(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Повітряний

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

370грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Anness Publishing

Fighters and Bombers: Two Illustrated Encyclopedias

780грн

Two superb books in one gift set, tracing the development of fighter and bomber aircraft from the early pioneering days to the sophisticated machines of today; over 300 classic aircraft are featured, with 1200 wartime and modern identification photographs...

Львівська політехніка

Радіотехнічні методи навігації

110грн

Висвітлено основні радіотехнічні методи навігації, які уможливлюють визначення місцеположення об’єктів та маршрутизацію їхнього переміщення. Кожна тема супроводжується низкою вправ і задач, які дають змогу закріпити матеріал під час опрацювання.Для студентів спеціальностей 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, 173 “Авіоніка”, а також для всіх, хто цікавитьс..

Київ

Проектування паливних систем літальних апаратів

125грн

Викладено матеріали з проектування паливних систем літальних апаратів. Проаналізовано принципові схеми і конструктивні рішення різних паливних систем літальних апаратів, наведено методи їх розрахунків. Подано матеріали, необхідні для раціонального вибору основних параметрів паливних систем та їх конструктивних елементів. Для студентів спеціальності 7.100101 ..

Київ

Авіоніка

125грн

Викладено основні принципи побудови сучасних систем авіоніки. Розглянуто структуру побудови бортових цифрових систем та цифрові канали передавання даних. Наведено принципи функціонування сучасних систем зв’язку, навігації, спостереження та інформаційних комплексів, а також перспективні концепції побудови обладнання авіоніки. Для студентів вищих навчальних за..

Київ

Теория авиационных газотурбинных двигателей

290грн

В учебнике на современной методологической базе изложена теория авиационных газотурбинных двигателей. Первая часть книги посвящена вопросам теории рабочего процесса авиационных газотурбинных двигателей. Во второй части изложены основы термогазодинамики и расчета параметров и характеристик элементов газотурбинных двигателей. В третьей части учебника рассматри..

Київ

Програмне забезпечення моделювання систем цивільної авіації

160грн

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, визначення, положення та принципи математичного моделювання, надано класифікацію математичних моделей і методів моделювання. Описані основні етапи математичного моделювання.Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним науково-технічним працівникам при розробці алгоритмічного та програмного за..

Київ

Двигатели беспилотных летательных аппаратов

160грн

Изложены вопросы теории и практической реализации основных типов тепловых авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрена теория рабочего процесса одно-, двух- и трехконтурных турбодвигателей, прямоточных воздушно-реактивных и поршневых двигателей...

Київ

Авіаційні радіоелектронні системи

177грн

Навчальний посібник містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційні радіоелектронні системи", де розкриваються питання призначення, принципу роботи, складу та розміщення на борту радіоелектронних систем навігації, посадки, радіолокації та зв'язку сучасного повітряного судна...

ICAO

ICAO 9284 Supplement to Technical Instructions: 2019-2020

10296грн

Experienced customer service for all your questions!DescriptionICAO 9284 Supplement to Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air – 2019/2020The Doc 9284 Supplement provides information on the safe transport of dangerous goods by air that is primarily of interest to States. It supplements or explains in greater depth the basic in..

Олді+

Дизайн системи візуальної інформації

210грн

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, вирішення яких досліджується у цьому виданні, є розроблення науково-методичних засад зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, ес..

WILEY

Civil Avionics Systems

4368грн

Civil Avionics Systems, Second Edition, is an updated and in-depth practical guide to integrated avionic systems as applied to civil aircraft and this new edition has been expanded to include the latest developments in modern avionics. It describes avionic systems and potential developments in the field to help educate students and practitioners in the proce..

Київ

Перевезення спеціальних вантажів

200грн

Викладено основи перевезень спеціальних вантажів різними видами транспорту. Показано особливості перевезення різних категорій спеціальних вантажів повітряним, залізничним, автомобільним та морським транспортом. Надана класифікація, загальні умови перевезення, принципи ідентифікації. упакування. маркування та оброблення вантажів, а також особливості оформленн..

ICAO

ICAO 9284 – Technical Instructions for the Safe Transport: 2019-2020 [paper]

12480грн

The Doc 9284 contains the only legal source of regulations for the safe transport of dangerous goods by air. Shippers, operators, State authorities and anyone else involved in the air transport chain will find in this manual all of the detailed regulations necessary for the safe transport of dangerous good by air.This manual is also known as the Technical In..

Київ

Радіолокаційні системи повітряних суден

220грн

Викладено загальні принципи побудови активних і пасивних бортових радіолокаційних систем цивільної авіації — метеонавігаційних радіолокаторів, літакових відповідачів, систем попередження зіткнень літаків тощо. Проаналізовано основні методи отримання навігаційної та метеорологічної інформації за допомогою бортових радіолокаційних систем, обґрунтовано вимоги д..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 2...

62грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

Routledge

Aircraft Communications and Navigation Systems

2704грн

Introducing the principles of communications and navigation systems, this book is written for anyone pursuing a career in aircraft maintenance engineering or a related aerospace engineering discipline, and in particular will be suitable for those studying for licensed aircraft maintenance engineer status. It systematically addresses the relevant sections (Ai..

CRC Press

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines

7800грн

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines, Second Edition builds upon the success of the book’s first edition, with the addition of three major topic areas: Piston Engines with integrated propeller coverage; Pump Technologies; and Rocket Propulsion. The rocket propulsion section extends the text’s coverage so that both Aerospace and Aeronautical topics can..

Инфра-М

Радионавигационные системы аэропортов и воздушных трасс

926грн

В учебнике рассмотрены вопросы общей теории навигации, необходимые для освоения материала, раскрывающего принципы построения и работы наземных средств радионавигации. Основное внимание уделено теоретическим аспектам и принципам работы, типовым структурным схемам, примерам практической реализации приводных радиостанций, автоматических радиопеленгаторов, азиму..

Routledge

Aircraft Electrical and Electronic Systems

2600грн

Introducing the principles of aircraft electrical and electronic systems, this book is written for anyone pursuing a career in aircraft maintenance engineering or a related aerospace engineering discipline, and in particular will be suitable for those studying for licensed aircraft maintenance engineer status. It systematically addresses the relevant section..

Routledge

Airline Operations

3640грн

Written by a range of international industry practitioners, this book offers a comprehensive overview of the essence and nature of airline operations in terms of an operational and regulatory framework, the myriad of planning activities leading up to the current day, and the nature of intense activity that typifies both normal and disrupted airline operation..

Инфра-М

Определение угловой ориентации объектов по сигналам спутниковых радионавигационных си..

499грн

Приведены методы и алгоритмы определения угловой ориентации объектов по сигналам спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС и GPS, а также результаты моделирования и экспериментальных исследований.Предназначена для научных работников, радиоинженеров, аспирантов и студентов радиотехнических специальностей..

Инфра-М

Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутни..

728грн

Изложены принципы построения спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС. Особое внимание уделено относительным и угловым измерениям на основе глобальных радионавигационных спутниковых систем, методике ориентирования зенитных ракетных, радиолокационных систем и авиационных комплексов перехвата. Представлены результаты исследования погрешностей измерения м..

IATA

IATA Dangerous Goods Regulations: 2021

15600грн

The DGR is the main industry standard for shipping dangerous goods by air and the most complete, up-to-date, and user-friendly reference manual trusted by the industry for over more than 60 years.Staying in compliance with the latest regulations is critical for shipping dangerous goods by air safely. The IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) draws from the ..

Показано з 1 по 24 із 94 (4 сторінок)