(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Будівництво

Київ

Professional english of the construction industry

180грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

АСВ

SCAD Office. Версия 21 Вычислительный комплекс SCAD++

1875грн

Книга предназначена для пользователей вычислительного комплекса и может быть полезной как для начинающих, не имеющих опыта применения программных средств прочностного анализа конструкций, так и для тех, кто хорошо знаком с такими программами и имеет опыт работы с комплексом. Последовательно рассматриваются все аспекты подготовки данных в режиме графического ..

Аграрна освіта

Інженерна геодезія

120грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з основ геодезії та інженерної геодезії з вивчення будови і повірок геодезичних інструментів, розкрито принципи особливостей виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювання перевищень, камерального опрацювання матеріалів польових вимірювань. Розглянут..

Львівська політехніка

Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарськи..

115грн

У курсі “Інженерна геодезія” окремо виділений розділ “Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд”, в якому розглядаються види і методика інженерних вишукувань, зокрема гідротехнічних, способи геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах. Вивчаються основні методи і засоби комплексу інже..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 1

140грн

Очищення твердих газових та рідинних середовищ від забруднень з метою охорони навколишнього середовища вимагає впровадження технологічних процесів, які ґрунтуються на одинарних процесах. Одинарні процеси є суттю інженерної екології. Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та перенесенн..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 2

220грн

Наведено одинарні процеси природоохоронних технологій, в основу яких покладено дифузійні, хімічні та біологічні методи. До дифузійних процесів належать сорбційні (абсорбція, хемосорбція, адсорбція, йонний обмін), рідинна екстракція, ректифікація, процеси за участі твердої фази (розчинення, екстрагування, кристалізація, сушіння), мембранні методи розділення. ..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

290грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

Рівне

Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання

80грн

Розглянуто основні способи і методи реконструкції та інтенсифікації роботи водозабірних споруд із поверхневих та підземних джерел, систем подачі і розподілу води, водоочисних споруд прояснення, знебарвлення, знезаражування, дезодорації та знезалізнення води. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальніс..

Новий світ-2000

Історія ландшафтної архітектури

350грн

У підручнику висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації убранізованих ландшафтів, використання іноваційних технологій,..

АСВ

Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций в вопросах и ответах

200грн

В учебном пособии приведен анализ наиболее распространенных ошибок, допускаемых строителями и проектировщиками, изложены основы диагностики дефектов и повреждений и принципы усиления железобетонных и каменных конструкций. Книга предназначена для инженеров-строителей, работающих на стройплощадках и в проектных организаций, а также для студентов вузов строител..

АСВ

Автобетоносмесители. Автобетононасосы. Стационарные бетононасосы. Справочник

300грн

Приведены производители специальной техники для строительного комплекса, выпускающие автобетоносмесители и бетононасосы. Указаны технические характеристики этих специальных автомобилей, прицепов и полуприцепов, параметры технологического оборудования, базовых шассии дополнительного оборудования...

АСВ

Автоматизация производства листового стекла

40грн

В книге кратко охарактеризовано производство листового стекла, рассмотрены особенности флоат–способа производства, моделирования и управления процессом варки–выработки. Описаны методы построения математических моделей участка варки–выработки в системе управления качеством вырабатываемого стекла. Рассмотрены алгоритмы управления технологическим процессом варк..

Инфра-М

Автоматика и телемеханика систем газоснабжения

75грн

Излагаются принципы действия и описание конструкций приборов контроля, автоматических регуляторов, устройств сигнализации, защиты и блокировки, наиболее распространенных в системах газоснабжения. Анализируются вопросы автоматического регулирования. Описываются датчики, регуляторы, исполнительные механизмы. Приводятся схемы автоматизации различных котлов...

Профессия

Азбука бетона

880грн

В книге изложены основы бетоноведения и технологии тяжелого (обычного) бетона. Рассмотрены требования к материалам, свойства бетонной сме­си и бетона, его твердение и прочность. Отдельные разделы посвя­щены применению добавок в бетоне, получению морозостойких и коррозионностойких бетонов, обеспечению долговечности бетон­ных конструкций. Сформулированы и разъ..

Москва

Азбука ландшафтного дизайна

215грн

Эта книга в первую очередь предназначена для тех, кто любит растения и с удовольствием за ними ухаживает. Она поможет цветоводам обустроить сад, который служил бы источником прекрасного времяпрепровождения и работы по душе. Книга будет интересна и владельцам взрослых садов, которые хотят в них что-то изменить. Вы поймете, как, сохранив аромат и преле..

Фитон

Альпинарии, горки, каменистые сады

670грн

Прекрасная книга Ю. Б. Марковского посвящена созданию каменистых садов. Автор ненавязчиво и с большим вкусом формирует у читателя образы самых разнообразных садов с композициями из камней – от простейших горок до альпинариев и сложных фантазийных рокариев со скалами, каскадами и водопадами, а затем в деталях рассказывает, как воплотить их в жизнь. Основанные..

Профессия

Анализ воды. Справочник

2020грн

Во втором издании справочника, полностью посвященного анализу воды, рассматриваются все типы вод: пресная вода из рек, озер, каналов, морская вода, а также грунтовые воды из родников, сточных систем и ручьев. Рассматриваются физические, химические и другие свойства компонентов воды, а также методики отбора проб, способы очистки, экстракции и дериватизации. П..

БИНОМ

Анализ загрязненной воды

400грн

Практическое руководство посвящено наиболее важной проблеме экологической аналитической химии. Рассмотрена современная методология определения приоритетных загрязняющих веществ в природных и сточных водах, основанная на использовании комбинации эффективных приемов пробоподготовки (ТФЭ, ТФМЭ, экстракции на палочке магнитной мешалки и др.) с информативными мет..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування

615грн

Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво». У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будів..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки

400грн

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації..

Ліра-К

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва

490грн

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначен..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будів..

600грн

Викладений у підручнику матеріал дозволяє детально ознайомитися, зокрема, з причинами пошкоджень несучих і огороджувальних конструкцій та способами відновлення, підсилення, утеплення, гідроізоляції, заміни або влаштування нових конструкцій в будівлях різного функціонального призначення. Окрему увагу приділено висвітленню питань термореконструкції та пожеж..

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

580грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Львівська політехніка

Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть

1050грн

У навчальному посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних..

Показано з 1 по 24 із 510 (22 сторінок)

У цьому розділі представлені книги з тематикою будівництва: сюди входять посібники і підручники з практичними порадами щодо будівництва та конструювання, описи конструкційних особливостей певних будівель, книги з інженерною та архітектурною тематикою, посібники з дизайну саду. 

Бетон, Ресторан, Холод, English for, готель, Агрометеорологія, Кондиціонер, Обрізка саду , Роза , Футбол, Мости