(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Київ

Київ

12 заповедей создания успешного орехового сада

120грн

..

Київ

40-100 кг. винограда с одного куста в северных и центральных областях Украины

130грн

В книге изложены особенности выращивания винограда в центральной и северной части Украины на основании многолетнего практического опыта. Дана характеристика лучшим, рекомендованным для этой зоны столовым и техническим сортам. Монография рассчитана на широкий круг читателей, любящих и ценящих виноград, неравнодушных к его солнечным плодам. Будет учебным пособ..

Київ

Professional english logistics

220грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Київ

Professional english of the construction industry

180грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

Київ

Professional english. Medicine and diagnostics

100грн

Навчальний посібник містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних розділів біомедичної інженерії, наукового та професійного спілкування, відповідні лексичні та граматичні вправи і списки термінів згідно з навчальною програмою. Для студентів напрямів підготовки 0910 «Електронні апарати», 6.051402 «Біомедична інженерія»...

Київ

Professional english. Modern airport

100грн

Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування складається з тематичних розділів, що містять базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний англо-українсько-російський вокабуляр та додаткові тексти для самостійного опрацювання. Для студентів напряму підготов..

Київ

Professional English: Biotechnology

100грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Київ

Інженерні основи аеропортобудування

150грн

У навчальному посібнику висвітлено теоритичні основи проектування аеродромів, аеродромних покриттів, генерального плану аеропорту, пасажирських та вантажних аеровокзалів. Особливу увагу приділено розвязанню типових інженерних задач з аеропортобудування з використанням сучасних компютерних програм, що дає змогу набути навичок вирішення практичних за..

Київ

Авіаційні радіоелектронні системи

150грн

Навчальний посібник містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційні радіоелектронні системи", де розкриваються питання призначення, принципу роботи, складу та розміщення на борту радіоелектронних систем навігації, посадки, радіолокації та зв'язку сучасного повітряного судна...

Київ

Авіаційна екологія

50грн

Містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційна екологія". Розглянуто закономірності забруднення навколишнього середовища під час авіатранспортних процесів. Особливу увагу приділено екологічним проблемам аеропортів та глобальним екологічним і кліматичним наслідкам забруднення високих шарів атмосфери під час польотів повітряних суден. Для студент..

Київ

Авіоніка

100грн

Викладено основні принципи побудови сучасних систем авіоніки. Розглянуто структуру побудови бортових цифрових систем та цифрові канали передавання даних. Наведено принципи функціонування сучасних систем зв’язку, навігації, спостереження та інформаційних комплексів, а також перспективні концепції побудови обладнання авіоніки. Для студентів вищих навчальних за..

Київ

Авиационная химмотология

100грн

Підручник присвячено актуальним питанням, що виникають під час експлуатації авіаційної техніки та пов’язані з якістю авіаційних палив. Викладено загальні відомості про сучасні двигуни, паливні та масляні системи літальних апаратів. Розглянуто теоретичні та інженерні аспекти забезпечення надійності й довговічності роботи авіаційної техніки, як складової ..

Київ

Автомобільні експлуатаційні матеріали. Паливно-мастильні матеріали та спеціальні ріди..

60грн

Розглянуто характеристики, системи позначення, асортимент, галузі використання та склад вітчизняних і закордонних автомобільних бензинів та дизельного палива. Представлено відомості щодо призначення, виробництва, класифікації, властивостей, показників та асортименту моторних, трансмісійних та індустріальних олив. Наведено рекомендації з використання технічни..

Київ

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

100грн

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізно..

Київ

Автосервіс. Організація роботи з клієнтурою

120грн

Книга присвячена організації роботи з клієнтурою при наданні послуг в автосервісі. Організація роботи з клієнтурою - нове, важливе та актуальне питання для керівників та спеціалістів фірм, підприємств, організацій. Видання, що пропонується читачам,- перший вітчизняний навчальний посібник по роботі з клієнтурою в автосервісі. В ньому визначені особливості та ..

Київ

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового

280грн

Вивчено вплив вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив...

Київ

Агрохімія

180грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючості ґрунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив. Обґрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при а..

Київ

Актуальні дослідження і розробки інституту садівництва НААН та його мережі

160грн

Для фахівців садівничих господарств, науковців, агрономів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників-аматорів...

Київ

Альтернативні палива

170грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо виробництва і застосування альтернативних палив і видів енергії. Розглянуто екологічні питання енергетичної галузі, а також питання акумулювання енергію. Проведено порівняльну характеристику різних видів альтернативних палив. Для студентів вищих навчальних закладів...

Київ

Анатомія людини. Конспект лекцій

70грн

У конспкеті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожої тми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому виченню та закріпленню теоритичног..

Київ

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії

140грн

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Термі..

Київ

Аронія чорноплідна на Україні

20грн

У монографії розповідається про поширення аронії чорноплідної на земній кулі, подано її ботанічну, морфологічну, агробіологічну характеристики, цикли розвитку, сезонну динаміку фізіолого-біологічних процесів у рослині; розповідається про вплив умов навколишнього середовища на ріст, розвиток і плодоношення аронії, способи розмноження, закладку насаджень ..

Київ

Арония (рябина) черноплодная

20грн

В монографии приведены сведения о систематике, физиологии, экологии, интродукции и народнохозяйственном значении одной из ценнейших продовольственных, лекарственных сырьевых и декоративных культур - рябины черноплодной. Освещены основные пищевые и лекарственные свойства рябины и методы ее использования. Указаны наиболее благоприятные почвенно-климатические з..

Київ

Архітектурна ергономіка

75грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Показано з 1 по 24 із 152 (7 сторінок)