(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Електрика

ПрофКнига

Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97

80грн70грн

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств...

Львівська політехніка

Цифрові пристрої релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів)

200грн

Наведено загальну характеристику цифрових пристроїв релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів), їх узагальнену структурно-функціональну схему та висвітлено принципи її функціонування. Описано принципи роботи диференційних захистів трансформатора на основі цифрових терміналів фірм АВВ, SIEMENS, ALSTOM, OOO НПП “ЭКРА”. Наведено приклад розрахунку ..

Львівська політехніка

Теоретичні основи електротехніки

180грн

Викладено основні поняття і закони та методи аналізу усталених режимів і перехідних процесів лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами, а також нелінійних електричних і магнітних кіл. Підручник відповідає програмі підготовки фахівців з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, яка є базовою для спеціальності “Електроенергети..

Інтас

Проектування систем електрофікації та автоматизації АПК

75грн

Висвітлено загальні питання проектування об’єктів агропромислового комплексу. Описано методи матеріально-енергетичних розрахунків, схеми, що застосовуються в проектах електрифікації та автоматизації. Розглянуто принципи і методи розрахунків та вибору засобів електротехніки та автоматики, проводок, пускозахисної апаратури, щитів і пультів, а також методи анал..

Аграрна освіта

Довідникова книга з електроенергетики

170грн

Довідник розрахований не тільки для студентів, а і для інженерно-технічного та електротехнічного персоналу.Наведено матеріал про споживчі трансформаторні підстанції, конструктивні параметри самонесучих ізольованих проводів, електричні мережі низької напруги, внутрішні електропроводки, технічні характеристики електродвигунів змінної напруги, апаратури захисту..

Львівська політехніка

Проєктування ліній електричних мереж

150грн

Викладено основні тенденції та задачі проєктування надійних, ефективних повітряних і кабельних ліній електричних мереж, сучасні підходи до вибору проводів та ізоляційних конструкцій ліній, до розрахунку кліматичних навантажень проводів із врахуванням встановлених рівнів безвідмовності ліній, основні положення та методику розрахунку механічної міцності провод..

Львівська політехніка

Оптимізація режимів електроенергетичних систем

140грн

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довготермінових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації, розглянуто перспективи функціонування ринку електроенергії та розвитку ОЕС України.Для студентів електроенергетичних спеціальностей ден..

ПрофКнига

Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01

90грн

Наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і бригад...

Львівська політехніка

Надійність електричних систем і мереж

150грн

Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації.Видання розраховане н..

Львівська політехніка

Релейний захист електроенергетичних систем

320грн

Викладено основи релейного захисту об’єктів електроенергетичних систем. Висвітлені загальні принципи виконання захистів, вимоги до них, особливості первинних вимірювальних перетворювачів струму та напруги, виконання захистів ліній електропересилання, трансформаторів, генераторів, двигунів, шин, конденсаторних батарей.Розглянуто практично всі основні принципи..

Инфра-инженерия

Главные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электростанций и подстан..

670грн

Рассмотрены принципиальные электрические схемы и схемы питания собственных нужд электрических станций и подстанций энергосистем, показан выбор параметров основного оборудования в зависимости от условий работы в эксплуатационных режимах; приводится анализ схем действующих объектов электроэнергетических систем...

Львівська політехніка

Проектування електропостачальних систем загального призначення

400грн

Викладено основні засади сучасної технології проектування електропостачальних систем загального призначення. Зміст посібника відповідає вимогам навчальних програм освітніх рівнів бакалавр і магістр спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, а також освітньо-кваліфікаційної характеристики готування фахівців за напрямом підготовк..

Львівська політехніка

Теоретичні основи електротехніки. Електричні кола

230грн

Викладено основні поняття і закони електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами. Висвітлені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, електричних кіл із розподіленими параметрам, а також методи розрахунку перехідних процесів. Розгляну..

Львівська політехніка

Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії

215грн

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі. Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі навчальної дисцип..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

350грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Вышэйшая школа

Монтаж электрических сетей

240грн

Рассмотрены вопросы сборки и установки опор, монтажа проводов, грозозащитных тросов, заземляющих устройств и фундаментов воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, монтажа кабельных линий электропередачи, а также некоторые вопросы выполнения ремонтных работ на отключенных воздушных и кабельных линиях электропередачи, технология производства ремон..

Львівська політехніка

Електричні мережі та системи

220грн

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, неси..

Львівська політехніка

Електричні машини постійного струму

280грн

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, т..

Инфра-Инженерия

Конструирование источников питания звуковых усилителей

225грн

Книга охватывает все основные аспекты проектирования линейных источников питания УМЗЧ, особое внимание уделено принципам работы отдельных узлов и их взаимодействию. Приводится ряд важных практических советов и рекомендаций по правильному питанию усилителей. Простое и доступное, но в то же время достаточно содержательное описание позволит разобраться даже нач..

Инфра-Инженерия

Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения

465грн

В книге рассмотрены устройство, принцип действия и проблемы вторичных источников электропитания микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ), аккумуляторных батарей, зарядно-подзарядных агрегатов, источников бесперебойного питания, устройств резервирования систем постоянного тока. Рассматриваются также проблемы контроля изоляции в системах постоянного ..

Инфра-Инженерия

Снижение рисков каскадных аварий в электроэнергетических системах

1045грн

В книге на базе результатов анализа факторов, состояний и процессов при каскадно развивающихся авариях в электроэнергетических системах рассмотрены пути снижения рисков каскадных аварий. Изложены вопросы математического моделирования рассматриваемых сложных процессов, методы и средства диагностики состояния высоковольтного электротехнического оборудования,ал..

Инфра-Инженерия

Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах

490грн

В дополненной и переработанной книге рассмотрена иллюстрированная практическими примерами технология поиска дефектов в релейно-контакторных схемах и электроустановках напряжением до 1000 В. Приведены задачи на самостоятельный поиск дефектов и ошибок в схемах, снабженные комментариями и пояснениями. Даны рекомендации по соблюдению мер безопасности, дополненны..

Лань

Статорные обмотки асинхронных электрических машин

450грн

Изложены общие положения теории асинхронных электрических машин. Основное внимание уделено методам формирования схем статорных обмоток стандартных, многоскоростных и однофазных асинхронных двигателей, асинхронных генераторов автономных электростанций. Приведены примеры расчета статорных обмоток, анализа качества МДС и действия высших и низших гармоник на пус..

Routledge

Electrical Installation Work: Level 3

1200грн

Updated in line with the 18th Edition of the Wiring Regulations and written specifically for the EAL Diploma in Electrical Installation, this book has a chapter dedicated to each unit of the EAL syllabus, allowing you to master each topic before moving on to the next. This new edition also includes a section on LED lighting. End of chapter revision questions..

Показано з 1 по 24 із 59 (3 сторінок)