розділів посібника підібрано так, щоб ї..

Київ

Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання

480грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено..

Київ

Динаміка споруд

120грн

Викладено основи динаміки споруд. Поряд із традиційними підходами до визначення динамічної реакції пружних систем широко висвітлюються і варіаційні , які базуються на принципах можливих переміщень та Гамільтона. Значне місце займають розділи, присвячені побудові дискретних моделей складних систем на основі методу скінченних елементів, який максимально орієнт..

Показано з 1 по 24 із 90 (4 сторінок)