(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Інформаційні технології

Магнолія

Веб-дизайн. Підручник

450грн

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей з..

Магнолія

Технический дизайн

340грн

В учебном пособии впервые комплексно рассмотрены вопросы истории развития дизайна, описаны его основные стили, сложившиеся в различных странах, показана его связь с интеллектуальной собственностью, рассмотрены вопросы взаимосвязи конструкторского и дизайнерского проектирования в машиностроении, приведены примеры художественно-технических решений в модернизац..

Новий світ-2000

Технологія Ethernet. Лабораторний практикум

300грн

В лабораторному практикумі надано характеристику технології Ethernet, розглянуто особливості сімейств стандартів локальних мереж, питання побудови сучасних комп’ютерних та обчислювальних мереж. Велику увагу приділено дослідженню технології Ethernet у середовищі Cisco Pocket Tracer у вигляді лабораторних робіт, які можуть бути використані при викладанні відпо..

Магнолія

Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1. Веб-технології

340грн

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підру..

Новий світ-2000

Інженерна графіка. Практикум

250грн

Навчальний посібник містить теоретичну частину для підготовки до виконання практичних робіт з інженерної графіки, а також збірник завдань до практичних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання, тести та контрольні роботи для перевірки теоретичних знань з інженерної графіки...

Новий світ-2000

Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту

300грн

 Призначений для практичного вивчення використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах. Розглянуто механізми реалізації на основі симетричних та несиметричних алгоритмів шифрування, алгоритмів цифорового підпису. Запоропоновані практичні основи створення захищеного середовища з використанням програмного комплексу P..

Новий світ-2000

Кібербезпека: криптографія з PYTHON

200грн

    Призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах, які реалізовані за допомогою мови програмування PYTHON. Розглянуті приклади формування простих шифрів, а також алгоритмів симетричної криптографії (алгоритм DES) та несиметричної криптографії (алгоритм ASA) в..

Львівська політехніка

Динаміка і точність роботів

240грн

Розглянуто основні методи аналізу динаміки промислових роботів як просторових систем твердих тіл з кількома ступенями вільності. Динаміку переміщень, швидкостей і пришвидшень виконавчих механізмів роботів проаналізовано векторним методом, методами матриць і гвинтів. Методи динамічного силового аналізу ґрунтуються на рівняннях Лагранжа, принципах Даламбера, п..

Наука и Техника

Динамические сайты на HTML, CSS, Java. Script и Bootstrap

320грн

Хотите научиться самостоятельно, без долгих и затратных курсов или тонны методичек создавать практичные, эффектные и современные сайты? Тогда эта книга придется вам как нельзя кстати! Вся книга построена на примере создания полноценного динамического сайта с использованием возможностей HTML, CSS, Java. Script и Bootstrap. По каждому языку приведено базовое о..

Наука и Техника

Привет, Unity! Моя первая книга по созданию игр

420грн

Если вы мечтаете создать свою компьютерную игру - эта книга для вас!В первых главах книги будут рассмотрены интерфейс и основные возможности Unity - поговорим о загрузке и установке Unity; о двух- и трехмерных проектах; рассмотрим основные элементы Unity и его интерфейс.Также вы узнаете: как использовать ассеты (кубики, из которых состоит ее Величество Игра)..

Львівська політехніка

Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO

315грн

У навчальному посібнику розглянуто технології захисту локальних комп’ютерних мереж різних типів на основі використання обладнання компанії Cisco. Він складається з чотирьох розділів та двох додатків, які містять тестові та практичні завдання. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для налаштування обладнання компані..

Магнолія

Сховища даних. Підручник

380грн

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет “Технології сховища даних”. У ньому послідовно викладені теор..

Наука и Техника

Java на примерах. Практика, практика и только практика

380грн

Эта книга является превосходным базовым учебным пособием для изучения языка программирования Java с нуля. По своей сути Java - популярная современная платформа, позволяющая писать программы, работающие почти на всех мыслимых и немыслимых операционных системах и практически любом оборудовании. В книге содержатся рецепты и практические указания по решению зада..

Наука и Техника

Удаленный сервер своими руками. От азов создания до практической работы

470грн

Эта книга поможет вам самостоятельно освоить полный цикл создания своего собственного выделенного сервера: от установки операционной системы (для удобства это будет Linux) на сервер до настройки и администрирования.Будет подробно рассказано: как выполнить первоначальную настройку сервера;  как использовать командную строку; вы узнаете как настраивать се..

Наука и Техника

Web на практике. CSS, HTML, JavaScript, MySQL, PHP для fullstack-разработчиков

460грн

Разработка многофункционального сайта, как правило, требует нескольких разных специалистов, но в данной книге мы расскажем, как все сделать самому!Fullstack-разработчик — это разработчик, который обладает знаниями всех технологий (полным стеком) для создания полноценных многофункциональных веб-сайтов. Данная книга посвящена Fullstack-разработке сайта.В ..

Техносфера

Новые механизмы в современной робототехнике

740грн

В книге представлены новые механизмы параллельной структуры различныхклассов, имеющие широкие возможности применения в робототехнических системах для технологических и транспортных процессов в различных отраслях промышленности, а также космической и медицинской робототехнике. Проведены исследования в области кинематики, динамики и управления такими системами..

Техносфера

Механизмы перспективных робототехнических систем

740грн

Данная монография является продолжением предыдущей работы «Новые механизмы в современной робототехнике». Представлены вопросы кинематики, динамики и управления такими системами. Кроме того, приведен обзор современных робототехнических систем для различных технических применений. Представленные исследования проведены авторами различных организаций: ИМАШ РАН, ..

Новий світ-2000

Python: алгоритмізація та програмування

380грн

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії алгоритмів та основ програмування, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за допомогою алгоритмів на мові Python. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній..

Наука и Техника

Привет, Python! Моя первая книга по программированию

320грн

Хотите научиться программировать, но не знаете, как это сделать? Тогда эта книга — то, что вам нужно! Ведь Python — один из самых удачных языков для начала обучения программированию, он обладает простотой в освоении и универсальностью в использовании.Сама книга состоит из последовательных заданий, которые вы будете выполнять под чутким руководством автора кн..

Львівська політехніка

Елементи та компоненти електронних пристроїв

295грн

Викладено основні відомості про сучасні та перспективні елементи і компоненти електронних пристроїв, зокрема наведено визначення різних видів елементів та компонентів, розглянуто їх призначення, класифікацію, умовні зображення і позначення, будову, роботу, властивості, застосування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Радіоел..

Львівська політехніка

МАТLАВ в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум

130грн

Розглянуто основи практичної роботи в середовищі системи комп’ютерної математики МАТLАВ. Наведені приклади застосування системи в інженерних розрахунках з використанням математичних моделей, що описують процеси в механічних системах, в електричних колах, теплопередачу, поширення та дифракцію хвиль. Посібник містить приклади програмування на мові МАТLАВ, симв..

Нова книга

Основи гомеопатії

200грн

Гриф:Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист № 1/11-10749 від 30.12.2009 р. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитаці..

Львівська політехніка

Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни “3D-Графіка”

280грн

Метою посібника є ознайомлення студентів із теоретичними основами технології 3D-моделювання та одержання ними практичних навичок моделювання і візуалізації складних тривимірних графічних об’єктів програмними засобами тривимірного моделювання. Теоретична частина посібника тісно пов’язана з практичною. Одержані знання закріплюються виконанням лабораторних робі..

Львівська політехніка

Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”

190грн

Висвітлено взаємозв’язок завдань програм інформатизації та інтелектуалізації для забезпечення стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” у контексті роботоздатності об’єктів та гарантоздатності інформаційних технологій. Викладено парадигму побудови інформаційних технологій відбирання різнорідних даних та аналітичну платформу безпеки “об’..

Показано з 1 по 24 із 216 (9 сторінок)
У цьому розділі ви можете знайти актуальну літературу з програмування, СЕО-оптимізації, налаштування штучного інтелекту та роботи з мобільним мережами та телекомунікаційними системами.