(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Інкос

Інкос

Барна справа: технологія продукції та організація обслуговування

90 грн

Вміщено матеріал з організації та розвитку барної справи в готельно-ресторанному бізнесі. Розглядається класифікація барів, їх призначення та роль у сучасному житті. Значну увагу приділено особливостям роботи бармена, наведені вимоги до оснащення його робочого місця устаткуванням, інструментами, інвентарем, посудом, оформлення робочого місця бармена і залів ..

Інкос

Борошняні кондитерські вироби: технологія та устатковання

350 грн

У посібнику розглянуті особливості технологічних процесів та наведене сучасне устатковання для вироблення широкого асортиментуборошняних кондитерських виробів: цукрового, здобного, затяжного печива, крекерів, галет, пряників, вафель, виробів з листкового тіста,кексів, тортів та тістечок. Зміст і спосіб подання навчального матеріалу посібника спрямовані, у пе..

Інкос

Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією

150 грн

Викладено результати інтенсивного вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів з трилітками рослиноїдних риб із використанням методів інтенсифікації: підготовка ставового фонду, удобрення ставів, зменшення щільності посадки личинок у вирощувальні стави і цьоголіток коропово-сазанових гібридів у нагульні стави, підгодівля риби, контроль гідрохімічного і г..

Інкос

Основи ветеринарно-санітарного контролю в рибництві

30 грн

Приведено дані відносно забезпечення у рибництві оптимальних ветеринарно-санітарних умов для вирощування риб та відображені сучасні лікувально-профілактичні заходи. Пропонуються методики оцінки збитків від хвороб риб та визначення економічної ефективності при проведенні протиепізоотичних заходів...

Інкос

Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности

150 грн

Рассмотрены вопросы проектирования кондитерских предприятий и цехов малой мощности, приведены примеры технологических расчетов, компоновки предприятий, описание технологических процессов с использованием современного оборудования для производства мучных и сахаристых кондитерских изделий: печенья, пряников, тортов, пирожных, зефира, конфет. Добавлено описание..

Інкос

Раціональна годівля карпових риб в аквакультурі

70 грн

Представленный материал предназначен для фермеров рыбных хозяйств, рыбоводов, слушателей школ по рыбоводству, учащимся и студентам средних и высших учебных заведений, изучающих прудовое рыбоводство...

Інкос

Технологія пастили, зефіру, маршмелоу

300 грн

В посібнику наведена характеристика сировини, що використовується і яку доцільно використовувати при розробленні нових пастильних виробів. Технології пастили, зефіру, маршмелоу розглянуті з позиції системного аналізу, тобто як великі технологічні системи з розподілом їх на підсистеми і аналізом на макро- і мікрорівні. Визначено науково обгрунтований показник..

Інкос

Технологія печива звичайного і спеціального призначення

950 грн

У навчальному посібнику розглянуто сучасні технології печива звичайного та спеціального призначення. Відображено новітні технологічні досягнення у виробництві печива затяжного, цукрового, здобного звичайного і спеціального призначення з використанням сучасного обладнання. Основна увага приділена детальному опису основних підсистем виробництва затяжного, цукр..

Інкос

Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв у задачах і прикладах

100 грн

Навчальний посібник містить технологічні розрахунки з виробництва, солоду, пива, квасу, безалкогольних напоїв, їхньої енергетичної та харчової цінності. Розрахунки подано у вигляді задач на основних стадіях технологічного процесу. Приділено увагу заощадженню сировини, раціональному використанню енергоресурсів й технологічної води. Подано методику і приклади ..

Інкос

Рыбные фарши с растительными наполнителями

26 грн

Рассмотрены вопросы использования различных биологически активных добавок и пряно-ароматических растений в рыбные фаршевые изделия. Обоснованы концентрации наполнителей, технология введения и качественная оценка готовой продукции. Показаны направления использования дикорастущего растительного сырья и закономерности его воздействия на технологический процесс ..

Інкос

Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах

52 грн

Представлены материалы по вопросам кормления племенного ремонтного материала при выращивании полноценных производителей карпа. Освещены потребность племенных карпов в питательных веществах, классификация кормов, использование ростостимулирующих веществ, технологии кормления ремонта и производителей, организация хранения и механизированной раздачи кормов, про..

Інкос

Промислові технології переробки м'яса, молока та риби

80 грн

Приділено особливу увагу чинникам, які впливають на формування якості та безпеки продукції: характеристиці сировини, особливостям технологічних процесів виробництва харчової продукції та візуальному представленню технологічних схем в 2D i 3D форматах для кращого розуміння взаємодії обладнання та протікання технологічних процесів...

Інкос

Технологія морозива

52 грн

Навчальний посібник «Технологія морозива» охоплює питання розвитку галузі у світі та в Україні, зокрема, наводить вітчизняну класифікацію продукції, вимоги до якості сировини та її контролювання відповідно до вимог ДСТУ на основні групи морозива. У ньому обґрунтувано технологічні режими основних технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окре..

Показано з 1 по 14 із 14 (1 сторінок)