(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Зерно

Олді+

Інновації в зернових технологіях

1300 грн

У посібнику наведено матеріал, який охоплює широке коло питань: починаючи від інноваційних рішень і новітнього обладнання для зберігання зерна та його переробки в борошно, крупи та комбікорми до інновацій у технологіях транспортування сипких продуктів, знепилення повітря, а також автоматизації. Окрема увага приділена інноваційним рішенням контролю якості зер..

ДеЛи

Меры борьбы с потерями зерна при заготовках, послеуборочной обработке и хранении на э..

525 грн

В книге освещены общие причины снижения производства и качества зерна, дан анализ потребительских свойства зерна и санитарно-эпидемиологических показателей его безопасности. Классифицированы и описаны основные причины и виды повреждений зерна в поле, на токах, потерь зерна при хранении на элеваторах и хлебоприемных предприятиях. Рекомендованы меры предупрежд..

Одеса

Основи сушіння зерна

990 грн

У підручнику розглянуто основи теорії та технології сушіння зерна, техніку його сушіння, експлуатацію і ремонт зерносушарок, контроль та регулювання процесу сушіння зерна. Докладно описано конструкції сушарок, шляхи їх реконструкції з метою вдосконалення, тепловентиляційну та паливну системі, напрями автоматизації процесу сушіння. Висвітлено питання охорони ..

Одеса

Сушіння зерна

1200 грн

У підручнику розглянуто основи теорії та технології сушіння зерна, техніку його сушіння, експлуатацію і ремонт зерносушарок, контроль та регулювання процесу сушіння зерна. Докладно описано конструкції сушарок, шляхи їх реконструкції з метою вдосконалення, тепловентиляційну та паливну системі, напрями автоматизації процесу сушіння. Висвітлено питання охорони ..

Олді+

Сушіння та зберігання зерна

990 грн

У підручнику викладені основні положення, що стосуються будови, хімічного складу та властивостей зерна. Наведено матеріал щодо основних процесів, які протікають в зерновій масі в післязбиральний період та при тривалому зберіганні, а також описано вплив різних складових зернової маси (домішки, мікроорганізми, шкідники хлібних запасів) на її стійкість. Особлив..

Олді+

Технологічне обладнання борошномельних і круп'яних підприємств

1405 грн

В  підручнику  розглянуте  технологічне  обладнання  борошномельних  і  круп’- яних  підприємств  у  послідовності,  передбаченій  навчальною  програмою  курса«Технологічне обладнання галузі».Наведені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, теоре- тичні основи робочог..

Нова книга

Технологічне обладнання зернопереробних і олійних виробництв

160 грн

Розглянуто сучасні механізовані прецеси та технологічне обладнання борошномельного, круп’яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обл..

Одеса

Технологія виробництва комбікормів

520 грн

У підручнику розглянуто роль, призначення та способи згодовування комбікормів, викладені дані щодо оцінки їх поживної цінності, наведено характеристику кормової сировини та розглянуто організацію виробництва комбікормів, технології приймання, розміщення та зберігання сировини, технології її підготовки до виробництва комбікормів, технології дозування та змішу..

ЦУЛ

Технологія виробництва преміксів

430 грн

У підручнику подано характеристику сировини, проаналізовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, порядок розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології промислового виробництва преміксів, порядок здійснення технологічного контролю виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів..

Київ

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників

200 грн

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів основи захисту від них. Для студентів закладів освіти II—IV рівнів а..

Одеса

Технологія зберігання та сушіння зерна: кількісно-якісний облік зерна

720 грн

Наведено теоретичні основи, порядок проведення та оформлення документації з кількісно-якісного обліку зерна. Описи ведення обліку зерна на всіх етапах обробки від приймання до відпуску. Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування "Харчова технологія та інженерія". Може бути корисним для магістрів, аспірантів та працівників промисловості,..

Олді+

Технологія та оцінка якості зернових продуктів

520 грн

У монографії висвітлено інноваційні шляхи вирішення актуальних питань, що стають перед борошномельною та круп'яною промисловістю. Монографія складена на основі наукових та науково-практичних праць співробітників та аспірантів кафедри Технології переробки зерна, які були опубліковані у галузевих наукових журналах та у збірниках матеріалів науково-практичних к..

Олді+

Технологія та проектування елеваторів

580 грн

У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елевато..

Лань

Технология элеваторной промышленности (Електронна книга)

180 грн

Изложены базовые материалы, позволяющие сформировать достаточные знания о технологиях элеваторной промышленности, устройстве основных типов зернохранилищ, свойствах зерновой массы как сыпучем материале, методах оперативного расчета зернохранилищ, автоматизации и механизации производственных процессов, управлении технологическими процессами, эксплуатации пред..

Київ

Хлібні жуки

100 грн

Обґрунтовано поширеність хлібних жуків в Україні, показано значення різних заходів на регулювання та прогнозування їх чисельності. Запропоновано систему інтегрованого захисту сільськогосподарських культур від личинок та імаго хлібних жуків...

Олді+

Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва

555 грн

У навчальному посібнику висвітлено 100 видів організмів – основних шкідників запасів продукції рослинництва і тваринництва, які є представниками класів: Комахи, Павукоподібні, Птахи, Ссавці. Приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку та заходи захисту від них. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом.Матеріали можуть бути ви..

Умань

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання

440 грн

     Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи та обладнання для післязбирального оброблення, режими та способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Описано способи контролю якості зерна та насіння й управління їхньою якістю та безпечністю. Подано х..

WILEY

Drying and Storage of Cereal Grains

5304 грн

Finite Element Analysis and Computational Fluid Dynamics have been introduced in modelling and simulation of drying and storage systems, these techniques are expected to dominate the future research and development of drying and storages, and should reduce losses and improve the quality of agricultural products, enhancing food security globally.Drying and St..

CRC Press

Інженерні аспекти виробництва зернопродуктів (Engineering Aspects of Cereal and Cerea..

3990 грн

Cereal food engineering has become increasingly important in the food industry over the years, as it plays a key role in developing new food products and improved manufacturing processes. Engineering Aspects of Cereal and Cereal-Based Products focuses on the recent growth in cereal technology and baked foods science, reviewing the latest updates in technolog..

CRC Press

Зерно. Лабораторні дослідження (Cereal Grains)

2990 грн

Emphasizing the essential principles underlying the preparation of cereal-based products and demonstrating the roles of ingredients, Cereal Grains: Laboratory Reference and Procedures Manual is a practical laboratory manual complementing the author’s text, Cereal Grains: Properties, Processing, and Nutritional Attributes. Organized so that readers progressiv..

Дослідницьке

Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання зернових культ..

229 грн

У книзі наведено вимоги до машин для обробки і зберігання зернових культур та їх класифікацію. Розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин цього призначення, а також техніко-технологічні характеристики і результати випробувань нової вітчизняної та зарубіжної техніки. Розраховано на фахівців та виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарсь..

Індустрія

Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки..

100 грн

Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов'язану зі зберіганням та переробкою зерна...

Агрорус

Англо-русский словарь по послеуборочной обработке зерна и подготовке семян

624 грн

Словарь включает около 35000 терминов, отражающих современное состояние языка машинных систем зерновой индустрии и семенной промышленности.Представлены термины по всему комплексу механизмов, машин и технологических процессов послеуборочной обработки зерна и подготовки семян сельскохозяйственных культур, а также биологическим и физическим свойствам зерновых и..

ДеЛи

Аспирационные установки предприятий по хранению и переработке растительного сырья

520 грн

В пособии даны сведения по составу и классификации аспирационных установок, об основных свойствах производственной пыли и пылевоздушных смесей. Достаточно полно представлены мероприятия по предупреждению взрывов пылевоздушных смесей, а также требования к воздуху рабочей зоны и выбрасываемому в атмосферу. Лаконично, но в достаточном объеме даны теоретические ..

Показано з 1 по 24 із 57 (3 сторінок)