(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Автотранспорт

Инфра-Инженерия

Конструктивные слои дорожных одежд из шлаковых материалов, обработанных органическими..

680грн

Рассмотрены свойства асфальтобетонных и дегтебетонных смесей, ис­пользуемых для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог; изучены процессы химического взаимодействия шлаковых материалов с би­тумами и дегтями, приведены результаты исследований по комплексному влиянию атмосферно-климатических факторов на асфальто- и дегтебетон с применением метода м..

Київ

Технологічне проектування автотранспортних підприємств

80грн

У підручнику викладено класифікацію підприємств технічного сервісу автомобілів, методи оцінки їх діяльності, наведено методику технологічного проектування ремонтно-обслуговуючої бази підприємств автомобільного транспорту з необхідними довідковими матеріаламиПризначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в ..

Університет "Україна"

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

80грн

Підручник рекомендовано для самостійної роботи з дисципліни «Організація автомобільних перевезень», спеціальності «Автомобільний транспорт». Наведено правила перевезень та класифікація вантажів.Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в автомобільній галузі...

Індустрія

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

90грн

НПАОП 0.00-1.62-12..

Anness Publishing

HARLEY-DAVIDSON

400грн

The Harley-Davidson motorcyle is the stuff of myth and legend - a true American icon for generations of thrill-seekers. This book charts the history and evolution of the company and the machine, from its humble beginnings to the present day, and features a chronological guide to every Harley model produced, from the 1906 Silent Gray Fellow to the VR1000 supe..

ДержавтотрансНДіпроект

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. "Автомобільний транспорт" 3-є виданн..

150грн

Випуск 69 затверджено наказом Мінтрансзв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136 у редакції наказу Мінінфраструктури України від 21 серпня 2019 р. № 656. Третім виданням Випуску 69, зокрема, визначено:• 30 нових професій у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів (КТЗ) (з них 9 мехатроніків, експерт з перевірки придатності КТЗ до експлуатації,..

Новий світ-2000

Митне обслуговування транспортних перевезень

220грн

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів , здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законо..

Київ

Матеріали та матеріалознавство в автомобільному транспорті

120грн

У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структура і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композаційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті...

Київ

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції

150грн

У підручнику наведено специфічні властивості природного газу як моторного палива для двигунів внутрішнього згоряння, описано сучасні конструкції газопаливних систем живлення газобалонних автомобілів. Розглянуто принципові технологічні схеми сучасних і перспективних автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) гаражного типу. Розглянуто конст..

Київ

Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

100грн

Посібник присвячено вивченню взаємозв'язків матеріалів різних рівнів та з різними типами хімічних зв'язків складових компонентів, визначенню хімічних і фізичних основ процесів створення нових матеріалів і забезпеченню стійкості їх властивостей під впливом зовнішніх факторів. Розглядаються процеси раціонального використання матеріалів з місцевої сировини та п..

ПрофКнига

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.75-15.

75грн

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України19 січня 2015 року №21..

Київ

Матеріалознавство на автомобільному транспорті

140грн

Лабораторні роботи з предмету "матеріалознавство в автомобільному транспорті" призначені для студентів вищих навчальних закладів з напрямком підготовки "Автомобільний транспорт" та "Інженерна механіка". Може бути корисним для аспірантів та викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, робітників машинобудівної галузі, спеціалістів інформаційних сл..

Київ

Автомобільні експлуатаційні матеріали. Паливно-мастильні матеріали та спеціальні ріди..

60грн

Розглянуто характеристики, системи позначення, асортимент, галузі використання та склад вітчизняних і закордонних автомобільних бензинів та дизельного палива. Представлено відомості щодо призначення, виробництва, класифікації, властивостей, показників та асортименту моторних, трансмісійних та індустріальних олив. Наведено рекомендації з використання технічни..

Київ

Організація експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки

180грн

Навчальний посібник містить основні дані щодо організації експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки. Особливу увагу приділено організації автотехнічного і електрогазового забезпечення. Для студентів спеціальності 8.100103 "Технології та технологічне обладнання аеропортів", а також студентів військових інститутів та факультетів підготовки..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

430грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Олді+

Військова логістика

200грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а та..

Инфра-инженерия

Эксплуатация транспортных тоннелей

685грн

Раскрыты основные вопросы эксплуатации транспортных тоннелей. Изложены основные факторы, влияющие на безопасность эксплуатации подземных сооружений; описаны цели, задачи и этапы обследования технического состояния объекта. Рассмотрены системы автоматизированного мониторинга, используемые при содержании тоннелей...

Инфра-инженерия

Транспортное производство: технологические особенности развития, логистика, безопасно..

520грн

Проведено исследование современных проблем транспортного производства и логистики на основе данных о работе транспорта в текущем десятилетии, в период повышенной ответственности за транспортное обеспечение логистики грузопотоков для строительства олимпийских объектов и наличия доступных результатов внутрипроизводственного учета. Показаны тенденции развития т..

Инфра-инженерия

Транспортное обеспечение логистических систем

480грн

Рассматривается функционирование транспортной системы с позиции логистики, проводится экономический анализ транспорта на макроэкономическом и региональном уровне, изучаются вопросы управления транспортом на уровне промышленного предприятия. Раскрыта взаимосвязь транспорта с другими подсистемами промышленного предприятия: закупками, складированием; изучен воп..

Инфра-инженерия

Строительство дорожных одежд и материально-техническое обеспечение дорожного строител..

625грн

Изложены научные основы организации и технологии дорожного строительства, методы организации работ с теоретическим обоснованием процессов переработки каменных материалов, приготовления смесей, их транспортировки, укладки и уплотнения. Рассмотрены скоростные методы строительства, способы контроля качества приготовления смесей и порядок строительства конструкт..

Инфра-инженерия

Системы электроснабжения транспортных средств

550грн

Приведено описание принципов построения и функционирования систем электроснабжения транспортных средств. Раскрыты основные физические законы, на которых базируется работа источников электрической энергии, рассмотрены конструктивное исполнение, параметры и характеристики аккумуляторных батарей и генераторных установок, освещены вопросы технического обслуживан..

Инфра-инженерия

Системы безопасности автомобилей

540грн

Рассмотрено принципиальное устройство активных и пассивных систем безопасности автомобилей, исследованы механизмы и условия их срабатывания. Особое внимание уделено методам установления возможности срабатывания пассивных средств безопасности; предложена соответствующая методика. Для автотехнических экспертов государственных и негосударственных экспертных орг..

Показано з 1 по 24 із 239 (10 сторінок)