(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія, основи АПК

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260 грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280 грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Урожай

Биоконверсия органических отходов в биодинамическом хозяйстве

120 грн

Рассмотрены теории и практики переработки всех отходов органического происхождения для получения не токсических органических удобрений для воспроизводства плодородия почв. Изложены методы получения дешевого, сбалансированного по аминокислотному составу белка, топливо и предотвращения загрязнения окружающей среды, а так же технологии, организация и эффективно..

ЛНУ

Екологія грибів

350 грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

Загальна гідрологія

340 грн

   У навчальному посібнику розглянуто основні питання вивчення гідросфери Землі та її компонентів. Описано головні фізичні та хімічні властивості води як речовини, закони, які керують процесами, що проходять у гідросфері. Особливу увагу приділено екологічним проблемам та впливу людини на водні ресурси планети.Навчальний посібник рекомендовано Вчено..

Олді+

Збалансоване використання земельних ресурсів

690 грн

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану...

Аграрна освіта

Курсове і дипломне проектування. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних ус..

80 грн

Викладено методики розрахунків, необхідних для виробу технлологічного і електротехнічного обладнання. Розміщені довідкові та розрахункові матеріали...

Бизнес-книга

Лазерные технологии в сельском хозяйстве

160 грн

Тематический сборник подготовлен по итогам проведенных Лазерной ассоциацией в 2005-2007 гг. научно-практических семинаров по лазерным технологиям для сельского хозяйства. Он включает в себя доработанные доклады этих семинаров, а также несколько присланных позже работ по данной тематике. Рассматриваются вопросы биорегуляторного действия лазерного излучения, е..

ИВЦ Минфина

Організація технічного сервісу в агропромисловому комплексі

500 грн

В учебном пособии рассмотрены теоретические и организационные аспекты технического сервиса машин и оборудования в агропромышленном комплексе, среди которых функционирование системы технического сервиса, создание дилерской системы, развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники, планирование и методы ресурсного обеспечения ремонтно-обслуживающих работ..

Аграрна освіта

Основи електрифікації і автоматизації с/г виробництва

50 грн

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогоспод..

Рівне

Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного По..

180 грн

Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі листяних деревних порід та лісівничим засадам формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та докторантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів лісового господарства, а також на ш..

Одеса

Практикум з мікрокліматології

150 грн

У навчальному посібнику розглядаються фізичні механізми формування мікроклімату під впливом підстильної поверхні, програми спеціалізованих мікрокліматичних спостережень та методи обробки матеріалів мікрокліматичних спостережень і кліматичної інформації зі стандартної мережі актинометричних, метеорологічних і агрометеорологічних спостережень. Викладаються мет..

Одеса

Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування

78 грн

У навчальному посібнику розглядаються методи оцінки агрокліматичних ресурсів у діяльному шарі та їх просторового перерозподілу під впливом неоднорідної підстильної поверхні (елементів рельєфу, пістрявості грунтового і рослинного покриву), методи різномасштабного агрокліматичного районування територій та картографування агрокліматичних показників. Значна уваг..

Аграрна наука

Технологічний процес заготівлі та використання рослиної біомаси як твердого біопалива

230 грн

Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських культур у Кіровоградській області. Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для виробництва паливних гранул. Вивчено перелік ..

Аграрна наука

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства

365 грн

У словнику наведено тлумачення понад 1400 спеціальних термінів (розміщених в алфавітному порядку), що вживаються у навчальній, науковій та виробничій літературі з питань землеробства. Тлумачний словник містить також переліки умовних позначень, одиниць вимірювання, скорочень та українсько-російсько-англійський словник термінів. Для студентів, аспірантів і вик..

Expresspublishing

Agricultural Engineering: Student's Book + Teacher's Guide + Audio CDs

520 грн

Career Paths: Agriculture Engineering is a new educational resource for agricultural engineering professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, s..

Ліра-К

Business English

125 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальностей 8.09010101 «Агрономія», 8.09010108 «Насінництво та насіннєзнавство», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», які вивчають дисципліну «Ділова іноземна мова» (англійська). Посібник містить теми для аудиторної та самостійної роботи. Навчальний матеріал включа..

CRC Press

Energy in Agroecosystems

2250 грн

Energy in Agroecosystems: A Tool for Assessing Sustainability is the first book on energy analysis that is up-to-date and specifically dedicated to agriculture. It is written from an agroecological perspective and goes beyond the conventional analysis of the efficient use of energy. The book provide a methodological guide to assess energy efficiency and sust..

Ліра-К

English for students of agriculture. 2-ге видання

210 грн

Мета навчального посібника – забезпечити формування необхідної комунікативної компетентності майбутніх фахівців агрономічних напрямів у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах. Навчальний посібник складається з таких структурних частин: вступ; перша частина (три змістовні модулі (26 тем); друга частина (спеціалізовані тексти для читання); ..

Garland Science

Environmental Plant Physiology

2288 грн

Environmental Plant Physiology focuses on the physiology of plant-environment interactions, revealing plants as the key terrestrial intersection of the biosphere, atmosphere, hydrosphere and geosphere. It provides a contemporary understanding of the topic by focusing on some of humankind's fundamental biological, agricultural and environmental challenges. It..

CRC Press

Green Pesticides Handbook

3411 грн

Green pesticides, also called ecological pesticides, are pesticides derived from organic sources which are considered environmentally friendly and are causing less harm to human and animal health and to habitats and the ecosystem. Essential oils based insecticides started have amazing features. This book gives a full spectrum of the whole range of essential ..

Routledge

Large-scale Forest Restoration

1872 грн

Landscapes are being degraded and simplified across the globe. This book explores how forest restoration might be carried out to increase landscape heterogeneity, improve ecological functioning and restore ecosystem services in such landscapes. It focuses on large, landscape-scale reforestation because that is the scale at which restoration is needed if many..

CRC Press

Management Of Pests And Pesticides

1747 грн

The contributors discuss pesticide production, distribution, and use; the problems caused by pests and pesticides; and the role of integrated pest management in minimizing these problems. describes research at the international and regional level, and addresses individual farmers' pesticide usage, their perceptions of pests and pesticides, and the relationsh..

Routledge

The Forest Certification Handbook (Довідник із сертифікації у лісівництві)

1990 грн

First published in 1995, The Forest Certification Handbook has become the landmark book concerning all aspects of forest and wood product certification from policy to business to in-the-field technical issues. Yet since first publication an enormous amount has happened in the field. This new second edition has been entirely rewritten to incorporate the chang..

Показано з 1 по 24 із 48 (2 сторінок)

У цьому розділі представлені підручники та посібники з екології сільського господарства. Також тут можна знайти книги про способи та процеси захисту навколишнього середовища.