(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Овочівництво

CRC Press

Tomato Diseases (Хвороби томатів)

2500 грн

Following the successful first edition, this revised and greatly expanded edition Tomato Diseases: Identification, Biology and Control is the definitive work on the diseases and disorders of the tomato. The tomato is the world’s most widely produced vegetable. The number of diseases affecting the tomato is enormous: hundreds of bio-aggressors, more than 50 n..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

400 грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Нілан

Біотехнологія в насінництві картоплі

62 грн

Викладено науково-практичні аспекти відносно застосування біотехнологічних способів та методів в добазовому та базовому насінництві картоплі, що дозволяє максимально реалізувати потенційні можливості насіннєвого матеріалу, отриманого в культурі меристем in vitro, перспективи інноваційного насінництва за використання оздоровлених насіннєвих бульб в ринкових у..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб і шкідників картоплі

80 грн

Довідник кишенькового формату (зручний для використання в польових умовах) містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби та шкідників картоплі. Можна безпосередньо в полі визначити шкідника і діагностувати хворобу. Правильно організувати захисні і профілактичні заходи, спрямовані на запобігання масових спалахів розмноження шкідливих комах і поширенню..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб і шкідників ріпаку

80 грн

Довідник кишенькового формату (зручний для використання в польових умовах) містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби та шкідників ріпаку. Можна безпосередньо в полі визначити шкідника і діагностувати хворобу. Правильно організувати захисні і профілактичні заходи, спрямовані на запобігання масових спалахів розмноження шкідливих комах і поширенню х..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб і шкідників сої

80 грн

Довідник кишенькового формату (зручний для використання в польових умовах) містить матеріали про найпоширеніші в Україні хвороби та шкідників сої. Можна безпосередньо в полі визначити шкідника і діагностувати хворобу. Правильно організувати захисні і профілактичні заходи, спрямовані на запобігання масових спалахів розмноження шкідливих комах і поширенню хвор..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб і шкідників цукрових буряків

120 грн

Над довідником працювали автори з провідних вітчизняних наукових установ, серед яких Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, НУБіП, а також агрономи-практики.Описані і представлені оригінальні малюнки та фото морфологічних особливостей шкідників і діагностичні зовнішні ознаки хвороб, поширених на рослинах цукрових буряків.Розглянуто біоекол..

CRC Press

Виробництво продуктів харчування на гідропоніці (Hydroponic Food Production)

2620 грн

Hydroponic Food Production: A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower, Seventh Edition is a comprehensive guide to soilless culture with extensively new and updated contents from the previous edition published in 2001. Meant for hobby and commercial growers, the book: Shows the reader how to set up a hydrop..

Біла Церква

Картопля. В 4-х книгах

380 грн

У першому томі висвітлено народногосподарське значення картоплі, її походження і розповсюдження та сучасний стан розвитку картоплярства в Україні. Наведені ботанічна, морфологічна, фізіологічна і біохімічна характеристики культури. Викладені сучасні уявлення з генетики картоплі та стратегія використання її генофонду. Висвітлені новітні методи і основні напря..

КИТ

Картопля: вирощування, якість, збереженість

190 грн

У монографії розглядаються питання технології вирощування стабільних урожаїв картоплі у різних ґрунтово-кліматичних зонах з високою лежкоздатністю, товарною якістю, технологічними і кулінарними властивостями. Висвітлено питання формування та управління якістю на шляху від поля до споживача, методи прогнозування і способи зберігання бульб, вимоги нормативно-т..

Вінниця

Картоплярство: методи оцінки якості

430 грн

В книзі викладено основні вимоги за виконання аналітичних робіт, практичні питання організації лабораторії. Автори намагались зібрати і проаналізувати класичні, а також сучасні методи оцінки якості та основи формування і збереження споживчих якостей картоплі.Книга розрахована на селекціонерів, науковців, а також студентів, аспірантів і викладачів навчальних ..

Вінниця

Картоплярство: методика дослідної справи

480 грн

Викладено основи дослідної справи і особливості проведеннявегетаційних, лабораторних, польових та інших дослідів з усіх напрямів наукових розробок в картоплярстві (селекція, біотехнологія, насінництво, технологія вирощування, захист рослин, переробка, економіка вирощування і зберігання). Описано методи аналізу і математичної обробки наукових даних, поря..

Вінниця

Картоплярство: селекція

390 грн

Висвітлено основні питання загальної селекції і становлення селекції картоплі в Інституті картоплярства НААН. Розглянуто методи створення вихідного матеріалу і сортів картоплі. Викладено матеріал з біологічного взаємозв'язку ознак картоплі і його впливу на добір, селекції на стійкість (імунітет) до хвороб ішкідників, на придатність до промислової переробки, ..

Нілан

Комплексна механізація буряківництва

260 грн

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва цукрових буряків. Посібник буде корисний для студентів, спеціалістів АПК, слухачів підвищення кваліфікації та науково-педагогічни..

Харків

Комплексна система заходів захисту капусти від шкідників, хвороб і бур`янів

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів капусти головчастої (біло-, червоноголової та савойської) від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культу..

Харків

Комплексна система заходів захисту моркви від шкідників, хвороб і бур`янів

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів моркви від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призначені для а..

Харків

Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях висвітлено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів огірка відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного викори..

Аграрна наука

Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику від шкідників, хвороб і бурянів

150 грн

Наведено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів цибулі і часнику від шкідників, хвороб та бур'янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цих культур та регламенти їх безпечного використання...

Харків

Маркетинг в овочівництві

160 грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Твори

Методичні рекомендації з польового оцінювання насаджень насіннєвої картоплі

180 грн

Наведено методику польового оцінювання насаджень насіннєвої картоплі, методику визначення сортотиповості, особливості технологічного процесу виробництва добазового, базового насінництва та способи збереження якісних характеристик насіннєвої картоплі в польових умовах, представлено насінницьку документацію: форми журналу польового огляду, акту польо..

Бизнес-книга

Морковь и другие овощные культуры семейства зонтичных

230 грн

Растениеводческая наука сельскому хозяйству..

Олді+

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними

475 грн

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічні календарі та заходи захисту від шкідників. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Матеріали можуть бути використані спеціалістами сільськогосподарських підприємств, агрономами по захисту рослин, ..

Біла Церква

Наукові основи насінництва картоплі в Україні

104 грн

Розглянута історія розповсюдження картоплі в Україні, виникнення й розвиток насінництва, його зв’язок з селекцією і вплив на підвищення урожайності та якості бульб. Розкриті причини падіння продуктивності картоплі за її тривалого репродукування та намічені шляхи запобігання цьому явищу. Багато уваги приділено первинному насінництву, застосуванню біо-техноло..

Аграрна наука

Наукове обґрунтування ефективності методів біотехнології у селекції та насінництві ов..

450 грн

У монографії обгрунтовано теоретичні аспекти і представлено результати практичного розв'язання проблеми інтенсифікації селекції та насінництва як традиційних, так і нішевих (якон, батат) овочевих культур за використання біотехнологічної ланки. Висвітлено питання використання методів ізольованих тканин для подолання таксономічних бар'єрів несумісності, створе..

Показано з 1 по 24 із 119 (5 сторінок)

У цьому розділі ви можете знайти актуальні книги про вирощування, удобрення та захист від шкідників овочевих культур.