(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Конярство

Проспект Науки

Анатомия лошади

1600грн

В пол­ном объеме приведены сведения по остеологии, синдесмологии, миологии, дерматологии, спланхно­логии, ангиологии, неврологии и органам чувств лошади. Особого внимания заслуживают 539 цветных рисунков. Содержащаяся в них информация не повторяет текст, а в значительной степени его дополняет.          Предна..

Одеса

Конярство

300грн

Навчально-методичний посібник складено на основі узагальнення літературних даних та матеріалів напрацювання авторами з питань оцінки екстер’єру коней різними методами, визначення бажаного типу тілобудови, розрахування робочої продуктивності. Надані матеріали про породній склад коней в Україні, висвітлені технологічні прийоми по відтворенню та вирощуванню мол..

Гэотар

Кормление лошадей

300грн

Описаны нормы кормления лошадей и кормовые средства, применяемые в коневодстве. Приведен материал по анатомии желудочно-кишечного тракта и особенностям процессов пищеварения лошади. Рассмотрена роль питательных и биологически активных веществ в кормлении лошадей. Представлены рекомендации по кормлению лошадей, данные по составу и питательности, необходимые д..

ХДЗВА

Ортопедія коней

150грн

У посібнику в доступній формі висвітлені питання щодо фіксації і транквілізації коней, знеболювання дистального відділу кінцівок і техніки виконання блокад на кінцівках. Особлива увага приділена виготовленню підків різного призначення, підковуванню коней, деформаціям і хворобам копит. Описані способи лікування патологій копит і способи їх попередження. Викла..

Індустрія

Правила охорони праці у тваринництві. Конярство

50грн

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність з розведення коней. Правила встановлюють вимоги до охорони праці під час вирощування та розведення коней та є обов'язковими для виконання працівниками та роботодавцями...

Лань

Русская рысистая порода лошадей

585грн

В книге комплексно представлена детальная характеристика русской рысистой породы лошадей. С современных позиций селекции и экологии освещены вопросы ее дальнейшего совершенствования. Уделено внимание эффективной работе с породой ведущих конных заводов России.Рассчитано на студентов, аспирантов, обучающимся по направлению подготовки «Зоотехния», научных, науч..

Аграрна наука

Технічні вимоги до технологічних, організаційно-економічних, зоогігієнічних та еколог..

50грн

У науковому виданні регламентуються вимоги до виробничих процесів у конярстві, що ґрунтуються на фізіологічних та етологічних потребах коней, технологічних, зоогігієнічних ветеринарних та організаційно-економічних нормах ведення галузі. Розраховано на фахівців зооветеринарної служби, керівників та фахівців конярських підприємств, науковців, викладачів аграрн..

Ліра-К

Технологія виробництва та переробки молока кобил

115грн

Розкрито технологію виробництва та переробки молока кобил, яка полягає у відборі коней для кумисних ферм, шляхів підвищення молочної продуктивності, вирощуванні високоякісного молодняку дійних кобил, механізації доїння, а також технології переробки кобилячого молока в кумис. Впровадження таких технологічних прийомів сприятиме підвищенню ефективності ведення ..

Аграрна наука

Фізіологія живлення і годівля коней

200грн

У книзі зібрано й узагальнено матеріал з морфології та фізіології травної системи, живлення і потреби в поживних речовинах коней різного віку та продуктивності, дано оцінку кормів і пасовищ, а також розглянуто інші чинники, що впливають на роботоздатність та продуктивність коней. Описано техніку і норми годівлі молодняку, спортивних, робочих коней, кобил та ..

Гэотар

Физиология и биотехника размножения лошадей

165грн

В учебном пособии рассмотрены анатомия и физиология органов размножения лошадей, физиология беременности, родового акта и послеродового периода, современные методы репродукции, диагностики беременности и приемы управления процессами воспроизводства. Предназначено для студентов зооинженерного факультета со специализацией "Коневодство"...

Альфа-Стевія

Хвороби коней. Довідник

100грн

У книзі розповідається про хвороби коней, які викликані вірусами і бактеріями, гельмінтами і паразитами. Розглянуто хвороби крові та органів кровотворення, нервової системи та органів чуття, хвороби органів дихання та виділення. А також отруєння, хвороби шкіри, акушерство, гінекологія та багато іншого. Крім того дається інформація з діагностики, симптоматиці..

Manson Publishing Ltd

Biomechanics and Physical Training of the Horse

2000грн

Effective horse trainers strive to improve the performance of their horses while preserving the integrity of the musculoskeletal apparatus. Biomechanics and Physical Training of the Horse supplies an anatomical and functional overview of the topic, enabling trainers to optimize the different exercises their horses undergo during training and competition. Fol..

Princeton University Press

Horses of the World

2000грн

A beautifully illustrated and detailed guide to the world's horses Horses of the World is a comprehensive, large-format overview of 570 breeds of domestic and extant wild horses, including hybrids between the two and between domestic breeds and other equids, such as zebras. This beautifully illustrated and detailed guide covers the origins of modern horses, ..

Quiller

Lameness

700грн

This book is a straightforward guide to common lameness problems in horses and ponies. It describes: how to spot lameness; how to determine which is the lame leg; how to correctly trot up for inspection; diagnostic techniques; common lameness conditions and ailments, from pulled muscles to laminitis; and, how to prevent lameness...

Показано з 1 по 14 із 14 (1 сторінок)

У розділі представлена література з вирощування, розведення, годування та лікування коней.