(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Електрика

Львівська політехніка

Електричні апарати. Низьковольтна апаратура розподілу, керування та захисту. Загальни..

340грн

У підручнику поряд із загальними поняттями про низьковольтну апаратуру розподілу, керування та захисту розглянуто вимоги до апаратів, нормальні та ненормальні умови їх роботи, наведено умовні графічні позначення апаратів та їх частин. Висвітлено функціональні властивості конкретних апаратів: різноманітних реле, програмованих логічних контролерів, а також еле..

Львівська політехніка

Режими систем пересилання та споживання електричної енергії

280грн

Розглянуто методи розрахунку усталених режимів систем електропостачання споживачів промислових підприємств. В окремих розділах висвітлено специфічні режими споживачів електричної енергії, які є основними складовими вузлів навантаження з несиметричним навантаженням фаз трифазної електромережі, різкозмінним режимом споживання енергії, нелінійними характеристик..

Львівська політехніка

Експлуатація електричних станцій

430грн

Систематизовано та викладено базовий матеріал теоретичних засад та практики технологій експлуатації теплових та частково атомних електричних станцій. Описано проблеми нагріву, перевантаження та випробування ізоляції електротехнічного обладнання електростанцій на базі аналізу фізики відповідних процесів. Детально розглянуто питання нагляду, догляду та ремонту..

Наука и Техника

Современная электросеть. Управление силовыми нагрузками, освещением и не только. Книг..

470грн

Перед вами ИНТЕРАКТИВНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ для начинающих электриков. Главное внимание уделено управлению современным освещением, а также магнитным пускателям, контакторам, электротепловым реле и другим коммутационным устройствам, обеспечивающим управление и безопасную эксплуатацию электродвигателей, осветительных сетей и пр. Читатель знакомится с устройством, мон..

Львівська політехніка

Лінії електропересилання, трансформатори та обчислення їх параметрів

300грн

Викладено загальні характеристики елементів електричних мереж: ліній електропересилання, трансформаторів та автотрансформаторів. Наведено заступні схеми елементів електричних мереж та обчислення їхніх параметрів. У додатках вміщено довідковий матеріал, який можна використати для розв’язання прикладів та під час проєктування.Для студентів спеціальності 141 “Е..

Каравела

Теоретичні основи електротехніки: підручник

390грн

Викладено теоретичні основи електротехніки в двох частинах: теорія лінійних і нелінійних електричних кіл в стаціонарних і перехідних режимах і теорія електромагнітного поля.Для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для науково-технічних фахівців, що займаються сучасними проблемами в теорії і практиці електроенергетики т..

Наука и Техника

Современная электросеть. Новые технические решения. Книга + видеокурс на DVD

470грн

Практическая книга с видеокурсом призвана познакомить читателя с устройством, проектированием, монтажом, правилами безопасной эксплуатации, обслуживанием, ремонтом электросети современного дома и квартиры.Книга будет полезна и тем, кто делает ремонт квартиры, и тем, кто формирует под свои задачи электросеть строящегося коттеджа или купленной квартиры в новос..

ПрофКнига

Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97

85грн

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств...

Львівська політехніка

Цифрові пристрої релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів)

210грн

Наведено загальну характеристику цифрових пристроїв релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів), їх узагальнену структурно-функціональну схему та висвітлено принципи її функціонування. Описано принципи роботи диференційних захистів трансформатора на основі цифрових терміналів фірм АВВ, SIEMENS, ALSTOM, OOO НПП “ЭКРА”. Наведено приклад розрахунку ..

Львівська політехніка

Теоретичні основи електротехніки

200грн

Викладено основні поняття і закони та методи аналізу усталених режимів і перехідних процесів лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами, а також нелінійних електричних і магнітних кіл. Підручник відповідає програмі підготовки фахівців з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, яка є базовою для спеціальності “Електроенергети..

Інтас

Проектування систем електрофікації та автоматизації АПК

120грн

Висвітлено загальні питання проектування об’єктів агропромислового комплексу. Описано методи матеріально-енергетичних розрахунків, схеми, що застосовуються в проектах електрифікації та автоматизації. Розглянуто принципи і методи розрахунків та вибору засобів електротехніки та автоматики, проводок, пускозахисної апаратури, щитів і пультів, а також методи анал..

Аграрна освіта

Довідникова книга з електроенергетики

190грн

Довідник розрахований не тільки для студентів, а і для інженерно-технічного та електротехнічного персоналу.Наведено матеріал про споживчі трансформаторні підстанції, конструктивні параметри самонесучих ізольованих проводів, електричні мережі низької напруги, внутрішні електропроводки, технічні характеристики електродвигунів змінної напруги, апаратури захисту..

Львівська політехніка

Проєктування ліній електричних мереж

160грн

Викладено основні тенденції та задачі проєктування надійних, ефективних повітряних і кабельних ліній електричних мереж, сучасні підходи до вибору проводів та ізоляційних конструкцій ліній, до розрахунку кліматичних навантажень проводів із врахуванням встановлених рівнів безвідмовності ліній, основні положення та методику розрахунку механічної міцності провод..

Львівська політехніка

Оптимізація режимів електроенергетичних систем

150грн

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довготермінових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації, розглянуто перспективи функціонування ринку електроенергії та розвитку ОЕС України.Для студентів електроенергетичних спеціальностей ден..

ПрофКнига

Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01

95грн

Наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і бригад...

Львівська політехніка

Надійність електричних систем і мереж

160грн

Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації.Видання розраховане н..

Львівська політехніка

Релейний захист електроенергетичних систем

480грн

Викладено основи релейного захисту об’єктів електроенергетичних систем. Висвітлені загальні принципи виконання захистів, вимоги до них, особливості первинних вимірювальних перетворювачів струму та напруги, виконання захистів ліній електропересилання, трансформаторів, генераторів, двигунів, шин, конденсаторних батарей.Розглянуто практично всі основні принципи..

Львівська політехніка

Комбінований (гібридний) лабораторний практикум

90грн

Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань, які виконують у два етапи: фізичний експеримент та віртуальний експеримент. Такий підхід дає змогу поглибити здобуті теоретичні знання, набути практичних навичок роботи з технічним обладнанням.Для студентів електротехнічних та електромехані..

Наука и Техника

MATHCAD. Теория и практика проведения электротехнических расчетов в среде MATHCAD И ..

290грн

Предлагаемая книга предназначена для обучения читателя приемам, методам и возможностям проведения электротехнических расчетов с применением программных продуктов Mathcad и Multisim (Electronics Workbench).Книга состоит из 11 глав, в которых кратко приведятся сведения из теории, даны методические указания по методам расчета и моделирования.Кроме того, в книге..

Инфра-инженерия

Главные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электростанций и подстан..

697грн

Рассмотрены принципиальные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электрических станций и подстанций энергосистем, показан выбор параметров основного оборудования в зависимости от условий работы в эксплуатационных режимах; приводится анализ схем действующих объектов электроэнергетических систем...

Львівська політехніка

Проектування електропостачальних систем загального призначення

410грн

Викладено основні засади сучасної технології проектування електропостачальних систем загального призначення. Зміст посібника відповідає вимогам навчальних програм освітніх рівнів бакалавр і магістр спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, а також освітньо-кваліфікаційної характеристики готування фахівців за напрямом підготовк..

Львівська політехніка

Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола

240грн

Викладено основні поняття і закони електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Висвітлені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, електричних кіл із розподіленими параметрам, а також методи розрахунку перехідних процесів. Розгляну..

Львівська політехніка

Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії

224грн

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі. Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі навчальної дисцип..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

580грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Показано з 1 по 24 із 70 (3 сторінок)