(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Туристична діяльність

Ресторанные ведомости

HoReCa: учебник по сервису. От стандартов к мастерству

676грн

Уровень требований к сервису у гостей отелей и ресторанов постоянно растет. Вместе с этим повышаются и стандарты обслуживания.Книга Галины Анохиной, эксперта-практика в ресторанной и гостиничной индустрии с более чем 20-летним опытом работы в лучших отелях и ресторанах — это уникальный учебник по организации высококлассного обслуживания, практическое руковод..

Кондор

Готельна справа

442грн

Навчальний посібник «Готельна справа» призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».У навчальному посібнику детально описано ключові аспекти діяльності готельної індустрії, а саме: типізацію засобів розміщення, їх характеристика та призн..

Олді+

Економіка туризму

300грн

В учебном пособии освещен программный контент по теории и практике экономики туризма. Рассмотрены основные аспекты экономики туризма на макро-, мезо- и микроуровне. Изложены основные понятия и концепции экономической деятельности в туризме, факторы, на нее влияющие, основные проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено экономике предприятий туриндустр..

Олді+

Гастрономічний туризм

190грн

В учебнике изложены научно-теоретические и практические вопросы развития гастрономического туризма. Описаны становление, развитие и понятийный аппарат. Охарактеризованы объекты гастрономического туризма, в частности внимание уделено этническим кухням, концептуальным ресторанам, локальным пищевым системам, гастрономическим ивентам. Описанный опыт развития гас..

Олді+

Туристичні ресурси України

395грн

Розглядаються питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості, характер використання та місце у туристичній діяльності. У посібнику виділено ключові розділи: характеристика та географія природних рекреаційних ресурсів, їх застосування у туризмі, можливості оцінки природно-рекреаційного середовища для потреб туризму; культурно-історичні ресурси – кл..

Олді+

Кулінарна етнологія

1200грн

У підручнику наведена загальна характеристика кухонь народів світу, представлені традиції та особливості кулінарного оброблення сировини, асортимент і технологія традиційних страв та режим харчування.Для здобувачів вищої освіти, а також фахівців готельно-ресторанного бізнесу...

Ліра-К

Організація туризму в Україні: регіональні аспекти

343грн

 У навчальному посібнику висвітлені питання організації корпоративного туризму, як засобу розвитку регіонів України, розкрито підходи до розробки та обґрунтування програми активного тімбілдінгу. З’ясовано питання культурної спадщини як чинника та ресурсну базу розвитку туризму. Визначено основні аспекти розвитку міського туризму в Україні на прикладі м...

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

370грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

Кондор

Спеціалізований туризм

666грн

У навчальному посібнику викладаються вузлові проблеми теоретико-методологічної бази спеціалізованого туризму та його окремих видів. Посібник містить у собі програму навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для туризму; дві основі частини, в яких викладається ..

Книги-ХХІ

Розвиток туристичного бізнесу регіону

90грн

У монографії аналізується стан розвитку туризму в Україні загалом і на Буковині. Зокрема, розглядаються питання розбудови туристичної інфраструктури, розвитку туристичного бізнесу в регіоні, зміни на сучасному туристичному ринку, основні фактори, що впливають на формування туристичного продукту, ризики в туризмі, організаційно-правове забезпечення туристично..

КНТЕУ

Маркетинг у туризмі

420грн

Подається перелік обов'язкових для розуміння особливостей маркетингової діяльності в сфері туризму, розкривається зміст кожної теми з викладом конкретних ринкових ситуацій. Кожна тема містить тести для самоконтролю...

ЦУЛ

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

156грн

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання о..

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

365грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

КНТЕУ

Національна туристична система

364грн

Монографію присвячено теоретичним, методологічним та прикладним засадам функціонування та розвитку національної туристичної системи (НТС). На основі узагальнення ґенези НТС визначено її як соціально-економічну систему, сформовано концептуальні засади та доведено транзи­тивність її розвитку. Розкрито детермінанти формування національної туристичної системи та..

Київ

Спортивний туризм

94грн

Викладено основи теорії спортивно-туристської діяльності, методологічні принципи організації спортивного туризму. Розглянуто основні види, форми та маршрути спортивного туризму...

Університетська книга

Сільський зелений туризм

130грн

У навчальному посібнику узагальнено теоретичні та практичні здобут­ки з організації та планування сільського зеленого туризму, менед­жменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад ­основних теоретичних положень, перелік питань, що є..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

374грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Богдан НК

Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси

60грн

У книзі викладено конструктивно-теоретичні основи ландшафтно-рекреаційного природокористування, подано характеристику природно-ресурсного потенціалу ландшафтів Карпатського рекреаційного регіону, запропоновано визначення низки термінів, зокрема “рекреація”, “рекреаційний ландшафт”, “ландшафтно-рекреаційний ресурс” тощо. Знач¬ну увагу у виданні приділено можл..

Київ

Громадські туристичні організації

110грн

У навчальному посібнику розкрито основні терміни, поняття, форми, методи діяльності громадських туристичних організацій, напрями їх роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристичних організацій. Для студентів спеціальності 242 "Туризм"...

КНТЕУ

Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hoteller..

180грн

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів..

КНТЕУ

Туристичні кластери

125грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, ..

Світ книг

Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі

190грн

У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Розв’яза..

ЛНУ

Управління інноваційним розвитком туризму

220грн

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, ф..

Богдан НК

Спортивний туризм

55грн

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення туристичних походів із молоддю. Посібник призначений для студентів факультетів фізичного виховання і туризму, вчителів фізичної культури т..

Показано з 1 по 24 із 142 (6 сторінок)