(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Магнолія

Магнолія

Магнолія

Інструментальні засоби веб-технологій

500 грн

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” галузі знань “Інформаційні технології”...

Магнолія

Інфекційні хвороби. Том 1

850 грн

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування ..

Магнолія

Інфекційні хвороби. Том 2

950 грн

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування ..

Магнолія

Інформаційна та кібернетична безпека підприємства

700 грн

Широке використання в процесі інформатизації суспільства сучасних технологій автоматизованої обробки інформації та управління технологічними процесами створило не тільки об’єктивні передумови підвищення ефективності всіх видів діяльності особи, суспільства та держави, але і ряд проблем захисту інформації. Складність вирішення цих проблем обумовлена необхідні..

Магнолія

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби

600 грн

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовиМ інцидентам у сфері високИХ гехнологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і..

Магнолія

Адміністрування комп'ютерних систем і мереж

450 грн

Навчальний посібник з дисципліни “Адміністрування комп'ютерних систем і мереж” призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія. Лабораторний практикум, укладений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни, включає вісім лабораторних робіт. Їх виконання побудовано на дослідженні особли..

Магнолія

Алергічні хвороби у призмі молекулярної алергології

1400 грн

У монографії узагальнені дані наукової літератури та результати власних досліджень щодо сучасних уявлень про алергічні хвороби, які базуються на досягненнях молекулярної біології та біотехнологій.На підставі документів A WAO-ARIA-GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics і онлайн-баз подана розгорнута характеристика надродин алергенних..

Магнолія

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

290 грн

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітро..

Магнолія

Анатомія опорно-рухового апарату

650 грн

Навчальний посібник містить методичні матеріали по системній анатомії робочих систем людського організму (опорно-руховому апарату): остеології, краніології, артросиндесмології і міології. Наведено нові матеріали у розділі «Вступ в анатомію», значно розширені розділи по остеології та краніології. У розділах «Артросиндесмологія» та «Міологія» представлена хара..

Магнолія

Анафілаксія. Діагностика і лікування

280 грн

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини – медикаментозній алергії. У ньому на сучасному теоретичному і клінічному рівнях розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів. У посібнику висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. Розглянуто особливості реа..

Магнолія

Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія абдомінальних та шлунково-кишкових кров..

440 грн

В данной монографии основное внимание уделено вопросам ангиографической диагностики и методам рентгенэндоваскулярного катетерного гемостаза, показаниям и противопоказаниям к рентгенохирургическим вмешательствам, а также практическим аспектам применения известных в настоящее время и разработанных авторами новых методик эндоваскулярного гемостаза у больных с а..

Магнолія

Антибактеріальна терапія в стоматології

440 грн

Профільований навчальний посібник з питань антибактеріальної терапії в стоматології стане суттєвим орієнтиром у діяльності майбутнього спеціаліста. У даному навчальному посібнику представлена об’єктивна інформація з клініко-фармакологічних властивостей антибактеріальних засобів та основ їх раціонального застосування у стоматологічній практиці. Для проведення..

Магнолія

Атлас інфекційних хвороб

1500 грн

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрація.Для інфекц..

Магнолія

Біофармація

320 грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти сучасного напряму в лікознавстві  - біофармації, а також досягнення фармацевтичної технології, що ґрунтуються на біофармацевтичній концепції про біологічну значущість змінних факторів. Звернено увагу на стандартизацію лікарських засобів відповідно до чинних регіональних та міжнародних вимог до якості й ефективно..

Магнолія

Базові засади веб-розробки

500 грн

До посібника увійшли методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Глобальні інформаційні мережі», питання для самоперевірки і термінологічний словник. Методичні вказівки до лабораторних робіт містять теоретичні матеріали, покрокові інструкції для виконання, варіанти індивідуальних завдань, контрольні питання, вимоги до звітів, електронні..

Магнолія

Базові лапароскопічні навички в хірургії

600 грн

Основне призначення навчального посібника – сприяння в оволодінні навчальною дисципліною, в організації самостійної освітньої діяльності, закріпленні знань топографічної анатомії черевної порожнини та заочеревинного простору, поглиблення знань з малоінвазивної хірургії та ознайомлення з методами випрацювання базових навичок лапароскопічної хірургії. Навчальн..

Магнолія

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві

440 грн

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності гуртовими , роздрібними та підприємствами рес..

Магнолія

Візуальна психодіагностика

330 грн

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера.Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищи..

Магнолія

Веб-дизайн. Підручник

850 грн

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей з..

Магнолія

Веб-технології

650 грн

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підру..

Магнолія

Вегетативна дисфункція при хронічному панкреатиті

350 грн

Навчальний посібник містить актуальну і сучасну інформацію про формування і клінічні прояви вегетативної дисфункції при хронічному панкреатиті. Вплив на вегетативні розлади відкриває можливості для превентивного лікування хронічного панкреатиту (ХП) та його ускладнень. Автори запропонували і довели доцільність додаткового включення до протокольного ..

Магнолія

Гіпертонічна хвороба у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок

390 грн

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні аспекти ведення хворих із гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок після реконструктивних операцій у сімейній (амбулаторній) медицині, а також наведено дані літературних і наукових джерел і матеріали власних досліджень.Представлено оптимізовані рекомендації щод..

Магнолія

Гнійно-запальні захворювання пальців і кисті

300 грн

У методичному посібнику з діагностики і лікування гострих гнійних захворювань кисті і пальців наведені майже всі гнійно-за­пальні захворювання цієї ділянки, що у цілому займають одне з пер­ших місць по частоті серед усіх хірургічних захворювань з якими хворі звертаються в амбулаторії і поліклініки...

Магнолія

Громадське здоров'я

450 грн

У посібнику розглянуті концептуальні питання громадського здоров’я. Розділи присвячені основним демографічним та епідеміологічним показникам, значенням і тенденціям детермінант, що чинять вплив на здоров’я населення в Україні, Європейському регіоні та світі; представлені окремі технології інформаційно-роз'яснювальної діяльності як складової частини профілакт..

Показано з 1 по 24 із 97 (5 сторінок)