(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Харчова промисловість

11

ПрофКнига

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

230грн

Друге видання доповнене авторськими рецептурами Єлизавети Глінської і Дениса Суховія.Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв.Збірник належить до технологічних нормативних докум..

Профессия

Хлеб. Технология и рецептуры. 2-е издание

1800грн

Второе, дополненное и исправленное издание практического руководства, получившего заслуженное признание среди хлебопеков разных стран. Автору, посвятившему свою жизнь искусству выпечки хлеба, прекрасно удалось связать традиции мастеров-хлебопеков, изготавливавших хлеб вручную, с требованиями современного производства. В книге описаны основные ингредиенты и и..

Профессия

CIP-мойка на пищевых производствах

960грн

CIP-мойка всё чаще применяется на украинских предприятиях пищевой промышленности. Внедрение Европейских стандартов предъявляет новые жесткие требования к качеству и безопасности продукции. Данный справочник содержит информацию о современных методах мойки и дезинфекции оборудования пищевых производств, в частности на предприятиях молочной и безалкогольной про..

Профессия

GMP в пищевой промышленности

1200грн

Впервые на русском языке выходит полноценный набор рекомендаций по разработке, внедрению и поддержке GMP («правильной организации производства» или «надлежащих производственных практик») в сфере пищевых продуктов и напитков. GMP состоит из двух взаимно дополняющих друг друга компонентов: производственно-технологического блока и системы менеджмента качества. ..

Одеса

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції

400грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані ..

Профессия

HACCP. Практические рекомендации

1620грн

После вступления в ВТО и принятия Технического регламента ТС 021/2011 тысячам предприятий пищевой промышленности предстоит обязательное внедрение системы НАССР с последующей сертификацией. Предлагаемая книга служит отличным пособием как для тех, кто только начинает внедрять эту систему, так и для тех, кто хочет обновить свои знания и улучшить работу уже дейс..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

320грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

Харків

Wheat biopolymers interactions in the breadmaking

450грн

This book reviews current knowledge of the structure and properties of the storage proteins and other biopolymers of wheat, flour and bread. The role of the gluten forming proteins and complex biopolymer matrixes in wheat flour, several structure-function relationships based on the molecular level and determination the quality of the dough and bread also dis..

Старого Лева

Wine Folly. Усе, що треба знати про вино

320грн

Скільки таємниць ховається у пляшці вина? Як з ним поводитися, подавати, декантувати, дегус­тувати, а з чим найкраще смакувати? Як залежить смак від клімату країни? Скільки відтінків кольорів і смаків приховує вино? І чи знали ви, що Совіньйон Блан може пахнути свіжоскошеною травою і чому в Шардоне з’являються нотки вершкового масла? Про все це у книжці «Win..

Олді+

Інжиніринг у ресторанному бізнесі

390грн

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно графіку виконання робіт, координувати людськими, матеріальними, фінансовими потоками в межах бюджету. У навчальному посібнику представлено сучасні тенденції інжин..

Кондор

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

235грн

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних, безглютенових хлібобулочних виробів з пшеничного борошна та оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного проце..

НУХТ

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

190грн

Наведено узагальнену інформацію про сучасні інноваційні енерго- та ресурсозберігальні технології солоду, пива, дріжджів, вина, алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено комплексному переробленню сировини, використанню нетрадиційної сировини для розширення асортименту та підвищення якості товарної продукції. Розглянуто питання щодо зменшення..

ПрофКнига

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва

140грн

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки здисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“...

Кондор

Інноваційні технології харчових виробництв

440грн

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню те..

НУХТ

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів

200грн

Підручник призначено для підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока". Висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових д..

Кондор

Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

355грн

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об’єднань в в харчовій промисловості України. Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку інтеграційних процесів в економіці України в цілому та харчовій промисловості зокрема, формування та розвитку інтег..

НУХТ

Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

280грн

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та ..

Моркнига

Автоматизация судовых холодильных установок

275грн

Изложены основные теоретические вопросы, отражающие принципы построения, управления и контроля объектов автоматизации, входящих в состав холодильной установки рыбопромысловых судов. Рассмотрены вопросы математического моделирования, аппаратной и аппаратно-программной реализации систем управления и контроля на базе промышленных микропроцессорных контроллеров...

Профессия

Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

660грн

В книге последовательно изложены общие принципы автоматизации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, приведены многочисленные функциональные схемы автоматического управления холодильными процессами. Рассмотрены как широко распространенные, так и малоизвестные современные приборы автоматизации, их устройство, особенности эксплуатации и монт..

Кондор

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

400грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування...

Профессия

Анализ воды. Справочник

2020грн

Во втором издании справочника, полностью посвященного анализу воды, рассматриваются все типы вод: пресная вода из рек, озер, каналов, морская вода, а также грунтовые воды из родников, сточных систем и ручьев. Рассматриваются физические, химические и другие свойства компонентов воды, а также методики отбора проб, способы очистки, экстракции и дериватизации. П..

Проспект Науки

Анализ микробиологического риска в производстве пищевых продуктов и лекарственных пре..

1040грн

Все что вы хотели узнать о микробиологическом риске при производстве лекарственных препаратов и пищевых продуктов, о правильном выращивании лекарственных трав и микробно-растительном взаимодействии. В книге рассматриваются разнообразные болезни растений и попадание опасных для здоровья человека микроорганизмов на растительное сырье (контаминтация). Подробно ..

ДеЛи

Аналитический контроль и оценка качества масложировой продукции

580грн

В пособии описаны современные способы и методы лабораторных работ, отбора проб, определения посторонних веществ в маслах и жирах, сопутствующих веществ. Приведены практические занятия по разделам производства и переработки растительных масел, по материальным расчетам технологических процессов жиропереработки, нейтрализации, дезодорации и комплексной рафинаци..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

140грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Показано з 1 по 24 із 930 (39 сторінок)

Ресторан, Спортивна медицина , Холод, English for, Кукурудза, готель, HACCP, Шоколад, Виноград, Соняшник, Дієтологія , Ферменти, Кондиціонер, Пшениця , Томат, Соя, Елеватор, харчова хімія, Цукровий діабет, Ожиріння, Хімсклад, Гідропоніка, Сарафанова, Сир, Морозиво, Deutsch