(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Звірівництво

Олді+

Кролівництво

460 грн

У підручнику висвітлені питання анатомії та фізіології, походження і одомашнювання кролів, технології їх розведення, годівлі та утримання.Описано породи кролів різного напряму продуктивності. Значна увага приділяється технології виробництва і переробки продукції кролівництва на промисловій основі.Наведено відомості про найбільш поширені хвороби цих тварин, м..

ЧКПП

Кролівництво

600 грн

У книзі викладено літературні дані та приведено власні дослідження з питань біологічних особливостей, відтворення, годівлі, утримання і племінної роботи в кролівництві, та профілактики і лікування захворювань кролів. Проаналізовано сучасний стан кролівництва в Україні та за кордоном, запропоновано основні заходи виведення галузі кролівництва з кризового стан..

Ліра-К

Кролівництво з основами генетики та розведення

150 грн

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічног..

Львів

Рекомендації з ефективного ведення кролівництва

30 грн

Викладено біологічні та породні особливості кролів, основні вимоги до умов їх утримання, головні принципи живлення кролів та способи годівлі. Наведено експериментальні дані щодо інтенсивності розвитку кролів залежно від типів і способів годівлі. Представлено методи організації відтворення і розведення кролів і профілактики основних захворювань...

ЧКПП

Репродуктивна здатність норок

190 грн

У книзі викладено літературні дані, та узагальнено власні дослідження з питань біологічних особливостей репродуктивної здатності самців та самок норок, підготовки та проведення гону, перебігу і тривалості вагітності, щеніння, співвідношення статі приплоду, а також визначення впливу генотипових і паратипових факторів та адаптаційної здатності норок скандинавс..

Нова книга

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва

150 грн

У підручнику висвітлені питання походження й одомашнення кролів і звірів кліткового розведення, їх біологічні особливості, м’ясна, шкуркова і пухова продуктивність, породи та основні положення племінної роботи. Згідно з сучасними напрямами розвитку кролівництва і звірівництва охарактеризовані технології утримання, нормованої годівлі, відтворення та розведенн..

CABI Publishing

Nutrition of the Rabbit

4290 грн

Bringing together international expertise in rabbit production, topics covered in this fully updated volume include digestive physiology, feed formulation and product quality, as well as feeding strategies, feed processing, feed management around weaning and the relationship between nutrition and intestinal health. Brand new to this edition, the chapters als..

CABI Publishing

Rabbit Behaviour, Health and Care

858 грн

This book is an essential, thorough, very practical guide to understanding and caring for your rabbit. By following the advice in this book, both rabbit owners and veterinary health professionals report healthier and more content rabbits. Developed from the successful Norwegian text Den Store Kaninboka by the award-winning author Marit Emilie Buseth, Rabbit ..

CABI Publishing

Rabbit Production

1997 грн

This new edition of Rabbit Production is fully updated throughout. Mainly concerning rabbits bred for meat and fur, it also contains practical information on pet rabbits, show rabbits and rabbits used as laboratory animals. Core topics are covered, including rabbit genetics, reproduction, health and diseases, behaviour, welfare, fur and meat production, rabb..

Аграрна освіта

Родентологія

156 грн

У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів...

Кондор

Хвороби хутрових тварин

733 грн

Науково-методичний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Хвороби хутрових звірів і кроликів» для вищих с.-г. закладів за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». Містить опис хвороб незаразної, інфекційної та паразитарної етіології хутрових звірів і кроликів, викладених за загаль..

Лань

Биологические особенности и болезни нутрий

520 грн

В учебном пособии рассматриваются биологические особенности нутрий, вопросы их содержания, разведения и кормления, способы убоя и переработки продукции; дается описание незаразных и инфекционных болезней нутрий. Пособие содержит рекомендации по диагностике, лечению, профилактике и ликвидации болезней нутрий, а также по дезинфекции, дезинсекции и дератизации ..

Аквариум

Болезни кроликов

250 грн

В книге освещены биологические особенности кроликов, их кормление и содержание, описаны наиболее часто встречающиеся вирусные, бактериальные, незаразные болезни кроликов, а также болезни, вызываемые грибами. Даются рекомендации по диагностике, лечению, профилактике, ликвидации инфекционных болезней. Рассматриваются вопросы дезинфекции, дезинсекции, дератизац..

Лань

Инфекционные болезни пушных зверей

192 грн

В учебном пособии изложены современные данные по наиболее значимым инфекционным болезням пушных зверей — псевдомонозу, пастереллезу, ботулизму, чуме плотоядных, Алеутской болезни норок, вирусному энтериту норок и болезни Ауески. Особое внимание уделено этиологии, эпизоотологии, патогенезу, патоморфологии, лабораторной диагностике, профилактике и оздоровитель..

Проспект Науки

Основы териологии

1082 грн

Для охотоведов, звероводов и биоэкологов. Приведены сведения о млекопитающих, их происхождении, истории развития, биологии, морфологии, распространении, поведении, об их роли в биогеоценозах, о динамике их населения, систематике и роли в жизни человека. Рассматривается проблема современного антропогенного влияния на млекопитающих, освещаются научные основы и..

Лань

Практикум по кролиководству

759 грн

Книга включает в себя задания по практическому изучению курса. Дается подробная характеристика основных отечественных и иностранных пород кроликов, дополненная иллюстрациями. Изложены сведения об особенностях биологии кроликов. Также в книге говорится о применении искусственного осеменения, и необходимом для этого оборудовании. Изложена техника взятия, разба..

Проспект Науки

Промысловые звери

998 грн

Приведены сведения по истории развития, морфологии, систематике, распространению, биологии, поведению, основам динамики численности и хозяйственному значению промыслово-охотничьих зверей в России, включая виды, акклиматизированные в стране...

Гэотар

Разведение кроликов

603 грн

В учебном пособии приведены сведения о народнохозяйственном значении кролиководства и его продукции, краткая история отрасли. Рассмотрены основные породы кроликов и их биологически-хозяйственные особенности, системы содержания и кормления, технологии производства мяса, шкурок и пуха, представлены основы племенной работы. Дана информация по первичной обработк..

Лань

Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей

416 грн

Рассмотрены история и современное состояние отрасли, условия содержания пушных зверей, кормление, в том числе применение нетрадиционных кормов, а также биологически активных веществ. Приводятся сведения об основных болезнях клеточных пушных зверей, средствах профилактики и методах лечения. Учебное пособие подготовлено для бакалавров зооинженерных факультетов..

Інститут тваринництва

Технологія, селекція та переробка продукції кролівництва в особистих господарствах

42 грн

До уваги читача надаються біологічні та господарсько-корисні особливості кролів та обґрунтовано актуальність і необхідність розвитку галузі. Наведено основні технологічні процеси (утримання, годівля, племінна робота, породи кролів, переробка продукції, профілактика та лікування) розведення кролів у господарствах України різної форми господарювання. Дано хар..

Лань

Токсикозы клеточных пушных зверей

328 грн

В учебном пособии отражены влияния различных ядохимикатов на организм пушных зверей. Представлены современные химико-токсикологические методы для определения остаточных количеств ядохимикатов в биологических объектах. Учебное пособие рассчитано на практических, научных сотрудников разного профиля, биологов, зооветспециалистов и студентов колледжей и вузов...

Аквариум

Шиншиллы. Уход и содержание.

104 грн

Эта книга посвящена шиншилле — экзотическому зверьку из Южной Америки. Текст книги построен в удобной форме «вопрос - ответ», благодаря чему любители шиншилл смогут узнать о всех важных вещах, касающихся приобретения, содержания и ухода за этими замечательными животными. (112 стр., илл. )..

Показано з 1 по 22 із 22 (1 сторінок)

У цьому розділі знаходяться книги про особливості вирощування, розведення, годування та лікування хутрових тварин.