(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Нілан

Нілан

Історія агрономічної науки і техніки

190грн

Висвітлено історію виникнення агрономічної науки ітехніки, еволюцію вчення  про системи землеробства, а також землеробських знарядь і тракторної техніки. Розкрито роль вчених і виробничників у становленні землеробської науки і механіки, викладено історію розвитку вчення про ґрунт і ґрунтознавство. Показана роль багатовікової хліборобської практики у фор..

Нілан

Історія землеробської техніки

110грн

Висвітлено історичний шлях розвитку землеробської техніки за різних систем землеробства (примітивних, екстенсивних, перехідних). Акцентовано увагу на традиційних знаряддях обробітку ґрунту (рало, плуг, соха, ручні знаряддя для обробітку, сівби та розпушування) та машинній техніці, що побутували в Україні. Викладено еволюцію розвитку знарядь основного обробіт..

Нілан

Агрометеорологія

300грн

Висвітлено широке коло питань впливу агрометеорологічних факторів на продуктивність сільськогосподарського виробництва. Викладені сучасні методи оцінки клімату з позицій сільськогосподарського виробництва, принципи агрокліматичного районування. Розкрито суть небезпечних агрометеорологічних явищ і несприятливих умов, найбільш поширених в землеробстві України ..

Нілан

Агрономічне ґрунтознавство

300грн

Висвітлено суть агроґрунтознавства і ґрунтотворного процесу, показники родючості і окультуреності ґрунту, склад, властивості, генезис, географію, екологію ґрунтів. Наводиться морфологічна будова профілю, склад та агровиробничі властивості основних ґрунтових відмін у розрізі зон. Викладено історію агроґрунтознавчої науки, значну увагу приділено антропогенним ..

Нілан

Біотехнологія в насінництві картоплі

62грн

Викладено науково-практичні аспекти відносно застосування біотехнологічних способів та методів в добазовому та базовому насінництві картоплі, що дозволяє максимально реалізувати потенційні можливості насіннєвого матеріалу, отриманого в культурі меристем in vitro, перспективи інноваційного насінництва за використання оздоровлених насіннєвих бульб в ринкових у..

Нілан

Виноград: неиспользованные возможности. В 3-х книгах

rating

575грн

Потенциальная урожайность винограда 1200-1400 кг с одной сотки. А какой результат у вас? С позиции раскрытия потенциала урожайности, наши результаты на виноградниках более чем скромные. Если сотни тысяч любителей хотят и не могут вырастить по-настоящему высокий урожай, и это продолжается из года в год, то очевидно, что делаем что-то не так. Значит, есть осно..

Нілан

Вирощування картоплі в умовах Східного Лісостепу України

125грн

У рекомендаціях висвітлено технологічні аспекти вирощування товарної та насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України. Зазначено вимоги рослин картоплі до умов вирощування. Особливу увагу приділено боротьбі зі шкідливими об’єктами. Наведено перелік дозволених до використання препаратів. Представлено сучасні сорти картоплі вітчизняної селекції, реко..

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання

208грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

Нілан

Захист саду від шкідників і хвороб

229грн

Захист саду від шкідників і хворобУ книзі наведено характеристику основних шкідників і хвороб плодових і ягідних культур, що мають поширення в різних зонах України. Описано зовнішні ознаки, особливості біології, симптоми прояву і шкідливість найбільш небезпечних шкідливих організмів залежно від умов погоди, стану догляду за насадженнями та інших факторів. Зн..

Нілан

Карантинні бур`яни

90грн

Наведено класифікацію, розповсюдження і характеристику бур'янів, які згідно наказу №716 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2006р. відповідно до ст.25 Закону України "Про карантин рослин" занесені до списку бур'янів внутрішнього та зовнішьного карантину". Викладено вимоги до обстеження земельних угідь, методику видової ід..

Нілан

Комплексна механізація буряківництва

260грн

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва цукрових буряків. Посібник буде корисний для студентів, спеціалістів АПК, слухачів підвищення кваліфікації та науково-педагогічни..

Нілан

Комплексна механізація виробництва зерна

302грн

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва зерна. Посібник буде також корисний для спеціалістів АПК, слухачів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників ви..

Нілан

Метеорологічні небезпечні явища і неспрятливі умови в землеробстві України

295грн

Глибоко висвітлені питання походження, повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість урожаю метеорологічних небезпечних явищ і несприятливих умов: посух, суховіїв, перезволоження, низьких температур, заморозків, сильних вітрів, граду, ожеледі, вимерзання, випирання та вимокання рослин, льодової кірки, зимового нагріву і висушування, е..

Нілан

Механічний обробіток ґрунту

300грн

Висвітлено теоретичні і практичні основи раціонального механічного обробітку ґрунту; заходи обробітку, спрямовані на вирішення проблем ущільнення ґрунтів, захисту їх від ерозії іконтролювання бур'янів в агрофітоценозах. Узагальнені дослідження і передовий виробничий досвід щодо регулювання водно-повітряного, теплового і поживного режимів, мінімізації обробіт..

Нілан

Насінництво овочевих рослин

234грн

Висвітлено систему ведення насінництва овочевих і баштанних рослин у відкритому ґрунті, основи насіннєзнавства, сівозміни та застосування добрив, біологічні особливості й технології вирощування насіння овочевих і баштанних рослин, приділено увагу питанням якості насіння.Для викладачів і студентів зі спеціальності  203 «Садівництво і виноградарство» вищи..

Нілан

Поради картопляру-аматору

125грн

У книзі викладені в популярній формі відомості про походження картоплі, її розповсюдження в Україні, висвітлені питання будови рослин, відношення до грунтово-кліматичних умов, особливості росту і розвитку, дана характеристика сучасних сортів. Багато уваги приділено технології вирощування картоплі у фермерських і селянських господарствах, на городах і дачних ..

Нілан

Путеводитель по винограднику

110грн

Это ценное пособие, в котором можно найти ответ на любой интересующий вопрос в отрасли виноградарства, начиная от подготовки виноградного куста к нарезке черенков из лоз до подготовки куста к зимовке. Очень много уделено внимания уходу за виноградником, причем большое внимание уделено корневым и внекорневым подкормкам органическими удобрениями. Это и рецепты..

Нілан

Рослинництво з основами кормовиробництва

280грн

Викладені особливості морфологічної будови польових сільськогосподарських культур, їх біологічні, ботанічні та систематичні ознаки. Наведені сучасні технології вирощування деяких культур...

Нілан

Сидератні добрива під картоплю в Україні

190грн

Висвітлено господарське значення картоплі та її використання. Наведено коротку агрокліматичну характеристику зон України та проаналізовано стан грунтів за вмістом основних елементів живлення та гумусу. В умовах сучасного ведення землеробства важливе значення має нагромадження у ґрунті органічної речовини, адже застосування підстилкового гною скоротилося до..

Нілан

Томат (генетичні основи селекції)

624грн

..

Нілан

Цілющі бур'янисті рослини

155грн

Викладено біологічно активні, лікарські та отруйні речовини в рослинах бур'янів, а також методи збору, сушіння і зберігання цих рослин. Висвітлено лікувальні властивості 160 видів бур'янів і можливість окремих видів проявляти отруйну і шкідливу дію на людину і тварин. Висвітлено правила виготовлення лікарських форм із рослинної сировини (настої, відвари, збо..

Нілан

Ґрунтові умови родючості

110грн

В роботі, на основі принципово нових підходів, проведено науковий аналіз і узагальнення досліджень однієї із найважливіших проблем агрономічних наук - проблеми ґрунтових умов родючості. Це перша в Україні спроба розширеного розгляду еволюції поглядів відносно "родючості ґрунту" де на основі власних і досліджень інших наукових установ визначено роль ґрунту та..

Показано з 1 по 22 із 22 (1 сторінок)