(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Алерта

Алерта

Алерта

93 Питання з сімейного права. Посібник для суддів

125 грн

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин...

Алерта

Адвокатський іспит: Зразки процесуальних документів

330 грн

Даний посібник підготовлений для використання у процесі підготовки до письмової частини іспиту, згідно діючий програми і є логічним доповненням до посібника для складання усної частини, який завдяки своїй популярності і незмінності авторського колективу перевидавався вже сім разів. Запропоновані зразки документів, що розміщені у цій книзі за обсягом пов..

Алерта

Адвокатура

100 грн

У Підручнику досліджуються філософсько-історичнічинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України «Про адвокатуру та адвокатськудіяльність», ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» та нового КПК...

Алерта

Адміністративне право України

540 грн

Підручник підготовлено на базі діючого законодавства, з урахуванням останніх змін відповідно до адміністративної реформи та реформи адміністративного права України.В підручнику із врахуванням державних вимог щодо організації навчального процесу і навчальних програм з максимально можливою адаптацією до навчальних аудиторій викладені основні питання курсу адмі..

Алерта

Адміністративно-земельне право України

120 грн

У книзі під кутом практики адміністративного судочинства дано характеристику земельним правовідносинам, котрі належать до юрисдикції адміністративних судів. Розкрито ознаки і критерії земельних правовідносин, як предмету юрисдикції адміністративних судів – адміністративні правовідносини, суб’єкт публічної адміністрації, здійснення таким суб’єктом одного з ви..

Алерта

Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право

90 грн

Науково-практичний посібник: Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне, житлове право розкриває не лише теоретичні, але в першу чергу прикладні питання у сфері регулюванні сімейних, трудових, земельних та житлових правовідносин з наведенням зразків позовних заяв та правових позицій Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого..

Алерта

Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

400 грн

Це видання є продовженням правового аналізу практики застосування спадкового законодавства судами України, виданого у 2019 р. [Кухарєв О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування. Київ : Алерта, 2019. 340 с.]. У посібнику детально висвітлені основні категорії спадкових справ, що розглядалися судами в порядку позовного та окремого п..

Алерта

Аудит

760 грн

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп’ютерному середовищі...

Алерта

Банкрутство: початок. Том. І. Відкриття провадження у справі про банкрутство

800 грн

Метою науково-практичного посібника є висвітлення правових проблем та судової практики відкриття проваджень у справі про банкрутство юридичних осіб та здійснення судової процедури розпорядження майном, а також пошук варіантів вирішення таких проблем.Окрему увагу приділено ініціаторам та стадіям відкриття провадження у справі про банкрутство, дослідження фено..

Алерта

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

800 грн

Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський (фінансовий) облік”. У підручнику викладено Частина І “Теоретичні основи бухгалтерського (фінансового) обліку (4 розділи); Частина ІІ “Бухгалтерський (фінансовий) облік” (10 розділів..

Алерта

Військове право

660 грн

У Підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють...

Алерта

Визнання правочинів недійсними: основи теорії та судова практика

250 грн

Метою посібника є висвітлення існуючих проблем судової практики у сфері недійсності правочинів та напрацьованих шляхів їх вирішення (насамперед, викладених у рішеннях судів касаційної інстанції) або ж пропонування свого варіанту вирішення проблеми...

Алерта

Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді триман..

220 грн

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального права й процесу, криміналістики, кримінології та інших наук, законодавчих і відомчих правових актів, даних статистики й матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики у монографії досліджуються теоретичні та практичні процесуальні проблеми, що виникають з питань гарантування прав і свобод особи під час застос..

Алерта

Ділова українська мова. За новим Українським правописом

300 грн

Навчальний посібник орієнтує на вивчення ділової української мови − усної і писемної. Висвітлено правила, що вносять зміни у написанні слів за новим Українським правописом. Наголошено на публічному мовленні, міжособистісному спілкуванні, службовій бесіді; підкреслено роль комунікативних якостей та функцій спілкування. Подано мову ділових документів: правопис..

Алерта

Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

260 грн

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі. На основі доктринальних підходів процесуальної науки, аналізі міжнародно-правових документів, норм національного законодавства України та іноземних юрисдикцій проаналізовано основні особливості та проблеми вжиття..

Алерта

Закон України "Про Державний земельний кадастр»; Закон України "Про землеустрій"..

110 грн

У виданні представлені Закон України "Про Державний земельний кадастр»; Закон України "Про землеустрій" із змінами та доповненнями...

Алерта

Закон України "Про ринок природного газу"

100 грн

У виданні представлений Закон України "Про ринок природного газу"...

Алерта

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

90 грн

У виданні представлений "Про альтернативні джерела енергії" із змінами та доповненнями...

Алерта

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

90 грн

У виданні представлений Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» № 3633-IX від 11.04.2024, прийнятого Верховною Радою України 11.04.2024 р., підписаного Президентом України ..

Алерта

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

50 грн

У виданні представлений Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» № 3633-IX від 11.04.2024, прийнятого Верховною Радою України 11.04.2024 р., підписаного Президентом України ..

Алерта

Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України

140 грн

У монографії проведено аналіз правового режиму права власності на земельну ділянку в цивільному праві. Визначено загальнометодологічні засади формування цивільно-правового режиму власності на земельні ділянки в Україні, проаналізовано понятійний апарат, стан законодавчого регулювання відносин власності на земельні ділянки в Україні та за кордоном, визначені ..

Алерта

Земельне право України

350 грн

У навчальному посібнику розглянуто питання щодо правового регулювання земельних відносин в Україні: підстави та порядок виникнення права власності та права користування земельними ділянками, права та обов’язки землевласників та землекористувачів; підстави припинення права власності та права користування земельними ділянками; розглянуто правовий режим земель ..

Алерта

Земельне право України

200 грн

Підручник містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів. Особливістю Підручника також є те, що матеріал систематизований за кількома рівнями: основні положе..

Алерта

Зразки документів з приватного права (ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛ..

190 грн

Розміщені у посібнику зразки документів будуть корисними для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», і опановують такі приватно-правові дисципліни як цивільне право та процес, господарське право та процес.Також посібник буде корисним для осіб, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття а..

Показано з 1 по 24 із 108 (5 сторінок)