(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Київ

Київ

Практична агрономія Ніла Кінсі

1400 грн

Книга для тих, хто хоче мати глибоке розуміння природних механізмів в сільському господарстві та вміти їх використовувати, не порушуючи природнього балансу. Книга буде надзвичайно корисна професіоналам та цікава всім, хто хоче вміло користуватися природним даром - землею та досягати успіхів у вирощуванні сільськогосподарських культур...

Київ

Психолого-фізична реабілітація

250 грн

Висвітлюються засоби фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної, дихальної, нервової систем, порушеннях опорно-рухового апарату, дитячих церебральних паралічах та стресових станах. Розглядаються методи психотерапії, голкорефлексотерапії, аутогенного тренування, нетрадиційних методів лікування...

Київ

Інноваційна фізіотерапія - Инновационная физиотерапия

110 грн

Книга состоит из отдельных глав по инновационным технологиям современной физиотерапии. Отдельные главы охватывают наиболее дискуссионные вопросы научного и практического развития физиотерапевтических технологий. В книге обсуждаются базовые закономерности, концептуальные основы, высоко-технологические методы, малоразработанные аспекты применения лечебных физи..

Київ

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового

300 грн

Вивчено вплив вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив...

Київ

Агрохімія калію

280 грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Київ

Агрохімія мікроелементів

450 грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення ними польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Книга розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти сільськогосподарських спеціальностей, фахівці..

Київ

Адгезивний капсуліт плечового суглоба

320 грн

Освещен собственный опыт авторов и современные данные отечественной и зарубежной литературы по диагностике и лечению больных с адгезивным капсулитом плечевого сустава. Рассмотрены исторические аспекты изучения заболевания, писаны патоморфологические изменения в плечевом суставе при капсулите. Предложены система диагностики и схемы консервативного лечения в з..

Київ

Актуальні дослідження і розробки інституту садівництва НААН та його мережі

250 грн

Для фахівців садівничих господарств, науковців, агрономів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників-аматорів...

Київ

Ампутації нижньої кінцівки

700 грн

Книга присвячена проблемі ампутацій нижньої кінцівки, з сучасних позицій висвітлені питання хірургічної техніки та засади біомеханіки, що визначають успіх протезування. Книга буде корисною для ортопедів-травматологів, хірургів та інших спеціалістів, що мають відношення до лікування пацієнтів із дефектами кінцівок...

Київ

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії

170 грн

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Термі..

Київ

Арония (рябина) черноплодная

25 грн

В монографии приведены сведения о систематике, физиологии, экологии, интродукции и народнохозяйственном значении одной из ценнейших продовольственных, лекарственных сырьевых и декоративных культур - рябины черноплодной. Освещены основные пищевые и лекарственные свойства рябины и методы ее использования. Указаны наиболее благоприятные почвенно-климатические з..

Київ

Атлас медоносних рослин України

190 грн

Описано найвідоміші медоноси, які трапляються у природній флорі й культивуються в різних зонах України. Наведено морфологічний опис рослин, їх екологію, поширення, практичне використання у бджільництві та інших галузях (зокрема в медицині, зеленому будівництві, харчовій, деревообробній промисловості тощо).Природні ентомофільні рослини об’єднано в групи лісов..

Київ

Бджільництво

120 грн

Подаються короткі відомості з історії бджільництва, значення його в сучасний період. Висвітлено біологію, способи утримання, методи розведення бджіл, виведення маток. Описано вулики, пасічний інвентар, засоби механізації виробничих процесів, медоносні рослини і запилення їх бджолами. Викладено відомості про хвороби бджіл, заходи їх попередження і боротьби з ..

Київ

Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними організмами

220 грн

У монографії узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з вивчення взаємовідносин фітонематод з іншими патогенними організмами, насамперед із збудниками грибних, вірусних і бактеріальних хвороб, а також висвітлено питання складних механізмів їхньої взаємодії за сумісного ураження рослин. Наведено дослідження взаємовідносин між нематод..

Київ

Взаємодія грибів роду Alternaria Nees з культурними рослинами

200 грн

Узагальнено дані літературних джерел та результати власних досліджень авторів, що стосуються різних аспектів реакції рослин на патогенез грибів роду Alternaria Nees. Розглянуто внутрішньовидову диференціацію у морфо-молекулярному аспекті. Наведено результати досліджень впливу патогену на основні фізіологічні процеси. Значну увагу приділено клітинно-генетични..

Київ

Виробнича база будівництва

300 грн

Наведено інформацію про загальну характеристику виробничої бази будівництва, її місце в будівельному комплексі та структуру. Розглянуто інформацію про виробництво сорока основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які наразі виробляються в Україні, а саме нерудних будівельних матеріалів і виробів, пористих штучних заповнювачів, мінеральних в'яжуч..

Київ

Вирусные инфекции осетров и лососей

370 грн

В книге описаны основные вирусные заболевания осетровых и лососевых рыб, а также изложены современные методы диагностики этих заболеваний. Сведения о вирусах изложены по единой схеме, включающей историю открытия, клинические признаки, свойства возбудителей и их распространение как в аквакультуре, так и в естественных водоемах...

Київ

Дерматологія, венерологія + Кожные симптомы при внутренних болезнях

1100 грн

Підручник підготовлено співробітниками кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та провідними дерматовенерологами однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України під загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з дерматовенерології, професора В.І. Степаненка.У підручнику на ..

Київ

Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання

590 грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено..

Київ

Довідник пасічника

125 грн

Интенсивные методы ведения пчеловодства требуют глубоких знаний пчелиных семей, потенциальных возможностей, владения прогрессивными технологиями, новыми формами организации труда и экономического стимулирования производства. В справочнике пасечника осветлены основные вопросы биологии пчелиной семьи, разведение и содержание пчел, создание медоносной базы и эф..

Київ

Екзотичні дерева, кущі та ліани в ландшафтах України

450 грн

Книга знайомить з найпопулярнішими серед провідних дизайнерів світу декоративними рослинами, які донедавна вважалися екзотичними та непристосованими до кліматичних умов України, що використовуються при відтворенні пейзажного стилю, не потребують складних процедур догляду та формування крони. Методи культивування більшості запрпонованих видів відпрацьовані та..

Київ

Екологічна біохімія

120 грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти реакцій організмів на вірус-ну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребет-них і хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі дії іонізуючої радіації..

Київ

Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae

250 грн

Розглянуто застосування біопрепаратів на основі ЕПН проти шкідників сільськогосподарських, декоративних, садово-ягідних культур. Особлива увага приділена ідентифікації нематод, наведено порівняльні характеристики ізолятів та їхнє поширення в Україні. ..

Київ

Ергономіка та ергодизайн

800 грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти ергономічних вимог до проектування й дизайну середовища, проаналізовано можливості застосування результатів ергономічних досліджень на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено питання ергономіки проектування житлового, громадського та виробничого середовищ, створення комфортних умов жи..

Показано з 1 по 24 із 134 (6 сторінок)