(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Харчова промисловість

Світ книг

Технологія м'яса та м'ясопродуктів з елементами НАССР

430грн

У посібнику викладені питання та характеристики сировини та допоміжних матеріалів, м`яса та м`ясопродуктів. Автори вважають, що посібник допоможе студентам напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», а також буде корисним керівникам та спеціалістам м`ясопереробної галузі. з елементами НАССР..

Світ книг

Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР

300грн

Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва молочних продуктів. Наведено словник термін..

КНТЕУ

Торговельні мережі

330грн

У підручнику розглянуто тенденції і перспективи розвитку торговельних мереж в умовах глобалізації світової економіки, типи мережевих структур та їх характерні особливості. Окрему увагу приділено передумовам розвитку торговельних мереж, видам стратегій формування торговельних мереж та особливостям їх застосування, організації маркетингової діяльності, вибору ..

КНТЕУ

Етнічна кулінарія

350грн

Розглянуто питання щодо формування характерних особливостей національних кухонь народів світу, на які впливають географічне положення країни, кліматичні та економічні умови, історичні традиції тощо. Наведено дані щодо використання традиційної продовольчої сировини, способи кулінарно-технологічної обробки, що застосовуються в процесі приготування напівфабрика..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Каравела

Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки)

330грн

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні аспекти виготовлення кондитерських виробів, зокрема, тортів, тістечок і цукерків ручної роботи. Подано характеристику, властивості сировини та її підготовку до виготовлення кондитерських виробів. Враховано сучасні тенденції виготовлення напівфабрикатів та художнього оздоблення цих виробів.Посібник..

ЦУЛ

Товарознавство риби та рибних товарів

360грн

Наведено загальні відомості про класифікацію та характеристику основних сімейств промислових риб, будову тіла, масовий склад, промисловий розподіл, хімічний склад м’яса та харчову цінність, хвороби риб. Особливу увагу приділено узагальненню сучасних тенденцій і перспектив розвитку ринку та технології рибних товарів, шляхів розширення їх асортименту, формуван..

Світ книг

Гігієна та санітарія переробних підприємств

230грн

Теоретичні основи санітарно-гігієнічних вимог до операторів ринку харчових продуктів за системою НАССР набуваються особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливим для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств є сучасні екологічні умови, які..

Київ

Кулинарные заметки от Лизы Глинской

470грн

«Кулинарные заметки от Лизы Глинской» - это книга для записи рецептов.Наверняка вы согласитесь со мной, рецепты - это то, что передается из поколения в поколение. Записывать их на клочках бумаги, в тетрадках - не очень хорошая идея. И в каждой семье всегда была, есть и будет записная книга с рецептами, где собрано все самое дорогое и ценное.В моей семье есть..

Хлеб$Соль

Шоколад. Практическое пособие. Подробная теория, технология и пошаговые уроки для впе..

801грн

Алексей и Анастасия Глазырины — шоколатье, кондитеры и основатели петербургского проекта Soul Desserts. Они проводят мастер-классы по всей России и в Европе, помогая людям подружиться с шоколадом и делать из него удивительный декор, конфеты и плитки. В своей книге авторы рассматривают шоколад с практической точки зрения, понятно расскажут, как выбирать инстр..

Освіта України

Безпечність і якість м`ясних продуктів в сучасних та майбутніх технологіях

210грн

Надано аналітичний огляд сучасних уявлень про біохімічні і мікробіологічні процеси, які відбуваються при традиційний обробці та нетеплових і неінвазивних технологіях, які можуть бути використані у майбутньому (високий тиск, ультразвук, іонізуюче випромінювання та ін.)Значна увага приділена актуальним питанням зберігання м'яса і м'ясних продуктів у світі оста..

Кондор

Механізація доїння і первинної обробки молока

740грн

У підручнику висвітлено сучасні тенденції розвитку галузі молочного скотарства та вимоги до технологічного процесу доїння, які включають: фізіологічні основи машинного доїння корів, технічні чинники у забезпеченні ефективного видоювання корів, шляхи ефективного здійснення процесу доїння, чинники, що впливають на склад та властивості молока, вплив машинного д..

Магнолія

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія

540грн

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фенотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування. Колектив авторів на сучасному рівні наводить опис питань..

Профессия

Хлебопечение. Теория и практика приготовления хлеба и хлебных изделий

1400грн

Перевод с нем. под ред. проф. Л.Я. АуэрманаВ книге изложены теоретические основы процессов, происходящих при приготовлении хлеба и хлебобулочных изделий. Приведено много практических советов технологического характера. В течение многих лет использовалась в ГДР в качестве учебника для средних специальных учебных заведений и при подготовке пекарей на производс..

Олді+

Технологія та оцінка якості зернових продуктів

580грн

У монографії висвітлено інноваційні шляхи вирішення актуальних питань, що стають перед борошномельною та круп'яною промисловістю. Монографія складена на основі наукових та науково-практичних праць співробітників та аспірантів кафедри Технології переробки зерна, які були опубліковані у галузевих наукових журналах та у збірниках матеріалів науково-практичних к..

КНТЕУ

Управління якістю

200грн

  У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методологі..

Львівська політехніка

Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів

525грн

Довідник охоплює ключові категорії та поняття сфери комерційної діяльності й експертизи якості продовольчих товарів. Містить такі розділи: стандартизація у сфері експертизи якості товарів, класифікація і властивості товарів, захист прав інтелектуальної власності у сфері комерційної діяльності, пакування і зберігання товарів, реалізація і транспортування това..

Лань

Сыроделие: техника и технология

1165грн

В учебнике рассмотрены вопросы технологии и техники производства сыров. Учебник включает 23 главы, содержащие теорию и практические рекомендации по технологии производства натуральных сыров, а также библиографический список.В первой главе описана история сыроделия и краткая характеристика состояния отрасли, во второй главе даны классификации сыров. Третья гл..

Москва

Искусство натурального сыроделия

1165грн

Дэвид Эшер проповедует натуральный способ изготовления сыра, экологичный и основанный на принципах органического земледелия и биодинамики. Эта книга станет замечательным помощником для тех, кто хочет создать домашнюю или небольшую частную сыроварню, и расскажет:как найти хорошее молоко, в том числе сырое;как правильно содержать бактериальные культуры, помога..

Ресторанные ведомости

Городское меню: самые популярные блюда

690грн

Книга посвящена самому массовому направлению в индустрии питания - кухне демократичных заведений: ресторанов среднего класса, кафе, кафетериев, кофеен. Ее авторы - популярные московские шеф-повара - демонстрируют, что и в этом сегменте гастрономии возможны незаурядные эксперименты, оригинальные находки, творческие открытия. В издании собраны рецепты наиболее..

Профессия

Маркировка молочной продукции

1080грн

В книге рассмотрены основные сведения, необходимые для маркировки молочной продукции. Подробно изложены актуальные требования законодательства к содержанию и оформлению маркировки.Большое внимание уделено особенностям формирования наименований различных групп продукции, даны рекомендации по составлению этикеток для отдельных продуктов. Рассмотрены примеры ре..

ПрофКнига

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі

260грн

Розглянуто будову, принцип дії та класифікацію технологічного обладнання ліній виробництва хлібобулочних та макаронних виробів з урахуванням останніх досягнень науки та вітчизняних виробників техніки...

Олді+

Сушіння та зберігання зерна

600грн

У підручнику викладені основні положення, що стосуються будови, хімічного складу та властивостей зерна. Наведено матеріал щодо основних процесів, які протікають в зерновій масі в післязбиральний період та при тривалому зберіганні, а також описано вплив різних складових зернової маси (домішки, мікроорганізми, шкідники хлібних запасів) на її стійкість. Особлив..

Москва

Свой хлеб. Удивительное искусство и простое удовольствие

988грн

Несколько базовых принципов, несложный инструментарий - и вы принимаетесь за дело, о котором раньше не могли и подумать: вы сами печете хлеб. О том, каким увлекательным и радостным станет это занятие для каждого, кто решится попробовать испечь хлеб у себя дома, рассказывает автор этой книги - известный английский популяризатор хлебного дел Ришар Бертине.Родо..

Показано з 1 по 24 із 944 (40 сторінок)