(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Фармакологія та фармацевтика

Jay Pee Brothers

Essentials of Medical Pharmacology 8th Edition (Основи медичної фармакології)

2600 грн

• Revised and updated chapters including new drugs and latest treatment guidelines.• Wide range of topics from basic pharmacological concepts to practical therapeutics.• A new chapter on 'Nitric Oxide and Vasoactive Peptide Signal Molecules’; has been added along with novel drugs that act by modifying action/turnover of these molecules.• Priority has been ac..

Медицина

Latin for pharmacy students (Латинська мова та основи фармацевтичної термінології)

220 грн

Підручник містить відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічної, ботанічної, фармакогнозічної номенклатур, номенклатури лікарських форм. Наведеної латинської граматики достатньо для літературного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить підсумкові контрольні роботи з ключами, приклади модульної..

Wolters Kluwer

Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology (Фармакологія)

2028 грн

Students’ favorite review resource for studying the essentials of medical pharmacology, Lippincott® Illustrated Reviews: Pharmacology , Seventh Edition, presents up-to-date drug information in an accessible format ideal for a fast, effective refresher.Part of the popular Lippincott® Illustrated Reviews series, this concise resource features clear, effective ..

Elsevier

Mosby's 2024 Nursing Drug Reference - Керівництво із застосування лікарських засобів

1990 грн

Choose the drug handbook trusted by nurses for over 35 years! Mosby's 2024 Nursing Drug Reference makes it easy to find the most vital information on the drugs you administer most frequently. More than 5,000 drugs are profiled — including more than 25 new entries for drugs recently approved by the FDA. And no other drug guide places a higher emphas..

Фенікс

Історія фармації: курс лекцій з дисципліни "Вступ у фармацію"

160 грн

«Вступ у фармацію» – дисципліна, яка є першим кроком на шляху до отримання майбутньої спеціальності – «Фармація».Вивчення цієї дисципліни не тільки поглиблює та закріплює знання про майбутню професію, а й допомагає студенту набути навичок самостійної роботи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні аспекти становлення та розвитку медицини і фарма..

Нова книга

Аптечна технологія ліків

750 грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів...

Львівська політехніка

Біологічна хімія

170 грн

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову та властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин, зокрема, обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енерге..

Магнолія

Біофармація

320 грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасного напряму в лікознавстві  - біофармації, а також досягнення фармацевтичної технології, що ґрунтуються на біофармацевтичній концепції про біологічну значущість змінних факторів. Звернено увагу на стандартизацію лікарських засобів відповідно до чинних регіональних та міжнародних вимог до якості й ефективно..

Ліра-К

Біохімічні основи мікробного синтезу

310 грн

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів (синтез структурних компонентів мікробної клітини: полімерів – білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, жирних кислот), біогенез первинних  метаболітів (органічних кислот, амінокислот і вітамінів),..

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 1

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 2

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Олді+

Введення у фітотерапію — аспекти фармакогнозії

560 грн

Видання підготовлено для студентів медичного та стоматологічного факультетів закладів вищої освіти. У навчальному посібнику представлені окремі питання із «Введення у фітотерапію — аспекти фармакогнозії» відповідно до тематичного плану та типової програми з «Основ фітотерапії»...

Медкнига

Гиперчувствительность к лекарственным препаратам

250 грн

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины – лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и клиническом уровнях рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза гиперчувствительности к лекарственным препаратам. На основе множества литературных данных, преимущественно полученных методами доказательной медицины, описана клиническая ..

Медкнига

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

120 грн

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використання при артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хронічному легеневомі серці, лікуванні нервових і психічних захворювань. Описані протизапальні, гормонольні та метаболічні ефекти діуретиків. Крім того, наведені механізм..

Фармацевт-практик

Довідник еквівалентності лікарських засобів

650 грн

Видання призначене для лікарів усіх спеціальностей, провізорів, клінічних провізорів та фармацевтів, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, операторів фармацевтичного ринку. У Довіднику згідно АТС-класифікації систематизовано інформацію про всі лікарські засоби, зареєстровані в Украї..

Гэотар

Доклінічні дослідження лікарських засобів

440 грн

Пособие содержит научно обоснованные сведения, необходимые начинающему экспериментатору для планирования и проведения доклинических исследований лекарственных веществ. Описаны основные методические приемы экспериментальных работ с лабораторными животными, включая информацию о современных новейших приборах и устройствах. С учетом собственных научных направлен..

Нова книга

Клінічна фармакологія

750 грн

Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуал..

Нова книга

Клінічна фармакологія

650 грн

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожн..

Медицина

Клінічна фармакологія

480 грн

У навчальному посібнику представлено сучасні дані з клінічної фармакології лікарських засобів, які використовуються при лікуванні найбільш поширених захворювань.• Викладено основні принципи загальної клінічної фармакології з урахуванням сучасних уявлень про принципи фармакокінетики та фармакодинаміки.• Велику увагу приділено несприятливим побічним реакціям н..

Казань

Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия для практикующих врачей

3000 грн

Освещены общие и частные вопросы клинической фармакологии, представлена информация о наиболее часто встречающихся нозологиях, описаны рациональные подходы к фармакотерапии заболеваний с позиции актуальных международных и национальных клинических рекомендаций. ..

МИА

Клиническая фармакология сердечно-сосудистых средств

1150 грн

В пособии представлены современные данные о фармакодинамике и фармакокинетике сердечно-сосудистых средств, сведения об их сравнительной эффективности и безопасности, полученные в крупных рандомизированных клинических, фармакоэпидемиологических исследованиях и метаанализах, облегчающие выбор оптимального препарата конкретному пациенту. Особое внимание уделяет..

Ліра-К

Лікарські рослини. Технологія вирощування та використання

790 грн

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14..

Харків

Мікробіологія

750 грн

Підручник підготовлено відповідно до програми з мікробіології з основами імунології для фармацевтичних вузів та факультетів. Він складається з трьох частин: перша висвітлює основні питання загальної мікробіології, друга — основи фармацевтичної мікробіології, третя — спеціальна мікробіологія — присвячена вивченню збудників інфекційних хвороб.Адресований здобу..

Магнолія

Медична рецептура та загальна фармакологія

400 грн

В навчальному посібнику основне місце належить порядку виписування рецептів на лікарські засоби. Основна увага приділяється характеристиці і правилам виписування лікарських форм, які широко використовуються різними фахівцями і, зокрема, лікарями загальномедичної практики, лікарями-стоматолога-ми та фармацевтами. До кожного розділу подаються завдання для само..

Показано з 1 по 24 із 250 (11 сторінок)