(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Психологія

Астролябія

Аion: Нариси щодо символіки самості

410 грн350 грн

Книга Карла Ґустава Юнґа (1875–1961) «Аion» належить до найважливіших пізніх творінь автора і розвиває проблематику, опрацьовану в його збірці нарисів «Архетипи і колективне несвідоме». Опираючись на широку експлікацію християнської, гностичної та алхімічної символік, автор пояснює архетип психічної цілості, самості, історично пов’язуючи його з постаттю Хрис..

ЦУЛ

Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

300 грн285 грн

Автори книги мають багаторічний практичний досвід роботи з дітьми, якістраждають на аутизм у Бельгії. Вони проводять численні навчальні семінари врізних країнах світу як для фахівців, так і для батьків.Ця книжка буде корисною для педагогів, вихователів, психологів, дефектологів,батьків і всіх тих, кому небайдужа доля дітей з таким важким і маловивченимзахвор..

Магнолія

Візуальна психодіагностика

330 грн

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера.Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищи..

Книга плюс

Вікова психологія

315 грн

У навчальному посібнику представлені психологічні та соціальні питання онтогенезу особистості. Розглядаються основні характеристики психофізіологічного, соціального, когнітивного, емоційного розвитку особистості на різних вікових етапах. Цілісність і науковість запропонованого посібника забезпечується розглядом соціальної ситуації розвитку, провідної діяльно..

Каравела

Вікова та педагогічна психологія

430 грн

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів...

Науковий світ

Введення в психологічні тести та шкали

550 грн490 грн

Эта книга — жизненно важный ресурс для тех, у кого недостаточно знаний о вычислениях и статистике, помогающих разрабатывать надежные и валидные тесты и шкалы для целей оценки и исследования. Она служит ясным, кратким и не содержащим жаргона учебником для всех, кто приступает к полевой работе и анализу исследований.В книге содержится подробное руководство по ..

Науковий світ

Виховання дітей із аутизмом. 90 вправ для залучення дитини до спілкування, взаємодії ..

550 грн490 грн

Как помочь детям с аутизмом улучшить взаимодействие — простые и эффективные стратегии!В книге описаны 90 игровых, научно обоснованных упражнений, предназначенных для родителей, которые воспитывают аутичного ребенка. Читателям предлагается простой и эффективный комплекс занятий, призванных дополнить и поддержать ту коррекционно-развивающую работу с детьми, ко..

Академія

Гендерна психологія

370 грн

Стереотипні розуміння статі, відносин чоловіків і жінок у суспільній та міжособистісній сферах формувалися тисячоліттями. Цивілізаційний прогрес значною мірою позбавив актуальності погляд на чоловіків і жінок як на «сильну» і «слабку» половини людства. Нове бачення цієї проблеми пропонують гендерні концепції, що проголошують рівноправність статей як передумо..

Мультиметод

Голос, которому не нужны слова (Тверда палітурка, оригінальне видання)

700 грн630 грн

В своей новой книге «Голос, которому не нужны слова» Питер Левин использует огромный опыт терапевта, исследователя, специалиста по стрессу и проницательного наблюдателя за животными в их естественной среде обитания, чтобы объяснить природу возникновения и механизмы проникновения травмы в тело, мозг и психику.В основе этой фундаментальной работы лежит идея о ..

Наука и Техника

Довідник шкільного психолога. Тести, вправи, завдання на CD

320 грн

Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и достаточное количество всевозможных развивающих занятий и упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития таких познавательных процессов, как восп..

Університет "Україна"

Етнопсихологія: психодіагностичний практикум. Хрестоматія

120 грн

У навчальному посібнику подано основні методики дослідження параметрів етнічної ідентичності та психологічних чинників її розвитку, хрестоматійний матеріал, тестові завдання для контролю і самоконтролю знань, орієнтовні питання для підсумкового контролю знань, глосарій (термінологічний словник), список рекомендованої та використаної літератури...

Академія

Загальна психологія

400 грн380 грн

Не байдужа до себе людина завжди намагається пізнати глибини власної психіки, зрозуміти психологічну зумовленість різноманітних проявів життєдіяльності. За такого підходу результати самопізнання стають основою саморозуміння і саморозвитку, подолання особистісних криз, побудови гармонійних міжособистісних стосунків. Знання механізмів психіки і проявів психічн..

ЦУЛ

Збірник психодіагностичних методик для професійно-психологічного відбору кандидатів н..

110 грн

Методичний посібник містить психодіагностичні методики для професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом, які затверджено для застосування у Збройних Силах України. Посібник може бути використаний у роботі посадових осіб органів військового управління, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військ..

Університет "Україна"

Клінічна психологія

160 грн

У запропонованому посібнику стисло висвітлені основні положення з питань клінічної психології, що надає можливість формування уявлень про загальні закономірності порушень і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях особистості; розвитку в майбутніх фахівців навичок психологічного аналізу та клінічного мислення, психодіагност..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія біполярного розладу. Керівництво психотерапевта

310 грн

Данное терапевтическое руководство написано для психотерапевтов, специализирующихся на биполярном расстройстве. Оно содержит инструкции по гибкому применению когнитивно-поведенческого подхода к терапии биполярного расстройства на разных этапах болезни. В нем уделяется внимание как лечению основных симптомов депрессии, так и значимым факторам, позволяющим про..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія психозів. Клінічні випадки

310 грн

В книге "Когнитивно-поведенческая терапия психозов: клинические случаи" показано, как совместить терапевтические программы с реальными условиями предоставления услуг по охране психического здоровья. Оно предназначено для использования в обучении и клинической практике и содержит примеры клинических случаев, иллюстрирующих процессы оценивания, терапевтическог..

Діалектика

Когнітивно-поведінкова терапія. Практичний посібник

400 грн

Это практическое пособие, написанное для специалистов в области психического здоровья, студентов, врачей, учителей и клиницистов всех уровней, содержит большое количество практических и простых для понимания инструментов, которые помогут вам применить теорию на практике.Написанное доступным языком, это руководство содержит множество рабочих листов, копинг-ка..

Науковий світ

Комплексний ПТСР: керівництво з відновлення від дитячої травми

650 грн585 грн

Унікальна методика позбавлення від дитячої травми!У книзі розглядається ПТСР (комплексний посттравматичний стресовий розлад), що виникло в результаті дитячої травми, яка розвивається у дітей з самого різного віку, якщо батьки не виявляють достатньо любові і терпіння, занадто вимогливі, надмірно зайняті собою, використовують тілесні покарання, принижують діте..

Науковий світ

Короткотривала терапія, яка орієнтована на результат. 1001 запитання для інтерв'юванн..

600 грн

У цій дуже зрозумілій і добре написаній книжці Фредрік Баннінк дохідливо пояснює метод, заснований на пошуку рішень, і робить його доступним для широкого кола читачів. Посібник стане в пригоді як студентам, так і досвідченим терапевтам, зацікавленим у відточуванні навичок у результат-орієнтованій терапії.Інсу Кім БергЦя книга є зібранням практичних та неспод..

Львівська політехніка

Основи клінічної психології

320 грн

Розкрито зміст сучасних поглядів на стан психіки хворого у клінічній психології. Висвітлено історичний аспект формування клінічної психології, описано її розвиток у сучасному суспільстві; чинники, що сприяють появі психічних порушень, відхилень та розладів особистості, та їх природу. Розглянуто психологічні особливості поведінки пацієнтів із різними захворюв..

Львівська політехніка

Основи психологічного тренінгу та психокорекція

270 грн

Подано інформацію, необхідну для вивчення навчальних дисциплін “Основи психологічних тренінгів” та “Психокорекція”, а також матеріали для практичних занять. Висвітлено основні психокорекційні напрями, підходи, техніки, наведено вправи, розкриті на конкретних прикладах. Запропоновано систему технік, підібрану відповідно до вимог програми з метою забезпечення ..

Академія

Основи психотерапії

270 грн

У сучасному світі радикально змінюються чинники психологічних перенапруг. Без новітніх знань про людину неможлива ефективна психотерапія. Якісна підготовка фахівців потребує дедалі насиченіших  інноваційною проблематикою навчальних видань. Ці вимоги взято за основу при створенні пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито засади психотерапії, ..

ЦУЛ

Патопсихологія

310 грн

У навчальному посібнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування.Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи йогооптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіяхтипу «людина–людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспектиспілкування в медичній та педаг..

Львівська політехніка

Педагогічна психологія

190 грн

Усебічно розглянуто головні аспекти педагогічної психології. Розкрито етапи становлення педагогічної психології, головні теоретичні положення, основи навчання, виховання та психологічні особливості педагогічної діяльності та особистості вчителя, специфіку психологічного дослідження у закладах освіти. Містить практичні завдання, запитання для самоконтролю і т..

Показано з 1 по 24 із 41 (2 сторінок)