(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Будівництво

Pimpernel Press Limited

Topiary, Knots and Parterres

2400грн

Caroline Foley—with the aid of quotations from diarists, writers, wits, garden designers, gardeners and garden owners—traces the story of topiary, knots and parterresAfter a brief survey of Roman topiary, this book moves on through the formal parterres of Renaissance Italy and the more elaborate broderies of the royal French gardens (copied in palace gardens..

Кондор

Міцність бетону

320грн

У посібнику висвітлюються основні положення бетонознавства і технології бетону, що розкривають механізм формування його міцності. Наводиться обґрунтування основних розрахункових залежностей для прогнозування міцності бетону і методологія розрахунково-експериментального проектування складів бетону із заданою міцністю.На основі сучасного досвіду висвітлюються ..

Львівська політехніка

Історія архітектури Стародавнього світу

220грн

Висвітлено важливі проблеми зародження та розвитку архітектури в стародавні часи на прикладах найхарактерніших пам’яток культури давніх народів. Для того щоб полегшити розуміння викладеного матеріалу й уможливити його самостійне вивчення, теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями і рисунками. Для практичних занять розроблено варіанти вправ і зав..

Новий світ-2000

Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об’єктів

280грн

У навчальному посібнику, відповідно до навчальної програми дисципліни «Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об‟єктів», викладено основні завдання і методи відновлення парків-пам‟яток садово-паркового мистецтва, подано сучасну класифікацію парків, описано порядок проведення передпроектних досліджень у паркових насадженнях, а також сучасни..

АСВ

Промышленные здания. Объемно-планировочные и конструктивные решения

600грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по направлению подготовки «Строительство» (уровень бакалавриата) и по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета). Изложены функциональные и физико-технические основы архитектурно-строительного проект..

Профессия

Рецептурный справочник по сухим строительным смесям

2400грн

Материалы справочника базируются на собственном опыте специалистов кафедры по разработке рецептур сухих строительных смесей различного назначения, а также на анализе научно-технической литературы и нормативных документов в этой области.Рабочая рецептура, составленная на основе анализа реального заводского сырья, правильного выбора компонентов смеси и специал..

Київ

Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво

380грн

У монографії узагальнені дослідження, присвячені системній розробці конструкційних бетонів нового покоління та технологій їх впровадження у будівництво на основі нових уявлень про енергетичний стан речовини, колоїдно-хімічні та електроповерхневі властивості мінеральних систем за участю модифікуючих комплексів поліфункціональної дії та їх роль у структуроутво..

Основа

Щелочные цементы

380грн

В монографии приведены результаты исследований щелочных цементов, обобщающие теоретические основы их создания, данные о структурных характеристиках цементного камня и практические разработки по отдельным классификационным группам согласно национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-181: 2009. «Цементы щелочные. Технические условия». Освещены особенности композицион..

Форт

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна (рос.мо..

125грн

На російській мові НПАОП 26.0-1.07-75..

Основа

Правила охорони праці у цементній промисловості

70грн

НПАОП 26.5-1.02-14..

Львівська політехніка

Тепломасообмінні процеси в системах ТГВ

210грн

    Підручник складено на основі багаторічного досвіду викладання курсу "Тепломасообмін" на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Національного університету "Львівська політехніка". У підручнику є розділи: теплопровідність, конвективний теплообмін (тепловіддача), теплове випромінювання, теплопередача, молекулярна дифузія, конвективний масообмін ..

Фенікс

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 4. Ультрафиол..

250грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. В четвертом томе изложены основные гигиенические и медико - экологические аспекты применения ультрафиолетового облучения (УФО) и комбинированных средств обеззараживания воды. Представлены результаты исследований механизмов реакций при ..

Одеса

Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституці..

350грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретико-доктри-нальних підходів до визначення ролі та змісту правового регулювання містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні. Розглянуто компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності та роль міжнародних правових стандартів в містобудівній діяльності органів місцевого с..

АСВ

Конструкционные формы пространственных конструкций. Визуализация поверхностей в систе..

650грн

В монографии рассматриваются вопросы формообразования поверхностей с системой плоских координатных линий. Получены управления поверхностей и формулы их геометрических характеристик. Исследуется геометрия различных классов и подклассов поверхностей. Приводятся рисунки рассматриваемых поверхностей, построенных с использованием программных комплексов «MathCad» ..

АСВ

Теплоснабжение

610грн

В книге рассмотрены теплофикационные и централизованные системы теплоснабжения. Приводятся методы определения расходов теплоты потребителями. Изложены вопросы конструирования и проектирования систем горячего водоснабжения. Рассмотрены схемы систем присоединения потребителей к тепловым сетям, схемы теплосетей, их конструктивные элементы.Приведены методы гидра..

Лань

Водяное отопление

580грн

Учебное пособие содержит материал по особенностям устройства и работы систем водяного отопления в форме конкретных вопросов и ответов, а также иллюстративный материал, наглядно демонстрирующий некоторые конструктивные элементы. Ряд справочных материалов облегчает произведение расчетов, примеры которых даны в книге.Учебное пособие предназначено для бакалавров..

АСВ

Гидравлические расчеты инженерных систем

360грн

Издание третье, переработанное и дополненноеВ книге рассмотрены основные понятия, касающиеся гидравлического режима инженерных систем зданий – отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения. Приведены способы инженерного расчета потерь давления в системах водяного отопления, вентиляционных и водопроводных сетях, ориентированные на применение элект..

АСВ

Ошибки в строительстве и их последствия

330грн

Издание второе с изменениямиПриведены наиболее часто встречающиеся ошибки и нарушения требований норм в строительстве (с указанием конкретных параграфов норм), проанализировано их влияние на несущую способность и долговечность строительных конструкций и зданий. Пособие состоит из двух частей: часть 1 – железобетонные конструкции, часть 2 – каменные и армокам..

АСВ

Модифицированные бетоны двойного структурообразования

360грн

Приведены принципы создания высокоэффективных многофункциональных бетонов двойного структурообразования путем заполнения пор и дефектов цементных бетонов мономерами с последующей полимеризацией их непосредственно в теле бетона. Показана активная роль состава, структуры и технологии бетонов, а также полимеров в формировании структуры и свойств модифицированны..

CRC Press

Cement Production Technology: Principles and Practice

1680грн

The book is an outcome of the author’s active professional involvement in research, manufacture and consultancy in the field of cement chemistry and process engineering. This multidisciplinary title on cement production technology covers the entire process spectrum of cement production, starting from extraction and winning of natural raw materials to the fin..

Инфра-инженерия

Строительная теплофизика и теплотехнические измерения

700грн

Рассмотрены параметры влажного воздуха, процессы теплообмена, воздухо- и паропроницания через ограждающие конструкции, параметры наружного воздуха и микроклимата помещений, теплотехнические осо­бенности частей зданий, приборы для измерения теплотехнических показате­лей. Приведены теплофизические расчёты, используемые при проектировании систем климатизации зд..

Показано з 1 по 24 із 547 (23 сторінок)

У цьому розділі представлені книги з тематикою будівництва: сюди входять посібники і підручники з практичними порадами щодо будівництва та конструювання, описи конструкційних особливостей певних будівель, книги з інженерною та архітектурною тематикою, посібники з дизайну саду.