(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Архітектура

Рута

Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі

650 грн

Викладені основні положення проєктування нежитлових будівель - їх об’ємно планувальні та конструктивні рішення. Розглянуті особливості навчального проектування будівель. Наведені систематизовані конструктивні рішення великопрогонових покриттів нежитлових будівель. Відтворена сучасна практика архітектурно-конструктивного проектування будівель та споруд в сейс..

WILEY

Architects' Data (Довідник архітектора Нойферт)

3600 грн

An indispensable tool for the initial stages of designing and planning a building projectThis new edition of the classic bestselling text provides, in one concise volume, the essential information needed as the basis for the more detailed design and development of any building project. Organized largely by building type, it covers the planning criteria and c..

Routledge

Restaurants and Dining Rooms / Проектування закладів громадського харчування

1800 грн

According to urban academic myth, the first restaurants emerged in the wake of the French Revolution. From the very beginning in the elegant salons of the latter days of the Ancien Régime, the design of restaurants has been closely related to ideas of how food should be presented and how it may be consumed in public. The appearance and atmosphere created by ..

Львівська політехніка

Ілюстрований словник архітектурних термінів

295 грн

Третє видання, доповнене і перероблене.Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва з курсу “Історія архітектури”. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. Подано їхнє походження й різні довідкові дані.Для студентів-архітекторів, дизайнерів, учителів художньо-мистецького профілю та всіх, хто цікавиться архі..

Львівська політехніка

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів)

500 грн

У навчальному посібнику подано вісім модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Розроблено для того, щоб допо..

Львівська політехніка

Історія архітектури середньовіччя і нового часу V‒XIX ст.

320 грн

Висвітлено важливі проблеми розвитку архітектури народів світу на прикладах найхарактерніших пам’яток культури. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями та рисунками. Розроблені варіанти вправ і завдань до практичних занять доповнено прикладами робіт студ..

Новий світ-2000

Історія ландшафтної архітектури

520 грн

У підручнику висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації убранізованих ландшафтів, використання іноваційних технологій,..

Львівська політехніка

Історія мистецтва та архітектури. Частина 1

370 грн

У навчальному посібнику подано більшість тем із дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та дизайну” від періоду первісного мистецтва до епохи класицизму включно.Для студентів спеціальностей дизайну, архітектури та реставрації творів мистецтва бакалаврського рівня навчання...

Львівська політехніка

Англійська мова для дизайнерів (Іноземна мова професійного спрямування)

250 грн

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмо..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будів..

600 грн

Викладений у підручнику матеріал дозволяє детально ознайомитися, зокрема, з причинами пошкоджень несучих і огороджувальних конструкцій та способами відновлення, підсилення, утеплення, гідроізоляції, заміни або влаштування нових конструкцій в будівлях різного функціонального призначення. Окрему увагу приділено висвітленню питань термореконструкції та пожеж..

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

600 грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Львівська політехніка

Архітектурні конструкції виробничих будівель

480 грн

Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів. За своєю структурою та методичною побудовою максимально пристосований до навчального процесу у вищій школі архітектурно-будівельного спрямування. Його тематичний розподіл наближен..

НАУ

Архітектурна ергономіка

120 грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Львівська політехніка

Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань

250 грн

У першій частині посібника розглянуто архітектурні особливості композиції площини з метою розвитку творчого мислення та навичок вирішення взаємовідношення простору, аналізу архітектурної творчості як мистецького синтезу декору з урахуванням особливостей матеріалу та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема..

Рівне

Архітектурне матеріалознавство

500 грн

У підручнику висвітлюються основні види і властивості сучасних будівельних матеріалів, напрямки їх застосування при зведенні будівель та споруд. Особлива увага відведена характеристиці будівельних матеріалів, що застосовуються у сучасній архітектурі. Показано вплив складу та структури, особливостей технології на властивості матеріалів та виробів, шляхи вдоск..

Львівська політехніка

Архітектурний образ міста

250 грн

Виокремлено складові архітектурного образу міста та визначено напрями та особливості їх формування. Обґрунтовано значення та роль у формуванні архітектурного образу міста міського середовища, просторово-планувальної структури, панорам і силуетів. Висвітлено використання природного ландшафту, сформовано містобудівну композицію відповідно до територіальних час..

АСВ

Архитектура гражданских и промышленных зданий

520 грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация специалист) и «Строительство» (квалификация бакалавр). Рассмотрены вопросы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных и повышенной ..

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

395 грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

Львівська політехніка

Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища

500 грн

Викладено загальні положення, теоретичні і методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища. Подано витоки і напрямки освоєння природних форм та структур живих організмів, біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних, колористичних і органолептичних закономірностей природних форм, висвітлено особливості формотворення і формування предметн..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

350 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

Світ

Вулицями старого Києва

490 грн

Перед читачем – розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі – Софію Київську та Києво-Печерську лавру – об’єкти світової спадщини.У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться малові..

Новий світ-2000

Гідротехнічні споруди садово-паркових об´єктів

400 грн

Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 206 садово-паркове господарствоЗМІСТВступМОДУЛЬ І. НАУКОВІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ГТСЛекція 1. Основні поняття гідротехнічних спорудЛекція 2. Історія розвитку ГТС. Правові основи гідротехнічного будівництваЛекція 3. Наукові основи ГТС. Осно..

Київ

Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання

590 грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено..

Університет "Україна"

Дизайн-проектування громадського інтер'єру

125 грн

Викладено загальні вимоги щодо формування громадського інтер'єру та основні композиційні прийоми. Розглянуто прийоми розміщення та принципи включення виробів декоративно-ужитковго мистецтва, зокрема малої пластики, художнього скла і кераміки в простір інтер'єру; прийоми розміщення орнаменту. Наведено приклади зі світового досвіду вирішення інтер'єрів громадс..

Показано з 1 по 24 із 149 (7 сторінок)

У цьому розділі розміщені посібники з архітектурного проектування різних типів будівель.