(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Нафта і газ

Алерта

Правила постачання природного газу. Правила обліку природного газу під час його тран..

83грн

У виданні представлені "Правила постачання природного газу. Правила обліку природного газу  під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання" із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газотранспортної системи : (Офіційний текст)

156грн

У виданні представлений Кодекс газотранспортної системи із змінами та доповненнями...

Алерта

Закон України "Про ринок природного газу"

83грн

У виданні представлений Закон України "Про ринок природного газу"...

Основа

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

78грн

НПАОП 0.00-1.19-08..

Основа

Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів

156грн

НПАОП 23.2-1.10-73..

Основа

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

104грн

НПАОП 0.00-1.21-07..

Алерта

Кодекс газосховищ

94грн

У виданні представлений Кодекс газосховищ із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газорозподільних систем

170грн

У виданні представлений Кодекс газорозподільних систем із змінами та доповненнями...

Ліра-К

Шліфування емальованих деталей

114грн

        У роботі викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу алмазного шліфування стальних емальованих деталей, що виконані у вигляді циліндричних стрижнів. Розглянуто вплив режимів круглого шліфування на фізичні, механічні й хімічні властивості силікатних покрить (емалей). Доведена принципова можливість та роз..

Київ

Автоматизація трубопровідного транспорту

198грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Москва

Нефть и нефтепродукты. Энциклопедия международных стандартов

2600грн

В настоящем издании публикуются новейшие стандартные методы контроля качества нефти и нефтепродуктов, полностью соответствующие международным стандартам ИСО. Опубликованы методы контроля основных свойств сырой нефти, жидких, вязких и твердых нефтепродуктов, бензина, керосина, авиакеросина и авиабензина, дизельного топлива, мазута, масел и смазок, гидравличес..

Основа

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0...

80грн

Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар...

Одеса

Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промыш..

780грн

Монография касается проблем повышения эффективности технологий топливно-энергетического цикла и посвящена вопросам моделирования процессов, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, производством промышленных топлив и генерированием энергии на тепловых и атомных станциях.Изложены исследования, связанные с анализом и моделированием теплогидравлических про..

ПрофКнига

Правила безпеки систем газопостачання: НПАОП П-68 0.00-1.76-15

85грн

Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією систем газопостачання, а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах...

Фенікс

Організаційно-правові засоби контролю за господарською діяльністю з видобутку та пода..

290грн

Монографія присвячена системному та грунтовному аналізу адміністративно-правових засад державного контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу. У роботі визначено сутність й особливості державного контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу й визначено ..

Профессия

Руководство по качеству в аналитической химии. Подготовка к аккредитации 3-е издание ..

790грн

В обновленном руководстве CITAC/Eurachem полностью отражены требования стандарта ISO/IEC 17025:2005, и обновленная терминология для действующих ISO/IEC 17000, ISO 9000. В нем содержатся сведения необходимые для лабораторий, которые готовы внедрить систему менеджмента качества, а также в области обучения и повышения квалификации персонала. Основные вопро..

Профессия

Выявление и устранение проблем перегонки в нефтепереработке и нефтехимии

3120грн

В современном практическом руководстве рассмотрены основные причины неполадок и отказов, методы их обнаружения и устранения в процессах перегонки сложных смесей в установках нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.     Автором на фактических примерах отранжированы все случаи неполадок по степени их значимости, ч..

Профессия

Топлива. Производство, применение, свойства. Справочник

2746грн

В справочнике приведена полная классификация моторных топлив и топлив для транспортных систем. Подробно рассмотрены процессы производства топлив, их технологические особенности с учетом выхода получаемых компонентов. Для каждого из видов топлив автомобильного, авиационного и судового подробно описаны состав и основные свойства, применение различных прис..

Профессия

Технологические процессы переработки и использования природного газа

1248грн

В издании представлены технологии переработки и использования природных газов, включая схемы процессов, технологические особенности и ключевое оборудование. В отдельных главах рассмотрены: сырье газоперерабатывающих заводов, вопросы первичной переработки углеводородных газов, в том числе выделение гелия, экологические проблемы добычи и сжигания природн..

Профессия

Технологии и экономика нефтепереработки

3016грн

Одна из лучших книг отрасли сочетает в себе достоинства современного учебника и справочного руководства. В обновленном 5-м издании последовательно описаны продукты нефтепереработки и их свойства, основные технологии, включая каталитический и гидрокрекинг, реформинг, гидроочистку и др. Отдельные главы посвящены нефтехимическим процессам, вспомогательным ..

Профессия

Переработка тяжелой нефти. Реакторы и моделирование процессов

3120грн

Приведены классификация процессов и сопоставление различных технологий переработки тяжелой нефти от термических до термокаталитических и гидрогенизационных процессов Рассмотрены важные вопросы совместимости и стабильности тяжелых видов нефтяного сырья особое внимание уделено асфальтенам и их роли в образовании кокса. Выполнен анализ основных факторов вл..

Профессия

Поверхностно-активные вещества в нефтегазовой отрасли

2912грн

Приведены физико-химические свойства, составы, методы введения и применение ПАВ в различных процессах нефтегазовой промышленности — бурении, методах повышения нефтеотдачи и интенсификации пластов и т. д. Детально рассмотрены процессы с использованием ПАВ в нефтегазовых скважинах, приствольной зоне, резервуарах, в операциях поверхностной обработки, экологичес..

Показано з 1 по 24 із 73 (4 сторінок)