(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Захист рослин

Фенікс

Bacillus subtilis 26Д - индуктор резистентности растений к стрессам

250 грн

В монографии обобщена информация о биологических особенностях, функциях и механизмах действия бактерии Bacillus subtilis 26Д на растениях, её роль как естественного регулятора роста и сигнальной молекулы для индукции защитных реакций растений. Рассмотрено влияние бактерии на разные клеточные и физиолого-биохимические процессы у растений, резистентность р..

CABI Publishing

Fungal Plant Pathogens Applied Techniques (Грибні патогени рослин)

2250 грн

This substantially updated edition now in full colour provides key techniques used when working with fungal and fungal-like plant pathogens. As a practical manual it also deals with disease recognition, detection and identification of fungi, plus methods to characterize and curate fungi and handle them under quarantine and quality assurance systems. Furtherm..

CABI Publishing

Integrated Pest Management (Інтегрований захист рослин)

2120 грн

Providing a critical evaluation of the management strategies involved in ecologically-based pest management, this book presents a balanced overview of environmentally safe and ecologically sound approaches. Topics covered include biological control with fungi and viruses, conservation of natural predators, use of botanicals and how effective pest management ..

CRC Press

Soilborne Microbial Plant Pathogens and Disease Management (ґрунтові мікробні патоген..

4900 грн

Soil has a versatile role in supporting the development of a wide range of organisms, including plants and microorganisms. Soilborne pathogens and root diseases are the primary limiting factor in many crops and tend to be very difficult to control. This first volume of a two-volume set introduces disease-causing microorganisms including oomycetes, fungi, bac..

CRC Press

Tomato Diseases (Хвороби томатів)

2500 грн

Following the successful first edition, this revised and greatly expanded edition Tomato Diseases: Identification, Biology and Control is the definitive work on the diseases and disorders of the tomato. The tomato is the world’s most widely produced vegetable. The number of diseases affecting the tomato is enormous: hundreds of bio-aggressors, more than 50 n..

CRC Press

Ілюстрований атлас ґрунтових грибкових патогенів і хвороб рослин (Pictorial Atlas of ..

2250 грн

The Pictorial Atlas of Soilborne Fungal Plant Pathogens and Diseases describes the soilborne fungal diseases caused by Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetous (Anamorphic) fungi. Soilborne fungal diseases are significant as both environmental and agricultural problems, yet it is difficult to understand the ecology o..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

350 грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Дніпро

Амброзія полинолиста: ареали, шкодочинність, система захисту

150 грн

Висвітлено морфобіологічні особливості амброзії полинолистої і розглянуто її ареали, а також сучасні заходи контролювання бур'янової рослинності на орних і необроблюваних землях як фактор подальшого підвищення ефективності вітчизняного землеробства і оздоровлення довкілля..

Харків

Біологічний захист рослин від шкідливих організмів

600 грн

Висвітлено теоретичні основи біологічного захисту рослин від шкідників хвороб та бур’янів. Здійснено оцінку сучасного рівня розвитку біологічного методу в інтегрованому захисті рослин, який найповніше відповідає цілям охорони довкілля і здоров’я людини. Викладено характеристику найважливіших природних ворогів шкідливих організмів рослин, біологічних препарат..

Ліра-К

Біотехнологічні методи захисту рослин

340 грн

У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів, стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних стресів. Проаналізо..

Київ

Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними організмами

220 грн

У монографії узагальнено результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених з вивчення взаємовідносин фітонематод з іншими патогенними організмами, насамперед із збудниками грибних, вірусних і бактеріальних хвороб, а також висвітлено питання складних механізмів їхньої взаємодії за сумісного ураження рослин. Наведено дослідження взаємовідносин між нематод..

Київ

Взаємодія грибів роду Alternaria Nees з культурними рослинами

200 грн

Узагальнено дані літературних джерел та результати власних досліджень авторів, що стосуються різних аспектів реакції рослин на патогенез грибів роду Alternaria Nees. Розглянуто внутрішньовидову диференціацію у морфо-молекулярному аспекті. Наведено результати досліджень впливу патогену на основні фізіологічні процеси. Значну увагу приділено клітинно-генетични..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб та шкідників соняшнику

120 грн

Видання кишенькового формату, зручне для використання в польових умовах.Описані та представлені оригінальні ілюстрації морфологічних особливостей шкідників і діагностичні зовнішні ознаки хвороб на рослинах соняшника.В довіднику розглянуто біоекологічні особливості розвитку шкідників та фітопатогенів, представлені практичні рекомендації щодо визначення фітоса..

Wiley

Гербіциди та фізіологія рослин (Herbicides and Plant Physiology)

3300 грн

HERBICIDES AND PLANT PHYSIOLOGYDiscover the latest developments in herbicide and weed biologyIn the newly revised Third Edition of Herbicides and Plant Physiology, distinguished researcher Professor Dr. Andrew H. Cobb delivers an insightful and comprehensive examination of the interaction between herbicides and plant physiology. The book discusses ..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230 грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Олді+

Гризуни – шкідники сільськогосподарських культур, лісу і полезахисних лісонасаджень т..

690 грн

У навчальному посібнику висвітлено 30 видів гризунів – основних шкідників сільськогосподарських культур, лісу і полезахисних лісонасаджень, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, методик виявлення і кількісного обліку та заходи захисту від них. Приведено інформацію про 35 видів природних ворогів гризунів, представників класів: Птахи (Ave..

Університетська книга

Екологічна фізіологія рослин

350 грн

У підручнику висвітлено сучасні наукові дані про фізіологічні процеси, що становлять основу життєдіяльності рослин. Розглянуто реагування зелених рослин на довкілля й способи їхньої адаптації до несприятливих умов, викликаних як абіотичними, так і біотичними чинниками, а також ключові аспекти інтеграції фізіологічних процесів у рослинному організмі. Для студ..

Київ

Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae

250 грн

Розглянуто застосування біопрепаратів на основі ЕПН проти шкідників сільськогосподарських, декоративних, садово-ягідних культур. Особлива увага приділена ідентифікації нематод, наведено порівняльні характеристики ізолятів та їхнє поширення в Україні. ..

Київ

Застосування новітніх біопрепаратів у рослинництві

190 грн

На основі результатів наукових досліджень біосинтетичної здатності ґрунтових мікроорганізмів та їх ролі у формуванні і функціонуванні мікробно-рослинних систем створено новітні екологічно безпечні препарати, що мають різнобічну позитивну дію на рослини: стимулювальну, фітозахисну, антистресову. Наведено дані щодо складу біопрепаратів, механізмів впливу на ро..

Дніпро

Захист зернових культур від бур'янів у Степу України (Електронна книга)

50 грн

В книзі на основі аналізу наукових даних і виробничої перевірки розкриті основні причини засміченості орних земель, з'ясована шкодочинність бур'янів і визначені способи захисту польових культур в агрофітоценозах степової зони України. Наведено класифікацію і основні морфобіологічні особливості найбільш поширених видів бур'янів. Висвітлено основні напрямки і ..

Олді+

Карантинна лабораторна експертиза. Частина І. Ентомологічні та фітопатологічні аналіз..

220 грн

Навчальний посібник (практичний курс) з навчальної дисципліни «Карантинна лабораторна експертиза» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»...

Київ

Каштанова мінуюча міль

50 грн

Висвітлено поширення та способи розселення каштанової мінуючої молі, морфологічні ознаки, біолого-екологічні особливості, фенологія, шкідливість та ступінь ризику для декоративних насаджень гіркокаштана звичайного по зонах і областях України, методи моніторингу динаміки чисельності та оцінки стану насаджень каштанів. Проведено аналіз різних методів обмеження..

Харків

Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях висвітлено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів огірка відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного викори..

Олді+

Методи приваблення птахів та кажанів для біологічного захисту багаторічних насаджень

365 грн

У навчальному посібнику висвітлено основні правила створення штучного житла для птахів і кажанів, його розміщення в багаторічних насадженнях та подальшої експлуатації. Приділено увагу особливостям підгодівлі місцевих популяцій та мігруючих птахів у зимовий період. Опис супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані для просвітниць..

Показано з 1 по 24 із 146 (7 сторінок)

У розділі представлені книги про шкідників сільськогосподарських культур та способи боротьби з ними.