(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

ВРХ, вівці, кози

CRC Press

Cattle and Sheep Medicine

1480грн

The new edition of Cattle and Sheep Medicine incorporates over 250 new clinical cases divided equally between cattle and sheep. The cases appear randomly to reflect real life practice and are presented as a set of integrated questions, photographs and detailed explanatory answers—to educate and not just to test. New images have been added for all c..

WILEY

Diseases of The Goat

2500грн

Diseases of the Goat, 4th Edition, is a revised and updated edition of the popular tool for veterinarians featuring of all aspects of goat medicine—from initial assessment and examination to diagnosis, treatment, and control of conditions. This highly practical, concise handbook is designed for frequent reference, and is suitable for all those treating and k..

WILEY

Feed Efficiency in the Beef Industry

4800грн

Feed Efficiency in the Beef Industry provides a thorough and concise overview of feed efficiency in beef cattle.  It frames the great importance of feed efficiency to the industry and details the latest findings of the many scientific disciplines that intersect and aim to improve efficient and sustainable production of nutritious beef. The vast maj..

WILEY

Practical Lambing and Lamb Care: A Veterinary Guide

1650грн

The Fourth Edition of Practical Lambing and Lamb Care offers a complete revision and update to this comprehensive and practical resource to all aspects of lambing and lamb care. Offers a thoroughly revised edition of this practical guide to all aspects of lambing and lamb carePresents an authoritative resource for anyone involved in the care o..

CRC Press

Sheep Medicine

3500грн

Sheep Medicine, Second Edition describes key sheep diseases encountered in general practice along with their diagnoses, treatment, prognoses, control, and, where appropriate, post-mortem features. The book is divided into chapters covering each body system.Each chapter of this completely revised and updated book opens with a recommended approach to clin..

ІМЕСГ

Інженерія кооперованого виробництва молочної продукції: системно-проектні основи

120грн

Розкрито основні завдання та результати інженерії кооперованого виробництва молочної продукції, зокрема, узгодження конфігурацій проектів функціонування 5 технологічно інтегрованих систем: кормозабезпечення, виробництва молока-сировини, заготівлі молока від виробників, централізованої заготівлі переробним підприємством та переробки молока...

Львів

Біохімія, морфологія і патологія вовни

90грн

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних стру..

Лань

Биология репродукции коз

640грн

В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов по биологии репродукции молочных коз. Рассмотрены вопросы половой цикличности, фолликулогенеза, овуляции и оплодотворения; приводятся новые экспериментальные данные об особенностях системы размножения у коз и козлов с точки зрения специфики ее функционирования в различные сезоны года; изучены ..

Ніжин

Биотехническая система производства молока теория и практика

90грн

Освещены теоретические разработки, обобщены результаты исследований и методические основы расчета конструкторско-технологических параметров и режимов работы молоковакуумной системы доильных установок, которые предусматривают сбор молока в индивидуальный молокосборник, в верхний и нижний молокопровод. Основными параметрами, которые теоретически и эксперимента..

Харків

Вівці і кози (одержання та переробка продукції в присадибних та фермерських господарс..

50грн

Розглянуто технології утримання, відтворення, годівлі овець і кіз в домашніх господарствах. Подано основи переробки продукції вівчарства та козівництва...

Еспада

Вівчарство

50грн

Видання висвітлює вичерпне коло питань розвитку вівчарства: походження та біологічні властивості овець, конституцію та екстер`єр, породи і племінну справу, детально розглядається продукція вівчарства, подаються відомості про стан вівчарства в СНД та зарубіжних країнах...

ПАІС

Вівчарство карпатського регіону

150грн

У запропонованому посібнику наведено результати власних досліджень та літературні дані із традиційних та сучасних технологій вирощування овець у Карпатському регіоні України. Зокрема висвітлено питання, які стосуються характеристики основних порід, особливостей утримання, розведеня і годівлі овець у даному регіоні, а також наведено інформацію щодо найбіл..

МНАУ

Вплив внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійн..

100грн

Показано як вперше на основі комплексних генетико-популяційних досліджень популяції великої рогатої худоби Півдня України вдосконалено окремі методологічні аспекти породоутворюючого процесу в молочному скотарстві, доведено ефективність внутрішньопородного підбору з використанням спорідненого розведення і міжлінійних кросів за умови застосування адекватних пр..

Львів

Гірськокарпатське вівчарство

90грн

У посібнику наведена характеристика біологічних і господарсько корисних особливостей овець української гірськокарпатської породи. Описані основні технологічні процеси виробництва м’яса, молока, вовни, овчин, а також технології годівлі та утримання усіх статево-вікових груп. Розглянуто методи селекційно-племінної роботи, санітарно-гігієнічні і ветеринарно-про..

Харків

Годівля високопродуктивних корів

250грн

Висвітлено сучасні науково-практичні аспекти годівлі корів молочних порід з метою досягнення ними високої продуктивності та відтворюваль-ної здатності в нинішніх умовах господарювання в Україні. За результатами власних наукових досліджень і найбільш значущих наукових публікацій пропонуються шляхи створення повноцінної стабільної та економічно ефективної корм..

Лань

Домашнее овцеводство и козоводство

540грн

Книга знакомит читателей с воспроизводством и выращиванием молодняка овец и коз, летним и зимним содержанием, поением, устройством помещений и их оборудованием, видами кормов, организацией кормления различных половозрастных групп в соответствии с нормами, технологией нагула и откорма. Значительное место уделено характеристике шерсти, ее физико-механическим с..

Харків

Етологія молочної худоби

280грн

Висвітлено узагальнені та нові дані і результати досліджень авторів стосовно поведінки ремонтного молодняку великої рогатої худоби і корів молочного напрямку продуктивності в природних умовах та при їх використанні в господарствах, що застосовують різні технології годування, утримання і доїння, а також вирощування молодняку для ремонту стада. Зроблено аналіз..

Agroexpert

Ефективне вирощування телят

180грн

Це збірник практичних рекомендацій із найважливіших технологій вирощування молодняку ВРХ у господарствах будь-яких розмірів, де ми дібрали актуальні й доречні матеріали українських та закордонних фахівців. У спецвипуску подано науково-практичні статті з менеджменту стада та особливостей вирощування молодняку ВРХ у господарствах, сучасні технологічні ріш..

Agroexpert

Здоровье вымени и качество молока

100грн

Книга раскрывает следующие темы: • Гигиена вымени • Доильная техника • Менеджмент доения • Пищевые инфекции, которые передаются через сырое молоко • Молоко и право • Строение и функция молочной железы • Качество молока • Факторы влияния на здоровье вымени • Диагностика и лечение заболеваний вымени • Ранение сосков вымени • Профилактические мероприятия по сох..

Agroexpert

Здоровье копыт и уход за ними

150грн

Первая книга, в которой собраны знания и опыт специалиста мирового уровня. Автор книги – Михаэль Хулек – занимается вопросами здоровья копыт и их расчистки более 20 лет. Здоровье копыт у коров и необходимость ухода за ними мастер рассматривает в системе взаимосвязи с кормлением, воспроизводством, менеджментом содержания, мотивацией персонала и т. д. В книге ..

Инфра-М

Интенсификация воспроизводства овец

560грн

В работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с интенсификацией воспроизводства овец: повышение плодовитости овец внутрипородной селекцией; использование ярок в воспроизводстве; интенсивное использование маток путем уплотнения ягнений; регулирование процессов воспроизводства гормональными методами; ускорение селекционного процесса трансплантацией зиго..

Лань

Каракулеводство с основами смушковедения

600грн

В издании изложены обобщенные данные специальной литературы и результаты многолетних исследований, проведенных в основных эколого-климатических зонах разведения каракульских овец. Описаны утробное развитие плода и генетика окрасок каракульских овец и их наследование. Приводятся данные о гистоморфологических признаках кожно-волосяного покрова новорожденных яг..

Гэотар

Козоводство

250грн

Освещены вопросы происхождения коз, их хозяйственные, биологические особенности, классификация и характеристика пород, разведение, кормление, содержание. Приведены сведения о состоянии козоводства в странах мира и СНГ...

Лань

Козоводство

650грн

В учебном пособии освещены вопросы происхождения коз, анатомические, хозяйственно-биологические особенности, классификация пород и характеристика коз разного направления продуктивности, виды продуктивности, разведение, кормление, содержание и основные заболевания коз. Предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно преподавателям, ..

Показано з 1 по 24 із 60 (3 сторінок)
У розділі представлена література з вирощування, догляду, розведення та лікування великої рогатої худоби, овець та кіз.