(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Магнолія

Магнолія

Магнолія

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

239грн

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітро..

Магнолія

Анафілаксія. Діагностика і лікування

280грн

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини – медикаментозній алергії. У ньому на сучасному теоретичному і клінічному рівнях розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів. У посібнику висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. Розглянуто особливості реа..

Магнолія

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві

440грн

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності гуртовими , роздрібними та підприємствами рес..

Магнолія

Веб-дизайн. Підручник

468грн

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей з..

Магнолія

Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1. Веб-технології

360грн

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підру..

Магнолія

Електрообладнання промислових підприємств

260грн

В посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. ОВ посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного авт..

Магнолія

Комп'ютерні мережі. Книга 2

150грн

..

Магнолія

Машини та обладнання для тваринництва

125грн

1. Корми – класифікація, властивості, способи обробки 2. Механізація виробничих процесів використання стеблових кормів 3. Основи теорії подрібнення кормів 4. Теорія молоткової дробарки кормів 5. Машини для подрібнення стеблових кормів 6. Проектування різального апарата дискового типу 7. Машини для миття і подрібнення корене­буль­бо­пло­дів 8. Машини для приг..

Магнолія

Морфологічна і фізико-хімічна діагностика ґрунтів

210грн

Подано стандартизовані методики проведення польових і лабораторних досліджень ґрунтів, а також основний, необхідний для цього теоретичний матеріал...

Магнолія

Овочівництво відкритого ґрунту

364грн

В навчальному посібнику розглянуті біологічні особливості культур, їх розміщення у сівозмінах, способи посіву та розмноження, технології вирощування основних овочевих рослин, в тому числі за крапельного зрошення. Приділена увага особливостям вирощування малопоширених, але перспективних овочевих рослин в Україні. Матеріал доповнений історією кожної овочевої к..

Магнолія

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія

540грн

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фенотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування. Колектив авторів на сучасному рівні наводить опис питань..

Магнолія

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підпр..

312грн

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних п..

Магнолія

Патологічна фізіологія

520грн

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2003 р.) викладено інформацію з основних тем патологічної фізіології згідно з програмою для фармацевтичних ВНЗ. Розглянуто питання етіології та патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання, тести.Для студентів фармацевтичних навчальних закладів та факультетів..

Магнолія

Патофізіологія системи крові

260грн

У посібнику викладені основні механізми, що лежать в основі розвитку найпоширеніших гематологічних синдромів та симптомів, наведені алгоритми інтерпретації аналізів крові та ситуаційні задачі для їх відпрацювання.Посібник рекомендується студентам, які навчаються за спеціальностями "Стоматологія", "Медицина" та "Педіатрія", а також практикуючим лікарям медичн..

Магнолія

Реабілітація в сімейній медицині

570грн

  Підручник присвячено актуальним питанням реабілітації у сімейні (амбулаторній) медицині, який створено колективом досвідчених фахівців науки і клінічної практики у галузі надання первинної медичної допомоги. Автори надали актуальну інформацію щодо реабілітаційних можливостей у веденні пацієнтів з найбільш поширеними нозологіями у первинній медичній пр..

Магнолія

Системи штучного інтелекту

365грн

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів. Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева ..

Магнолія

Сховища даних. Підручник

395грн

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет “Технології сховища даних”. У ньому послідовно викладені теор..

Магнолія

Технический дизайн

350грн

В учебном пособии впервые комплексно рассмотрены вопросы истории развития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах, показана его связь с интеллектуальной собственностью, рассмотрены вопросы взаимосвязи конструкторского и дизайнерского проектирования в машиностроении, приведены примеры художественно-технических решений в модернизац..

Магнолія

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

312грн

Навчальний посібник – перший систематизований виклад сучасного менеджменту якості сфери готельно-ресторанних послуг. Мета його – дати основні, принципові положення, що стосуються змісту програмних питань навчальної дисципліни. В ньому викладені сучасні тенденції управління якістю на засадах стандартів ДСТУ ISO серії 9000. Особлива увага приділяється науково-..

Магнолія

Фізіотерапія

624грн

У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипок..

Показано з 1 по 20 із 20 (1 сторінок)