(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Вода, напої

Фенікс

Кремний в воде. Гигиенические и медико-биологические аспекты

150грн

Монография посвящена характеристике кремния, широко распространенного в природе и являющегося неотъемлемым элементом биоты различных уровней организации. Представлены данные о содержании кремния в поверхностных, питьевых и минеральных водах Украины. Приведены различные точки зрения относительно биологической роли кремния в живой природе. Рассмотрены различны..

КНТЕУ

Ринок мінеральної води: потенціал, конкуренція, управління брендом

260грн

У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні та практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибо..

ЦУЛ

Технологія вина

620грн

У підручнику «Технологія вина» наведена історія розвитку виноградарства й виноробства у світі, на Україні і в Криму. Приведена класифікація вин та їх біологічне значення в житті людини, а також основні поняття по дегустації всіх типів виноградних вин. Основна увага в підручнику приділена технології виноградного сусла, хімізму і механізму спиртового і яблучно..

Москва

Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и..

260грн

В настоящем издании впервые даны вместе требования международ­ных стандартов Соdех Аlimentarius и Директив Европейского Союза к питьевой и минеральной воде. Книга дополнена сведениями о требованиях к качеству и безопасно­сти питьевой и минеральной воды, установленных российскими сани­тарными нормативами и правилами, американскими правительственны­ми и непр..

Anness Publishing

Wine and Cheese

960грн

• From tasting the greatest grapes to creating the perfect cheeseboard, this two volume collection is a definitive guide to the ever-changing character of cheese and wine• A fascinating world tour of wines, from Bordeaux to the Barossa Valley and a guide to the greatest grapes: tasting the top 12 varieties• From the vine to the glass: production techniques e..

МИА

Руководство по гигиене питьевой воды и питьевого водоснабжения

416грн

Рассмотрены основные положения гигиенической науки о влиянии водного фактора на здоровье человека, современная законодательно-правовая база питьевого водоснабжения в Российской Федерации и за рубежом, основы организации государственного надзора и производственного контроля в области питьевого водоснабжения, особенности водоснабжения предприятий пищевой промы..

Проспект Науки

Технологические и биохимические основы алкогольсодержащих напитков

749грн

В книге рассматриваются состав и свойства сырья для получения алкогольсодержащей продукции, его превращения при ее изготовлении. Рассмотрены материалы по крепким и слабоградусным напиткам, методам их анализа и способам обнаружения фальсификации, приведены технологические расчеты.      Книга предназначена специалистам, работающим в области прои..

Кондор

Фізико-хімічні основи процесів очищення води

395грн

Викладено основні відомості щодо характеристик якості води, фазово-дисперсного складу домішок у воді, еколого-гігієнічної класифікації природних водойм, вимог до якості води в залежності від галузі її використання. Розглянуто найбільш важливі методи очищення води від забруднень, такі як: коагуляція, флокуляція, флотація, адсорбція, іонний обмін, мембранні та..

WILEY

Innovative Technologies in Beverage Processing

5564грн

An in-depth look at new and emerging technologies for non-alcoholic beverage manufacturingThe non-alcoholic beverage market is the fastest growing segment of the functional food industry worldwide. Consistent with beverage consumption trends generally, the demand among consumers of these products is for high-nutrient drinks made from natural, healthy ingredi..

Київ

Біохімія та біотехнологія води

125грн

У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «біотехнологія води» (2004 рік) та «біохімія води» (2006 рік); розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплек..

CRC Press

Water Quality Concepts, Sampling, and Analyses

2548грн

As water quality becomes a leading concern for people and ecosystems worldwide, it must be properly assessed in order to protect water resources for current and future generations. Water Quality Concepts, Sampling, and Analyses supplies practical information for planning, conducting, or evaluating water quality monitoring programs. It presents the ..

Anness Publishing

Juicing, Smoothies and Blended Drinks

364грн

This title offers over 160 inspiring, irresistible recipes, from super-healthy fruit and vegetable tonics, to luxurious indulgent milkshakes and ice-cream floats. It features over 650 stunning colour photographs by leading photographer Gus Filgate. It presents essential information on juicing ingredients, both fruits and vegetables and also herbs, bases and ..

ХПІ

Научно-практические основы технологии бродильных производств

104грн

Рассматриваются вопросы физиологии дрожжей, приводятся принципы регуляции метаболизма у эукариотических клеток и растительных организмов. Даны биохимические основы обмена веществ в дрожжевой клетке - сбраживание сахара и метаболизм углеводов азотистых веществ, жиров и минеральных веществ. Объясняется влияние факторов внешней среды на рост и жизнедеятельность..

Старого Лева

Wine Folly. Усе, що треба знати про вино

333грн

Скільки таємниць ховається у пляшці вина? Як з ним поводитися, подавати, декантувати, дегус­тувати, а з чим найкраще смакувати? Як залежить смак від клімату країни? Скільки відтінків кольорів і смаків приховує вино? І чи знали ви, що Совіньйон Блан може пахнути свіжоскошеною травою і чому в Шардоне з’являються нотки вершкового масла? Про все це у книжці «Win..

Одеса

Виноградные вина в жизни человека

120грн

В книге кратко описана история виноделия мира, современное состояние и тенденции его развития в Европе и странах Нового Света.Проанализированы состояние виноградарства и виноделия в России и Украине и направления его развития в перспективе. Приведены новые направления в производстве вин с ипользованием биодинамических и биологических методов выращивания вино..

Старого Лева

Смак пива

333грн

Традиція варити пиво поширена майже в усьому світі, адже воно, за єгипетською легендою, врятувало світ. Цей напій можна смакувати і в спекотний літній полудень, і в холодну зимову пору, головне — уміти правильно обрати сорт пива та вдало підібрати до нього відповідну страву. Ця книжка є справжнім дарунком і для досвідчених поціновувачів пінного хмільного нап..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка для харчових продуктів та напоїв

312грн

Ця книга відкриває чарівний світ упаковки для найбільш вживаної продукції – харчових продуктів та напоїв. Кожен з нас по кілька разів на день стикається з такою упаковкою, бо потрібно вибрати та закупити продукти в супермаркеті, приготувати улюблені страви на своїй кухні, поснідати та повечеряти, а в обідню перерву скористатися стравами швидкого харчува..

CRC Press

Water Resource Management Issues

4368грн

Drinking Water Safety: Basic Principles and Applications, examines the technical and scientific, as well as regulatory, ethical, and emerging issues of pollution prevention, sustainability and optimization for the production and management of safe drinking water in order to cope with environmental pollution, population growth, increasing demand, terrorist th..

КНТЕУ

Експертиза алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Лабораторний практикум

125грн

Практикум складається з п'яти лабораторних робіт. Метою є закріплення теоретичних знань здобутих студентами на лекціях та у процесі самостійної підготовки, опанування специфіки експертизи кількості та якості алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва в митних цілях та документального оформлення результатів експертизи...

НУХТ

Основи проектування водопідготовки ТЕЦ і котелень харчових підприємств

90грн

Викладено питання проектування і експлуатації водопідготовчих установок для парових котлів низького і середнього тиску та водогрійних котлів. Розглянуто фізико-хімічні основи процесів обробки води, сучасні схеми водопідготовки, методики їх розрахунків і рекомендації щодо вибору раціональних схем. Наведено основні технічні і режимні характеристики вітчизняног..

Лань

Технология пивоварения

598грн

В данном пособии рассмотрено основное и вспомогательное сырье, используемое в пивоварении, а также современные технологии приготовления ячменного солода, охмеленного сусла, процессы брожения и созревания пива, фильтрации, стабилизации и розлива пива. Описаны устройство и принцип действия используемого технологического оборудования, а также методы химико-техн..

ДеЛи

Экспертиза питьевой воды. Качество и безопасность

764грн

Пособие содержит наиболее полный учебно-справочный материал по проблеме качества и безопасности питьевой воды. Отдельные главы посвящены значению воды в питании человека, современным представлениям о составе, структуре и свойствах воды, способам и методам обеспечения ее контроля. Рассматриваются вопросы товароведения, экспертизы и сертификации...

ДеЛи

Химия коньяка и бренди

1872грн

На современном уровне рассмотрен химический состав коньячных виноматериалов, коньячных спиртов, коньяков и бренди. Описаны химические и физико-химические процессы, происходящие при перегонке вина, выдержке коньячных спиртов и бренди, купаже и обработке коньяка. Исследованы превращения лигнина, включая образование ароматических альдегидов, экстракцию и окисле..

Профессия

Функциональные напитки и напитки специального назначения

1352грн

При общем сокращении спроса на традиционные безалкогольные напитки одновременно растет спрос на напитки с заявленными свойствами их полезности для здоровья. В предлагаемой книге рассмотрены основные ингредиенты, методы составления рецептур и полезность для здоровья основных типов функциональных напитков и напитков специального назначения. Первая часть этой к..

Показано з 1 по 24 із 85 (4 сторінок)