(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Овочівництво

Харків

Комплексна система заходів захисту моркви від шкідників, хвороб і бур`янів

75грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів моркви від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призначені для а..

Харків

Комплексна система заходів захисту капусти від шкідників, хвороб і бур`янів

75грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів капусти головчастої (біло-, червоноголової та савойської) від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культу..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

385грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Харків

Пряно-вкусовые овощные растения. Часть 2

120грн

В издании  приведены ботаническая и хозяйственная характеристики, технология выращивания на товарные и современные цели перспективных пряно-вкусовых видов овощных растений горчицы салатной, двурядника тонколистного, дущицы обыкновенной, кервеля и шнитт-лука (резанца, скороды), рассмотрены перспективы их освоения в зонах Лесостепи и в Полесье Украины.Рек..

Агродело

Сигналы грибов: Практическое руководство по оптимальному выращиванию грибов

3275грн

Книга «Сигналы грибов» ставит перед собой цель научить производителей компоста и грибной продукции оптимизировать производство, прислушиваясь к сигналам, которые грибоводы ежедневно получают на практике. Автор призывает не делать скоропалительных выводов, а, напротив, внимательно присмотреться и задать себе три вопроса: что..

Харків

Комплексна система заходів захисту буряка столового від шкідників, хвороб і бур`янів

75грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів буряка столового від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призна..

Аграрна наука

Система удобрення овочевих і баштанних культур

225грн

Висвітлено основи кореневого живлення овочевих і баштанних культур залежно спадкових біологічних потреб в елементах мінерального живлення протягом онтогенезу на різних за родючістю ґрунтах ґрунтово-кліматичних зон України. Досліджено застосування доз, строків, способів внесення органічних і мінеральних добрив, сумісного їх внесення під основні овочеві і ..

Харків

Комплексна система заходів захисту томата від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

75грн

У рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів томата відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призначе..

Харків

Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

75грн

У науково-практичних рекомендаціях висвітлено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів огірка відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного викори..

Нілан

Комплексна механізація буряківництва

250грн

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва цукрових буряків. Посібник буде корисний для студентів, спеціалістів АПК, слухачів підвищення кваліфікації та науково-педагогічни..

Харків

Клітинні технології створення вихідного селекційного матеріалу основних овочевих росл..

80грн

У методичних рекомендаціях викладено питання створення і прискореного розмноження вихідного матеріалу для селекції сортів і гібридів основних видів овочевих рослин (томата, баклажана, перцю солодкого, моркви, капусти головчастої, цибулі ріпчастої, цибулі шалот, часнику, буряка столового, огірка) з використанням методів культури ізольованих тканин; вимоги до ..

КСД

Вешенки, шампиньоны, шиитаке, опята

90грн

Книга расскажет, как выращивать на приусадебном участке, в подвале, в теплице или даже дома съедобные грибы: вешенку, шампиньоны, опята, шиитаке. Подробные и понятные для новичков пояснения помогут создать подходящие условия для роста грибов, избежать болезней и появления вредителей. Выращивание съедобных грибов — не такое сложное занятие, как кажется на пер..

Рута

Хвороби картоплі

100грн

Представлено основні хвороби картоплі, висвітлено їх біологічні особливості, поширення і шкодочинність. Наведено відомості про гнилі при зберіганні бульб та особливості захисту картоплі від шкідливих організмів. Використані ілюстрації симптоматики основних патогенів картоплі...

Москва

Практическое семеноводство овощных культур с основами семеноведения

300грн

Обобщены достижения науки и передовой практики по общим вопросам семеноводства, семеноведения и технологии выращивания семян основных овощных культур. Рассмотрены особенности роста и развития культур, требования к условиям выращивания семенников, их агротехника, защита от болезней, вредителей и сорняков, технология механизированной уборки и доработки семян, ..

Нілан

Насінництво овочевих рослин

225грн

Висвітлено систему ведення насінництва овочевих і баштанних рослин у відкритому ґрунті, основи насіннєзнавства, сівозміни та застосування добрив, біологічні особливості й технології вирощування насіння овочевих і баштанних рослин, приділено увагу питанням якості насіння.Для викладачів і студентів зі спеціальності  203 «Садівництво і виноградарство» вищи..

Харків

Вирощування часнику озимого: рекомендації

100грн

У рекомендаціях висвітлено господарське значення, морфологічні ознаки, біологічні особливості часнику. Наведено сорти, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, насінництво, значення садивного матеріалу, особливості технології вирощування і зберігання, основні хвороби і шкідники.Видання розраховано на спеціалістів сільсь..

Київ

Буряківництво

100грн

Висвітлено історію розвитку галузі, класифікацію, біологічні особливості та умови формування високої продуктивності цукрового буряку. Обґрунтовано агротехнічні заходи технології вирощування культури.Викладено питання селекції і насінництва, технології вирощування насіння висадковим і безвисадковим способом, підготовку його до сівби. Зроблено оцінку попередни..

Аграрна наука

Огірок у захищеному ґрунті

150грн

Подано наукове обгрунтування оптимізації технологій вирощування огірка в захищеному грунті. Проведено аналіз сортового складу та рекомендовано до впровадження у виробництво нові сорти і гібриди. Розроблено ефективні способи підготовки насіння до сівби, обробки рослин та оптимальну систему удобрення. Обгрунтовано ефективність застосування біологічного захисту..

Москва

Морковь и другие овощные культуры семейства зонтичных

220грн

Растениеводческая наука сельскому хозяйству..

Нілан

Вирощування картоплі в умовах Східного Лісостепу України

120грн

У рекомендаціях висвітлено технологічні аспекти вирощування товарної та насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України. Зазначено вимоги рослин картоплі до умов вирощування. Особливу увагу приділено боротьбі зі шкідливими об’єктами. Наведено перелік дозволених до використання препаратів. Представлено сучасні сорти картоплі вітчизняної селекції, реко..

Київ

Українська картопля

300грн

Висвітлено історію поширення та вирощування картоплі на території України. Розповідається про особливості ґрунтово-кліматичних умов, досягнення у селекції та насінництві, характеристику сортів у взаємодії з умовами вирощування, їх споживчі та кулінарні властивості. Описано технології виробництва і зберігання картоплі, поширені хвороби і шкідники, заходи боро..

Аграрна наука

Помідор: селекція, насінництво, технології

250грн

Висвітлено питання методики створення сортів і гібридів помідора. Приведено технології вирощування насіння й помідора в умовах відкритого й закритого ґрунта. Зазначено шкідників, хвороби та методи боротьби з ними...

Олді+

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними

270грн

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, ..

Агродело

Сигналы картофеля. Практическое руководство по успешному выращиванию картофеля

935грн

     Земледелие и картофелеводство неразрывно связаны друг с другом. Почти каждый фермер-полевод на своих посевных площадях возделывает картофель – иногда в качестве дополнительной культуры, но чаще – в качестве основной. Отчасти благодаря этому за последние несколько десятилетий знания фермеро..

Показано з 1 по 24 із 113 (5 сторінок)

У цьому розділі ви можете знайти актуальні книги про вирощування, удобрення та захист від шкідників овочевих культур.