(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Ветеринарія

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

180 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Олді+

Інфекційні хвороби птиці

700 грн

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-..

CRC Press

Вівчарство (Sheep Medicine)

2450 грн

Sheep Medicine, Second Edition describes key sheep diseases encountered in general practice along with their diagnoses, treatment, prognoses, control, and, where appropriate, post-mortem features. The book is divided into chapters covering each body system.Each chapter of this completely revised and updated book opens with a recommended approach to clin..

Харків

Ветеринарна біотехнологія

160 грн

У підручнику викладено теоретичні та методичні матеріали з питань ветеринарної біотехнології: характеристика біотехнологічних систем; культивування мікроорганізмів, клітин тварин і вірусів; технологічні стадії виробництва біопрепаратів; технології виробництва пробіотиків, антибіотиків, вакцин і діагностичних препаратів; генетична та клітинна інженерія; саніт..

Вища освіта

Ветеринарна вірусологія

100 грн

Викладено основи загальної та спеціальної ветеринарної вірусології. Наведено дані про природу і походження, морфологію та хімічний склад, механізм репродукції, генетику й екологію вірусів, патогенез вірусних інфекцій. Висвітлено особливості противірусного імунітету, специфічну профілактику і хіміотерапію вірусних інфекцій. Розглянуто сучасну класифікацію вір..

WILEY

Ветеринарна гематологія, клінічна хімія та цитологія (Veterinary Hematology, Clinical..

4200 грн

A clear and concise guide to veterinary laboratory diagnostic techniques and interpretationThe newly revised Third Edition of Veterinary Hematology, Clinical Chemistry, and Cytology delivers a thorough and focused exploration of the basic principles of veterinary lab testing and diagnosis, as well as the cytology, hematology, and chemistry of commo..

WILEY

Ветеринарна клінічна паразитологія (Veterinary Clinical Parasitology)

3360 грн

New edition of the market-leading benchtop reference on the diagnosis of internal and external parasites in animals, including expanded coverage of parasites of reptiles, birds, and other exotic speciesVeterinary Clinical Parasitology, 9th Edition, allows for a quick and accurate reference to internal and external parasites found in a wide variety of do..

WILEY

Ветеринарна лабораторна діагностика (Veterinary Technician's Handbook of Laboratory P..

2100 грн

Practical, quick reference to laboratory test procedures routinely used in the veterinary settingThe Second Edition of Veterinary Technician’s Handbook of Laboratory Procedures provides a significant update and expansion to the First Edition, with larger and better-quality images, more images overall, and significant updates to information and equi..

Аграрна освіта

Ветеринарна мікотоксикологія

150 грн

У посібнику наведено характеристику мікроскопічних грибів та мікотоксинів, їх вплив на якість кормів та продукти харчування, біологічну дію мікотоксинів на організм тварин, сучасні засоби профілактики мікотоксикозів, нормативні документи, що регламентують уміст мікотоксинів у кормах і продуктах харчування...

Нова книга

Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами ан..

400 грн

У підручнику викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового пері..

Олді+

Ветеринарно-санітарна вірусологія

540 грн

Викладено фундаментальні основи вірусології. Представлено дані про природу і походження вірусів, структурну організацію та хімічний склад, механізм репродукції та популяційну генетику вірусів, особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, імунопрофілактику та хіміотерапію вірусних інфекцій. Охарактеризовано методологію лабораторної ді..

Инфра-М

Гельминтозы крупного рогатого скота

240 грн

В монографии представлены сведения о распространенных гельминтозах крупного рогатого скота. На основании анализа литературных данных и собственных исследований авторов освещены вопросы эпизоотологии гельминтозных болезней, описаны эффективные диагностические методы, а также представлена информация о современных средствах терапии животных и способах профилакт..

CRC Press

Дерматологія домашніх тварин (Moriello’s Small Animal Dermatology, Fundamental Cases ..

1580 грн

Karen Moriello's seminal book has been completely updated to create a true two-volume set highlighting fundamental and advanced concepts. This revised edition by Dr. Darren Berger, Assistant Professor of Dermatology at Iowa State University, includes all new cases on the essential concepts of small animal dermatology, accompanied by nearly 300 new images. Th..

Аграрна освіта

Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин

80 грн

У довіднику подано текстуально, графічно та на фотографіях диференційні морфологічні особливості збудників гельмінтозів, протозоозів, арахиозів та ентомозів тварин на різних стадіях диференціювання, а також прийоми їх виявлення під час виділення паразитів за спеціальними методами. Останні системно викладеш та охоплюють різні органи, тканини, продукти життєді..

Agroexpert

Здоров'я вимені і якість молока

120 грн

Книга раскрывает следующие темы: • Гигиена вымени • Доильная техника • Менеджмент доения • Пищевые инфекции, которые передаются через сырое молоко • Молоко и право • Строение и функция молочной железы • Качество молока • Факторы влияния на здоровье вымени • Диагностика и лечение заболеваний вымени • Ранение сосков вымени • Профилактические мероприятия по сох..

Agroexpert

Здоров'я копит та догляд за ними

180 грн

Первая книга, в которой собраны знания и опыт специалиста мирового уровня. Автор книги – Михаэль Хулек – занимается вопросами здоровья копыт и их расчистки более 20 лет. Здоровье копыт у коров и необходимость ухода за ними мастер рассматривает в системе взаимосвязи с кормлением, воспроизводством, менеджментом содержания, мотивацией персонала и т. д. В книге ..

CRC Press

Здоров'я свиней (Pig Health)

2840 грн

Key features:Contains the contributions of international experts from the UK, USA, Australia, Spain and TaiwanIncludes over 1,500 high-quality illustrationsMaintaining the health of pigs is vital in pig farming and production. This new book written by experts from around the world focuses on the health of pigs, first with coverage of the disorders of pigs or..

WILEY

Клінічна патологія та лабораторні методи в ветеринарії (Clinical Pathology and Labora..

3150 грн

Up-to-date, practical reference book demonstrating laboratory procedures in dogs, cats, cattle and horsesThe newly revised and updated Second Edition of Clinical Pathology and Laboratory Techniques for Veterinary Technicians is an inclusive reference on laboratory procedures pertaining to small animals, horses, and cattle, providing information on ..

WILEY

Клінічний атлас цитології та гематології дрібних тварин (Clinical Atlas of Small Anim..

5460 грн

Clinical Atlas of Small Animal Cytology and HematologyA comprehensive image-based reference to all aspects of small animal cytology and hematology, including sample collection and handlingClinical Atlas of Small Animal Cytology and Hematology, Second Edition is an essential, comprehensive resource for all veterinary professionals preparing and evaluatin..

CRC Press

Ортопедія та ревматологія коней (Equine Orthopaedics and Rheumatology)

1990 грн

This book covers a wide range of orthopedic and rheumatological problems encountered in equine veterinary practice and is invaluable to professionals in practice as well as veterinary and equine students. The cases are arranged randomly, just as they would be in life, and the self-assessment format is used to enable the reader to examine each case as it is p..

WILEY

Офтальмологія дрібних тварин: атлас і посібник (Small Animal Ophthalmic Atlas and Gui..

5040 грн

В учебном пособии изложены краткая история ветеринарной офтальмологии, анатомо-топографическое строение органа зрения у разных видов животных, физиология органа зрения, исследование и диагностика болезней глаз, болезни области костной орбиты, век, слезного аппарата, конъюнктивы, роговицы, сосудистого тракта, сетчатки, хрусталика, стекловидного тела, расстрой..

Основа

Охорона праці у ветеринарній медицині

100 грн

У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходах та процесів лікування тварин, особл..

Аквариум

Плакат "Техники наложения повязок" 84х59см

520 грн

..

Аквариум

Плакат "Техники наложения швов" 84х59см

520 грн

..

Показано з 1 по 24 із 194 (9 сторінок)

У цьому розділі розміщені посібники та підручники з лікування тварин.