(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Захист рослин

Київ

Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae

250грн

Розглянуто застосування біопрепаратів на основі ЕПН проти шкідників сільськогосподарських, декоративних, садово-ягідних культур. Особлива увага приділена ідентифікації нематод, наведено порівняльні характеристики ізолятів та їхнє поширення в Україні. ..

Гельветика

Наукові основи технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур

406грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та результати експериментальних досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, а також передовий досвід агрогосподарств у частині впровадження технологій краплинного зрошення з метою отримання високих урожаїв овочевих і баштанних культур, картоплі, кукурудзи, сої, буряка цукрового у зоні Степу України. На..

Фенікс

Програма захисту плодових культур

420грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Олді+

Шкідники та хвороби однорічних бобових культур

275грн

У навчальному посібнику висвітлено 37 видів основних шкідників та 27 хвороб однорічних бобових культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників і хвороб. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

385грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

250грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

380грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Syngenta

Шкідники винограду

810грн

У навчальному посібнику висвітлено 77 видів основних шкідників винограду, наведено детальний опис їх морфології та біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути використані спеціалістами садівничих господарств, агрономами із захисту рослин, науковими ..

Олді+

Фенологічні спостереження за розвитком шкідників

190грн

У навчальному посібнику висвітлено фенологічні календарі розвитку 393 видів основних шкідників сільськогосподарських культур та шкідників лісу і полезахисних лісонасаджень.Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агроном..

Юнивест Медиа

Перелік пестицидів і агрохімікатів-2020

780грн

Створено за даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.У виданні у зручній формі подано докладну інформацію (строки, норми, способи застосування, а також обмеження щодо використання) по всіх препаратах, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 01.05.2020 року.Довідник призначений для..

Фенікс

Перспективи розвитку регіонального виробництва і застосування біологічних засобів зах..

180грн

Перспективи розвитку регіонального виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб. Матеріали міжнародного семінару з нагоди Міжнародного року здоров'я рослин -2020.Інформаційний бюлетень..

Вінниця

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист

150грн

Монографія з досліджень хвороб сої. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділів фітопатогенних бактерій, інтерферону та імуномодуляторів, вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інтитуту кормів та сільського господарства Поділля НААН, І&n..

Львів

Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур

52грн

У виданні висвітлено уточнений видовий склад і біологію найпоширеніших в Україні шкідників яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, персика, абрикоса, суниці, малини, смородини, агрусу та порічок.Також подано опис найбільш небезпечних хвороб плодових і ягідних культур. Подано системи захисту плодових і ягідних насаджень від шкідників і хвороб. Для студентів, ас..

Київ

Регулятори життєдіяльності комах

230грн

У книзі теоретично узагальнено і біологічно обгрунтовано застосування регуляторів життєдіяльності комах в екологічно безпечних системах захисту овочевих культур і яблуневого саду. Викладено концепцію регуляції життєдіяльності комах і обмеження їх чисельності синтетичними феромонами, гормонами, стерилізаторами, принципи феромонного моніторингу лускокрилих шкі..

Київ

Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб

260грн

Висвітлено значення стійких сортів у технології вирощування озимої пшениці та біологізації інтегрованого захисту культури від шкідливих організмів. Вміщено словник найбільш поштрених термінів з імунітету рослин до шкідливих організмів, біологічні особливості найбільш небезпечних шкідників та збудників хвороб пшениці, щодо яких доцільна і можлива селекція на ..

Харків

Комплексна система заходів захисту томата від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

80грн

У рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів томата відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призначе..

Харків

Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

80грн

У науково-практичних рекомендаціях висвітлено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів огірка відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного викори..

Вінниця

Бур`яни та заходи їх контролю

208грн

У довіднику узагальнено нові результати досліджень про біологічні особливості бурянів і сучасний стан їх контролювання. Використано також результати багаторічних досліджень авторів з цього питання. Довідник буде корисним для студентів вузів, а також агрономів при розробці і практичному впровадженні інтегрованих систем захисту посівів сільськогосподарських ку..

Рута

Хвороби картоплі

104грн

Представлено основні хвороби картоплі, висвітлено їх біологічні особливості, поширення і шкодочинність. Наведено відомості про гнилі при зберіганні бульб та особливості захисту картоплі від шкідливих організмів. Використані ілюстрації симптоматики основних патогенів картоплі...

Аграрна наука

Сільськогосподарська нематологія

210грн

Монографію присвячено дослідженню надзвичайно важливій, недостатньо вивченій у нашій країні проблемі нематодних захворювань сільськогосподарських культур, а також вивченню закономірностей формування комплексу фітонематод у польових агроценозах, виявленню регуляторних механізмів нематодних угрупувань, оцінці протинематодної ефективності основних прийомів агро..

Київ

Паразитичні нематоди квітково-декоративних рослин

190грн

В усьому світі квітково-декоративні рослини вражаються паразитичними нематодами. Відомо не менше 40 видів екто- та ендопаразитичних нематод, які заселяють понад 600 видів декоративних рослин. Найбільшої шкоди декоративним рослинам завдають галові, стеблові, короткотілі та представники багатьох інших груп нематод, серед яких зустрічаються як вузькоспеціалізов..

Київ

Захист яблуні від шкідливих комах, кліщів та хвороб

60грн

Викладено практичні рекомендації з моніторингу домінуючого складу шкідливих членистоногих в яблуневих садах та оптимізації захисних заходів. Наведено основні методи оцінки фітосанітарного стану насаджень яблуні, запропоновано комплекс заходів раціонального застосування пестицидів з урахуванням чисельності домінуючих видів комах і кліщів і механізму дії препа..

Київ

Нематологічний моніторинг польових та квітково-декоративних рослин

150грн

За тлумачним словником моніторинг (від латинського monitor - наглядач, monere - звертати увагу, застерігати) - це система спостережень, оцінка та прогноз. Прогноз - передбачення (від грецького) розвитку та результату певних подій, явищ на основі наявних даних. Отже, прогноз - це складова і заключна частина моніторингу, яка може бути здійснена після проведенн..

Показано з 1 по 24 із 138 (6 сторінок)

У розділі представлені книги про шкідників сільськогосподарських культур та способи боротьби з ними.