(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Будівництво

Рута

Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі

650 грн

Викладені основні положення проєктування нежитлових будівель - їх об’ємно планувальні та конструктивні рішення. Розглянуті особливості навчального проектування будівель. Наведені систематизовані конструктивні рішення великопрогонових покриттів нежитлових будівель. Відтворена сучасна практика архітектурно-конструктивного проектування будівель та споруд в сейс..

WILEY

Architects' Data (Довідник архітектора Нойферт)

3800 грн

An indispensable tool for the initial stages of designing and planning a building projectThis new edition of the classic bestselling text provides, in one concise volume, the essential information needed as the basis for the more detailed design and development of any building project. Organized largely by building type, it covers the planning criteria and c..

Anness Publishing

Japanese Gardening (Японський сад: практичний посібник зі створення саду в японському..

750 грн

This inspiring book offers expert information on how to create the perfect Japanese-style garden in any location, large or small. It presents the history of Japanese gardens and the principles underlying them. Sections on the five classic Japanese garden styles (pond gardens, dry gardens, tea gardens, stroll gardens and courtyard gardens) explain their ..

НАУ

Professional english of the construction industry

220 грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

Routledge

Restaurants and Dining Rooms / Проектування закладів громадського харчування

1800 грн

According to urban academic myth, the first restaurants emerged in the wake of the French Revolution. From the very beginning in the elegant salons of the latter days of the Ancien Régime, the design of restaurants has been closely related to ideas of how food should be presented and how it may be consumed in public. The appearance and atmosphere created by ..

Garden Art Press

The New Topiary: Imaginative Techniques from Longwood Gardens

1560 грн

It is essential for anyone interested in the shaping of plants for inside and outside decoration. This book will be valued by professional and amateur gardeners for adding that extra bit of theatre which has now become such an important part in our extended inside/outside living. For the first time closely guarded secrets are revealed about the growing stage..

Pimpernel Press Limited

Topiary, Knots and Parterres

2500 грн

Caroline Foley—with the aid of quotations from diarists, writers, wits, garden designers, gardeners and garden owners—traces the story of topiary, knots and parterresAfter a brief survey of Roman topiary, this book moves on through the formal parterres of Renaissance Italy and the more elaborate broderies of the royal French gardens (copied in palace gardens..

Львівська політехніка

Ілюстрований словник архітектурних термінів

295 грн

Третє видання, доповнене і перероблене.Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва з курсу “Історія архітектури”. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. Подано їхнє походження й різні довідкові дані.Для студентів-архітекторів, дизайнерів, учителів художньо-мистецького профілю та всіх, хто цікавиться архі..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

300 грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

Олді+

Інженерний захист територій

555 грн

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені інженерні методи захисту сільськогосподарських територій і населених пунктів від затоплення, підто..

Львівська політехніка

Інноваційні матеріали та технології в дорожньому будівництві. Частина 1. Матеріали та..

410 грн

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”, за освітніми програмами “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі”, а також для інженерно-технічних працівників, що займаються проєктуванням, будівництвом автомобільних доріг, вулиць, аеродромів...

Львівська політехніка

Історія архітектури середньовіччя і нового часу V‒XIX ст.

320 грн

Висвітлено важливі проблеми розвитку архітектури народів світу на прикладах найхарактерніших пам’яток культури. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями та рисунками. Розроблені варіанти вправ і завдань до практичних занять доповнено прикладами робіт студ..

Новий світ-2000

Історія ландшафтної архітектури

520 грн

У підручнику висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації убранізованих ландшафтів, використання іноваційних технологій,..

Львівська політехніка

Історія мистецтва та архітектури. Частина 1

370 грн

У навчальному посібнику подано більшість тем із дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та дизайну” від періоду первісного мистецтва до епохи класицизму включно.Для студентів спеціальностей дизайну, архітектури та реставрації творів мистецтва бакалаврського рівня навчання...

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної ін..

475 грн

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Україні; з’ясовано її місце в системі органів публічної адміністрації; правове регулювання та принципи діяльності; порядок здійснення ліцензійних та контрольно-наглядових процедур. Проаналізовано та визначено поняття, види та напрями діяль..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будів..

600 грн

Викладений у підручнику матеріал дозволяє детально ознайомитися, зокрема, з причинами пошкоджень несучих і огороджувальних конструкцій та способами відновлення, підсилення, утеплення, гідроізоляції, заміни або влаштування нових конструкцій в будівлях різного функціонального призначення. Окрему увагу приділено висвітленню питань термореконструкції та пожеж..

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

600 грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Львівська політехніка

Архітектурні конструкції виробничих будівель

480 грн

Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів. За своєю структурою та методичною побудовою максимально пристосований до навчального процесу у вищій школі архітектурно-будівельного спрямування. Його тематичний розподіл наближен..

НАУ

Архітектурна ергономіка

120 грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Львівська політехніка

Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань

250 грн

У першій частині посібника розглянуто архітектурні особливості композиції площини з метою розвитку творчого мислення та навичок вирішення взаємовідношення простору, аналізу архітектурної творчості як мистецького синтезу декору з урахуванням особливостей матеріалу та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема..

Рівне

Архітектурне матеріалознавство

500 грн

У підручнику висвітлюються основні види і властивості сучасних будівельних матеріалів, напрямки їх застосування при зведенні будівель та споруд. Особлива увага відведена характеристиці будівельних матеріалів, що застосовуються у сучасній архітектурі. Показано вплив складу та структури, особливостей технології на властивості матеріалів та виробів, шляхи вдоск..

Львівська політехніка

Архітектурний образ міста

250 грн

Виокремлено складові архітектурного образу міста та визначено напрями та особливості їх формування. Обґрунтовано значення та роль у формуванні архітектурного образу міста міського середовища, просторово-планувальної структури, панорам і силуетів. Висвітлено використання природного ландшафту, сформовано містобудівну композицію відповідно до територіальних час..

АСВ

Архитектура гражданских и промышленных зданий

520 грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация специалист) и «Строительство» (квалификация бакалавр). Рассмотрены вопросы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных и повышенной ..

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

395 грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

Показано з 1 по 24 із 551 (23 сторінок)

У цьому розділі представлені книги з тематикою будівництва: сюди входять посібники і підручники з практичними порадами щодо будівництва та конструювання, описи конструкційних особливостей певних будівель, книги з інженерною та архітектурною тематикою, посібники з дизайну саду.