(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

ВРХ, вівці, кози

ІМЕСГ

Інженерія кооперованого виробництва молочної продукції: системно-проектні основи

120грн

Розкрито основні завдання та результати інженерії кооперованого виробництва молочної продукції, зокрема, узгодження конфігурацій проектів функціонування 5 технологічно інтегрованих систем: кормозабезпечення, виробництва молока-сировини, заготівлі молока від виробників, централізованої заготівлі переробним підприємством та переробки молока...

Львів

Біохімія, морфологія і патологія вовни

90грн

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних стру..

Лань

Биология репродукции коз

720грн

В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов по биологии репродукции молочных коз. Рассмотрены вопросы половой цикличности, фолликулогенеза, овуляции и оплодотворения; приводятся новые экспериментальные данные об особенностях системы размножения у коз и козлов с точки зрения специфики ее функционирования в различные сезоны года; изучены ..

Ніжин

Биотехническая система производства молока теория и практика

90грн

Освещены теоретические разработки, обобщены результаты исследований и методические основы расчета конструкторско-технологических параметров и режимов работы молоковакуумной системы доильных установок, которые предусматривают сбор молока в индивидуальный молокосборник, в верхний и нижний молокопровод. Основными параметрами, которые теоретически и эксперимента..

Харків

Вівці і кози (одержання та переробка продукції в присадибних та фермерських господарс..

50грн

Розглянуто технології утримання, відтворення, годівлі овець і кіз в домашніх господарствах. Подано основи переробки продукції вівчарства та козівництва...

Еспада

Вівчарство

50грн

Видання висвітлює вичерпне коло питань розвитку вівчарства: походження та біологічні властивості овець, конституцію та екстер`єр, породи і племінну справу, детально розглядається продукція вівчарства, подаються відомості про стан вівчарства в СНД та зарубіжних країнах...

ПАІС

Вівчарство карпатського регіону

150грн

У запропонованому посібнику наведено результати власних досліджень та літературні дані із традиційних та сучасних технологій вирощування овець у Карпатському регіоні України. Зокрема висвітлено питання, які стосуються характеристики основних порід, особливостей утримання, розведеня і годівлі овець у даному регіоні, а також наведено інформацію щодо найбіл..

МНАУ

Вплив внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійн..

100грн

Показано як вперше на основі комплексних генетико-популяційних досліджень популяції великої рогатої худоби Півдня України вдосконалено окремі методологічні аспекти породоутворюючого процесу в молочному скотарстві, доведено ефективність внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійних кросів за умови застосування адекватних пр..

Львів

Гірськокарпатське вівчарство

90грн

У посібнику наведена характеристика біологічних і господарсько корисних особливостей овець української гірськокарпатської породи. Описані основні технологічні процеси виробництва м’яса, молока, вовни, овчин, а також технології годівлі та утримання усіх статево-вікових груп. Розглянуто методи селекційно-племінної роботи, санітарно-гігієнічні і ветеринарно-про..

Харків

Годівля високопродуктивних корів

250грн

Висвітлено сучасні науково-практичні аспекти годівлі корів молочних порід з метою досягнення ними високої продуктивності та відтворюваль-ної здатності в нинішніх умовах господарювання в Україні. За результатами власних наукових досліджень і найбільш значущих наукових публікацій пропонуються шляхи створення повноцінної стабільної та економічно ефективної корм..

Лань

Домашнее овцеводство и козоводство

540грн

Книга знакомит читателей с воспроизводством и выращиванием молодняка овец и коз, летним и зимним содержанием, поением, устройством помещений и их оборудованием, видами кормов, организацией кормления различных половозрастных групп в соответствии с нормами, технологией нагула и откорма. Значительное место уделено характеристике шерсти, ее физико-механическим с..

Харків

Етологія молочної худоби

280грн

Висвітлено узагальнені та нові дані і результати досліджень авторів стосовно поведінки ремонтного молодняку великої рогатої худоби і корів молочного напрямку продуктивності в природних умовах та при їх використанні в господарствах, що застосовують різні технології годування, утримання і доїння, а також вирощування молодняку для ремонту стада. Зроблено аналіз..

Agroexpert

Ефективне вирощування телят

180грн

Це збірник практичних рекомендацій із найважливіших технологій вирощування молодняку ВРХ у господарствах будь-яких розмірів, де ми дібрали актуальні й доречні матеріали українських та закордонних фахівців. У спецвипуску подано науково-практичні статті з менеджменту стада та особливостей вирощування молодняку ВРХ у господарствах, сучасні технологічні ріш..

Москва

Здоровое вымя. Сигналы коров

765грн

Практическое руководство по улучшению состояния вымени.Применяя в работе молочной фермы структурированный подход, можно значительно улучшить состояние вымени коров и сохранить этот результат. В книге «Здоровое вымя» представлены основы оптимальной организации содержания, ухода за животными и управления фермой. Вы сможете руководствоваться ею в..

Москва

Здоровые копыта. Предпосылки успешной профилактики болезней копыт

975грн

Копыта коровы - самое слабое звено в ее здоровье наряду с пищеварением. Коровы - даже с незначительной хромотой - страдают от болей, они меньше едят, пьют и лежат. Книга "Здоровые копыта" дает практические сведения, необходимые фермеру для создания в своем хозяйстве условий для профилактики болезней копыт. Это издание содержит доступные описания, понятные ри..

Agroexpert

Здоровье вымени и качество молока

100грн

Книга раскрывает следующие темы: • Гигиена вымени • Доильная техника • Менеджмент доения • Пищевые инфекции, которые передаются через сырое молоко • Молоко и право • Строение и функция молочной железы • Качество молока • Факторы влияния на здоровье вымени • Диагностика и лечение заболеваний вымени • Ранение сосков вымени • Профилактические мероприятия по сох..

Agroexpert

Здоровье копыт и уход за ними

150грн

Первая книга, в которой собраны знания и опыт специалиста мирового уровня. Автор книги – Михаэль Хулек – занимается вопросами здоровья копыт и их расчистки более 20 лет. Здоровье копыт у коров и необходимость ухода за ними мастер рассматривает в системе взаимосвязи с кормлением, воспроизводством, менеджментом содержания, мотивацией персонала и т. д. В книге ..

Инфра-М

Интенсификация воспроизводства овец

560грн

В работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с интенсификацией воспроизводства овец: повышение плодовитости овец внутрипородной селекцией; использование ярок в воспроизводстве; интенсивное использование маток путем уплотнения ягнений; регулирование процессов воспроизводства гормональными методами; ускорение селекционного процесса трансплантацией зиго..

Лань

Каракулеводство с основами смушковедения

600грн

В издании изложены обобщенные данные специальной литературы и результаты многолетних исследований, проведенных в основных эколого-климатических зонах разведения каракульских овец. Описаны утробное развитие плода и генетика окрасок каракульских овец и их наследование. Приводятся данные о гистоморфологических признаках кожно-волосяного покрова новорожденных яг..

Гэотар

Козоводство

250грн

Освещены вопросы происхождения коз, их хозяйственные, биологические особенности, классификация и характеристика пород, разведение, кормление, содержание. Приведены сведения о состоянии козоводства в странах мира и СНГ...

Лань

Козоводство

650грн

В учебном пособии освещены вопросы происхождения коз, анатомические, хозяйственно-биологические особенности, классификация пород и характеристика коз разного направления продуктивности, виды продуктивности, разведение, кормление, содержание и основные заболевания коз. Предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно преподавателям, ..

Гэотар

Кормление овец и коз

300грн

В учебнике освещены вопросы нормированного кормления всех половозрастных групп овец и коз. Рассмотрены кормовые средства, применяемые в овцеводстве и козоводстве. Приведен материал по процессам пищеварения и обмена веществ. Описана роль энергии, питательных и биологически активных веществ в жизнедеятельности животных. Представлены состав и питательность корм..

Харків

Криоповреждения и криозащита спермиев быков при глубоком замораживании

150грн

В монографии представлены результаты экспериментальных исследований по криоповреждениям и криозащите спермиев быков производителей с эндо- и экзоцеллюлярными криопротекторами. Приведены результаты исследований и методы замораживания различными технологиями, приведена система организации искусственного осеменения коров глубокозамороженной спермой с разработко..

Харків

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц

150грн

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животны..

Показано з 1 по 24 із 75 (4 сторінок)
У розділі представлена література з вирощування, догляду, розведення та лікування великої рогатої худоби, овець та кіз. 

Сир