(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Нафта і газ

НАУ

Автоматизація трубопровідного транспорту

200 грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

650 грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Алерта

Закон України "Про ринок природного газу"

100 грн

У виданні представлений Закон України "Про ринок природного газу"...

Алерта

Кодекс газорозподільних систем

210 грн

У виданні представлений Кодекс газорозподільних систем із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газосховищ

100 грн

У виданні представлений Кодекс газосховищ із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газотранспортної системи : (Офіційний текст)

210 грн

У виданні представлений Кодекс газотранспортної системи із змінами та доповненнями...

Львів

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

650 грн

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технолог..

Фенікс

Організаційно-правові засоби контролю за господарською діяльністю з видобутку та пода..

350 грн

Монографія присвячена системному та грунтовному аналізу адміністративно-правових засад державного контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу. У роботі визначено сутність й особливості державного контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу й визначено ..

Алерта

Паливно-енергетичний комплекс з економічним обґрунтуванням і елементами проектування

500 грн

У посібнику розглянуті основні властивості твердого, рідкого і газоподібного палива. Наведені узагальнені теплотехнічні характеристики, що дозволяють оцінити ефективність використання палива, без визначення його складу і теплоти згорання. Викладена проста методика визначення втрат тепла, ККД теплотехнічних установок, економії палива, що отримала застосування..

Форт

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості

290 грн

Наказ "Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості" від 28.04.23. із змінами і доповненнями від 8 червня 2023р...

ПрофКнига

Правила безпеки систем газопостачання: НПАОП П-68 0.00-1.76-15

120 грн

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією систем газопостачання, а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах...

ПрофКнига

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0...

90 грн

Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар...

Алерта

Правила постачання природного газу. Правила обліку природного газу під час його тран..

100 грн

У виданні представлені "Правила постачання природного газу. Правила обліку природного газу  під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання" із змінами та доповненнями...

Львів

Технологія і техніка буріння

800 грн

Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Буріння свердловин», «Технологія і техніка розвідки й розробки родовищ корисних копалин», «Технологія геологічної розвідки», «Гірнича справа» і для фахівців за всіма напрямками підготовки і перепідготовки гірничих інженерів, інженерів-буровиків...

Львівська політехніка

Хімія нафти та газу

400 грн

Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для наукових та інженерно-технічних фахівців-хіміків. Обсяг, зміст і рівень викладеного матеріалу достатній для отримання базових знань з хімії та хімічної технології. Підручник використовується під час викладання дисципліни “Хімія нафти та г..

Routledge

Drilling And Completion In Petroleum Engineering

4680 грн

Modern petroleum and petrotechnical engineering is increasingly challenging due to the inherently scarce and decreasing number of global petroleum resources. Exploiting these resources efficiently will require researchers, scientists, engineers and other practitioners to develop innovative mathematical solutions to serve as basis for new asset development de..

Routledge

Petroleum Reservoir Rock And Fluid Properties

3328 грн

A strong foundation in reservoir rock and fluid properties is the backbone of almost all the activities in the petroleum industry. Suitable for undergraduate students in petroleum engineering, Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties, Second Edition offers a well-balanced, in-depth treatment of the fundamental concepts and practical aspects that encompa..

Одеса

Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промыш..

780 грн

Монография касается проблем повышения эффективности технологий топливно-энергетического цикла и посвящена вопросам моделирования процессов, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, производством промышленных топлив и генерированием энергии на тепловых и атомных станциях.Изложены исследования, связанные с анализом и моделированием теплогидравлических про..

Львівська політехніка

Нафтополімерні смоли із функційними групами. Синтез, властивості, застосування

320 грн

Розглянуто можливість синтезу на основі фракції С8-С9, що є побічним продуктом процесу піролізу вуглеводнів до етилену, нафтополімерних смол з епоксидними, гідроксильними, карбоксильними й пероксидними групами та ненасиченим подвійним зв’язком. Описано основні кінетичні закономірності одержання таких смол. Розроблено основи технології виробництва функційних ..

Львів

Освоєння свердловин

364 грн

У книзі видані основні технології освоєння свердловин, що включають вторинне розкриття пластів, виклик припливу, інтенсифікацію припливу вуглеводнів до свердловин, а також колтюбінгові технології. Книга призначена, у першу чергу, для інженерів, що здійснюють освоєння свердловин, одночасно може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчаль..

Львівська політехніка

Основи промислової нафтохімії

364 грн

Розглянуто промислові методи одержання продуктів органічного синтезу на основі вуглецьвмісних продуктів, серед них рослинного та тваринного походження. На основі нафти та продуктів її перероблення описано способи отримання первинних нафтохімічних продуктів та на їх основі сполук, які знаходять застосування у виробництві полімерів, еластомерів та синтетичних ..

Основа

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

104 грн

НПАОП 0.00-1.21-07..

Показано з 1 по 24 із 72 (3 сторінок)