(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Електрика

CRC Press

Automotive Power Systems

1880грн

Vehicles are intrinsically linked to our lives. This book covers all technical details of the vehicle electrification process, with focus on power electronics. The main challenge in vehicle electrification consists of replacing the engine-based mechanical, pneumatic, or hydraulic ancillary energy sources with electrical energy processed through an electromag..

Routledge

Electrical Installation Work

1680грн

This highly successful book is now updated in line with the 18th Edition of the Wiring Regulations. Electrical Installation Work provides a topic by topic progression through the areas of electrical installations, including how and why electrical installations are designed, installed and tested. Additional content in this edition includes detail on LED light..

Routledge

Electrical Installation Work: Level 2

1920грн

Updated in line with the 18th Edition of the Wiring Regulations and written specifically for the EAL Diploma in Electrical Installation, this book has a chapter dedicated to each unit of the EAL syllabus, allowing you to master each topic before moving on to the next. This new edition also includes information on LED lighting. End of chapter revision questio..

Routledge

Electrical Installation Work: Level 3

1200грн

Updated in line with the 18th Edition of the Wiring Regulations and written specifically for the EAL Diploma in Electrical Installation, this book has a chapter dedicated to each unit of the EAL syllabus, allowing you to master each topic before moving on to the next. This new edition also includes a section on LED lighting. End of chapter revision questions..

Routledge

Electrical Power Transmission System Engineering

2500грн

Electrical Power Transmission System Engineering: Analysis and Design is devoted to the exploration and explanation of modern power transmission engineering theory and practice. Designed for senior-level undergraduate and beginning-level graduate students, the book serves as a text for a two-semester course or, by judicious selection, the material may be con..

Инфра-Инженерия

Бесконтактные устройства пуска и торможения электродвигателей

770грн

В связи с интенсивным развитием в последние годы промышленного производства изделий силовой электроники, стало возможным создание целой гаммы бесконтактных устройств, обеспечивающих запуск и торможение асинхронных электродвигателей в условиях значительного снижения негативных явлений, присущих использованию традиционной электромеханической аппаратуры. Как пр..

Львівська політехніка

Експлуатація та діагностування електричних машин і апаратів

125грн

Викладені основні відомості про експлуатацію електричних машин і апаратів, а також методичні основи діагностування технічного стану і прогнозування ресурсу їх роботи. Описані методи, прилади і схеми для технічного обслуговування та діагностування електродвигунів єдиних серій, синхронних генераторів пересувних електростанцій, електродвигунів занурених насосів..

Львівська політехніка

Електричні машини

300грн

Подається будова і принцип роботи традиційних і деяких спеціальних електричних машин і трансформаторів. На базі комплексних рівнянь, заступних схем і векторних діаграм описується їх електромагнітний стан і режими роботи. Висвітлюються техніко-економічні характеристики і області використання. Викладені також основні питання узагальненої теорії електричних маш..

Аграрна освіта

Електричні машини і апарати

100грн

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій. У додатках наведено технічні дані сухих силових трансформаторів з литою ..

Львівська політехніка

Електричні машини постійного струму

280грн

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, т..

Львівська політехніка

Електричні мережі та системи

220грн

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, неси..

Львівська політехніка

Електричне опалення будівель

130грн

За даними про використання електричної енергії в Україні у 2013 році та прогнозованого балансу виробництва та споживання електричної енергії до 2030 року запропоновано ширше використовувати для опалення житлових та адміністративних будинків як основних систем опалення електричні кабельні системи прямої дії та електричні кабельні системи опалення з тепло акум..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

350грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Львівська політехніка

Електротехнологічні об’єкти та їх електропостачання

270грн

Розглянуто питання перетворення електричної енергії на інші види енергії в електротехнологічних установках, принцип дії, конструкції, схеми електропостачання, основні технічні характеристики поширених електротехнологічних установок електродугового нагрівання, електричного зварювання, резистивного електронагрівання, індукційного та діелектричного нагрівання, ..

Харків

Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж

125грн

Навчальний посібник написаний відповідно до програми підготовки бакалаврів спеціальності «Електротехніка та електротехнології». Викладено теми курсу «Електричні системи та мережі» і завдання з прикладами розв’язання. Наведено характеристики розподільних електричних мереж та засоби визначення параметрів їх усталених режимів.Призначено для студентів електротех..

Инфра-Инженерия

Защита оборудования подстанций от электромагнитного импульса

550грн

В книге рассмотрены практические аспекты защиты электрооборудования подстанций на примере микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) и силовых трансформаторов от разрушительного воздействия электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва и других видов преднамеренных электромагнитных деструктивных воздействий, оборудование для производства котор..

Инфра-Инженерия

Конструирование источников питания звуковых усилителей

225грн

Книга охватывает все основные аспекты проектирования линейных источников питания УМЗЧ, особое внимание уделено принципам работы отдельных узлов и их взаимодействию. Приводится ряд важных практических советов и рекомендаций по правильному питанию усилителей. Простое и доступное, но в то же время достаточно содержательное описание позволит разобраться даже нач..

Вышэйшая школа

Монтаж электрических сетей

240грн

Рассмотрены вопросы сборки и установки опор, монтажа проводов, грозозащитных тросов, заземляющих устройств и фундаментов воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, монтажа кабельных линий электропередачи, а также некоторые вопросы выполнения ремонтных работ на отключенных воздушных и кабельных линиях электропередачи, технология производства ремон..

Львівська політехніка

Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії

175грн

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі. Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі навчальної дисцип..

Київ

Основи електрифікації і автоматизації с/г виробництва

40грн

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогоспод..

Львів

Основи електропостачання агропромислового комплексу

290грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи побудови та фізичних процесів у системах електропостачання господарств і підприємств АПК. ..

Инфра-Инженерия

Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах

490грн

В дополненной и переработанной книге рассмотрена иллюстрированная практическими примерами технология поиска дефектов в релейно-контакторных схемах и электроустановках напряжением до 1000 В. Приведены задачи на самостоятельный поиск дефектов и ошибок в схемах, снабженные комментариями и пояснениями. Даны рекомендации по соблюдению мер безопасности, дополненны..

Основа

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00-8.19-99

25грн

Документ регламентує процедуру проведення опосвідчення стану безпеки діючих електроустановок напругою до 220кВ включно, визначену Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів...

Форт

Правила улаштування електроустановок. ПУЕ. Нова редакція. Станом на 21.07.2017 р.

550грн

Повне видання ПУЕ станом на 2017 рік, містить усі сім розділів зі змінами 2006-2017 рр. Дія ПУЕ поширюється на установки електричного освітлення будівель і споруд зовнішнього освітлення міст, селищ і сільських населених пунктів, територій установ і підприємств, на установки світлової реклами, установки ілюмінацій, світлові знаки, на установки оздоровчого уль..

Показано з 1 по 24 із 36 (2 сторінок)